Coudenhove-Kalergi-planen og “Kalergi-børnene”

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Redaktionen, 2016-12-25.

 

Et Pan-Europa

Meget få har kendskab til, at den primære igangsætter af processen, hvis formål var at smelte Europa sammen – samtidig var den mand, der designede planen for et folkemord på det hvide Europa. Han er en skyggeperson med en eksistens, der er ukendt for almindelige mennesker, hvorimod den såkaldte elite anser ham for at være selve grundlæggeren af EU.

Interessant nok nævnes han ikke blandt de officielle grundlæggere af EU.

Hans navn er Richard Nikolaus Eijiro Coudenhove-Kalergi (f. 1894 i Tokyo, Japan, d. 1972). Hans far var den østrigske diplomat – greve Heinrich von Coudenhove-Kalergi (med aner tilbage til den byzantinske Kalergi-slægt). Hans mor var japaneren Mitsu Aoyama. Gennem sine forbindelser til Europas aristokrater og politikere, der omgikkes den adelige far i diplomatiet, kunne han uden for offentlighedens ly bevæge sig bag scenen, mens det lykkedes ham at rekruttere de fleste ledende statsmænd og gøre dem til støtter og kollaboratører for projektet “et integreret Europa”.


Europa unionens grundlægger – et sygt monster
Richard Nikolaus Eijiro Coudenhove-Kalergi. Foto: Internettet

 

I 1922 grundlagde han den “Pan-Europæiske bevægelse” i Wien med det sigte at skabe en ny verdensorden (New World Order) baseret på en federation af nationer, der skulle ledes af De Forenede Stater! En europæisk fusion af nationalstaterne var tænkt som første skridt i skabelsen af en egentlig verdensregering. Blandt de første støtter var de tjekkiske politikere Tomáš Masaryk og Edvard Beneš, samt den tyske bankier Max Warburg, der investerede de første 60.000 mark. Den østrigske kansler Ignaz Seipel og den følgende østrigske præsident Karl Renner påtog sig ledelsen af bevægelsen. Senere tilbød franske politikere som Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi m.fl. deres hjælp.

Med fremkomsten af den nationalsocialistiske bevægelsen i Europa, måtte projektet opgives, og den pan-europæiske bevægelse blev opløst. Men efter Anden Verdenskrig lykkedes det Kalergi gennem en energisk, nærmest sanseløs, præstation og med støtte fra Winston Churchill, den jødiske frimurerloge B’nai B’rith og førende medier som New York Times at få planen accepteret af De Forenede Staters regering. Den efterfølgende implementering blev overdraget til CIA.

Essensen af Kalergi-planen

I sin bog “Praktischer Idealismus” skriver Kalergi, at fremtidens beboere af “Europas Forenede Stater” ikke skal være som de nuværende europæere, men formes til en slags under-eksistenser, et produkt af raceblanding. Han fastslår, uden at det på nogen måde kan misforstås, at Europas folk skal blandes med asiater, negre og farvede til et multietnisk, gennemsnitligt konglomerat, der ikke vil volde den herskende elite problemer.
Kalergi proklamerer yderligere fjernelsen af retten til selvbestemmelse og derefter nationernes udslettelse gennem etniske masseflytninger.

Men hvem er så “eliten”?

Kalergi er heller ikke til at misforstå på det punkt:  
Fremtidens menneske vil være af blandet race. Nutidig bevidsthed om racer, klasser og diversitet vil gradvis forsvinde, når landegrænser, afstande og retten til selvbestemmelse fjernes. De fremtidige euro-negrider vil i udseende svare til fortidens egyptere. Diversiteten indbyrdes mellem folkeslag og mennesker vil for altid være afskaffet.
Men jødedommen i Europa skal ikke ødelægges; “Europa” skal stræbe efter at uddanne disse mennesker og forberede dem til deres fremtidige status som “førende nation”. Det skal ske gennem en fremskyndet evolutionær proces. Det kan ikke komme som en overraskelse, skriver Kalergi, at de mennesker, der undslap ghetto-fængslet, skal blive Europas åndelige adel [som om ghettoerne ikke var jødernes eget valg]. Gennem omhyggelig forædling skal der opstå en ny generation af aristokrater i Europa. Desværre blev vejen for denne del af forbrydelsen banet, da det europæiske aristokrati blev infiltreret efter at have givet jøderne fulde borgerrettigheder i Europa. [mellem det 18. og 20. årh.]
 
Selv om ingen officiel skolebog nævner Kalergi-planen, fungerer Kalergis syge ideer som spillevende principper i den Europæiske Union. Troen på, at alle Europas folk skal blandes med afrikanere og asiater til afskaffelse af vores identitet i ny skikkelse af en uniform bastardiseret type af menneske står i grel modsætning til alle politikker, der har haft til formål at beskytte minoriteter. [Vi kan nok først klage, når vi er et forfulgt mindretal!]
Tro ikke at der skjuler sig en uopdaget humanitet i disse retningslinjer for Europas fremtid. Vi har at gøre med et direktiv, der er udstedt af et af de mest morderiske regimer, som Europa har været plaget af, udadtil fidelt og smilende, indadtil intrigerende og kynisk i forsøget på at gennemføre det mest omfattende folkemord i historien.
Den “europæiske” pris Coudenhove-Kalergi prisen uddeles hvert 2. år til en “europæer”, der især har bidraget til fremskyndelsen af Kalergis mentalt afvigende plan. Blandt prismodtagerne finder vi ikke overraskende Angela Merkel og Herman Van Rompuy.
 
