Danske jægersoldater i krig for jøderne

Sand Historie

O-D-I-N.org, Redaktionen, 2017-01-26.

 

Når danske soldater bringes hjem i ligposer jubler den internationale loge af kriminelle jøder. En af dem er den såkaldte udenrigsminister Anders Samuelsen (som medlem af en fremmed besættelsesmagt i Danmark er titlen i høj grad provisorisk). Han har med lynsnar effektivitet gennemtrumfet, at danske jægersoldater nu også kan tilbydes en meningsløs død i krig for slyngelstaten Israel.


STØT ISRAELS TERRORISME – Det gør Anders Samuelsen
En ny jødisk galning som udenrigsminister betyder, at flere danske soldater får chancen for en tidlig død i krig for zionisterne. Foto: Internettet

 

Bekender denne mand sig ikke til “Liberal Alliance”?

Siden november, da Anders Samuelsen kom til magten, er det lykkedes ham at imponere sine internationale logebrødre ved at servere Danmarks elitesoldater på et sølvfad. Det burde være indlysende for normalt tænkende mennesker, at “liberal” kun er et andet udtryk for international jødisk kulturmarxisme, i dette tilfælde udfoldet af en “dansk jøde” i Udenrigsministeriet i Danmark.

Danske eliteenheder som Frømandskorpset og Jægerkorpset er dyrt betalte soldater. Danske skatteydere har betalt for deres uddannelse til forsvaret af Danmark – ikke til at udkæmpe krige for jødestaten Israel, der er undfanget gennem voldtægt. De forrykte mænd og kvinder, der leder denne rotterede, er godt i gang med at realisere en oldtidsdrøm om et “Storisrael”. De to striber i zionistbanneret symboliserer floderne Nilen mod vest og Eufrat mod øst, der tænkes som de foreløbige grænser for denne eskpanderende terrorstat. Derfra vil yderligere besættelser og krige brede sig som ringe i vandet, som vi allerede har bevidnet det i Palæstina, hvor uskyldige mænd, kvinder og børn hver dag myrdes uden et eneste pip fra massemedierne.

For tiden destabiliseres de dødsmærkede arabiske stater inden for den israelske interessezone, så en beslaglæggelse vil kunne ske uden nævneværdig modstand. Det er foreløbigt sket med Libanon, Irak, Egypten, Libyen og i øjeblikket forsøgsvis med Syrien. Det passer glimrende i billedet for et Storisrael, som vi ser skitseret nedenfor. Forhåbentlig møder jøderne deres Waterloo, når de skal overtale/betvinge en af verdens rigeste oliestater med et moderne forsvar til at afstå den nordligste tredjedel af Saudi-Arabien. Jordan, hvor ledelsen har strakt sig til det yderste for at imødekomme deres aggressive nabo og bevare et uafhængigt kongedømme, vil blive løbet over ende som en formalitet, hvis Jordan ikke accepterer en fremtid som vasal under det jødiske scepter.


“Storisrael” en fugtig drøm i Jødeland
Foto: Internettet

 

I mellemtiden er der lige Syrien, som er blevet et problem for jøderne, fordi alternative medier og nye stemmer breder sig på Internettet og forsøger at kaste et sandhedens lys over, hvad jøderne bedriver i Mellemøsten. Derfor er det endnu ikke lykkedes “syriske oprørere”, IS, ISIS, ISIL, Daesh, ikke at forglemme zio-amerikanske militære grupper, at knække den syriske kampånd og landets suveræne leder, Bashar al-Assad. Syrien havde naturligvis ikke haft en chance, hvis det stod alene mod den zionistfinansierede bærme af veludrustede landsknægte. Men heldigvis er Rusland en god allieret.

Og “Danmark” sender nu vores elitesoldater ud af riget for at styrke denne zionistbærme i kampen mod en suveræn arabisk stat – takket være et jødisk flertal i regeringen på Christiansborg.
Hvorfor siger vi “mod Syrien” – de skal jo bekæmpe ISIL, har vi fået at vide fra medierne? Tænk over følgende to spørgsmål:

  1. Hvorfor er der krig i Syrien?
  2. Hvem er Danmarks fjende i Syrien?

Vi vender tilbage med svarende.

