DIIS – et jødebesat organ

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Jens Toft, august 2013.

 

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Denne visning af et jødebesat organ i danskernes samfund er et øjebliksbillede.

Oversigten vil ikke blive ajourført, idet formålet alene er at dokumentere den uacceptable fordeling mellem jødiske og ikke-jødiske medarbejdere på et institut i Danmark på et tilfældigt tidspunkt.

Den skæve fordeling mellem jøder og danskere giver os anledning til at spørge:

  1. Hvorfor tror du, at der er så få danskere ansat på DIIS, når instituttet iflg. Finansministeriet vil modtage lidt over 27 mio. kroner netto fra den danske stat i 2013 og frem?
  2. Hvilken fordel har danskerne af, at omverdenen filtreres gennem jødiske briller?

Svarene påkalder sig opmærksomhed:

  1. Svar på 1) Dette institut er tydeligvis oprettet af jøder for jøder.
  2. Svar på 2) INGEN FORDEL – ABSOLUT INGEN. Tværtimod. Det vil kun skade den danske nation, at jøderne i praksis har bemægtiget sig Danmarks forsvars- og udenrigsstudier, der er en del af det nationale forsvars efterretninger.

Samtidig produceres der på dette institut betydelige mængder af usand holocaust-information på grundlag af den ortodokse påstand om industrielt drab på jøder under Anden Verdenskrig. Af magtfuldkommenhed ser de ansvarlige for dette instituts gøren og laden bort fra foreliggende videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer, at de påståede masseudryddelser i tyske kz-lejre ikke har kunnet lade sig gøre.

Men til trods for en betydelig tilstedeværelse af efterforskere på DIIS, beskæftiger instituttet sig specielt ikke med at søge egentlige beviser for det holocaust, som instituttet advokerer for i Danmark. Den primære aktivitet på det felt går ud på at hamre myten ind i hovederne på vores børn, så jøderne undgår skeptikere i fremtiden.

DIIS’ nuværende adresse: Østbanegade 117, 2100 København Ø.
Tidligere adresse for DIIS: Strandgade 56, 1401 Købehavn K.
Tidligere adresse for Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudier:
Nørre Søgade 35, 5. 1370 København K.

Aktuel online medarbejderoversigt.

DIIS’s oversigt over “eksperter” bestod i 2013 af 128 personer (heraf på tidspunktet 13 studentermedhjælpere og 6 gæsteoptrædende), fordelt over de såkaldte indsatsområder, der er vist som overskrifter nedenfor. (Tre–fire fra oversigten går igen under flere indsatsområder; derfor den lille difference, hvis summen af kolonnen Personer gøres op.)

Ved en umiddelbar gennemgang af disse studerende eksperter kan mindst 6 ud af 10 identificeres som jødiske. Ved en mere præcis gennemgang, som vi er afskåret fra at dokumentere, ved vi, at mindst 80 procent af dette instituts faste stab er jødiske personer. Men tres procent er i sig selv rigeligt til at stille spørgsmålene ovenfor.
Vi ser her et skoleeksempel på, hvordan det jødiske netværk i Danmark promoverer sønner og døtre, onkler og mostre, bedstemødre og -fædre fra jødernes netværk i ind- og udland.

Den tilsvarende fordeling gør sig gældende for bestyrelsen.

Vores påstand er, at i den følgende oversigt er agenter (brikker) i det jødiske netværk, med eller uden egen viden, men formodentlig overvejende “med”.

Efter O-D-I-N.org’s forslag til forholdsmæssig indflydelse i Danmark, kan der højst være 12 ikke-danskere (herunder jøder efter andel) på dette institut, selv når bestyrelsen medregnes.

Men overrepræsentationen er i øjeblikket mindst 10 gange !

Overordnet burde instituttet nedlægges. Det producerer ubrugelige og/eller usande rapporter, der kun er interessante for den internationale jødedom, fx for at kunne udpege stedet på verdenskortet for den næste lukrative hjælpeindsats. Den jødiske godhedsindustri i Danmark holder sig selv i gang for danskernes skattekroner. For den danske nation er dette institut absolut værdiløst.
Det er en manifestation af kunstigt tilvejebragte arbejdspladser for “doktorer”, der forlader universitetet med ubrugelige uddannelser. Det fungerer i høj grad på samme måde som Paideida-instituttet i Sverige – som arnested for international jødisk landsskadelig virksomhed, herunder produktionen af indoktrinerende falsk holocaust-propaganda til omdeling blandt danske skolebørn.

