Ziobama – den første jødiske præsident i USA

Overtagelsen

O-D-I-N.org praes. dr. David Duke, 11.september 2014.

 


ZIOBAMA.
Foto: davidduke.com

 

Den jødisk kontrollerede Chicago Times har udråbt Barak Obama til at være “den første jødiske præsident” i USA, eftersom hans politiske karriere har være orkestreret af zionister fra a til z.
Den politiske føringsofficer, der tilrettelagde hans kampagne for præsidentembedet i USA, var den jødiske zionist og politiker David Axelrod, hvis tidligere vej til berømmelse var at vinde over senator Charles Percy fra Illinois – hadet af zionisterne, fordi han vovede at trodse dem i en mindre sag som formand for the Foreign Relation Committee.


Troldmanden og hans lærling.
Foto: davidduke.com

 

Jødiske millionærer og jødiske organisationer leverede hovedparten af Obamas kampagnemidler. De jødisk dominerede medier portrætterede ham som en helgen, der blot ventede på at blive kåret. Det største tilskud fra en enkelt virksomhed kom fra den jødiske kriminelle bankvirksomhed Goldman Sachs. Hans valg til stillingen “Chief of Staff” faldt på Rahm Emmanuel, en israel-amerikaner med dobbelt statsborgerskab – tjenestegørende i den israelske hær – ikke den amerikanske.

Jovist – Chicago Tribune pralede ikke – Obama er virkelig den første jødiske præsident – og i dobbeltrollen som præsident og zionisternes marionet begår han forræderi imod De Forenede Stater.

Den irakiske krig var i virkeligheden en krig mod en sand allieret af USA, Saddam Hussein. Amerika havde støttet Hussein med militærhjælp gennem årtier. Nationen havde en avanceret sekulær regering, der var modstander af al Qaeda længe før amerikanerne blev opmærksomme på eksistensen af denne organisation.

Imidlertid anså Israel Saddam Hussein for at være en primær fjende, fordi han støttede palæstinenserne.

På grund af den jødiske indflydelse i den amerikanske regering og på amerikansk politik under George Bush lykkedes det Israel-ekstremisterne Richard Perle og Paul Wolfowitz, sammen med deres sammensvorne i de amerikanske medier, at søsætte løgnen om “masseødelæggelsesvåben” [godt hjulpet af Mossad og begivenhederne på Manhattan 11. september 2001, ikke at forglemme].
I virkeligheden beskyttede Saddam Hussein det betydelige kristne samfund i Irak og arbejdede hårdt for at holde fred mellem de sekteriske fraktioner af islam, shiitter, sunier og et antal andre religiøse sekter.
Men Israel så ham som en fjende og fik amerikanerne til at udkæmpe en multi-billioner-dollar krig imod zionisternes fjende – Saddam Hussein. Tusinder af amerikanere blev dræbt og andre hundrede tusinder kom til at lide under alle typer af traumatiske følgeskader, herunder alvorlige hjernetraumer. Billioner af skatteydernes betalte dollars blev ødet bort.

Enden på historien blev, at Irak blev kastet ud i en borgerkrig og er endt med at være udklækningsanstalt for terrorister.
I stedet for at verden – og Amerika – skulle være blevet sikrere, blev der endnu farligere overalt. På toppen af den forøgede usikkerhed blev Amerika den mest forhadte nation på kloden – alene på grund af regeringens støtte til de sindssyge zionist-krige. I dag er amerikanere i farezonen overalt i verden.

Saddam, der afskyede al Qaeda og islamisk radikalisme, blev tilintetgjort. Det foreløbige resultat er, at al Qaeda-aflæggere i dag kontrollerer mindst halvdelen af Irak. Enhver fornuftig person kunne se, hvor det ville bære hen. 

Jeg advarede i årevis imod dette.

Nu har vi den syriske storbrand

Enhver der besøgte Syrien forud for de nuværende problemer kan bekræfte, at nationen var en af de mest fredelige og avancerede nationer i hele Mellemøsten.
President Bashar al-Assad er uddannet som læge i Storbritannien; han har altid været moderat. Han har styret en religiøst og etnisk opdelt nation og har altid formået at opretholde fred mellem grupperingerne.
Han var elsket og støttet af de 2 millioner kristne i landet. I realiteten er hundrede tusinder kristne fra Irak, der blev forfulgt efter afsættelsen af deres beskytter, Saddam Hussein, flygtet til Syrien.
Ikke blot de kristne støttede Assad og hans regering; det samme gjorde de ledende sunni-muslimer, herunder stormuftien.
Jeg mødtes personligt med både stormuftien og lederen af det kristne samfund, ærkepatriarken af Damaskus, da jeg besøgte Syrien. Begge parter var – og er stadig – tilhængere af Assads styre.

Men zionist-jøderne i Israel og rundt om i verden hader Assad, fordi han støtter palæstinenserne i deres kamp mod israelernes folkedrab og etniske udrensninger.

