Et racistisk Corona-virus?

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 23. februar 2020.

Eller – vidste du, at alle ofre synes at være orientalere?

Med bekymringen der omgærer udbredelsen af Corona-virusset genudsender vi [Russia Insider] denne artikel fra [primo februar 2020]; den er taget fra det fremragende anti-indvandringssite Vdare.com, og hvis den er sand, er den utroligt vigtig for at forstå den potentielle udbredelse af Corona-virusset. Vdare har ikke en kommentar sektion, så det er vanskeligt at lodde, hvor megen vægt artiklen er blevet tillagt.

Vi har fulgt de folk, som vi anser for at være de bedste analytikere af Corona-virus situationen, såsom Chris Martenson på Peak Prosperity, og vi har ikke set nogen af dem berøre dette spørgsmål [om racebetinget udbredelse]. Det er underligt for at udtrykke det mildt, når man forestiller sig betydningen af at informere om dette.

Vi kan ikke bedømme den videnskabelige troværdighed, men vi kan formode, at en person som Martenson ville være i stand til at registrere sådan et forhold. Hvis nogen tæt på ham læser dette, så gør ham venligst opmærksom på det. Det er yderst vigtigt. Som dagene går synes denne artikels hypotese at blive bekræftet – kinesere bukker under i tusindvis, men der er stort set ingen hvide ofre, og de få der er synes ikke at blive særligt syge.

Martenson har udsendt daglige corona-virus opdateringer på sin YouTube-kanal, fra for tre uger siden, og de har efterhånden opnået millioner af seere – måske bevis for kvaliteten af hans analyser [eller udtryk for folks bekymring]. Han har fra begyndelsen sagt, at der er en signifikant mulighed for, at dette virus er mere alvorligt end SARS, eller noget andet vi har oplevet tidligere, og at mainstream analytikere i alvorligt omfang undervurderer risikoen. Han er interessant at følge hvis man vil forsøge at forstå, hvad der foregår.

Her er sidste uges artikel fra Vdares Lance Welton:

“I skrivende stund er 170 mennesker døde af Wuhan coronavirusset [New York Times, 30. januar 2020] og antallet er givetvis steget, når denne artikel udgives. Alle disse dødsfald har været i Kina. Sygdommen har bredt sig til mindst 16 andre lande, herunder Canada, USA, Frankrig, Tyskland, Finland, Australien, Indien, Sri Lanka, Forenede Arabiske Emirater og et antal østasiatiske lande [I disse lande er tilfælde af Wuham coronavirusset blevet bekræftet, af Eric Cheung, CNN, 30. januar 2020].

Mainstream medierne i Vesten indgyder panikstemning med en strøm af nyhedsrapporter om spredningen af en mulig ny plage af apokalyptisk omfang. [Corona Virus Udbrud, af Matthew Weaver et al., The Guardian, 30. januar 2020]. Men ingen rapporterer åbent om: hvilken race ofrene tilhører. De synes alle at være asiater – især af den gule race, mere generelt omtalt som “orientalere”.

Således blev to tilfælde af coronavirus netop bekræftet i Storbritannien [Coronavirus: UK patienten er studerende på University of York, BBC, com, 1. februar 2020] Men læser man artiklen, viser det sig, at begge er af kinesisk nationalitet. På samme måde viste en nylig overskrift i The Helsinki Times “Første tilfælde af Wuhan coronavirus er bekræftet i Finland” [29. januar 2020]. Men det viste sig at være en kinesisk turist i Lapland, ikke en finne.

I virkeligheden er samtlige tilfælde, så vidt jeg [Lance Welton] har kunnet observere, blevet bekræftet som værende af kinesisk afstamning. Ifølge Sri Lankas radio, var tilfældet i Sri Lanka en “kinesisk turist”. [Sri Lanka suspenderer visa til kinesiske rejsende ved ankomsten efter bekræftet tilfælde af coronavirus, News On Air, 28. januar 2020]. Det samme er sket i Frankrig og i et tilfælde i Forenede Arabiske Emirater [Coronavirus breder sig, så FEM mennesker i Frankring nu bekræftes at have sygdommen, og en kinesisk rejsende fra Wuhan er i karantæne i Finland, af Sam Blanchard, Mail Online, 29. januar 2020].

Hvis det er sandt, at kun østasiater dør eller overhovedet smittes af coronavirusset, ville det bekræfte et for længst etableret kendskab til racebetingede forskelle i modtageligheden af disse vira. Det forhold blev opdaget i et interessant studium udført af en gruppe kinesiske forskere ledet af C. L. Chen fra Soochow Universitet og fik navnet: Etniske forskelle i modtageligheden af A(H1N1) influenza [African Journal of Biotechnology, 2009].
Undersøgelsens forfattere indleder med at bemærke, at fra et evolutionært perspektiv er der al mulig grund til at forvente racemæssige forskelle i modtageligheden af forskellige patogener. Racer – eller som undersøgerne kalder dem “etniske grupper” – er populationer, der har udviklet sig isoleret, ofte adskilt af geografien. De repræsenterer derfor genetiske øer med forskellig tilpasning til det omgivende miljø. Fordi disse genetiske øer blev udsat for forskellige patogener gennem forhistorisk tid, er det overvejende sandsynligt, at der er opstået racemæssige forskelle i modtageligheden af de samme patogener og i hvor effektivt immunsystemet kan bekæmpe dem.

