Danmark leverer 27 nye kampfly til Israel

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, Redaktionen, 24. august 2017. (OPDATERET 2019)

 

Zionist-korrumperede NATO (Organisation for nordatlantisk traktat), der trods det upræcise navn oprindelig blev kaldt en “forsvarsalliance”, har for længst skiftet formål og er i dag – i hænderne på det zioniststyrede USA og Europa – en fuldblods aggressor, der som stedfortræder for Israel udkæmper den internationale zionismes verdensomspændende krig for “Ny Verdensorden” (NWO) også kaldt “Krigen mod terror”. Dette sker gennem “forebyggende angreb”, der i zionist-Amerika defineres som et legitimt middel i “forsvaret af vestlig levevis”. Hykleriet kender ingen grænser.

Desværre inkluderer traktaten stadig lille Danmark, der engang lå i vejen for USSR’s adgang til verdenshavene. Dengang havde vi brug for musketér-eden: “én for alle og alle for én” til afskrækkelse og forebyggelse af angreb på riget. Men nu, hvor Rusland mest af alt ligner vores nærmeste allierede i kampen mod en rablende gal zionisme, dikterer fremmed-regeringen i Danmark stadig, at vi er omgivet af fjender, og derfor skal vi – de danske skatteydere, fordi vi er dumme nok! – indkøbe nye fly til jøderne fra den jødiske våbenindustri i USA.

Denne våbenindustri (MIC, Military Industrial Complex) er blevet en autonom politisk tyran i “The United States of Israel”, og den fremprovokerer om nødvendigt ved hjælp af CIA og Mossad de nødvendige krige, så våbenmarkedet ikke tørrer ud. De profitterende jøder holder krigene i gang, og vi ikke-jøder betaler for uforholdsmæssige mængder af våben til uhørt høje priser – i dette tilfælde ikke til forsvaret af Danmark, men til Israels og zionisternes brutale ødelæggelse af suveræne stater i Mellemøsten, senest Syrien.

Eftersom skatteydernes betalingsevne ikke er ubetydelig (vi brødføder en betydelig bestand af stinkende rige jøder), og Danmark i lighed med alle andre nationer under NATO administreres af en lokal jødisk besættelsesmagt, der i Danmarks tilfælde terroriserer nationen via pladsholderne på Christiansborg, har denne provisoriske regering i 2016 besluttet, at Danmark skal indkøbe 27 nye F-35 kampfly. Disse kampfly vil aldrig skulle forsvare Danmark eller repræsentere en afskrækkelse, for vi er allerede i seng med fjenden. Derfor vil disse kostbare fly fortrinsvis blive stationeret i udlandet som “Danmarks bidrag” til kampen for et Storisrael. Denne kamp kæmpes mod suveræne nationer, som aldrig har været fjender af Danmark, fx Irak, Libyen og Syrien.
Vi har aktuelt sendt F-16 fly og et specialkorps til Irak (langt væk fra Danmark) i zionisternes tjeneste, og man kan forestille sig, hvad disse operationer koster i penge og kan koste i meningsløse tab af liv: ødelagte forældre til danske børn.

Inden vi taler om de ufattelige pengesummer er her et forsøg på at forklare størrelsen:
1 milliard (1.000.000.000) = 1000 millioner, og 1 billion = 1000 milliarder eller 1 million millioner (1.000.000.000.000).

De 27 nye kampfly koster 20 milliarder pr. styk i indkøb alene, og der er ingen kompenserende aftaler om underleverancer til flyene. Det bliver indtil videre 540 milliarder (540.000.000.000) kroner alene i anskaffelse. Men hvert fly vil i den begrænsede levetid (officielt) koste 56,4 milliarder kroner, og den samlede udgift bliver 1,5 billion kroner, eller 1.523 milliarder kroner (ét-tusinde-femhundrede-treogtyve-milliarder kroner, 1.523.000.000.000 kroner).
Det er den teoretiske mindstepris for at holde disse 27 fly i drift i højst 20 år. Til sammenligning var Danmarks Brutto Nationalprodukt for 2016: 2.064 milliarder kroner. Med andre ord, flyene koster i størrelsesordenen ét års BNP. Dyrekøbte erfaringer har vist os, at vedligeholdelse, opgraderinger, nye våbensystemer og drift altid overgår de mest optimistiske prospekter med flere hundrede procent.

Flyet er bygget af Lockheed Martin i USA som såkaldt 5. generations kampfly og kaldes F-35A Joint Strike Fighter. Det fløj første gang i 2006, og siden har forældelsen sat ind. Det er som alle andre amerikanske produkter fyldt med fejl på grund af forceret udvikling og de jødiske producenters mangel på etik. Fejlene skubbes i baggrunden gennem en glorificeret, krigsforherligende markedsføring, der ikke mangler midler og støttes af våben­produ­centernes jødiske agenter i alle potentielle aftagerlande (forræderne i Danmark fx).

F-35 er udviklet til at være et all-round fly (man kan fornemme det hykleriske argument for at spare), lige velegnet til at starte fra et hangarskib, til nærkamp i luften, til fremføring af en bombelast og til backup af landsætninger.
Desuden har producenten forsøgt at give flyet stealth-egenskaber, dvs. gøre det usynligt på radar. Denne egenskab fremhæves som en særlig fordel ved “first strike situationer” (læs: “uprovokerede snigangreb” uden krigserklæring, som det skete i Irak og kan ske mod Iran eller Nordkorea – givetvis med deltagelse af danske F-35 fly bemandet med hjernevaskede danske idioter … undskyld piloter).