Forsvars- og sikkerhedspolitik

 

Beukel, Erik, dr. scient. pol., emeritusforsker.

 

Andersen, Louise Riis, ph.d., cand.scient.pol., postdoc.

 

Flockhart, Trine, ph.d. ba, internationale relationer, seniorforsker.

 

Forsby, Andreas Bøje, cand.scient.pol., ph.d.-studerende.

 

Guzzini, Stefano, diplom fra Politisk Institut i Paris, økonom fra London School of Economics; ph.d. i Social og politisk Videnskab fra European University Institute i Florence, seniorforsker.

 

Ghadari, Jawad, stud.scient.pol., studentermedhjælper.

 

Jacobsen, Katja Lindskov, ph.d., internationale relationer, mag., global politik, projektforsker.
Intet billedeKierulf, John, cand.jur., gæsteseniorforsker.

 

Larsen, Henrik Boesen Lindbo, cand.scient.pol. ph.d.-studerende.

 

Meyn, Carina Ann, cand.scient.pol. fra Syddansk Univ., mag. i Critical Global Politics fra University of Exeter, ph.d.-studerende.

 

Moesgaard, Christa, cand.scient.pol., ph.d.-studerende.

 

Møller, Karsten Jakob, generalmajor/senioranalytiker.

Hvilket ærinde har en generalmajor fra det danske forsvar i dette jødiske institut? Hvad er det, der skal analyseres til gavn for dansk forsvar sammen med jødiske agenter i jødernes netværk?

 

Munster, Rens van, ph.d., statskundskab, seniorforsker.

 

Nordby, Johannes Riber, orlogskaptajn/militær analytiker.

Hvilket ærinde har en orlogskaptajn fra det danske forsvar i dette jødiske institut? Hvad er det, der skal analyseres til gavn for dansk forsvar sammen med jødiske agenter i jødernes netværk?

 

Rasmussen, janus Graves, stud.scient.pol, studentermedhjælper.

 

Rosén, Frederik, ph.d., msc, statskundskab, postdoc.

 

Tjalve, Vibeke Schou, ph.d., seniorforsker.

 

Vestergaard, Cindy, ph.d., internationale relationer samt europæiske studier (IRES), postdoc.
Global økonomi, regulering og udvikling

 

Ertürk, Ismail, Seniorforelæser, besøgende seniorforelæser.

 

Gibbon, Peter, ph.d. ba., samfundsvidenskab, seniorforsker.

 

Jespersen, Karen Sau, cand.scient, socioøkonomisk kulturgeografi, ph.d.-studerende.

 

Larsen, Signe Terney, stud. polit., studentermedhjælper.

 

Lauridsen, Tomas Skov, cand.scient., administration, ph.d.-studerende.

 

Müller, Anders Riel, cand.scient., sociologi, ph.d.-studerende.

 

Nesvetailova, Anastasia, forelæser International Political Economy, fra City University London, besøgende seniorforsker.

 

Retana, Maria, m.sc., Development Studies, forskningsassistent.

 

Thompson, Grahame, besøgende professor på CBS, besøgende seniorforsker.

 

Vestergaard, Jakob, ph.d., international politisk økonomi; cand.scient., økonomi, seniorforsker.

 

Wade, Robert Hunter, professor i Political Economy fra London School of Economics, besøgende seniorforsker.

 

Wendimu, Mengistu Assefa, cand.scient., miljøøkonomi og naturressourcer samt landbrugsudvikling, ph.d.-studerende.
Holocaust og folkedrab

 

Andersen, Katrine Buchhave, ba, filosofi, studentermedhjælper.

 

Banke, Cecilie Felicia Stokholm, ph.d., historie; cand.mag. historie samt sociologi, seniorforsker.

