Bæbelstårnet i Sønderborg III

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, En observation fra Sønderborg, 30. august 2018.

 

Den jødiske bymafia i Sønderborg er godt i gang med at tivolisere vores smukke europæiske købstad. Vi anlægger en billig strandpromenade og bygger en sjov støvle på fælleden, så opdager danskerne nok ikke vores jødebusiness og tænker ikke på at protestere. Dette er sukkerglasuren, der skal få den skjulte virkelighed om jødernes økonomiske udbytning til at glide ned. Jøder skaber ikke kultur, de tænker kun i business og profit, helst ved at stjæle og sælge andres ejendom, i dette tilfælde vores kulturelle arv og det europæiske perspektiv i og omkring Sønderborg.

Her kan du kysse købstadsidylen farvel – og indstille dig på “kasse”-kulturen.
Fotos: Danfoss (mere jødisk end dansk)

Sønderborgs ansigt som en smukt beliggende europæiske købstad skæmmes ved at byen og havnefronten overplastres med ubeskriveligt grimme bygninger, med navne af “vartegn” og “fyrtårn”. De er intet andet end siloer eller kasser, der i ét tilfælde kaldes “Bitten & Mads Clausens Fond” – et brunt, terningformet monstrum på havnefronten, “Borgen” – et siloagtigt indkøbscenter med en stinkende parkeringkælder og i det seneste graverende tilfælde – “Hotel ALSIK” – et nyt babelstårn, også på havnefronten.

Hvad står “ALSIK” egentlig for?

Måske: “Aktionær Lauritzens Selvsupplerende Investerings Klub“!

Et andet kassebyggeri af industrielt udseende rummer det lokale bibliotek, der ikke bærer navnet Folkebibliotek, som danskerne ville kalde det, men pranger med at være Multikulturhus. Jo, for det er jo så meget mere end et bibliotek. Det er indrettet med faciliteter, så byens importerede kulturer kan hænge ud med hinanden og lære om hinandens særpræg og levevis – underforstået danne nye parallelkulturer i Sønderborg og Danmark.
I Multikulturhuset kan den lidt ucharmerende hvide kvinde møde sin sheik fra Syrien eller Somalia, og den hvide mand med problemer på kvindefronten kan finde sig en gifteklar brun skønhed fra Uganda eller Shri Lanka.

For yderligere at facilitere raceblandingen ligger dette politisk skabte mødested kun et stenkast fra asylcentret, der er presset ind i den tidligere kaserne, en af Sønderborgs europæiske bygninger af kulturel værdi. Og et kollegium er under opførelse midt imellem. Formålet er at producere så mange blandede ægteskaber som muligt så hurtigt som muligt og masser af brune børn, der gradvis skal fortrænge den hvide race i Sønderborg og overordnet i Danmark og Europa.

Strategien er for længst beskrevet af jøderne i Hooton Planen og Coudenhove-Kalergi’s plan om at omdanne Europæerne til en gulligbrun befolkning uden nationale tilhørsforhold og europæisk identitet. En formbar vælgerbefolkning, som ikke vil evne at modsætte sig tilværelsen som slaver under den voksende elite af “hvide” jøder. Planen skal være gennemført i løbet af det 21. århundrede (dette).

Jødernes fugtige drøm om Kalergi-europæeren.
Foto: Internettet

Det er på tide at vågne op og blive bevidste om vores europæiske races fortræffelighed og den hvide europæiske kulturs fortjenester, som vi alle kan være stolte af. Den er ikke overgået noget andet sted i verden, og derfor er Europa et slaraffenland for den jødiske parasit, der aldrig selv har skabt andet end krig og ufred overalt, hvor Shylock’erne, og zionismens og kommunismens fædre har stukket deres grimme fjæser frem.

