Danmarks Radio – et jødebesat organ

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, juli 2013.

 

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Denne visning af et jødebesat organ i danskernes samfund er et øjebliksbillede.

Når man gransker forholdet mellem jødiske og ikke-jødiske ansatte i Danmarks Radio, fx gruppen af faste udenrigskorrespondenter (vist herunder), er det ikke vanskeligt at forstå, hvorfor væsentlige nyheder af interesse for danskerne befordres mangelfuldt og negativt, mens der informeres grundigt og positivt om nyheder af betydning for Israel og zionismen, det centralistiske EU og det neokonservative USA, eller mere præcist: det jødiske aspekt verden rundt.

Således præsenterer/præsenterede DR P1 sig i marts 2014 på Internettet:

“DR Nyheders korrespondenter i udlandet

Et fast hold af korrespondenter i hele verden giver dig unik information og et dybere indblik i de allervigtigste historier.”

Nøgleordet er “unik”, som gerne måtte erstattes med “alsidig og objektiv”.

Herunder er korrespondenterne så præsenteret – præsentabelt, som en god arbejdsgiver, eller måske i virkeligheden et stolt familieoverhoved, ville gøre det. Alle de viste er utvivlsomt dygtige til det, de så rigeligt betales for af det danske folk. Det er da heller ikke personerne i sig selv, vi fokuserer på, men derimod:
overrepræsentationen af jøder !
Her specielt i en særdeles vigtig udenrigstjeneste i den nationale danske radio, DR.

Vi ser 10 korrespondenter fra Danmarks licensunderstøttede radio. Denne radiotjeneste og det tilhørende Tv skulle være bemandet, så danskerne fik alsidig og neutral information om alt, hvad der rørte sig af interessante forhold i udlandet for danskerne, ikke mindst de politiske forhold. Denne nyhedsformidling må ikke udelukke informationer, fx pga. leflen for besættelsesmagten Israel i Palæstina eller for det jødiske USA, og den skal især være uafhængig af den overliggende jødiske agenda for Europa og Verden.

Men ingen af disse betingelser er opfyldt.

Og det er kun det ene alvorlige problem i denne sag.

Det andet er, at denne fordeling til fordel for jødiske personligheder ikke skyldes manglende kvalificerede danske kandidater, men i kriminelt omfang vidner om:
udelukkelsen af ikke-jøder !

Blev stillingerne slået op? Hvor længe? Hvem søgte dem? Og hvilken gruppe blev foretrukket?
En interessant statistik, hvis bundlinje vi ser billedliggjort nedenfor.
Udelukkelsen af ikke-jøder er ikke blot tilladt, men i høj grad anbefalet i jødiske forskrifter for befæstelse af allerede erobret domæne. Det er ligefrem en pligt at begunstige alt jødisk på bekostning af den øvrige menneskehed. I dette tilfælde sker det på bekostning af unge danskeres muligheder i Danmark, selv om Danmark som bekendt ikke er et jødisk land.

Med O-D-I-N.org forsøger vi at forhindre, at en sådan katastrofe nogensinde skulle indtræffe hos os, at vi skulle blive en slags palæstinensere i vort eget land. Desværre er situationen den, at “bosættelser” i årtier har fundet sted i vores institutioner og regeringskontorer. Medierne i Danmark er alt overvejende kontrolleret af jøderne.

Hvis DR’s gruppe af udenrigskorrespondenter skulle afspejle den danske befolknings sammensætning, og det ville der være god mening i, så skulle højst 5%, dvs. 1/2 person i den gruppe være jødisk, dvs. én halvjøde! Til netop den opgave, at informere objektivt, ville vi foretrække: ingen jøder!
På nuværende tidspunkt kan vi med sikkerhed identificere 6 ud af 10 på denne paradeliste af korrespondenter fra DR som jødiske personer. Formentlig er de sidste 4 enten tilknyttet det jødiske netværk på grund af en lidt fjernere forbindelse til en jødisk slægtning eller det jødiske verdenssamfund, eller fordi en formel konvertering til jødedommen har fundet sted. Man kan også være etnisk dansker og erklæret zionist (medlem af Dansk Zionistforbund), uden at være beslægtet med jøder; også det er gyldigt adgangskort. Men uanset graden af slægtskab, eller af loyalitet over for jødedommen eller zionismen, er alle med sikkerhed knudepunkter i det jødiske netværk, og flokken udgør sin egen lille delmængde af netværkets “agenter i DR” så at sige. Dette netværks fornemmeste opgave er at fremme alt jødisk på bekostning af alt andet.
Hvis disse mennesker ikke implicit havde accepteret netværkets målsætning, ville de ikke på nuværende tidspunkt være ansat i den funktion, de indtager. Man kan kalde det udvidet nepotisme eller noget andet. Den skæve fordeling er et faktum, der ikke skyldes et tilfælde, og den er både uhyrlig og uacceptabel. Den måtte tilmed være problematisk at forklare, hvis nogen ellers spurgte. Her fra O-D-I-N har vi spurgt, men henvendelser fra den kritiske del af befolkningen om jødisk repræsentation i relation til ansatte besvares hverken af DR eller af andre nyhedsmedier. Svares der undtagelsesvis, er det ikke på spørgsmålet, men på deres eget spørgsmål om, hvorvidt spørgeren kan være “antisemit” eller en person med “farlige holdninger” uden ret til at kritisere, hvem der formidler danskernes nyheder.

