Video: Jødeproblemet

Videoer

Greg Johnson explains the relations causing the Jewish question.

Greg Johnson forklarer i videoen relationerne, der forårsager jødeproblemet.
Vi satser på læserens evne til at forstå engelsk.
Diaspora = de spredte primært jødiske samfund i ikke-jødiske samfund.
Emancipation = frisættelsen fra regulerende restriktioner.
Dual citizenship = i jødisk sammenhæng det problem, at jøder forlanger at være statsborgere af Israel såvel som af værtslandet.