Andre steder i verden bygger jøderne logesymboler i form af obelisker, pyramider og babelstårne. Europaparlamentet er et andet eksempel på sidstnævnte kategori.
I sønderborg bygger jøderne siloer eller gold kubisme, hvoraf den seneste synes at være en variant af det bibelske Babelstårn. For os ligner den en hundelort i ansigtet på vores smukke danske og europæiske købstad. Dette “hotel” er tegnet af Henning Larsen Architects (man kan bladre med Page Up and Down) en virksomhed, hvis udgydelser, man kun kan glæde sig over IKKE at have kendt tidligere. Selv om monstrøsiteterne sikkert har deres tilhængere inden for genren “dyrt og frigidt glas-beton-stål-byggeri”, synes det nye Hotel ALSIK i Sønderborg at indtage den sikre position som arkitektfirmaets absolut grimmeste ælling til dato.

Men nu har denne særlige byggestil, der også ville have frydet de jødiske magthavere i Sovjetunionen, fundet vej til havnefronten i Sønderborg.

Ifølge hotellets jødiske direktør har stammefrænden “arkitekten” Frank Gehry tegnet vederstyggeligheden. Læg mærke til, at jøder aldrig skaber harmoni. Gehry’s produktion er sindbilledet af jøders forkrøblede forestillinger om kunst, milevidt fra europæisk tradition. Han leverer primært sine surrealistiske værker til andre jøder, hvad enten de har indtaget og beslaglagt Walt Disney eller Sønderborg og brænder efter at realisere trangen til at nedgøre europæisk tradition.
Her forklarer Jewish Journal, hvordan Talmud hjalp med at forme Frank Gehry (klik på billedet). Vi finder en af de sædvanlige højtidelige jødiske selvpromoveringer, der kompenserer for manglen på en selvstændig kultur, af og til for fraværet af talent.

Bygningen ligner mest af alt det centrale center for et politisk politi i en totalitær stat. Hvis jøderne i Sønderborg får frit spil, som de agter, er det let at forestille sig, at denne bygning vil komme til at tjene som borg for de lokale magthavere i den landsdækkende politistat, der efter planen er beredt for os. Men indtil videre skal Bæbelstårnet fungere som hotel for turister, dog udelukkende dem med tegnedrengen i orden.

Øjenbæen kaster skygge over store dele af Sønderborg, ikke blot som en manifestation af magthavernes mangel på æstetisk sans, men også i betydningen – overskygning! Udsigten over sundet er tyvstjålet fra en række ejendomme i skyggen af byggeriet, og den samlede herlighedsværdi er skænket til et jødisk konsortium, der sælger udsigten videre for egen vinding. Det kommer ikke som en overraskelse, at den ny hoteldirektør er international jøde.

Jøden Irmela Heinsius, direktør for Hotel ALSIK.
Foto: Internettet

Bemærk den royale præsentation. Jøderne, som jo ifølge deres selvskrevne troslære er særligt udvalgt til at regere over verdens folkeslag, fører sig påtrængende frem som den ny overklasse i Europa. Klik på linket og iagttag hendes problemer med at forklare, hvilke berigelser hotellet vil medføre for lokalområdet. Dette er en international jødebusiness – intet andet. Havnen og gågaden vil blive oversvømmet med rige turister, der har råd til at indlogere sig i Bæbelstårnet, men kun de jødiske forretningsdrivende i området vil få gavn af dette. Den danske befolkning er kun betalende tilskuere, som det er tilfældet med den øvrige fremmedinvasion, der foregår hen over hovedet på os.

Vi forestiller os modvilligt, at en net sum penge og et antal aktieposter er passeret under bordet på de hemmelige møder om placeringen af Hotel ALSIK – til fordeling blandt de ældste i den politiske loge i Sønderborg.

Dette afsnit blev opdateret 9. september 2018:
Søndag den 2. september 2018 kl. 11-14 holdt hotellets ejere åbent hus, og de skadelidte fra Sønderborg, hvad enten de har mistet værdien på deres hus eller lejlighed eller i almindelighed er for hjernevaskede til at fatte udplyndringen, kunne henholdsvis føje spot til skade eller i naiv royal identifikation lade sig benove af jødernes rigdomme, en storslået vederstyggelighed, der primært promoveres som “welness center” (velværecenter), dvs. som kursted for rige jøder. Marmorgulvene og spa-området er ikke for Linda og Brian, der arbejder hårdt for at få enderne til at nå sammen. Det er formodentlig første og sidste gang, de får mulighed for at betræde dette jødiske tempel og lade sig dupere af overfloden. Prisen på 650 mio. for Bæbelstårnet vil med garanti ikke forbedre Linda og Brians hverdag.
Ikke desto mindre var der den 2. september i åbningstiden en lang kø af interesserede Sønderborg-borgere, der af den ene eller anden grund ville udnytte dette gratis kig ind i Slaraffenland.

