Bomber mod: to USA-ambass. i Kenya og Tanzania,
7. august 1998

Sand Historie

O-D-I-N.org ud fra The Third Truth about 9/11, 7. februar 2015.

 

Bomber mod to USA-ambass. i Kenya og Tanzania – fredag 7. aug 1998 kl. 10.40–45.

Denne dobbeltbombning blev rettet mod de amerikanske ambassader i Nairobi, Kenya, og Dar es Salaam, Tanzania – inden for få minutter på samme tidspunkt af dagen.


USA’s ambassade i Nairobi ses tv. Den røde pil i illustrationen angiver betragtningsretningen i billedet. Foto: Internettet.

 

Læste du hovedartiklen?
CIA’s og Mossads terror-atombomber …

USA’s ambassade i Nairobi ses tv. Pilen øverst angiver retningen for optagelsen.  Det er Haile Selassie Avenue i baggrunden ved træet. Midt i billedet ses resterne af Ufundi Cooperative Building, der bl.a. husede civile, kommercielle uddannelser. I modsætning til ambassadebygningen var denne bygning ulykkeligvis ikke forstærket med jernbeton.
Dette er endnu et oplagt eksempel på, at Mossad som redskab for den verdens-omspændende jødiske sekt – uden så meget som at blinke – dræber uskyldige mennesker overalt i verden for at fremme sektens verdensomstyrtende politiske mål NWO.

Med 1998 var det såkaldte Al-Qaeda allerede blevet ophøjet til den ny “hovedfjende af demokratiet” (det såkaldte demokrati) – som erstatning for de virkelige men hedengangne kommunister og islamiske fundamentalister. Derfor – og det er til forskel fra tidligere “bilbombninger” af denne art – må formålet i udgangspunktet have været at promovere den nyligt designede globale fjende for offentligheden, men uden at afsløre for “plebejerne”, at begge bombninger blev udført med miniatombomber. Derfor var den nukleare signatur endnu ikke fremtrædende i de officielle dækninger, i modsætning til fx rapporterne fra Khobar Towers-bombningen i 1996.

Eftersom den engagerede læser efterhånden må være ret god til at analysere disse tekster, skal vi atter forsøge at grave sandheden frem.

Her de officielle påstande fra den oprindelige Wikipedia-artikel, der senere er blevet ændret [frem mod 2012 – Fodnote 379]

… i bombningerne af de amerikanske ambassader (7. august 1998) blev hundreder af mennesker dræbt i samtidige bilbombninger ved USA’s ambassade i de østafrikanske hovedstæder Dar es Salaam i Tanzania og Nairobi i Kenya. Angrebene, der forbindes med lokale medlemmer af Al Qaeda-terrorist-netværket ledet af Osama bin Laden, bragte for første gang bin Laden og Al Qaeda international opmærksomhed og resulterede i at USA’s FBI placerede bin Laden på sin top ti liste over efterlyste. Bomberne, der var anbragt i køretøjer tæt på ambassaderne, udløstes næste på samme tid, lidt før 10.45 lokal tid (3.45 i Washington). I Nairobi blev omkring 212 mennesker dræbt og anslået 4.000 såret; i Dar es Salaam dræbtes mindst 11 og 85 blev såret ved angrebet (det var helligdag i Tanzania, og ambassaden var lukket, derfor var tabene forholdsvis lave) …

Og det er så det.

Eftersom de officielle oplysninger denne gang ikke skal afsløre kontroversielle punkter, såsom kratere, seismiske signaler eller andre “mærkelige” effekter (men dog det enorme antal tilskadekomne i Nairobi), er vi henvist til at kæmme de samtidige nyhedsrapporter (takket være Internettets utrolige hukommelse – også af beviseligheder, som nogen mener helst skulle glemmes). [Der bliver da også konstant “saneret” på Internettet i alt, hvad der på nogen måde kan kompromittere gerningsmændene, og Wikipedia er et yderst effektivt redskab. Gå ud fra at Wikipedia altid tilstræber at vise den politisk korrekte version af enhver begivenhed.]