Når noget kaldes en “lemon” (citron) i USA, er der noget galt med det, “en sur frugt”.
Kilde: BELAIR2000, YouTube

Her er en vurdering fra 2018: WTF-35 (Hvordan JSF måtte blive et udpræget roderi):
How the Joint Strike Fighter Got to Be Such a Mess

Hvis man presser alle disse krav ind i ét og samme fly, er det nødvendigt at indgå betydelige kompromisser, og derfor er F-35 ikke særlig anvendeligt til hverken det ene eller andet. Simuleringer har allerede vist, at F-35 ville blive ydmyget! af såvel kinesiske som russiske 5. generation kampfly i en luftkamp.
F-35 er en gumpetung gås med for små vinger til at udføre snævre manøvrer. Købet af F-35 er “Kejserens nye klæder” om igen. F-35’s officielle tophastighed på lidt under 2 Mach er kun på højde med fly, der blev produceret i 60’erne, og det skyldes, at den bruger for mange kræfter på at slæbe sig selv.
Versionen til Danmark, der skal leveret i 2022, kan ikke starte og lande lodret – heller ikke specielt kort. Det viser sig tilmed, at hvis F-35 skal bære en bombelast af betydning, er flyets præstationer elendige, og det vil kunne skydes ned så let som at ramme en guldfisk i en bowle. Endelig er F-35 flyet ikke tilstrækkeligt stealth til at være usynligt på radar. Der efterlades kun et “reduceret” radar-ekko! Det er samme “usynlighed”, som strudsen opnår ved at stikke hovedet i sandet.

Det værste ved denne 10 år lange såkaldte udvælgelsesproces er, at valget af F-35 var givet på forhånd. Alt andet har været spilfægterier. Den jødiske lobby i Danmark er så stærk, at de svenske og europæiske alternativer aldrig reelt har været til vurdering. Danmark kunne med stor fordel have anskaffet svenskernes Gripen kampfly med udsigt til betydelige besparelser, bl.a. gennem aftaler om underleverancer. Gripen indeholder alt, hvad der er nødvendigt til forsvar af Sverige – og dermed også af Danmark.

Her er et eksempel på selvmodsigelserne og hykleriet (nu er beslutningen om købet jo uomgængelig):
TV2 11. maj 2016: Ifølge Andreas Krog, der har dækket våbenindkøbet i snart ti år for nytkampfly.dk [han har som privatmand rejst Danmark rundt med er foredrag, der umiskendeligt har fremhævet F-35], er der tale om et udviklingsprojekt, der sandsynligvis nok er “state of the art” om 30-40 år. Det er ifølge Andreas Krog den mest fremtidssikrede, men også mest usikre mulighed, for da flyet endnu ikke er færdigudviklet, er flyet nok først fuldt funktionsdygtigt om 10 år. [!!! fik du den? – med andre ord en endeløs strøm af skattekroner ud af lommerne på danskerne i årtier frem – kun for at bevæbne en international mafia af jøder.]
“Ingen tvivl om, at det er fremtiden, men på nuværende tidspunkt har det store problemer og kan godt give nervøse trækninger og lede tankerne hen på IC4. Fordelen er, at USA ikke har noget alternativ. Det her er ‘too big to fail’. De er NØDT til at få det til at fungere,” siger Andreas Krog fra nytkampfly.dk.

Hvornår så du sidst et dansk kampfly vogte over danskernes fred i luftrummet over Danmark? Af og til kan vi se dem lette for at flyve til fjerne destinationer, hvorfra de først kommer retur måneder senere – eventuelt ikke.

Kan du, danske mand/kvinde, nu forstå, at din folkepension snart må afskaffes? Forstår I derude i de arbejdstrætte danske TV-kontrollerede familier, at dermed er I, danskerne, som den eneste værdiskabende del af den nuværende befolkning nødt til at arbejde endnu hårdere og endnu længere, hvis der også skal være råd til at brødføde 20.000 nye ækvatoriale, svagt begavede indvandrere og deres børn – årligt !!! – i jeres fælles multietniske fremtid?
Disse kulturfremmede og uforligelige mennesker, som jøderne indfører for at ødelægge det hvide Europa, medfører et årligt underskud i Danmark på (officielt) 33 milliarder (33.000.000.000) kroner. Dette underskud påvirkede i 2016 allerede prognoserne for statens udgifter frem til 2050. Forestil dig konsekvenserne af de akkumulerede underskud og nye 200.000 uarbejdsdygtige indvandrere med deres 400.000 flere mørkkrøllede, svagt begavede børn, når vi når 2027!

Din og min familie af europæiske danskere kunne være velhavere i et rigt Danmark, hvis vi ikke skulle forgylde besættelsesmagten, den jødiske slægt af blodsugende parasitter, der stjæler vores tilværelse, fortjenester og ejendom og samtidig inviterer en horde af nye kriminelle ind i vores land som nye vælgere og uromagere.

Danmarks naturlige befolkning er i gang med at blive udslettet af jøderne på Christiansborg og i statsapparatet, herunder i kommunernespolitiets og forsvarets ledelser. Landets naturlige befolkning er sat uden for indflydelse, mens vi betaler for et ekspanderende Israel og vort eget folks undergang. Tal venligst med din ægtefælle i forsvaret og dine børn om dette problem. Det er vigtigt.

Danmark er danskernes land. Fat mod og kæmp for det, der er dit!