Læs her, hvad der skete i 2002, da en motiveret person ville vide mere om jødernes Holocaust og derfor fik en aftale med instituttet om at interviewe, bl.a. sektionens daværende leder, Uffe Østergaard.

2015-03-12:
Det må være alvorligt, når jøder begynder at kritisere jøder – eller også er Cecilie Stokholm Banke ikke jødisk nok til at bestride stillingen. Læs her, hvad Kirsten Sarauw og senest Geoffrey Cain med Den Korte Avis som talerør siger om denne seniorforsker på DIIS: "Den historiefortolkning, som Cecilie Banke præsenterer, er så primitiv og forenklet, at den ikke kan kaldes en ekspertudtalelse, men snarere er et banalt politisk statement. ..."

 

Berlau, Solvej, cand.scient.soc., historie samt internationale studier, fuldmægtig.

 

Højgaard, Fie, stud.scient.pol., studentermedhjælper.

 

Lang, Johannes, ph.d., psykologi, postdoc.

 

Lauritzen, Bo Uggerholt, mag., pædagogisk udviklingsarbejde, fuldmægtig.

 

Rühl, Otto, cand.mag., historie og religion, undervisningskonsulent.

Altså, hr. Otto Rühl er medlem af den såkaldte internationale indsatsstyrke for Holocaust-uddannelse, Holocaust-påmindelse og Holocaust-efterforskning. Som tidligere og måske nuværende gymnasielærer vejleder han med udbredelsen af det omfattende og usande undervisningsmateriale, der i årevis er blevet påtrykt vores børns skoler og gymnasier. Han var medlem af den oprindelige bestyrelse for det daværende Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, 1999–2002, sammen med bl.a. Bent Melchior og Jacques Blum, begge mediebårne medlemmer af Mosaisk Trossamfund i Danmark.
At vi har tildelt hr. Otto Rühl Skammens Mærke betyder ikke, at de øvrige særligt begunstigede omkring ham ikke er jøder. Otto er bare en i særklasse landsskadelig såkaldt dansk jøde og fortjener udmærkelsen.

 

Schott, Robin May, ph.d., filosofi, seniorforsker.

 

Thuge, Stine, cand.mag., historie samt kommunikation (RUC), mag., Conflict, Development samt Security (Leeds University), diplom i museumsstudier (Roskilde Universitet), fuldmægtig.

 

Wæhrens, Anne
Kommunikation og konferencer

 

Kristensen, Anine, mpk., kommunikationsmedarbejder.

 

Kristensen, Jette, konference-koordinator, forvaltning.

 

Linell, Jesper, cand.phil., mcc., leder af kommunikationsenheden.

 

Fræmohs, Jacob, cand.mag., kommunikationsmedarbejder.

 

Molbæk-Steensig, Sine, cand.mag., dansk samt minoritetsstudier, kommunikationsmedarbejder.
Mellemøsten

 

Andersen, Lars Erslev, cand.mag., idehistorie/mellemøststudier, seniorforsker.

 

Boserup, Rasmus Alenius, doktorgrad i Kulturhistorie ved EHESS, Paris og ph.d.-grad i Arabisk ved Københavns Universitet, postdoc.

 

Christensen, Ida Meldgaard, ba. Public Administration samt stud.scient.pol., studentermedhjælper.

 

Christensen, Janne Bjerre, ph.d. i Internationale Udviklingsstudier, cand.scient.anth, postdoc.

 

Christensen, Klara, stud. scient. pol., studentermedhjælper.

 

Crone, Manni, phd., seniorforsker.

 

Greenwood, Maja Touzari Janesdatter, cand.mag., videnskabelig assistent.

 

Hemmingsen, Ann-Sophie, ph.d., mag., arabisk, postdoc.

 

Holm, Ulla, ph.d., europæiske studier; cand.mag., fransk samt dansk, seniorforsker.

 

Malmvig, Helle, ph.d., statskundskab; msc. with Distinction, International Relations of the Middle East (SOAS), seniorforsker.

 

Sheikh, Mona Kanwal, ph.d., statskundskab, postdoc.

