Betal (fjols!) – så fordærver vi dit liv

Sand Historie

O-D-I-N.org, Redaktionen, 13. oktober 2017 (opdateret 18. oktober 2017).

 

Hvis du er dum nok, betaler du TV-licens (“medielicens”) for at bidrage til udryddelsen af dig selv og dine efterkommere inden 2050.

(Du kan spørge DR-Licens, hvilken del af Internettet de mener at eje, siden de opkræver betaling for brugen af det. Internettet kan principielt anvendes frit af alle. Ingen ejer Internettet som sådan. Din tilkobling af en PC eller et TV m.fl. til Internettet via en allerede betalt operatør, YouSee m.fl., er derfor ikke DR’s business.
DR kan udelukkende kræve betaling fra egne brugere, der har et pass­word. Dette password kan også bruges på TV-nettet. Dermed har alle andre uden interesse i DR ikke adgang, og der er ingen grund til, at de betaler for DR’s produkter. En sådan sondring ville være sund og logisk.
Hvorfor skal den tænkende del af befolkningen, der opfatter DR’s udsendelser som inferiøre og skadelige og gør alt for at undgå dem, alligevel betale for dem? Det kan kun ske, fordi vi er for dumme til at protestere. Dermed giver vi licenskontoret frit spil til at opkræve ekstraskat til jøderne.
DR Licens undlod klogeligt at besvare spørgsmålet om ejerforhold ift. Internettet, da vi spurgte dem.)

Hvis en påstand om virkeligheden ikke har rod i virkeligheden, er den usand, en fiktion. Ondsindet fiktion kaldes løgn. Der vil aldrig kunne føres et sandt bevis for en sådan løgn. Tværtimod – virkeligheden gemmer en sandhed, der ophæver fiktionen, og derfor kommer sandheden, der er løgnens antistof, som regel for en dag.

Men desværre ikke altid. Fysiske beviser kan ødelægges hinsides genoprettelse eller holdes skjult på ubestemt tid. Siden Anden Verdenskrig har vi kunnet iagttage flere og flere eksempler på, at vanvittige løgne ophøjes til historiske facts og gør krav på en plads i virkeligheden.
Jødernes ortodokse Holocaust-krav er et skræmmende eksempel på, at det ligefrem kan gøres kriminelt at omtale og offentliggøre beviserne imod løgnen. Det kan kun ske, når sandhedens traditionelle fjender, jøderne, har opnået for stor magt. Dette vanvid må stoppes, mens det stadig er muligt at skelne mellem fiktion og virkelighed.

“Påkørsel af demonstranter i Charlottesville” (Virginia, USA). Et nyere eksempel på en konstrueret virkelighed. Bemærk alle de løse sko. Foto: Internettet

TV-medierne og mainstream-medierne i almindelighed oplyser i 2017 kun en flig af sandheden, nemlig det absolutte minimum for at sandsynliggøre, at en falsk påstand er sand, mens hovedparten af historien kun har til formål at skabe eller forstærke en vildfarelse om, at en begivenhed, der ikke har fundet sted, er virkelig.

Derfor bør du usentimentalt uddrive TV-dæmonen fra dit hjem ved at kaste apparatet på bålet, så det reduceres til aske. Erstat derefter pladsen i hjemmet med en bogreol fyldt med gode bøger. God og sand litteratur fra ikke-jødiske forfattere og forlæggere lokker dig ikke ind i en fiktiv virkelighed ved at lyve om historien og andre vigtige sider af vores hvide europæiske kultur. Hvis du ikke vil miste dit fædreland og din personlige frihed i løbet af et par årtier, er du er nødt til aktivt at opsøge sandheden.

Er du endnu ikke nået dertil, at du kan undvære zombiekassen i din bolig, så brug bare dit dyre, men livsfarlige TV lidt endnu – men med kritisk omtanke og betydelig mistænksomhed, indtil du har lært nok til at kunne undvære det. Den nødvendige viden opnår du ved at læse videre her på o-d-i-n.net. Når du har lært at observere kritisk og afkode de skjulte signaler i de iscenesatte scenarier, vil du til sidst kunne gennemskue, hvornår der lyves for dig, hvem der lyver og hvorfor din egen regering (uanset sammensætning) deltager i din planlagte undergang.

