Definition: Fredsjøder

Redaktionelt

Denne gruppe af jøder har ikke infiltrering og business til skade for Danmark som et overordnet mål og har mindre udbytte af nedbrydningen. Fredsjøderne ønsker at leve i fred med omgivelserne, en vigtig forudsætning for et godt naboskab.

Det ene yderpunkt i denne gruppe er ham, der endnu holder enkelte jødiske regler i hævd for sig selv og sin familie, typisk ved at lade sin nyfødte søn vansire på sit køn: “en nødvendig indgang til jødedommen”! som det hedder. Loyaliteten hos denne del af gruppen ligger overvejende hos jødedommen, og gruppen skader danskerne og Danmark ved at acceptere værdierne i det jødiske netværk og dets propaganda, eller ved ligefrem at advokere for samme dagsorden.

Det modsatte yderpunkt er ham, der i et og alt praktiserer en dansk livsform og ikke kunne drømme om at lade nogen rabbiner klippe i sin nyfødte søn. Hans etniske baggrund er typisk en jødisk mor og en dansk far. Ofte kan han vanskeligt erkendes som jødisk eller med noget jødisk tilhørsforhold. Han kimser ikke ad en god flæskesteg i juledagene og yder måske sit bidrag til folkekirken med samme lyst til kirkegang som hovedparten af danskerne. Men selv om han ikke er praktiserende jøde, godkender han at være en del af netværket. Han har accepteret, at netværket hjalp ham til ansættelse (foran ikke-jøder) i en jødisk kontrolleret virksomhed, sandsynligvis for livet. Hans loyalitet over for nationen og til det at erklære sig som dansker er styret af pragmatisme. Det jødiske netværk forventer, at han yder noget til gengæld for et godt job, og det tosidede hensyn skaber en loyalitetskonflikt.

Af disse og mange andre grunde tilhører fredsjøderne ikke gruppen af assimilerede tidligere jøder. Skulle du som fredsjøde føle dig fejlbedømt med dette, så tænk på, hvem du gør fælles sag med ved at være en del af “netværket til nationens overtagelse”, ved ikke at tage aktiv afstand fra netværket.