Der er altså mindst 60% jødiske personer på listen nedenfor, hvor jøder i forhold til deres antal højst burde udgøre jødernes andel af den samlede tilstedeværelse af fremmede i Danmark, dvs. en forsvindende andel (og i praksis nul), regnet efter vores fair regel om forholdsmæssighed. Principielt hylder vi i O-D-I-N.org den opfattelse (og den er konsekvensen af lang ulykkelig erfaring med jøder som bærere af information), at jøder ikke skal være en del af dansk udenrigstjeneste, eller på nogen anden måde have indflydelse på politiske eller strategiske beslutninger i Danmark. Derimod kunne de med udgangspunkt i deres antal i Danmark være berettiget til 1 jødisk radio og Tv-station inden for rigsfællesskabet. De skulle naturligvis selv betale for vildledningen, og danskerne ville få mulighed for at fravælge jødernes utroværdige formidlinger.

Den nuværende ubalance på listen nedenfor kan kun betyde ét: rekrutteringen af medarbejdere i denne afdeling af Danmarks Radio favoriserer personer fra det jødiske netværk. Vi tvivler ikke på, at det også gælder for den øvrige del af DR i det omfang, det overhovedet har betydning. Kigger man efter, eller lytter efter, bekræftes denne tilbøjelighed til primært at rekruttere fra det jødiske verdenssamfund – dagligt. Desværre er det også tilfældet på universiteterne og i statsapparatet.

HVORFOR DENNE OVERVÆGT AF JØDER?

Fordi kontrollen med medier, uddannelse og lovgivning er alfa og omega, når man som jøderne ønsker at kontrollere verden. I vores del af Europa betyder fuld jødisk kontrol med formidlingen af nyheder fra udlandet, at danskerne kun orienteres i den jødiske opfattelse af verden udenfor Danmark. Alt filtreres gennem en jødisk verdensanskuelse til stor skade for danskerne.

Det er på tide at sætte en stopper for den trafik.

Hvis du mener, at dine danske børn også skal have en fair chance, så slut dig til organisationen O-D-I-N, så vi i fællesskab kan gøre vores nationale rettigheder gældende i Danmark.

Teksterne udfor billederne er DR’s pr. juli 2013. Billederne er udsnit; hvor andet ikke er angivet fotograferet af Agnete Schlichtkrull.

 

 

"Johannes Langkilde er DR’s korrespondent i USA.
Johannes har som journalist og Tv vært arbejdet med USA og amerikanske forhold i flere år, og har således været anker på to præsidentvalg for TV2, hvor han var nyhedsvært i 7 år. I 2012 interviewede Johannes den daværende amerikanske udenrigsminister, Hillary Clinton, under en stor debat i København, da hun var på statsbesøg, og Johannes har siden 2009 været engageret i German Marchall Fund, der arbejder for større transatlantisk samarbejde og forståelse."

 

 

"Anna Gaarslev er DRs Europakorrespondent.
Med base i København rejser hun rundt i hele Europa – med særligt fokus på Skandinavien, Sydeuropa og Storbritannien. Før Anna Gaarslev kom til DR i 2013, arbejdede hun i en årrække som reporter og korrespondent på TV2, hvor hun dækkede EU-topmøder og større begivenheder i både ind- og udland, herunder præsidentvalg i USA, Skattesagskommissionen og pavevalg i Rom. Anna Gaarslev er halvt svensk og har altid interesseret sig levende for skandinaviske forhold. Hun har dækket en række svenske og norske valg og begivenheder som mordet på Anna Lindh, massakren på Utøya og den efterfølgende retssag.
(Udsnit af foto fra: Bjarne Bergius Hermansen.)"

