Vikingeborgen som logo

Redaktionelt

O-D-I-N.org, 27. juni 2015.

 

For os i O-D-I-N er vikingeborgen det rigtige symbol for et selvstændigt Danmark, det naturlige hjemsted for suveræne og uafhængige danskere. Vikingeborgene blev bygget under Harald Blåtand omkring 900 e.Kr. Grundplanen for Aggersborg, som vi har valgt at stilisere i et logo, signalerer styrke og organisation.

Aggersborg ligger på nordkysten af Limfjorden med lige langt til Kattegat og Vesterhavet. Som kontrolpost og trafikknudepunkt lå borgen på sin tid midt i Danmark-Norge, der var ét rige. Anlægget fungerede militært som støttepunkt mod fremmede hære. Det civile formål var inddrivelse af afgifter, fremstilling af specielle varer og som mødested for kongen og befolkningen, herunder stedlige embeds- og stormænd. Der var således både en offensiv og en defensiv strategi for opførelsen af borgen. Den aktuelle trussel udefra – ottonerne i Tyskland – og kongens offensive politik muliggjorde byggeriet. Harald Blåtands beherskelse af Limfjorden og Norge var symbol på en ekspanderende kongemagt og en kulturel selvbevidsthed. Det var en innovativ tid i kontakt med europæiske strømninger. Borgens korte levetid skyldtes formentlig ændrede politiske og militære forhold. Trelleborgene var højdepunkter i nordisk vikingetidskultur, som ikke var en integreret del af Nordeuropas historie.

Historie-online.dk