Bæbelstårnet i Sønderborg II

Overtagelsen

O-D-I-N.org, En OBSERVATION FRA Sønderborg, 10. januar 2018.

 

Vi henviser til den tidligere artikel Bæbelstårnet i Sønderborg I, hvor vi har beskrevet den kulturelle deroute i en af vores tidligere smukke købstæder, Sønderborg, der også er faldet i hænderne på logen af griske jøder.
Siden sidst er det hensynsløse byggeri af et silolignende hotel på havnefronten kommet til at repræsentere en ny manifestation af bystyrets foragt for byens borgere og danskernes kulturarv.

Klik på det lille billede for at se en detaljeret udgave. Klik med forstørrelsesglasset og evt. på musens hjul. Ved at flytte musen, kan du navigere rundt i billedet.

“Havneudsigten” pr. 7. januar 2018 fra Helgolandsgade i Sønderborg.
Borgmester Erik Lauritzen og hans jødestyre har uden at spørge beboerne i Helgolandsgade frataget dem havneudsigten fra deres boliger. Erik Lauritzen har med sit hotelbyggeri sendt beboernes herlighedsværdi direkte i lommen på hotellets ejer (ham selv?). Snart vil havneudsigten fra hotellet kunne sælges til velhavende turister sæson efter sæson. Der er ikke kun tale om, at jødestyret krænker en stor gruppe beboere i området, men om tyveri af perspektiv og horisont gennem en hensynsløs invasion af det tidligere frie udsyn over Alssund.
Alles perspektiv fra østsiden af byen er nu yderligere formørket af en ny påtrængende øjenbæ, en arkitektonisk fadæse i stål og glas, et “Babelstårn”, et af logesymbolerne, som jøderne elsker at rejse i stil med glaspyramider og obelisker, alt sammen stjålet fra andre kulturer for at indgå i deres frimurerkult.
“Her regerer vi,” betyder bæen, og stilen og placeringen dikteres af den jødiske besættelsesmagt i Danmark.
Denne østkultur har kun sans for guld; ikke for æstetik, ikke for oprindeligt miljø og slet ikke for kultur. Generelt opfører jøderne sig som de nye ejere af Europa.
Dette broderskab af griske gøjlere med rødder i Asien rejser det ene politiske tivoli i Danmark efter det andet, naturligvis med forkærlighed for vandlinjerne, hvor herlighedsværdien gør deres investeringer maksimalt lønsomme.
Danskerne betaler med deres naturværdier, kulturværdier og livsopsparinger. Hvor længe skal vi acceptere disse overgreb fra kriminelle konvertitjøder, som lyver, stjæler og bedrager sig frem i de europæiske samfund på oprindelige europæeres bekostning?
Jøderne oprinder overvejende fra området øst for Den Anatolske Halvø. De har hverken ret til Palæstina eller Europa.

 
Her er én af konsekvenserne af, at udsigten til sundet nu er obstrueret. Salg og udlejning af boliger i Helgolandsgade er blevet problematisk. Billedet nedenfor, der er hentet fra en salgsannonce fra i dag, viser, at den tidligere mere åbne udsigt over det tidligere flade erhvervsbyggeri på havnefronten sælger bedre end den nye virkelighed.
 
Hverken erhvervsbygningerne eller hotellet hører til på dette område, der er fælleseje for Sønderborgs borgere. Her skulle anlægges en grøn park, der bevarede rummet ud mod sundet og virkede som en offentlig rekreativ overgang mellem byen og vandet.
 
Det ville være uhyre smertefuldt, hvis Goldstein’erne i byrådet og kommunen skulle lade en eneste mulighed for parasitær blodsugning gå jødenæserne forbi. Til helvede med danskerne, europæisk kultur og miljø, når der ligger en formue og venter på havnefronten.