Her er en af de ret uregerlige rapporter – fundet på denne Internet-adresse:
 http://www.travelpages.com/kenya/nairobi/guides/97191.htm [som nu viser en Hotel-oversigt. Men tilsyneladende er den samme tekst gemt her på  Google Books].
 Jeg citerer i uddrag:

varebilens last af 800 kg TNT eksploderede og efterlod et dybt krater i jorden,  satte asfalten i brand og – i en sky af sort røg og ild – hvirvlede køretøjet 10 meter op i luften, hvor det blev hængende på siden af ambassaden. Kraften fra eksplosionen var så intens, at den kunne mærkes mere end 10 km væk …”

Jeg går ud fra, at læseren allerede har tilstrækkelige oplysninger til at kunne konkludere selv. Hvis ikke, så lad mig uddybe: Bomber i biler efterlader intet krater, når de eksploderer, hverken dybe eller flade; konventionelle sprængstoffer sætter ikke omgivelserne i brand; [medmindre de er kombineret med brændbare additiver som fx napalm, der i sig selv kræver betydelig plads i bilen og sjældent bruges – desuden er mønstret af forbrændingerne meget forskellige fra ildkuglens hundredetusinder af °C til de relativt lave temperaturer i almindelig brændende kemi]; bilbomber hvirvler ikke bilen 10 meter op i luften, tværtimod, den splintrer den øverste del og sørger for, at den nederste bliver, hvor den er, og endelig; konventionelt sprængstof af et rumfang, der kunne pakkes i en bil, ville ikke kunne mærkes 10 km væk (gennem jorden), da det ville være en sprængning over jorden.

Håber vi er enige så langt.

I selve ambassaden  [i Nairobi]  – terroristernes planlagte mål – døde omkring fyrre personer (tolv af dem amerikanere) til trods for de jernbetonforstærkede vægge. Hovedeffekten fra eksplosionen ramte imidlertid det overfor liggende fireetagers Ufundi Cooperative House, en bygning til kommercielle formål, der også husede en skole for sekretariats- og edb-uddannelser. Den blev reduceret til en bunke smulder. Ved siden af den væltede der tyk, sort røg ud fra de knuste vinduer i den 22-etagers Cooperative Bank Building-skyskraber. Alt i alt blev ca. fyrre bygninger inden for en radius af 150 meter alvorligt beskadiget af trykket fra eksplosionen. I de tæt befolkede gader nedenfor blev tusinder af mennesker, ligesom busserne og bilerne, der var fanget i en rundkørsel, overdænget af flyvende glas og murværk. I panik flygtede mange fra byen med et hvilket som helst transportmiddel de kunne finde i den tro, at tredje verdenskrig var brudt ud

Der er ikke så meget at være i tvivl om. 800 kilo TNT placeret i nærheden af en jernbetonforstærket bygning kan ikke skade en sådan bygning (amerikanske ambassader i hele verden er lige så stærke som en ICBM-silo*, og for resten – de er ikke bare jernbetonforstærkede – de er massivt forstærket med jernbeton). 800 kilo TNT kan ikke styrte en moderne bygning i grus, der kun ligger i nærheden af det egentlige mål; den kunne bestemt knuse vinduerne i et antal bygninger, men ikke sætte ild til bygningens indre bag disse knuste vinduer; det kan kun den termiske stråling fra en nuklear udladning. 800 kilo TNT kan ikke “alvorligt beskadige” ca. 40 bygninger inden for en radius af 150 meter (en radius på 150 meter for beskadigelseszonen (300 m i diameter) modsvarer mindst 15 tons TNT, altså væsentligt mere end 0,8 ton). Civile, uanset hvor uvidende eller forskræmte de er, vil ikke for alvor opfatte en konventionel sprængning på 800 kg TNT som “starten på tredje verdenskrig”; alle civile associerer dette fremtidsmareridt med “atomkrig” – blændende glimt og paddehatteskyer.

*) [ICBM: Intercontinental Ballistic Missiles. Skjulte betonsiloer i jorden i USA rummer hver en interkontinental raket med et antal atomsprænghoveder.]