Assad understøtter også Hezbollah i Libanon – en organisation, der bekæmpede de israelske invasionsstyrker og til slut tvang indtrængerne til at trække sig tilbage.

Syrien stod øverst på det zionistiske herrefolks liste for bekæmpelse. I virkeligheden udfærdigede den amerikanske zionist Richard Perle og andre i hans kreds – år forud for Irak-krigen – et dokument til den israelske regering med overskriften: “Domænesikring”. I dette politiske dokument, argumenterede de for at anstifte amerikansk krigsførelse mod Irak, Syrien og Iran. “Domænet” som dokumentet refererer til var Israels – ikke USAs.

Og nu har Israel i samarbejde med den købte og solgte, infilrerede og underminerede, pseudo-amerikanske regering og de zionist-kontrollerede medier – orkestreret den syriske borgerkrig.
Det gør ingen forskel for zionisterne, at “rebellerne” er jihadister af den mest ekstreme og morderiske slags. I virkeligheden elsker de det. Jo mere morderisk og destruktiv konflikten i Syrien er, desto bedre er det for Israel. De ved naturligvis, at de er i gang med at destruere en sund, fredelig og stærk nation, som blot er i vejen for Israel.

Bundlinien

Nu har Ziobama bekendtgjort, at han vil “bombe ISIS”, fordi organisationen “truer Amerika”, men på samme tid vil han understøtte “moderate oprørere” i Syrien. 
Sandheden er, at hvis den syriske regering må give op, kan intet forhindre ISIS i at overtage Syrien og blive en større trussel end nogen sinde før.
Alle forsyninger af penge eller våben, der overdrages til “moderate oprørere” vil naturligvis blive brugt mod den syriske regering. Dette er under alle omstændigheder en støtte til ISIS, som anser det syriske styre for deres hovedfjende.
Den eneste måde dette sindssyge spil kan forstås på er i lyset af, at Amerika kontrolleres af zionister, som giver fanden i USA – og udelukkende bekymrer sig om Israel og jødisk magt.

Redaktionel kommentar

Det var ikke muligt for zionisterne i USA at gennemtrumfe et massivt amerikansk angreb på Syrien – ikke så kort efter Irak og ikke med tusinder af amerikanske familier, der har mistet sønner eller døtre eller hver dag kæmper med følgerne af invalide pårørendes lidelser.

Derfor blev krigen mod Syrien designet som et opgør mellem islamiske fundamentalister og mere sekulære muslimer. ISIS blev skabt og promoveret via Internettet som unge muslimers enestående mulighed for glorværdig kamp og ærefuld død for islam. Disse fraktioner kæmper for en oprindelig, gammeltestamentlig udlægning af islam, der ikke tillader den fredelige udgave, som eksisterer side om side med kristendommen i Assads Syrien.

Jøderne spiller altid med på begge sider, praler de af. I Syrien spiller de muslimer ud mod muslimer og får dermed fanatikerne til at udkæmpe Israels udmattelseskrig mod Assad i Damaskus for sig. ISIS bruges som hvervningsorganisation for unge kriminelle fra hele verden. De modtager en kort instruktion i at lade og aflade en maskinpistol, får lov at affyre et par prøveskud og sendes derefter til fronten i “hellig krig”. Ti procent bliver dræbt.

Hvis ISIS nogen sinde får indflydelse i Syrien, fordi Assads styre har givet op, vil det zionistvenlige Tyrkiet og Israel udslette dem i løbet af få dage og derefter dele landet imellem sig. Libanon vil være prisgivet.

Næste krig på zionisternes liste er mod Iran. Det bliver interessant at se, hvem der skal udkæmpe den krig for jøderne. Måske bliver det bl.a. NATO’s absoluttet “spydspids”, danske F16-piloter, der til lejligheden vil blive skamrost for deres tidligere indsats for zionisterne. Og Brian i sofahjørnet foran storskærmen vil vokse lidt, hver gang han hører om de modige danske drenge. Dumheden har indtaget Danmark, men forståeligt. Uddannelses- og dannelsessystemet ligger i ruiner.

Hvis Iran også bukker under, vil Israel ingen fjender have i generende nærhed, og der vil udvikle sig en bølge af zionistisk terror mod omverdenen med epicenter i Israel. Når “domænet” først er godt og vel sikret, har jøderne ryggen fri, og de kan koncentrere alle ressourcer på at bemægtige sig Europa og USA.

Derfor er det nødvendigt af al kraft at slutte politisk op om Syrien og Iran. Heldigvis får de hjælp af Rusland.

Under alle omstændigheder kan mere fremsynede danskere være med til at forhindre overtagelsen af Danmark ved at slutte dig til O-D-I-N og blive en del af en enig og stærk folkebevægelse mod det jødiske og zionistiske tyranni.

Her er yderligere en informativ video med dr. David Duke om krigen i Syrien og den forventelige krig mod Iran. (Hvis det ikke er Jul, når du ser videoen, må du venligst bære over med de sidste 2 minutter.)