 

 

"Puk Damsgård Andersen er DRs korrespondent i Mellemøsten.
Med base i Beirut i Libanon rejser hun i hele regionen, der i disse år er under hastig forandring efter det arabiske oprør – og som har betydning ikke bare for Mellemøsten, men resten af verden. Puk Damsgård Andersen blev nomineret til årets Cavling-pris for sin dækning af krigen i Syrien i 2012 og har modtaget flere priser, bl.a. Berlingske Fonds Store Journalistpris 2012 for sin rapportering fra Mellemøsten og Afghanistan. Før Puk Damsgård fik base i Mellemøsten, var hun udstationeret i Pakistan og Afghanistan."

 

 

"Michael Reiter er DRs korrespondent i Tyskland.
Han har en dansk-tysk baggrund og har levet og arbejdet i Berlin i over 10 år. Michael Reiter kom til DR som freelancer i 2009 og har siden da behandlet bl.a. tyske forbunds- og delstatsvalg, Tysklands rolle i finanskrisen, øst-vesttyske forhold, arbejdsmarkedsforhold såvel som landets brud med atomkraften. Før DR arbejdede Michael Reiter som journalist og pressemedarbejder for tyske og danske medier og organisationer. Han er desuden forfatter til en alternativ rejseguide om Berlin.
(Udsnit af foto fra: Lone Kröning Mogensen.)"

 

 

"Charlotte Harder er DRs korrespondent i USA.
Siden 2011 har Charlotte leveret nyheder til især Radioavisen fra den amerikanske hovedstad Washington. Meget af Charlottes journalistliv har handlet om det internationale. I perioden fra 2006 til 2008 var hun EU-korrespondent i Bruxelles for DR. Siden blev hun redaktør for Horisont på DR1 og var også i en periode vært på P1 programmet Horisont, der også havde fokus på internationale udviklinger."

 

 

"Ole Ryborg er DRs EU-korrespondent i Bruxelles.
Gennem to årtier har Ole dækket mere end 75 EU-topmøder, han har fulgt Europa-Parlamentet tæt og tilbragt mere end to år af sit liv på hotelværelser i Strasbourg. Ole Ryborg har fulgt forhandlingerne om de seneste fire europæiske traktater fra Maastricht, Amsterdam, Nice og Lissabon og dækket EU-folkeafstemninger i både Danmark, Frankrig, Holland og Irland. Han har rapporteret om EU's udvidelse fra 12 medlemslande til dagens 27. Ole Ryborg har været ansat i DR siden 2010, og han har tidligere dækket EU-stoffet for Mandag Morgen, Weekendavisen, Information og Det Fri Aktuelt."

 

 

"Niels Kvale er DRs Europakorrespondent med base i Italien.
Niels dækker alt fra Ukraine i øst til Island i nordvest. Niels Kvale har siden han startede som korrespondent i 2009 dækket NATO-, G8- og G20-topmøder, britiske, italienske og ukrainske valg, og ikke mindst den økonomiske uro og politisk usikkerhed, der præger Europa. Niels Kvale har været ansat i DR siden 2001, og hvor han været forbi P1, P3, P3 Nyheder og Radioavisen, hvor udlandsstoffet altid har fyldt meget. Niels har desuden produceret mange reportager og dokumentarer fra Mellemøsten og Europa til radioen."

 

 

"Søren Bendixen er DRs Asien-korrespondent med base i Beijing.
Kinas hovedstad har med rekordfart bragt sig i en position som en af verdens absolut vigtigste byer. Riget i midten er allerede nu verdens anden største økonomi og vil formentlig overhale USA i løbet af de næste ti år. Søren Bendixen har været ansat i DR siden 2004. Før han blev Asien-korrespondent i 2010 har han arbejdet som reporter og redaktør på Søndagsmagasinet og været rejsende reporter på Horisont. Søren har rejst og arbejdet i mere end 70 lande og dækket alt fra den økonomiske krise til borgerkrige i Somalia og DR Congo."

 

 

"Steffen Kretz dækker som DRs globale korrespondent krige, katastrofer, præsidentvalg og andre store begivenheder overalt i verden. Steffen Kretz har været redaktør, vært og korrespondent i DR siden 1996 bl.a. som ankermand på Søndagsmagasinet og TV-AVISEN. I 2005 interviewede han ti verdensledere i DRs store internationale interviewserie, ”De Skrev Historie,” blandt dem Libyens enehersker, Moammar Gadaffi."

 

 

"Oliver Routhe Skov er DR Nyheders korrespondent i USA."