Resterne af USA’s ambassade i Dar es Salaam i Tanzania. (En ret udfordrende billedkvalitet i betragtning af, at dette giver sig ud for at være officiel dokumentation.) Foto: Internettet

 

Artiklen fortsætter med at beskrive den anden bombe – i Dar es Salaam i Tanzania:

… Få minutter senere eksploderede en anden bilbombe uden for den amerikanske ambassade i Tanzanias hovedstad, Dar es Salaam, og dræbte elleve mennesker. I Kenya blev tabstallene henholdsvis 263 døde og over 5.000 sårede, næsten alle kenyanere. Tres mennesker mistede synet, og endnu flere blev delvist blindede; de materielle skader blev anslået til omkring 500 millioner dollars …

Ingen konventionel ladning på 800 kg TNT kan umiddelbart dræbe 263 personer, skade 5000 og gøre 60 blinde. Et forventet maksimum af ofre med 800 kg konventionelt sprængstof pakket i en bil er i størrelsesordenen nogle dusiner, men det under forudsætning af, at folkemængden står tæt omkring bilen. Eksemplet fra Bali-bombningen viser dette.

[Dette gælder naturligvis kun for den direkte effekt, ikke for alle mulige indirekte effekter, såsom delvist sammenstyrtede bygninger, hvor hundreder af mennesker ikke dræbes af bomben men af faldet. Der skal mere end 800 kg TNT til at vælte en sådan bygning, medmindre ladningen er præcist fordelt på den bærende konstruktion. Modsætningsvis vil en enkelt nuklear bombe i kloaksystemet sagtens kunne forårsage en sammenstyrtning ved at de nederste etager pulveriseres.]

En afgørende udtalelse er den om, at 60 mennesker mistede synet og mange flere blev delvist blinde. Dette et et karakteristisk “aftryk” fra en atombombe. De, der skulle sikre denne nyhedsrapport mod den nukleare signatur, overså denne afslørende detalje. Åbenbart blev miniatombomben ikke placeret særligt dybt under overfladen, og det meste af energien fra ildkuglen blev frigivet i atmosfæren.

Motiv(er): Eftersom de politiske konsekvenser er velkendte, er motivet ret indlysende. “Nogen” ville drive USA ud i en ny krig mod imaginære fjender – en ny generation af “muslimske terrorister” eller “militante islamister” (opfundet af frimurer-sekten som en bekvem lommeudgave af de ægte islamiske fundamentalister). Det var den første egentlige forbrydelse, der umiddelbart blev tilskrevet deres tidligere allierede Osama bin Laden og hans såkaldte Al-Qaeda.

Valget af tidspunkt var perfekt. Det var årsdagen for atombombningen af Hiroshima. Det var velkendt for mange (og uden tvivl af alle sikkerhedsfolk og højtrangerende politikere) at Osama bin Laden i en af sine første prædikener (angiveligt) skulle have udtalt, at det endda ville være fair at bruge atomvåben mod amerikanerne, fordi amerikanerne selv havde brugt atomvåben til at udslette uskyldige civile i Hiroshima i 1945. Så at bruge atomvåben mod amerikanske civile var berettiget ifølge denne udtalelse. Det ville være dumt ikke at udnytte en så uheldig udtalelse fra Osama bin Laden. 

[Det var i praksis ligegyldigt, om den var virkelig, bare tilpas mange kendte historien.] 

Det drejede sig om at gøre omverdenen begribeligt, at udløsningsknappen til fremtidens atomsprængninger var blevet overdraget fra “Islamisk Jihad” og de tidligere fundamentalister “Hezbollah” til den nye mediekonstruktion “Al-Qaeda”. Derfor var årsdagen for bombningen af Hiroshima velvalgt …

[Det har berettiget været fremme blandt “konspiratorer”, at Osama bin Laden, mens figuren endnu var medieaktiv og udsendte regelmæssige provokative videoer, syntes at undergå ændringer eller måske ligefrem betjente sig af en dobbeltgænger. Det er mere end sandsynligt, at jødernes mediemaskine rådede over en dobbeltgænger, som man kunne få til at udtale alt, hvad der var formålstjenligt for den overordnede intrige i form af slørede videoer til Internettet fulgt op med harmdirrende reaktioner i vestlige massemedier. I 2015 kan vi – hvis vi kigger efter– se, at ISIS er det nye medieskabte dyr, der har afløst Al Qaeda som prügelknabe for jødernes forbrydelser mod verdensfreden.]