Mange infektionssygdomme hoppede over artsbarrieren fra dyr til mennesker i kraft af bestemte gruppers nære kontakt med dyrene, mens mennesket udviklede sig til landbrugere. Der findes grupper, som aldrig udviklede landbrug, eller kun udviklede det i begrænset omfang eller først relativt sent, og de er af samme grund udsat for at blive angrebet og decimeret af influenza-lignende vira.
Undersøgelsens forfattere gjorde gældende, at epidemien af Spansk syge i 1918 var tre til 70 gange mere dødelig for “indfødte” i Canada og USA og for rensdyr-drivende samere fra Sverige og Norge i modsætning til resten af disse landes populationer. Forskellen skyldes, at de fleste hvide og sorte mennesker nedstammer fra grupper, der har praktiseret landbrug i forhistorien. Forfatterne tilføjer, at svineinfluenza-pandemien i 2009 var fem gange mere dødelig for maorier end for andre grupper i New Zealand.

Coronavirusset er tæt beslægtet med SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, alvorligt akut åndedræts syndrom) [Coronavirus vs. SARS: Sundheseksperter om nøgle- forskellene på de to udbrud, af Sam Meredith, CNBC, 28. januar 2020], af hvilket der var et betydeligt udbrud i 2003, som også begyndte i Kina (i 2002).
Ifølge Wikipedia (som – måske? – er poltisk neutral med disse tal) døde i alt 774 mennesker fordelt på 29 lande. Dødstallet steg til næsten 10% af dem, der var smittet. Det er muligt i lyset af de kinesiske forskeres resultater, at dødsraten for SARS i Europa i virkeligheden var tæt på nul. Et minimalt antal europæere blev ramt af sygdommen og kun en af dem døde, i Frankrig (hvor der atypisk var hele 7 tilfælde).

I modsætning til Europa var dødeligheden i Hong Kong blandt SARS tilfælde 17%. I Taiwan 10%. I Canada var den 17%, men det synes oplagt, at der i alle tilfælde var tale om “kinesiske canadiere“. Hvad betyder det, at der er så mange kinesere i Canada og de dokumenterede forsøg på at “hjælpe” dem (specifikt) med at modstå virusset [se Videre fra SARS: etnisk samfundsorganisations rolle i den offentlige sundhed – en Toronto oplevelse, af W. Dong, Promotion and Education, 2008].
I Singapore døde 13% af 238, der var smittet med SARS. Andre lande havde meget få tilfælde. Vietnam var et eksempel på, at det var vanskeligt at fastslå dødeligheden, fordi adgangen til medicinsk hjælp var dårligere.

Sagen er, at SARS var en østasiatisk sygdom, som i lighed med Corona kan spores til kontakten med flagermus. SARS havde ingen alvorlig effekt i resten af verden, til trods for at mennesker blev smittet overalt. Sygdommen dræbte disproportionalt østasiater Se SARS: Indvandrerdimensionen II, af Walter Pringle, VDARE.com, 24. april 2003.
Denne effekt var så udtalt, at Wikipedia rapporterede “Mange kinesere mener at SARS virusset kan være et biologisk våben fremstillet af De forenede stater, som opfatter Kina som en potentiel trussel” (Ironisk nok er den finansielle webside ZeroHedge netop blevet lyst i band på Twitter for at rapportere spekulationer om, at coronavirusset havde at gøre med kinesisk research for et biovåben – en bandlysning som ZeroHedge reflekterer over i en sønderlemmende kommentar om “U.S. kapitalisters” notoriske ønske om at behage Kina).

Forskellen på de to stammer: Coronavirusset er ifølge eksperter ikke i nærheden af at være så dødelig som SARS. Dødsraten synes at ligge på omkring 2%. Det rammer fortrinsvis mennesker med forudgående alvorlige helbredsproblemer [Coronavirus vs. SARS: Sundhedseskperter om de afgørende forskelle på de to typer udbrud, af Sam Meredith, CNBC, 28. januar 2020].

Jeg udfordrer måske skæbnen ved at skrive følgende:
Coronavirusset er et virus, som – uanset af hvilken årsag – rammer østasiater, mens andre racer synes at være modstandsdygtige, ligesom det var tilfældet med SARS. Ingen af os (med rødder i forhistorisk landbrug) vil bukke under for denne påvirkning. Mainstreammediernes konstante hysteri har kun til formål at bringe befolkningerne i panik, for mennesker i panik er beviseligt mere modtagelige for indoktrinering.

Ved at undlade at rapportere i Europa om, hvilken race der smittes af denne sygdom, oppiskes unødigt panik blandt europæerne … og dermed kan vi lettere stopfodres med budskaber som: “raceforskelle findes ikke – race er en social konstruktion”.
Men raceforskelle findes naturligvis, som vi alle kan observere. Racer er en biologisk realitet. Mange forskellige resultater fra lægevidenskaben har understreget dette.”

Lance Welton er forfatternavnet på en freelance journalist i New York.
Kilde: Russia Insider – Hold sandheden i live!

[Typisk er den videnskabelige fysiske og biologiske antropologi blevet undertrykt af jøderne og erstattet med en social-antropologi, der netop plæderer for, at race er en social konstruktion. Læs her.
Sådan præsenteres problemet af vores egen Sundhedsstyrelse – ikke et ord om race-præference. Vi får lov at forblive i uvished.]