Men lad os først lige få forkortelserne på plads:

IS eller Islamisk Stat er mest anvendt i den anglo-amerikanske verden.
ISIS, Islamic State of Iraq and al-Sham (Islamisk Stat af Irak og Syrien) en interessant forkortelse, at denne gruppering som som afløser af irakiske al Qaeda i internationale medier udelukkende eksisterer under en propaganda-rigtig forkortelse, der udspringer af den engelske udtale. Man kan stille spørgsmålet: hvad kom først, hønen eller ægget? Det lugter af propagandaegnet fonetik skabt til vestlige lyttere og seere.
ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant (Islamisk Stat af Irak og Levanten), hvor Levanten refererer til landområderne langs den østlige del af Middelhavet – Syrien, Libanon, Palestina, Israel og Jordan. “Levant” bruges mest af den amerikanske regering, der foretrækker termen frem for “al-Sham” den arabiske betegnelse for området. En ledende jægersoldat, der blev interviewet af TV2 Nord brugte forkortelsen, da han skulle “forklare” hvem jægerne skal sættes ind imod – “… det er ISIL, vi kæmper imod.”
Daesh er et arabisk akronym for “al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham.” Vi ved ikke, hvad det direkte betyder, men den overordnede betydning beskriver en tilsvarende kampgruppering som de foregående. Det kan også forekomme som DAIISH. Udtrykket bruges i Europa kun i Frankrig.

Efter vores opfattelse er det lige meget, hvilken ende af pølsen rosinen sidder i – pølse smager af pølse. De nævnte betegnelser for kampgrupper, som mainstreammedierne fuldstændig konsistent profilerer som velorganiserede, veltrænede og veludrustede, er forskellige navne for samme mediefænomen: vi ser påfaldende velkomponerede og patetisk heroiske billeder af mere eller mindre tilslørede arabiske unge mænd under smældende sorte bannere – stormende frem mod de stakkels jøder, og snart kommer turen til Europa underforstået.

I virkeligheden – bag de storladne propagandabilleder opererer en forpjusket hob af ukoordineret, hjernevasket arabisk ungdom, der ikke ser nogen bedre fremtid end at modtage den Kalasjnikov maskinpistol, der stikkes i hånden på dem med hellig opfordring til at dræbe alle vantro, for tiden i Syrien i retning mod Damaskus. Billederne, propagandaen og våbnene leveres af zionisterne og Israel, alt betalt af amerikanske skatteydere.
I ly af denne vildledte strøm af bevæbnede unge mænd, der skyder på alt, som kunne ligne en fjende, opererer Mossad, CIA og det zio-amerikanske militær. Mossad falder perfekt ind i de arabiske omgivelser. Det samme gør CIA i et vist brugbart omfang, mens de ordinære amerikanske styrker overalt glimrer gennem materiel overlegenhed og rådvildhed. Deres ordrer er selvmodsigende som vi husker det fra Vietnamkrigen – “Kæmp alt hvad I har lært, vind krigen! – men skyd kun i selvforsvar.”

Her er det nødvendigt at præcisere, at der kun eksisterer amerikanske væbnede styrker i nominel forstand, selv om det menige niveau næsten udelukkende består af ikke-jødiske amerikanere. Helst skal så mange hvide amerikanere med europæisk baggrund, som det er muligt, deltage og lade livet. Amerikanske styrker i 2017 er fuldstændigt kontrolleret af amerikanske kulturmarxister, dvs. jøder og deres medløbere, der har infiltreret det amerikanske forsvarssystems ledende positioner fra top til bund. Dermed er det i høj grad den sindssyge ledelse i Israel, der beslutter, i hvilket omfang amerikanske styrker skal sættes ind for at understøtte planen om et Israels imperium.

Hvorfor er der krig i Syrien?

Svaret er mere end antydet i det foregående. Under dække af, at Israel er under angreb udefra, har jøderne destabiliseret Syrien ved at sende Mossad i skikkelse af “syriske frihedskæmpere” ind i Syrien for at anstifte en borgerkrig. Disse frihedskæmpere, består overvejende af fanatiske unge fundamentalister, der under ledelse af glødende “arabiske” Mossad-agenter (støttet med CIA’s satellit-efterretninger) er blevet indoktrineret med, at de vinder evig ære for Allah ved at udslette alle vantro i Syrien. Dermed har de gennem længere tid udgjort en terrorrisiko og destabiliserende faktor for et moderne arabisk styre, hvis leder i øvrigt er en af de mest sympatiske på verdensplan og som specielt har tilladt og ydet sikkerhed for såvel muslimske som kristne grupper i landet Syrien. Målet for de hjernevaskede fundamentalister er at indføre et kalifat.
Syrien var indtil for nylig et velorganiseret arabisk land og dermed alene ved eksemplets magt en ideologisk torn i øjet på Israel. Det afgørende er dog, at de sydvestligste 2/3 af Syrien ligger inden for rammen af det planlagte Storisrael, herunder ikke mindst Damaskus, og jøderne vil for enhver pris søge at ødelægge hovedstaden og magtsædet.