Viljen til at gennemføre dette folkemord fremgår alene af de konstante appeller fra De Forenede Nationer [et jødekontrolleret organ], der kræver, at vi accepterer millioner af immigranter til kompensation for den lave fødselsrate i EU. Ifølge en rapport, der blev udgivet i januar 2000 af jødernes “Informations Kontor” i UN i New York under titlen “Erstatning gennem indvandring: Løsningen på faldende befolkningstal og høj alder,” vil Europa i 2025 behøve 159.000.000 indvandrere [159 millioner indvandrere af anden etnisk herkomst! for at skabe tumulter, for at øge antallet af voldtægter og for at bastardisere europæerne og forringe vores udseende og intelligens.]


Et Kalergi-barn
Eksempel på fremtidens europæer, hvis vi ikke advarer vores børn imod bastardiseringen. Foto: Internettet

 

Man må undres over, hvordan estimatet for nødvendige indvandrere kan være så præcist, hvis det ikke netop skyldes, at vi har at gøre med en meget gammel plan. Den lave fødselsrate blandt europæerne kunne meget let ændres til fordel for flere europæere, hvis der blev taget passende initiativer til at understøtte europæiske børnefamilier frem for afrikanske og arabiske familier i Europa. Det er klart, at spredningen af inferiøre gener i Europa til sidst vil fjerne europæernes genetiske arv og gøre os gradvis mere medgørlige. Det primære formål med denne forbrydelse er at ødelægge de europæiske folk og forvandle os til en slavekaste, der er frataget alle nationale, historiske og kulturelle værdier. Kort sagt. Kalergi-planens ideer har været og fortsætter med at være grundlaget for de officielle regeringers bestræbelser på at udrydde de oprindelige befolkninger i Europa gennem massiv indvandring. Der lægges ikke skjul på, at planen skal gennemføres i løbet af det 21. århundrede (det nuværende).

Nedenfor er det Nicholas John Griffin, en britisk politiker, der i perioden 1999-2014 var formand for British National Party. Han var i perioden fra 2009 til 2014 indvalgt som medlem af Europa-Parlamentet for partiet:

[I den sammenhæng må det ikke overses, at “danske jøder” i regeringen og statsapparatet er de villige tjenere i udførelsen af denne plan, et faktum der fremgår af, at indvandringen fra 3. verdens lande til Danmark siden 60’erne kun er tiltaget i omfang og med et resultat, der efterhånden præger vores hverdag i en absolut udansk og uønsket retning. Dette til trods for, at den danske befolkning gennem det ene meningsløse folketingsvalg efter det andet har forsøgt at ændre denne politik ved at skifte fra det ene parti til det andet. På nuværende tidspunkt må det stå klart for enhver normalt begavet dansk mand og kvinde, at det er ligegyldigt, hvilket parti vi stemmer på. Vi vil altid ende med en jødisk regering, der promoverer Kalergi-planen.]

Konklusion

Se dig omkring i Danmark og Europa i dag. Du kigger direkte på beviset for, at Kalergi-planen allerede har været i gang et stykke tid. Vi kan løbende bevidne Europas gradvise sammenlægning med Den Tredie Verden. Den dræbende men politisk korrekte pardannelse på tværs af raceskellene medfører hvert år tusinder af unge mennesker af blandet race:

“Kalergi-børnene”! [mennesker dømt til et liv i konstant identitetskrise].

Under det dobbelte pres af misinformation og menneskelig fordummelse fra mainstream medierne bliver europæerne undervist i, at vi skal give afkald på vores oprindelse og glemme alt om vores nationale identitet.

Globaliseringens mestre og lakajer forsøger at overbevise os om, at det er en progressiv og humanitær handling at give afkald på sine nedarvede værdier og at “racisme” er ondt. Deres hensigt er, at vi alle skal forvandles til hjernevaskede zombier. Det er nødvendigt nu – mere end nogensinde – at gå imod løgnene fra vores ledere og regerende systemer, at vække europæernes revolutionære ånd. Alle er nødt til at komme til erkendelse af, at europæisk sammensmeltning under EU-fanen er vejen til folkemord. Vi er nødt til at stoppe EU og Kalergi-planen. Alternativet er nationalt selvmord.

Hvorfor blev en europæisk aristokrat med flamske, polske græsk-byzantinske rødder, og endda med samurai-blod i årerne fra sin mors side, et så nyttigt redskab i hænderne på denne verdens mørkeste kræfter? Forræderiet har efter vores  opfattelse mange årsager: idiosynkrasi, psykologiske … kvinder. Vi kan observere en personlighed med stærk hang til snobberi, arrogance og degenererede elitære normer. Også den omstændighed, at hans mor var asiat, skabte sandsynligvis interne konflikter og frustrationer, en uundgåelig del af arven for mennesker af blandet herkomst. Men den mest afgørende faktor var uden tvivl, at “den helt rigtige teenager”, ved et tilfælde (naturligvis) indfandt sig i hans omgivelser og blev hans første kvinde (i en alder af 13). Det var jøden Ida Roland, der senere skulle vinde “berømmelse” som skuespiller – i det mindste i jødisk selvforståelse.

Glæd dig over dine hvide børn og gør oprør mod EU’s planlagte “gave” til dig, en flok samba-farvede Kalergi-børnebørn med store brune, spørgende øjne. Du vil aldrig blive færdig med at forklare, hvis det først er kommet så vidt. Så måske skulle du lære dine børn at være racebevidste mens tid er?