BOYKOT israelske varer

Redaktionelt

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 2. marts 2016.

 

Den Korte Avis bragte den 2. marts 2016 følgende overskrift:

Israel: Den svenske kirke uden samvittighed”.

(Læs til sidst om zionistsprøjtens fortsættelse fra den 7. marts.)

Lidt længere nede i teksten sidestilles den svenske kirkes tilslutning til et palæstinensisk råb om hjælp med “antisemitisme” (her i betydningen “imod jøder“).

Naturligvis er det imod jøder – og fuldt berettiget! Enhver ved sine sansers fulde brug må i 2016 være antisemit i netop den betydning. Vi har at gøre med en zionistisk inspireret bevægelse, der stræber efter verdensherredømmet hen over ligene af alle hvide europæere og verdens øvrige selvstændige folkeslag. I en sådan tid er det et adelsmærke at være antisemit.

Her ser du kryptojøden Nima Gholam Ali Pour, der står som forfatter til artiklen.


Artiklens “svenske” forfatter. Foto: Internettet

 

Hr. Gholam udgiver sig for at være muslim, ligesom jøder udgiver sig for at være kristne i den danske og svenske kirke. Han er samtidig medlem af Sverigedemokraterna i Malmø. Dermed burde han være opponent til jøderne i Stockholm, som har dømt Sverige og svenskerne til at modtage en indvandring, der i løbet af få årtier vil fjerne svensk kultur og identitet.
Men han er i virkeligheden en svensk udgave af kryptojøden Søren Espersen, næstformanden i Dansk Folkeparti. Begge er marionetter for zionisterne, og begge er stjerneeksempler på omfanget og karakteren af jødisk infiltration i partier, der i almindelighed opfattes som nationalistiske.

Den svenske kirke støtter dokumentet Kairos Palæstina. (Kairos er en græsk gud, der står for rettidighed.) Dokumentet er efterhånden en længere sag, men indledtes i 2009 som følger:

Kairos Palæstina
Dette dokument er de kristne palæstinenseres ord til verden om det, der sker i Palæstina. Det er skrevet på et tidspunkt, hvor vi ønsker Guds indgriben i dette hellige land og i de lidelser vi gennemgår. Vi beder med dette dokument det internationale samfund om et øjebliks forståelse for, hvad det palæstinensiske folk møder af undertrykkelse, fordrivelser og lidelser, åbenbart racistisk motiveret – udmøntet i apartheid – der har foregået gennem mere end seks årtier. Dette er en uophørlig plage, der foregår, mens det internationale samfund hører og ser – men undlader at kritisere okkupationsmagten Israel. Dette er vores udtryk for forventning, bøn og håb i kærlighed til Gud. Vi retter denne bøn til alle kirker og kristne i verden. Vi ønsker, at de tager stilling til undertrykkelsen og den racistiske adskillelse, og vi opfordrer dem til at handle for indførelsen af retfærdighed i vores region. Vi opfordrer dem til igen at granske de teologier, der retfærdiggør forbrydelserne mod vort folk og som retfærdiggør mordene og fordrivelserne og tyveriet af vores land. …

Den oprindelige svenske tekst kan hentes her (den danske her). Den er ikke uventet religionspræget, men selve tilslutningen til ovennævnte dokument er moralsk rigtig og udtryk for sand kristendom.

Hr. Gholam udbreder sig om, hvor godt palæstinenserne føler sig til rette i Israel, og hvor skidt det går dem i de arabiske stater udenom. Statistik lyver, og jødisk statistik lyver pr. definition.

Han påstår også, at de oprindelige jøder var til stede i Palæstina forud for 1948 i et omfang, der berettigede zionisternes røveri af palæstinensisk jord. Endnu en eklatant løgn. Der fandtes kun en ubetydelig minoritet af oprindelige jøder i Palæstina, da den israelske stat blev oprettet i Palæstina i 1948. Andre politiske jøder var indvandret i de nærmeste foregående årtier for at forbedre statistikken. Alle oprindelige jøder var i de tidligere århundreder af egen drift udvandret fra “dette land med sot og sygdom,” som de kaldte det.

Zionisternes daglige, eller rettere natlige, nedslagtning af palæstinensere har foregået siden 1948 og ofrene tælles i dag i hundredetusinder af mennesker (mindst 300.000, sandsynligvis det dobbelte antal er myrdet af jøderne). Den israelske stat er verdens ledeste dræbermaskine, og jøder i hele verden bifalder myrderierne.

Video om jødernes myrderier i Palæstina.

Det skyldes, at disse mord kun er led i en større plan og kun et forvarsel om, hvad der venter den øvrige menneskehed, hvis vi tillader jøderne at fortsætte besættelsen af vores lande. “Underkast dig vort scepter – eller dø,” lyder devisen.

Hvad er det så, der pludselig får zionistsprøjten, Den Korte Avis, til at skrive metervis af tekst om denne kritik af Israel?
Jo, at BOYKOT af israelske varer foreslås som et middel til at stoppe morderne. Intet er mere effektivt i den civile kamp mod slyngelstaten Israel. Hvordan køber man krigsmateriel, hvis man ikke har penge?

Vær bevidst og observerende, inden du giver dine penge ud til de forkerte mennesker. Det er bedre at købe arabiske dadler og appelsiner end at købe de zionistiske forbryderes produkter. Spørg i supermarkedet, hvis du er i tvivl om, hvor varerne kommer fra. Hvis markedet ikke kan tilvejebringe et alternativ til de israelske varer, så ved du, hvem ejerne er, og du bør anstændigvis handle et andet sted.

Fortsat den 7. marts 2016

I dag leverede Den Korte Avis en ny håndsrækning til de zionistiske brødre i Israel med en usædvanlig lang artikel om den kristne “dæmonisering” af den stakkels jødiske terrorstat. Denne danske zionistsprøjtes tekst er sakset fra Gatestone Institute og skyldes den gammeltestamentlige ideolog Denis MacEoin, der præsenteres som en kapacitet med indsigt i det jødisk-arabiske spørgsmål.
Hans indsigt rækker præcis så langt, at han kalder den tiltagende verdensopinion, det tillader sig at være imod Israel, for “antisemitisme” og retfærdiggør zionisternes tilstedeværelse i Palæstina med “denne jødiske medfødte ret”. Han er naturligvis ærkezionist – ligesom ejerne og redaktionen bag Den Korte Avis, der pludselig er blev meget længere og bruger en hel uges spalteplads på et nyt jødisk propagandaskrift.