Danskernes demokrati er beslaglagt af jøderne

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 14. maj 2015.

 

Hvis demokratiet havde nogen som helst betydning for vælgerne, ville det blive afskaffet” – har nogen sagt i spøg. Men det er ramme alvor. Demokratiet i sin sande funktion er for længst afskaffet i Danmark, og danskerne er tvunget til at leve med et system, som kun er demokratisk af navn. Reelt er flerpartisystemet sat ud af spillet, så det er lige meget, hvilket parti du stemmer på, du vil altid stemme på et jødisk flertal. Pluralismen er i det skjulte skiftet ud med et jødisk étpartisystem, der konstant tilgodeser en international jødisk besættelse af Danmark.

Det forklarer samtidig, hvorfor der fra den brede danske befolknings synsvinkel tilsyneladende intet nyt indtræffer, selv om den lige har stemt en ny regering ind. Alt – bortset fra overskrifterne i de jødiske medier – fortsætter i sædvanlig tomgang garneret med lidt klædelig palaver fra talerstolen i Folketinget. Intet af denne overflade har nogen betydning. Et konstant jødisk flertal med en tilsvarende kontrollerbar administration sørger for, at alle beslutninger tilgodeser den jødiske kollekt og reducerer landets retmæssige befolkning til andenrangsborgere og arbejdsdyr. Vi danskere er tildelt den særlige opgave at arbejde og betale skat, arbejde og betale moms, arbejde og betale afgifter, arbejde og betale ågerrenter, det sidste fordi vores overskud og opsparingsmulighed er fjernet. (Læs senere i artiklen, hvordan alt kunne være anderledes, hvordan danskerne kunne blive en rig og selvstændig nation, hvis vi forenede os og afsatte tyrannerne.)


Det jødiske étpartisystem i Danmark. Ill. O-D-I-N.org

 

Illustrationen ovenfor er en forenklet model af de partier, der på et givet tidspunkt opstiller kandidater til et folketingsvalg. Bogstaverne er de første fem i alfabetet, så enhver lighed med virkeligheden er utilsigtet. For overskueligheden er der kun vist 5 partier. Antallet er ligegyldigt, for de er alle infiltreret af et flertal af jøder eller jødiske medløbere, danske zionister eller jødernes øvrige danske lakajer. Pointen med illustrationen er, at det er ligegyldigt hvilke partier, danskerne kombinerer under et folketingsvalg, for alle kombinationer vil resultere i et jødisk regeringsflertal. Kun Parti E alene ville have et flertal af danskere, og det kunne være redningen for Danmark. Men dette parti eksisterer ikke i virkeligheden. Selv Dansk Folkepartis folketingsgruppe består overvejende af jøder, zionister og deres medløbere.

Det er en farce, når jødernes Tv-stationer i Danmark holder valgaften og viser os den falske sondring mellem rød og blå blok. Der findes ingen rød eller blå blok; kun en samlet gul blok, og den går på tværs af alle partier. Men den vises ikke, for jødernes medier taler naturligvis aldrig højt om, at jøderne udgør et flertal i regeringspartierne. Det kunne medføre en uønsket reaktion. I modsætning til den gule blok, er den ukoordinerede indflydelse fra danskere i regeringspartierne lig nul (markeret med flagrødt i illustrationen).

Vi kan kun gentage opfordringen til alle bevidste danskere om, at man ser sig godt for lokalt, når der opstilles kandidater til folketingsvalgene. Stem på en dansker og ikke en fremmed – jøde eller muslim. Det afgørende er, at antallet af danskere i Folketinget som helhed ikke konstant bliver reduceret. Vær opmærksom på, at mange jøder giver udseende af at være danske, kristne medborgere. Det er de ikke, de er imod, af alle de grunde vi har forklaret i andre artikler.

Det bedste ville naturligvis være, at der fandtes et parti på stemmesedlen, som 100% tjente danskernes og Danmarks sag. Det findes ikke endnu, men det kan komme, hvis du vil være med til at udvikle vores organisation til en folkebevægelse.

Så meget bedre kunne det være