At Mona Sheikh nu optræder som medarbejder på DIIS føjer en interessant ny vinkel til hendes efterhånden multifacetterede profil. Hun oprinder efter sigende fra Pakistan, men her i DIIS skal hun altså deltage i "studier" af Mellemøsten. Vi kunne bruge en god forklaring på, hvordan et sådant studium med denne persons medvirken skulle kunne tjene til danske skatteyderes fordel? Men måske er det pakistanske og muslimske islæt blot en forklædning. Nogen i den jødiske agenda skal jo piske vandene op.

Migration (folkevandring)

 

Baird, Theodore, mag., Migration Studies, ph.d.-studerende.

 

Danstrøm, Matilde Skov, stud.scient.ant., studentermedhjælper.

 

Gammeltoft-Hansen, Thomas, ph.d., jura; cand.scient.pol; msc. flygtningestudier, seniorforsker.

 

Hoffmann, Kasper, cand.scient.soc., Internationale Udviklingsstudier samt Historie, ph.d.-studerende.

 

Jensen, Rikke Hald, stud.scient.pol., studentermedhjælper.

 

Kjertum, Jette Bjerre, cand.scient.soc., Internationale Udviklingsstudier og Geografi, ph.d.-studerende.

 

Kleist, Nauja, ph.d. i sociologi, cand.mag. i internationale udviklingsstudier, seniorforsker.

 

Mosebo, Marianne, cand. mag., Etnografi og Socialantropologi, ph.d.-studerende.

 

Munive Rincon, Jairo, ph.d., cand.scient.soc., udviklingsstudier og offentlig administration, postdoc.

 

Olsen, Anne Sofie Westh, cand. mag., Fransk, udviklingsstudier samt Internationale relationer, ph.d.-studerende.

 

Plambech, Sine, phil.mag. ba. Socialantropologi og udviklingsstudier, ph.d.-studerende.

 

Ponte, Stefano, ph.d., udviklingsstudier; mag., internationale relationer, seniorforsker.

 

Sørensen, Ninna Nyberg, ph.d., kultursociologi/socialantropologi, seniorforsker.

 

Stepputat, Finn, ph.d. kultursociologi, cand.scient., økonomisk geografi, bifag spansk sprog og kultur, seniorforsker.

 

Vammen, Ida Marie, cand.mag., religionssociologi, ph.d.-studerende.
Naturressourcer, forvaltning og fattigdom

 

Broegaard, Rikke Brandt, ph.d., Samfund og globalisering, forsker.

 

Christoplos, Ian, ph.d., seniorforsker.

 

Funder, Mikkel, seniorforsker, ph.d.
Intet billedeJensen, Johan Juul, stud. BPA/ID, EU-studier og Internationale Udviklingsstudier, studentermedhj.

 

Jensen, Kurt Mørck, senioranalytiker.

 

Lange, Rane Baadsgaard, cand.scient.pol., videnskabelig assistent.

 

Lindegaard, Lily Salloum, ba. i samfundsvidenskab; cand.mag. i afrikastudier, videnskabelig assistent.

 

Mwale, Nawa Shalala, mag., ph.d.-studerende.

 

Pain, Adam, dr., gæsteforsker.

 

Ravnborg, Helle Munk, ph.d., teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning, seniorforsker.

 

Spichiger, Rachel, mag., social- og kulturantropologi, ph.d.-studerende.
Politik og udvikling

 

Albrecht, Peter Alexander, ph.d. (CBS), projektforsker.

 

Bourgouin, France, ph.d., socialantropologi, projektforsker.

 

Buur, Lars, ph.d., etnografi samt socialantropologi, seniorforsker.

 

Engberg-Pedersen, Lars, ph.d. msc., international udvikling samt offentlig administration, sen.forsker.

 

Fejerskov, Adam Moe, cand.scient.soc., Globale studier, forskningsassistent.

 

Friis-Hansen, Esbern, ph.d., økonomisk geografi, seniorforsker.

 

Jensen, Tina Maria, mag.art., antropologi, ph.d.-studerende.

 

Kyed, Helene Maria, ph.d., internationale udviklingsstudier; mag.art., socialantropologi, seniorforsker.

