Bombe mod: Spanair Flight JK 5022 i Barajas, Span.,
20. august 2008

Sand Historie

O-D-I-N.org ud fra The Third Truth about 9/11, 25. januar 2015 .

 

Bombe mod Spanair Flight JK 5022 i Barajas, Spanien – onsdag 20. aug. 2008 kl. 14.45.

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mossads terror-atombomber …

Dimitri Khalezovs beretning om den “nukleare” bombning af Spanairs Flight JK 5022 i 2008 har vi valgt at beskrive baglæns, da en række præmisser savner dokumentation i dette kapitel fra The Third Truth about 9/11.
Så vi kom i tvivl: “… måske har han ret, måske ikke.” Døm selv.


En større og “usværtet” vragdel fra Flight JK 5022 vises frem for pressen. Foto: Internettet

 

Vragdelen ses fra oven og kommer (efter den lille finne at dømme) fra forreste halvdel af kroppen, lige før cockpittet. Den lige afrevne kant kan skyldes en naturlig sammenføjning.


Det afsvedne haleparti fra Flight JK 5022 set nedefra. Foto: Internettet

 

Ifølge Dimitri Khalezov skulle denne afsvidning af “det eneste større vragstykke” understrege for patricierne, at årsagen til styrtet var en miniatombombe, som også ville forklare de efterfølgende usædvanlige dispositioner. Først senere kom det usvedne vragstykke af fuselagen fra den forreste del af kroppen ind i billedet (1. foto).

[Dimitri Khalezovs antagelse i denne beretning er, at amerikanske væbnede styrker, der i anledning af den almindelige “offensiv mod terrorisme” var stationeret på den spanske kombinerede kommercielle og militære lufthavn Torrejón Air Base, der ligger umiddelbart øst for Barajas Internationale Lufthavn, mistede et amerikansk designet nukleart sprænghoved, der var langt kraftigere end en miniatombombe – ved et tyveri! For at tilsløre dette tyveri (gennem at simulere en demolering af det manglende sprænghoved) udløste man i nærheden af basen en SADM (Special Atomic Demolition Munitions, dvs. en miniatombombe) også af amerikansk design. Fremgangsmåden ville svare til den, man anvendte i Rusland efter tyveriet/røveriet af Kursk’s nukleare missiler i august 2000. (Et atomvåben kan ikke udløses ved et uheld, så der ville i givet fald være tale om en forsætlig handling.)

Denne “destruktionssprængning” måtte have foregået samme dag, den 20. august 2008 omkring samme tidspunkt, som Flight JK 5022 (måske) havarerede. Sprængningen på Torrejon-basen havde i så fald efterladt sig de sædvanlige spor, en mærkbar chokbølge, en paddehattesky og diverse aktiviteter bl.a. i luften for at bekæmpe den umiddelbare strålingsfare.

For at aflede opmærksomheden fra denne scene, stadig ifølge Dimitri Khalezov, blev Flight JK 5022 arrangeret som et fingeret nukleart styrt, der skulle indtræffe under starten fra Barajas-lufthavnen.


Torrejon Lufthavnen (og -basen) umiddelbart øst for start- og landingsbanerne til Barajas Internationale Lufthavn. Redigeret klip fra Google Earth

 

Dimitri Khalezov mener, at den korte afstand mellem lufthavnene tillod iscenesætterne at visuelt inkludere de synlige spor fra skadesbegrænsningen på Torrejon Lufthavnen i Flight JK 5022-sceneriet på Barajas-startbanen tæt ved.

Og tilsyneladende var ulykkesstedet i Barajas præget af sære dispositioner, såvel over for redningsmandskabet som over for pressen. Måske troede lufthavnens ledelse virkelig, at der var tale om en nuklear eksplosion (minderne fra attentatet mod parkeringshuset i 2006 må usvækket have siddet i kroppen), og måske var det en miniatombombe, der blev udløst i flyet og gav anledning til lignende forholdsregler, som man (måske) var i gang med få kilometer derfra på Torrejon luftbasen. Informationerne i artiklen er for sparsomme til, at det med sikkerhed kan afgøres, hvad der foregik omkring Flight JK 5022.
 En af de højst usædvanlige dispositioner i denne sag var, at myndighederne (iflg. pressen) frigav indholdet af “den sorte boks” (bl.a. med piloternes samtale), uden hensyn til pårørende og havarieksperterne, hvilket er i strid med international lovgivning. Men det kan jo have været for at understrege, at der virkelig var tale om et havari. Når sporene er så svage, er mulighederne uendelige.

Vi overlader til læseren selv at granske hele Dimitri Khalezovs kapitel om denne hændelse (fra side 791 i bogen). Hent The Third Truth about 9/11 via vores vejledning i artiklen WTC-attentatet opklaret (nederst).]