Hvem er Danmarks fjende i Syrien?

Hvis man i moralsk forstand skulle pege på en fjende i den nuværende situation i Syrien, måtte det være de israelske og amerikanske terrorister, der er ved at ødelægge landet. Men på overordnet niveau har Danmarks væbnede styrker intet at gøre i Mellemøsten eller for den sags skyld noget andet sted i verden, medmindre det er for at forsvare danske statsborgere i akut nød (danske skibe under angreb, fx). Danmark har heller ingen fjender blandt det syriske folk. De syrere, der for tiden tillades adgang til Danmark under påstanden om at være flygtninge, havde ikke oprindeligt noget udestående med danskerne eller andre europæere, men hører nu til den del af det jødiske menneskevåben, der sættes ind mod Europa. Det er en misforståelse at angribe jødernes Prügelknabe, araberne, når det eneste rigtige – og det eneste, der vil hjælpe – er at afskaffe jødernes indflydelse, herhjemme som i Mellemøsten.

Her ser vi chefen, generalmajor Jørgen Høll, en politisk jødeavanceret marionet foran SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN, en facade, der ikke overraskende antyder, at danske specialkorps allerede har været sat ind i meningsløse krige for et større Israel flere gange tidligere. Det var altså ikke kun Frømandskorpsets berettigede indsats udfor Afrikas Horn, der har motiveret den prangende facade. Danske specialenheder har været udsendt til bl.a. Kosovo (Serbien), Irak og Afghanistan. Men forskellige udtalelser tyder på, at denne udsendelse til “Irak” er mere massiv end tidligere. Denne deltagelse betyder slutningen på al ærefuld deltagelse i Jægerkorpset til forsvaret af Danmark.

“Danske jægersoldater fra Flyvestation Ålborg er med, når danske specialstyrker sendes ind i Syrien for at bekæmpe Islamisk Stat,” lyder det fra det jødisk ejede TV2. Bemærk den solidariske formulering “er med”. Manipulationen af befolkningen foregår massivt i detaljerne hver eneste dag. Se denne video om hjernevask (den er på engelsk, men fyldt med beskrivende illustrationer).

Nu skal danske jægersoldater altså officielt fungere som “rådgivere og vejledere for irakiske sikkerhedsstyrker” i deres kampe mod ISIL, således at allerede tilstedeværende jægersoldater i Irak kan overskride grænsen til Syrien og assistere irakiske sikkerhedsstyrker der (må man forstå af forklaringen).

Danske specialstyrker er ikke i generelt omfang uddannet til at undervise andre.
De fungerer primært og bedst i samarbejdede patruljer, hvor de indsættes som “usynlige” kampgrupper bag fjendens linjer. Deres hovedkompetence er sabotage af vanskeligt tilgængelige militære installationer eller tilfangetagelse (evt. likvidering) af fjendens nøglepersoner. I et vist begrænset omfang kan de indsættes som observatører bag fjendens linjer, men det er ikke deres hovedkompetence. Skjult observation bag fjendens linjer kan udføres af almindelige veltrænede opklaringsgrupper, der dermed ikke er overkvalificerede til opgaven.
En observationsgruppe, der opdages af fjenden, kan vanskeligt undsættes og vil derfor løbe en betydelig risiko for at blive omringet og nedkæmpet, evt. tilfangetaget med efterfølgende afhøring i vente (og afhøringer i disse krige foregår ikke i pagt med Geneve-konventionen, hvilket er forståeligt, da CIA i utallige tilfælde har sat sig ud over denne generelle vedtægt om at behandle krigsfanger humant).
Det vil ikke gøre større forskel, om det er en velbevæbnet ordinær styrke eller en elitestyrke. Den vil i de fleste tilfælde være prisgivet. Derfor er almindelig opklarende observation under anvendelse af elitestyrker en ulogisk anvendelse af ressourcer, der kunne bruges bedre. En sådan ulogisk anvendelse kan tænkes at indtræffe, hvis danske elitesoldater sættes under kommando af en fremmed chefgruppe, der hellere spenderer danske soldater end deres egne. Hvis det er, hvad der venter, er en hurtig hjemsendelse i ligpose en oplagt mulighed.
Desværre inkluderer uddannelsen i specialstyrkerne en bevidst hjernevask, så vores advarsel til den enkelte soldat vil i de fleste tilfælde glide af som vand på en gås. De første til at erkende bedraget og meningsløsheden vil blive soldatens kone og børn, når farmand vender hjem i en kiste – eller som krøbling.

Hvad foretager irakiske sikkerhedsstyrker sig i Syrien?