Jovist, bymafiaen vifter borgerne om næsen med 700 nye arbejdspladser til Sønderborg, men vi kan med statsgaranti afsløre, at kun jøder vil blive ansat i de yderst vellønnede ledende stillinger, mens danskerne må tage til takke med rengøring og vedligehold. Selvfølgelig vil der allerede nu kunne trækkes på en del indvandreres billige arbejdskraft.

Dette er kun begyndelsen til et sønderjysk “Las Vegas” ved Alssund. Jødelogen, der har muliggjort denne skændsel vil ikke stoppe, før den bliver forhindret. Jeppe i baronens seng vil senere udbrede sig med visioner om en “moderne storby” med tårne af glas til internationale forretningsvirksomheder, som vi kender det fra Østen, og storentreprenørerne fra det jødiske netværk vil presse på for nye byggerier på attraktive arealer ud mod sundet. Gaver fra den internationale loge, herunder Bitten & Mads Clausens Fond, kommer ikke gratis. De forpligter.
Kun logebrødrene i byrådet og deres jødiske forretningsforbindelser vil tjene tykt på den fortsatte udplyndring af Sønderborgs potentiale for at udvikle sig til en egentlig kulturby med et anlægspræg efter klassiske europæiske præmisser, dvs. gennem anerkendelse af den oprindelige befolknings æstetiske og praktiske krav til en smuk nordisk by som baggrund for en national udfoldelse og udvikling.

Vi forudser, at rådhusets lokaler snart vil føles for trange for solkongen Erik Lauritzen. De hemmelige møder i Gult Parti vil blive forlagt til de luksuriøse konferencerum i Bæbelstårnet med storslået udsigt over den by, han er med til at udplyndre og ødelægge under foregivende af at skaffe omsætning og arbejde til Sønderborg.
Hvis du allerede har slugt maddingen, så spyt den ud og begynd at svømme imod strømmen. Sæt dig til modværge mod dette tyranni for din egen og dine børns fremtid som frie mennesker med ret til at eje de værdier, som hvide mennesker traditionelt har skabt gennem klogskab og ærligt arbejde.

Desværre kan du og vi ikke ændre dette gennem politiske afstemninger, for hvis udfaldet går magthaverne i Socialdemokratiet m.fl. imod, vil valgresultatet blive manipuleret. Man kunne fx forestille sig, at en større del af befolkningen ville stemme på Dansk Folkeparti for derefter at holde partiet fast på dets valgprogram. Men det skete efter alt at dømme allerede under sidste kommunalvalg, hvor Socialdemokratiet alligevel gik frem til manges betydelige forundring.

Der er kun en massiv folkelig opstand tilbage i form af en vedholdende åbenlys demonstration imod udbytningen, der foregår af danskernes værdier, og et folkeligt krav om, at den jødiske mafia i byrådet bliver udskiftet med ærlige danskere.

Hvilken forskel vil det gøre? kan du spørge. I sin enkleste formulering er svaret, at jøder gennem århundreder kun har tilranet sig værdier for egen vindings skyld inden for netværket og stammen, dvs. til fordel for 5-procents-staten i staten, mens hvide europæere, de resterende 95 procent, traditionelt har udviklet en kollektiv opfattelse af retskaffenhed og en nationalt betinget holdning til værdier, der er skabt i fællesskab inden for riget til retfærdig fordeling blandt den danske befolkning – “danske befolkning” i betydningen – den hvide oprindelige danske befolkning, der ikke ønsker en slavetilværelse som jødebesat nation.

Vi har tidligere bragt Bæbelstårnet i Sønderborg I og Bæbelstårnet i Sønderborg II og vi følger op på denne saga om jødernes udsalg af danskernes værdier, ikke mindst i Sønderborg: Bæbelstårnet i Sønderborg IV.