 

Moe, Louise Wiuff, mag., International Studies (the Peace Research Institute Oslo and Stellenbosch University), ph.d.-kandidat (University of Queensland, School of Political Science and International Studies), gæsteforsker.

 

Patey, Luke Anthony, ph.d.; msc., Business samt Development Studies, postdoc.

 

Pedersen, Rasmus Hundsbæk, msc., sociologi, ph.d.-studerende.

 

Petersen, Birgitte Lind, ph.d., projektforsker.

 

Rasmussen, Christel Vincentz, cand.scient.soc. (afventer ph.d.-forsvar), postdoc.

 

Therkildsen, Ole, mag., Policy Analysis samt Regional Planning; msc., geografi/offentlig administration/ politologi, seniorforsker.

 

Iben Barslund, bsc., International Business and Politics, studentermedhjælper.

 

Webster, Neil, ba. Joint Honours, sociologi samt økonomi; mag., sociologi; msc., internationale relationer; ph.d., sociologi, seniorforsker.
Udenrigspolitik og EU-studier

 

Dreyer, Jakob, stud.scient.pol., studentermedhjælper.

 

Guzzini, Stefano, diplom fra Politisk Institut i Paris, økonom fra London School of Economics; ph.d. i Social og politisk Videnskab fra European University Institute i Florence, seniorforsker.

 

Heiberg, Morten, ph.d., chefkonsulent.

 

Holm, Ulla, ph.d., europæiske studier; cand.mag., fransk samt dansk, seniorforsker.

 

Jensen, Peter Munk, senioranalytiker.

 

Larsen, Henrik Boesen Lindbo, cand.scient.pol. ph.d.-studerende.

 

Møller, Karsten Jakob, generalmajor/senioranalytiker.

Hvilket ærinde har en generalmajor fra det danske forsvar i dette jødiske institut? Hvad er det, der skal analyseres til gavn for dansk forsvar sammen med jødiske agenter i jødernes netværk?

 

Mouritzen, Hans, dr. scient. pol. (Københavns Universitet), seniorforsker, leder af FSE-projekt.

 

Nissen, Christine, msc., International Relations of Europe (LSE), videnskabelig assistent.

 

Olesen, Mikkel Runge, ph.d., cand.mag., historie.

 

Tassinari, Fabrizio, ph.d., statskundskab, seniorforsker.

 

Thomasen, Gry, cand.mag., historie og russisk, ph.d.-studerende.
Direktion, reception, sekretariat, bibliotek, IT, personale og øvrige administrative funktioner

 

Bentsen, Ellen-Marie, Institut-sekretariat.

 

Birkebæk, Sofie Asschenfeldt, fuldmægtig, Ledelsessekretariatet.

 

Christiansen, Mads Lindberg, personale- og økonomichef.

 

Eriksen, Søren Holm, Intern service.

 

Gammeltoft-Hansen, Rasmus, IT-chef.

 

Hammelboe, Marianne, regnskabskonsulent, Personale og Økonomi.

 

Hansen, Bent, sekretariatschef.

 

Henriksen, Helle Ager, studentermedhjælper, Ledelsessekretariatet.

 

Hvidt, Nanna, grad fra Paris' Universitet; cand.scient. i Kultursociologi fra Kbhs. Universitet, direktør.

Nanna Hvidts indlæg til Kristelig Dagblad, 2006.

 

Jensen, Ruth, Reception.

 

Jørgensen, Tine, funktionsansvarlig bogholder, Administration – bogholderi.

 

Koch, Mette, kontorassistent, Administrationen – bogholderi.

 

Kolodziejczyk, Susanne Knudsen, institutsekretær, Ledelsessekretariatet.

 

Laurberg, Birte, forvaltning.

 

Lindberg-Hansen, Svend Erik, bibliotekschef og leder af Intern service.

 

Mathiesen, Lars, bibliotekar.

 

Nielsen, Ib M. C., budgetchef.

 

Petersen, Morten, IT-supporter.

 

Pöckel, Inger, sekretær, personale.

 

Rødgaard, Ulla, ed (engelsk), institutsekretær.

 

Thrane, Marianne, cand.phil., bibliotekar.

 

Tousgaard, Marie-Louise, bibliotekar.