Spørgsmålet indeholder svaret i sig selv. Sande irakiske sikkerhedsstyrker, som ikke har eksisteret siden Sadam Hussein ledede Irak, ville normalt intet have at gøre i Syrien. De ville måske – måske – være kortvarigt engageret med at opsøge og nedkæmpe yngre fanatikere, som under forestillingen om at tilhøre ISIS (m.fl. forkortelser) kunne forvilde sig ind i Irak i et idiotisk forsøg på at indføre kalifatet der. Det ville ikke indebære, at sande irakiske sikkerhedsstyrker krænkede en anden suveræn arabisk stats grænse for at opretholde sikkerheden i Irak, ikke mens Sadam Hussein var ved magten. Men han er som bekendt for længst sat ud af spillet og hængt af amerikanerne (læs: af zio-amerikanske bødler efter en skueproces, som vi genkender fra Nürnberg i 1946-48).
Dermed styres Irak i dag af en marionetregering under overvågning og kontrol af det jødekontrollerede US of America. Så det er den samme pro-israelske, anti-syriske koalition, der befinder sig på begge sider af grænsen. Det er den samme koalition, der i kraft af satellitovervågning og drone-teknik som den eneste har det overordnede strategiske overblik over regionen (sammen med Rusland, der endnu har kunnet undgå direkte militære konfrontationer).

En kvalificeret spådom

Ingen ISIS (e.l.) gruppering i Syrien vil blive udsat for koalitionens direkte angreb, hermed heller ikke fra nogen kvalificeret specialstyrke fra Danmark, selv om det er den officielle udmelding til venlig spredning i medierne. Hvis koalitionen havde ønsket at frigøre sig fra de spredte lommer af non-kombattanter i Syrien var de for længst blevet udslettet fra luften. Disse lommer udgør fortsat en “værdifuld” destabilisering af Syrien og binder ordinære syriske styrker, der kæmper for deres lands overlevelse.
Den danske jødepresse spørger: “Skal danske jægersoldater være med til at redde diktatoren Assad?”
Bemærk ordvalget. Tysklands Adolf Hitler … Rumæniens Nicolae Ceaușescu, Serbiens Slobodan Milošević … Iraks Saddam Hussein, Egyptens Hosni Mubarak og Libyens Muammar Gaddafi m.m.fl. er alle i verdenspressen af de jødiske manipulatorer blevet stemplet som “diktator” for at prædestinere verdensopinionen til den “retfærdige” udslettelse at disse sande nationale ledere. En for en blev de derefter løbet over ende og myrdet af krypto-marxistiske jøder båret frem af amerikansk højteknologisk krigsmateriel, som jøderne profiterer på gennem produktion og salg parallelt med det politiske spor. Syriens Bashar al-Assad står for tur som den næste, der fortjener at blive slået ihjel (som det formuleres i jødernes Talmud), fordi han ifølge jødepressen har undertrykt og udnyttet sin befolkning – hvilket er endnu en monumental løgn.

Så krigen i Syrien er ikke så kompliceret, som medierne vil gøre den. Den står mellem Zionistamerika og Rusland (via Syrien) med det formål at provokere Rusland ind i en militær konfrontation. Dermed er vores påstand om, at danske specialstyrker kæmper for jøderne fuldstændig korrekt, men desværre skjult for den gennemsnitlige danske mediekonsument, dvs. hovedparten af Danmarks befolkning. Vi fyldes med løgn og vildledning fra medierne i regelmæssige daglige doser. Den strategiske balance i Syrien står og falder med opretholdelsen af de militære forsyninger fra Rusland til den ordinære syriske hær. Så det er der, hunden ligger begravet.

Det mest sandsynlige forløb er derfor, at specialstyrker fra Jæger- og Frømandskorpset vil blive sat ind i nær-rekognoscering af landingsstederne i Syrien, fx Aleppo og Tartus, hvor de kan udpege og notere sig lønlige luftmål og derefter installere sendere til ledning af cruiser-missiler. Dette vil foregå under zio-amerikansk ledelse, og ingen verdens sjæl i Europa vil høre om andet end den syriske hærs pludselige sammenbrud og diktatorens død. “ISIS” vil derefter fuldstændigt miste mediernes interesse – eller igen blive forlagt til Europa for at virke som undskyldning i jødepressen for Mossads terroraktioner i europæiske byer.

Denne udvikling i verden medvirker Danmark formelt til. Men ikke fordi nogen dansker ønsker det. Desværre er det ikke danskere, der styrer Danmark fra Christiansborg, og det er vigtigt at nå til den erkendelse, inden det er for sent for nationen og landet at genfinde sin plads som et moralsk og ansvarligt europæisk land, der omsider har frigjort sig fra terroren fra de jødiske krigsmagere.