Jødisk inddrivelsessystem – SKAT

Overtagelsen

O-D-I-N.org komm. Den Korte Avis, 26. maj 2015.

 

Den Korte Avis, Poul Vejby-Sørensen, 25. maj 2015.

Der er efterhånden langt mellem sensationerne fra SKAT – Ikke fordi der ikke er skandaler nok, men fordi skandalernes hyppighed betyder, at der efterhånden ikke er noget sensationelt over det.

[Redaktionel kommentar:


SKAT’s ny direktør, Jesper Rønnow Simonsen.  Foto: Internettet
Vi spørger: Hvorfor skal chefen for SKAT også være en jøde?]

 

Hørsholm og bananrepublik

For et par måneder siden kunne vi berette om ejendomsvurderinger, der fik en række beboere i Hørsholm til at føle sig hensat til en ”bananrepublik”.

Der var ikke styr på hverken vurderinger eller klager på trods af, at den tidligere skatteminister Morten Østergaard (R) tidligere havde proklameret: ”Der må ikke være tvivl om borgernes retssikkerhed!”

Han tilføjede endda, at ”det kunne der ikke være to meninger om”, hvilket nærmest udgør et kraftudtryk for en radikal minister! Han sagde endvidere, at SKAT har pligt til at rette ind, når et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten underkender SKATs vurderinger. Videre tilføjede han, at SKAT skulle rydde op i de gamle fejlbehæftede sager.

Det lovede SKAT. Vi gentager lige: Det lovede SKAT!

Men den nuværende skatteminister, Benny Engelbrecht (S), er tilsyneladende ikke så opsat på at tage hensyn til skatteyderne. I hvert fald er der fortsat ikke rettet ind eller ryddet op efter snart halvandet år.

SKAT har derimod direkte afvist at ændre vurderingerne, når boligejere har anmodet herom med retten på deres side.

Klager er simpelt hen ikke noget, der interesserer SKAT.

SKAT blæser på skatteyderne

På det seneste er der igen kastet lys på, at SKAT stadig mangler at rette ind. Om årsagen hertil forklarede SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, forleden på TV, at der er sager, der er vigtigere end vurderingssager, som er gået SKAT imod!

Til Berlingske formulerer direktøren det således: ”Der er tale om, at vi i en kort periode frem til årsskiftet 2014, på grund af en række andre sager, som vi var nødt til at bruge vores ressourcer og kompetencer på, udskød behandlingen af lige præcis den type sager, som vi taler om her til efter årsskiftet i 2015”.

Ifølge Jesper Rønnow Simonsen blev de ankesager, der var gået SKAT imod, simpelt hen lagt til side, for at SKAT kunne overholde den lovpligtige tidsfrist i forbindelse med andre sager.

Måske fandt SKAT også den forsømte inddrivelse af restancer mere interessant end behandling af klager fra forurettede skatteydere.

Er SKAT en autonom størrelse?

På spørgsmålet, om ministeren var informeret om beslutningen, svarer SKATs direktør først undvigende senere benægtende:

”Det er en beslutning vi har truffet i SKAT. Det er vores opgave, at vi løser de opgaver, vi nu engang har fået, med de ressourcer og kompetencer, som vi har, og i den forbindelse har vi ikke eksplicit orienteret ministeren om, at vi havde truffet den beslutning. Jeg betragtede det som en del af vores almindelige driftsansvar”.

Enten påtager SKATs direktør sig ansvaret for at pynte på ministerens igangværende valgkamp, eller også mener han ligefrem, at SKAT på administrativt niveau kan beslutte at prioritere anderledes end beordret af ministeren og meldt ud til Folketinget.

Jo flere problemer, desto mindre politisk kontrol

SKATs direktør mener altså, at SKAT – på tværs af ministerens instruks – kan nedprioritere visse presserende opgaver til fordel for andre presserende opgaver.

På den måde argumenterer han i virkeligheden for, at netop den slendrian, der har bragt SKAT bagud med flere opgaver, skulle kvalificere SKAT til i højere grad selv at bestemme sit arbejdsprogram. Det hænger ikke sammen!

Er SKAT en stat i staten?

Redaktionel kommentar

Nej – SKAT er et logisk redskab for den jødiske besættelsesmagt i Danmark. Dette inddrivelsessystem har kun til formål at lænse danskerne for deres overskud og sende pengene ned i den jødiske kollekt. Den jødiske skatteminister har naturligvis ingen interesse i at ændre på det forhold, medmindre han bliver tvunget til det af en enig folkebevægelse.
Slut dig til O-D-I-N, inden det bliver for sent.

Læs også artiklerne: Jødisk bankvæsen, åger og værdien af håbløs gæld og Slagt guldkalven.