“For dem der kan fjerne et af sandhedens … “

Sand Historie

O-D-I-N.org, PROJECT APOLLO fortsat

 

“For dem der kan fjerne et af sandhedens beskyttende lag”

Under Apollo 11-missionens 25 års jubilæum i 1994, da astronauterne formelt blev fejret i Det Hvide Hus, talte bl.a. Neil Armstrong, og hans tale indeholdt følgende passage:

Today we have with us a group of students, among America’s best. To you we say, we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of the truth’s protective layers. There are many places to go beyond belief. Those challenges are yours–in many fields, not the least of which is space, because there lies human destiny.

Direkte oversat: “I dag har vi iblandt os en gruppe af studerende, der hører til Amerikas bedste. Til jer siger vi, at vi kun har afsluttet en begyndelse. Vi overlader meget, der er ugjort, til jer. Der er store ideer uopdagede, gennembrud for dem, der kan fjerne et af sandhedens beskyttende lag. Der er mange steder at rejse, overstigende enhver fatteevne. Disse udfordringer er jeres – på mange felter, hvoraf verdensrummet ikke er et af de mindste, for dér ligger menneskets skæbne.”

Mange har fundet passagen kryptisk. Hvad mente han med “gennembrud for dem, der kan fjerne et af sandhedens beskyttende lag.”? Andre synes, at meningen er klar. Han talte til en gruppe af studerende om deres potentiale for at præstere videnskabelige resultater og løse naturens mysterier.

Men så lyder modargumentet: Når nogen taler om at løse naturens og verdensrummets mysterier, så taler de normalt ikke om at fjerne “beskyttende” lag – og de bruger ikke ordet “sandheden”. Det ord ville typisk blive brugt for at antyde, at tingene ikke er, som de ser ud til at være.

Ejefaldsformen af “sandheden” – “sandheden’s beskyttende lag” er en usædvanlig sproglig konstruktion. Hvis sandheden er beskyttet af et lag, hvad er det så, der beskytter den? Ydermere vil en “sandhed” altid være noget kendt, ellers kan den ikke benævnes som sandhed. Passagen er på mere end én måde interessant, for hans tale var med statsgaranti blevet målt og vejet af CIA, inden manuskriptet blev frigivet til offentligt brug, så denne passage må have været improviseret, og støtter mistanken om, at Neil Armstrong på dette tidspunkt i sit liv ønskede at sende et signal om, at Project Apollo ikke var, hvad det gav sig ud for at være.

Retur til Astronauternes adfærd