“We must awaken our people …”

Redaktionelt

O-D-I-N.org, pres. dr. David Duke (2012), 9. oktober 2015.

 

“We must awaken our people to the moral justice of our cause.”

Dr. David Duke (citat):

  1. Vi skal vække vort folk til at forstå vores sags moralske berettigelse.
    At frelse vores familier, vores frihed og vores fremtid er de essentielle værdier af menneskerettighederne.
  2. Vi skal standse den skadelige indvandring fuldstændigt. Vi skal kun stemme på politikere, der taler imod indvandringen [og står ved løfterne, kan vi tilføje, dvs. ingen af de nuværende parlamentarikere i Danmark].
    Det må stå klart, at enhver offentlig ansat eller politiker, der støtter fortsat indvandring, er kriminel! En forræder! Der er intet mere foragteligt end dem, der bedrager deres eget land, deres egen familie, deres eget folk. Det er en universel sandhed for hele verden. Forrædere er de værste kriminelle.
  3. Vi skal skabe et nyt syn på livet, komplet anderledes end det, der foreskrives af jødernes medier. Vi må skabe vores egne medier i vort eget land, og vi må udvikle vor civilisations højeste idealer – Ikke det anarki, der påføres os af Hollywood.
    Vi skal bygge et samfund med medier, der fejrer livet, sundheden, skønheden, ære, mod og dygtighed inden for ethvert felt; kærligheden til familien og vores børn.

Vi skal have en regering, der fremmer disse mål.

Enhver nation … ethvert folk … har retten til frihed, retten til at beskytte deres kultur, deres værdier og deres arv. Det gælder også for hvide europæere … for os! (citat slut).

Slut dig til O-D-I-N som hvilende vælger for en ny hæderlig regering i et frit Danmark, for en ny fremtid for dig og dine børn i en ren dansk kultur, hvor jødernes indflydelse er fjernet, og de løbende skader fra uforligelige indvandrere er bragt til ophør gennem deres repatriering.