Det tredie Ting (1. del) – Titelblad og Indhold

Sand Historie

Lorenz Christensen (f. 1892, d. 1965) skrev bogen Det tredie Ting i 1942–43.

Hans påstand var, at der i Danmark eksisterede en usynlig regering over den synlige. Indtil 1953 havde Danmark såvel et Landsting som et Folketing, men over dette parlamentariske Danmark fandtes en “højfinans”, og den kritiske samtid kaldte denne forsamling “Det tredie Ting”. Dette ting bestod fortrinsvis af jøder.
Det gør det stadig.

 

Her fortsætter den gemte og glemte beretning om Det tredie Ting og dette tings meritter i Danmark før og under Første Verdenskrig (hvorunder Danmark var neutralt) og frem mod Anden Verdenskrig. Vi har ikke siden haft fornøjelsen af en lignende åben og ærlig udredning i anledning af senere flere alvorlige bankforliser, som skatteborgerne har måtte betale for, senest bl.a. for Danske Bank i 2008–12, der interessant nok hed Landmandsbanken, da bøgerne blev skrevet!
Vore dages professor Birck’er bliver chikaneret på universiteterne og kommer ikke til orde i medierne.

En typisk passage:

… Dog hårdest tog prof. L. V. Birck fat. Han var ikke til sinds at tage jødens forklaringer for gode varer, nu da den stigende mistillid til finansmagtens transaktioner havde skærpet hans opmærksomhed. Atter sagde han ord, der ramte og atter hævdede han, som den stærke personlighed han var, sine anskuelser åbent og frimodigt; han viste på ny, at han formåede at se igennem det gøglespil, Landmandsbankens direktør (Emil Raffael Glückstadt) igen tillod sig over for godtroende og intetanende aktionærer. Sandt nok; disse aktionærer havde lidt tab, de følte sig dybt forurettet, men der var alligevel ingen af dem, der søgte at trænge til bunds i denne affære eller havde mands mod til at sige sandheden. Atter var Birck ene mand om at udkæmpe striden mod en overmægtig privatkapitals svindel og bedrag.

Beløb dengang og nu

Betydningen af de to bøgers historiske beløbsangivelser kan fornemmes ved at konsultere følgende tabel over datidskroners nutidsværdi for perioden 1914 til 1943, dvs. fra starten af Første Verdenskrig og indtil bøgerne blev skrevet midt under Anden Verdenskrig. Specielt kan omfanget af de jødiske transaktioner, der førte til Landmandsbank-krakket i 1922, og grundlaget for de efterfølgende domme for bedrageri og svig, bedre vurderes i lyset af de tilsvarende nutidige beløb. Så hvis fx 1 mil. kroner nævnes i en sammenhæng fra 1922, er det tilsvarende nutidsbeløb altså “22 mil. kroner”.

Datidskroners nutidsværdi
År1914191619181920‑22192519301935194019432014
Faktor5842312228373526221
 

Side 1–4 (titelblad m.v.)

LORENZ CHRISTENSEN

DET TREDIE TING

 

1. DEL

DANSK BOGKREDS

KØBENHAVN 1943

 


V. Topsøe-Jensen

 

Født 16. 6. 1874 i Thisted. Højesteretsdommer. 1918–23 Rigsadvokat.
Offentlig anklager i Landmandsbank-processen.

INDHOLD 1. del

Forord9
1.Jødisk mål: Fra samfundsmagten til verdensmagten17‑86
a)Louis Levy om jødedommens mission19
b)De første efterkrigsårs diskussioner om jødernes stilling inden for de forskellige samfund [årene efter Første Verdenskrig].32
c)Hvorledes Aage Lotinga gjorde sig fortjent til den franske dekoration Officier d'Académie43
d)Kontroversen om "Zions Vises Protokoller"49
e)Jødernes drøm om verdensherredømmet83
2.Striden om Det tredje Ting87‑189
a)Jødernes herredømme under Ministeriet Zahle87
b)De skjulte kræfters spil under Påskekrisen 1920142
c)Hvorledes Glückstadt beherskede Ministeriet Neergaard157
d)Landmandsbankens deltagelse i offentlige lån167
e)Danmark 1914–24: et jødestyret land185
6
3.Fra spekulationens overdrev190‑415
a)Hvordan Glückstadt fremmede kapitalens koncentration på jødiske hænder190
b)Hvorledes Glückstadt og Ringberg sørgede for slægt og venner218
c)Februar-kontoen 1917244
d)Da Glückstadt ved hjælp af Det Transatlantiske Kompagni ville erobre verdensmarkedet260
e)"Nationens forbillede" Herman Heilbuth307
f)Ballin-koncernens virksomhed338
g)Hugo Rothenbergs spekulationer378
h)Hvordan Theo. Kliatschko og Mayer Katz kørte Nordisk Oversøisk Handelsselskab i sænk386
i)Jøderne som børsspekulationens hovedmænd395
4.Landmandsbankkatastrofen416‑560
a)Hvordan bankens forhold forværredes i de første efterkrigsår416
b)Da det store udbud af egne aktier fremkaldte den endelige katastrofe429
c)Bankens afskrivninger ultimo 1922 og senere436
d)Processen mod Emil Glückstadt og hans medskyldige460
e)Det tredie Tings underhåndsagitation for at få undersøgelsen og processen standset497
f)Hvordan Laura Glückstadt, født Rée, forsvarede sin mands sag516

7

Anden del

5. Parlamentarismens falliterklæring.
6. København som de jødiske storspekulanters Eldorado.
7. København som de jødiske agitatorers og konspiratorers central.
8. Hvor spillet gik — uden for Landmandsbanken.
9. Professor L. V. Bircks kamp mod jødevældet.
Afsluttende betragtninger.
Billedfortegnelse.

8 (blank)

Til introduktionen