Generation DUM

Overtagelsen

O-D-I-N.org kommentar til Den Korte Avis, 23. januar 2014.

 

En universitets-fysiklærer beklager i dag den igangværende idiotisering af dansk ungdom. Han underviser unge, der skal gennemføre en universitetsuddannelse, og beklager, at niveauet er fortvivlende lavt. Men han adresserer ikke problemet til de griske jøder, der udnytter deres pladser i regeringen og statsapparatet til konstant at forgylde sig selv, bl.a. ved at sælge ud af nationens vigtigste aktiver. De sælger din og min skattebetalte ejendom.
Hvorfor kalder denne fysiklærer, der åbenbart har noget vigtigt på hjerte – ikke en spade for en spade og den undergravende “elite” for “kriminelle jøder”?
Aktuelt har regeringen besluttet, at den jødisk kontrollerede amerikanske finansvirksomhed Goldman Sachs kan overtage en betydelig aktiepost, 19% og vetoret i DONG, nationens vigtigste energi­forsynings­virksomhed. Goldman Sachs er en af verdens rigeste pengetanke, drevet af jøder, der allerede har opkøbt amerikanske skatteyderes værdier i et omfang, som ingen medier beskæftiger sig med. Denne handel er bragt i stand under en af de jødiske ­regeringer i Danmark og “forhandlet” af jøden “finansminister” Bjarne Corydon.
Jøderne kontrollerer i øjeblikket Danmarks ressourcer, og en af de vigtigste er viden og intellektuelle færdigheder, som de ønsker at tage fra os. På den måde kan de bedre konkurrere og sætte os uden for indflydelse i vort eget land. Der er tale om strategiske operationer, der på lidt længere sigt vil skaffe verdens mafia af kriminelle jøder fuld kontrol med Danmark.


“Jeg har valgt Goldman Sachs. I kan kysse min ring.”
Foto: Internettet

 

Den Korte Avis

Steen Laugesen Hansen, 23. januar 2014

Produktivitetskommissionen har i en delrapport konkluderet, at Danmark spilder en stor del af de mere end 100 milliarder kr., som vi årligt bruger på vores uddannelsessystem. Flere undersøgelser viser, at vi uddannelsesmæssigt klarer os meget dårligere end lande, som vi ellers gerne vil sammenligne os med.

Det er jo ikke fordi, der er politisk uenighed om, at uddannelse er væsentlig for Danmark, eller fordi vi mangler erfaring på området. Så hvad er gået galt i det danske uddannelsessystem?

Kan ikke regne

Jeg har gennem mere end 25 år undervist mange tusind studerende i fysik på universitetsniveau, blandt andet på uddannelserne i fødevarevidenskab og veterinærmedicin (dyrlæge). I de seneste år har jeg mødt flere og flere studerende uden helt basale færdigheder, som de burde have lært i folkeskolen.

Problemerne, som fremgår tydeligt af de studerendes eksamensbesvarelser, drejer sig om både dansk og regning.

Veterinærstuderende skal kunne regne på et vist niveau. Men halvdelen af nutidens veterinærstuderende kan for eksempel ikke udregne, at førprisen på en vare var 200 kr., hvis de får oplyst, at varen med 20 procent rabat fratrukket koster 160 kr.

Halvdelen af de studerende ved ikke, at 1 liter svarer til 1000 cm3, og mindst samme andel kan ikke løse en enkel ligning med 1 ubekendt eller huske simple regneregler for brøker. Således viste en DR2-dokumentar for nylig, at 93 procent af et hold nyoptagne veterinærstuderende svarede forkert på opgaven: Udregn 1/2 : 2/5.

(…)

Næste generation bliver endnu værre

Dette problem, som professor Mark Bauerlein har behandlet i sin bog, The Dumbest Generation, forstærker de narcissistiske og egocentriske træk hos de unge og medfører en indsnævret åndelig horisont.

Desværre vil de færreste politikere erkende, at der er et problem med det faglige niveau på flere universitetsuddannelser, eller i det mindste undersøge sagen.

Vi har brugt flere penge end tidligere på uddannelsessystemet i Danmark i forventningen om at få dygtige unge mennesker, og regeringen ønsker, at den næste generation bliver den bedste uddannede nogensinde.

I stedet har vi fået “Generation Dum”, for at bruge Bauerleins bramfri udtryk, samt udsigten til, at næste generation bliver endnu værre.

Kilde: Den korte avis

Redaktionel kommentar

Allerede i grundskolen lød det: “Man dividerer med en brøk ved at gange med den omvendte”. En god gammel regel, der har sat sig fast sammen med mange andre nyttige remser fra skolen. Så 1/2 : 2/5 = 1/2 x 5/2. En anden regel siger: “Man ganger to brøker ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner”. Hvis jeg nu kunne skrive vandrette brøkstreger, ville det fremme forståelsen, men resultatet giver brøken 5/4, nemlig 1×5/2×2. En sådan brøk kan naturligvis forkortes ved at dividere tælleren med nævneren, så vi får 1 hel plus resten 1/4, altså facit: 1 1/4. Vi kan lave en lille sandsynligshedsprøve ved at sige: En halv dividere med noget, der er lidt mindre end en halv, må give noget, der er lidt større end 1.

Det er intet mindre end tragisk at iagttage, når unge mennesker nu gennem flere årtier ikke har modtaget den undervisning, de er berettiget til, ofte pga. lærernes svigtende forudsætninger, og/eller fordi de ikke kan tilegne sig undervisningen, enten fordi indlæringsmiljøet ligger i ruiner, eller de skulle have frekventeret en anden institution.

Forbrydelsen består aktuelt i, at nationens dyrt betalte skattekroner ingen effekt har i dette system, fordi pengene går til ligegyldige formål, såsom undersøgelser af elendigheden eller til konsulenter og eksperter, der behændigt undlader at pege på problemets kærne – i lighed med forfatteren til artiklen ovenfor, universitetslæreren, der iagttager de dræbende konsekvenser, men insisterer på at kalde forbrydelsen “vores”. Jovist er det et problem for danskerne, og det er et gigantisk problem, når vores børn gøres til idioter, men problemet er ikke forårsaget af danskerne. Ansvaret ligger hos strategerne i den jødiske loge, der med udgangspunkt i et talmudisk stammefællesskab har bemægtiget sig nationens nervesystem og nu “håndterer” Danmark mellem sig.