Når du ikke længere tager TV’s Breaking News og andre autoritative kilder for pålydende og begynder at beskytte dine børn imod forskruet virkelighed, vil du og din familie få mulighed for at observere og erkende det monstrøse omfang af svindel og bedrag, der sendes ind i jeres hjem, indsukret i sport, X-faktor og TV-køkken.

Ill.: Internettet

Denne strøm af falsk information forgifter vores hjerner og ødelægger vores liv. Formålet er naturligvis, indtil vi helt er fjernet, at forhindre os i at opdage sandheden, dvs. forhindre os i at vide, hvad der foregår i den virkelige verden. For hvis vi alle vidste det, ville vi gøre oprør og neutralisere forbryderne. Du vil blive chokeret over at finde ud af, at de mennesker, der lyver for dig på daglig basis er de samme som pr. definition skulle beskytte os, nemlig journalisterne, pressen, politikerne og regeringen.

Fællesnævneren for disse mennesker er, at de er tilhængere af et Storisrael, langtfra er dansksindede, men derimod forbenede internationalister, der er engageret i en kriminel agenda for at realisere drømmen om et verdensherredømme, NWO = et zionistisk globalt diktatur. Det er en årtusinder gammel og fugtig jødisk drøm, der, mens du læser dette, promoveres med betydelig kraft, ufattelige formuer og ubeskrivelig ondskab.
I øjeblikket føres krigen primært mod den vestlige verdens hvide befolkninger.

“False flag” angreb udføres af en fjende, der giver sig ud for at være en ven. Fra historiens søslag kendes fremgangsmåden, at et fjendtligt krigsskib sniger sig ind på en modstander ved at føre hans eget flag og dermed overrumpler ham. Når sejren er vundet, forsvinder provokatøren uden at give sig til kende.

De falske flag i nutiden består som regel af efterladte spor, der peger på “islamisk terrorisme” og får offeret til at tro, at han blev angrebet af “radikaliserede muslimer, nok ISIS”. Den egentlige angriber, Mossad og CIA, forbliver i princippet anonyme og uskadte, mens nationer, der tidligere levede fredeligt sammen, kan begynde at bekæmpe hinanden indbyrdes, hvis de mister overblikket. Princippet kaldes “del og hersk” eller “By way of deception thou shalt do war” (du skal føre krig gennem bedrag), det sidste er Mossads motto, som de i psykopatisk omfang bestræber sig på at efterleve.

Forhåbentlig husker du mindst én af følgende begivenheder, der alle har vist sig at være noget andet, end de officielle medier og talsmænd ville have os til at tro. Mange af de seneste “false-flag”-operationer har fundet sted i USA og Europa, fordi det er vigtigt for den kriminelle internationale jødedom at udslette de stærke hvide befolkninger først – for at overtage vores lande, viden og fortjenester. Derefter er planen at underlægge sig resten af verden. Dette er regulær krig ført indefra af en usynlig besættelsesmagt!
Lær at identificere jødiske politikere, der forårsager voldsom skade. Dermed fjernes deres usynlighed i takt med, at dit politiske overblik forbedres, og du lettere bliver i stand til at afsløre vores absolutte dødsfjende.

Den nyeste begivenhed i rækken af politiske svindelnumre vises øverst. Dermed skulle du kunne huske mindst ét af dem fra medierne. Senere vil vi supplere listen, når nye tilfælde opstår. Der er efterhånden ikke længe imellem dem. Hyppigheden gør det svært for os, der søger sandheden, at få tid nok til at afsløre en iscenesat begivenhed. Du kan selv slå begivenheden op på Wikipedia, hvis du vil have den officielle version gentaget. Wikipedia er som alle andre magtfulde medier kontrolleret af jøder, og derfor adopterer Wikipedia altid den officielle, politisk korrekte version. Betal aldrig en krone til Wikipedia, selv om de angler efter støtte. Det er i sig selv et bedrag, der blot føjer spot til skade.
De har allerede stenrige donorer. Vi håber, at du efter at have læst dette vil begynde at observere, hvor præcist danske nyhedsmedier følger de “internationale” manuskripter:

Jødernes false flag terror