Hvem skal jeg stemme på?

Redaktionelt

O-D-I-N.NET, 8. maj 2019.

 

Jøderegeringen har udskrevet valg til Folketinget den 5. juni 2019 (Grundlovsdag).
Hvem skal du stemme på, synes du? 

Hvis du vil lytte til et godt råd:
Medmindre du ligefrem insisterer på at støtte organiseret kriminalitet så stem blankt. 

Ja, vi ved, at du er blevet indoktrineret til at være demokrat, og vi opfordrer dig heller ikke til at være doven, derimod til at være ansvarsbevidst. Mød frem og aflever en blank stemmeseddel, så du i det mindste selv ved, at du boykotter besættelsesmagten.

Dermed giver du et korrupt etpartisystem fingeren og med din blanke stemmeseddel med en lille hilsen til Globerotternes Klub tilkendegiver du din foragt for jøderegimet.

Kommune og folketingsvalgene har længe været mediebårne maskerader – et offentligt teater, hvor du holdes for nar for dine skattekroner. Den højtidelige valgaften med gode menneskers troskyldige optælling af stemmer er en falsk kulisse. Gang på gang vugges du i søvn under processen – tilfreds og med fornemmelsen af, at du har deltaget i en betydningsfuld, grundlovssikret demokratisk proces – og har udført din borgerpligt forskriftsmæssigt.

Røv og nøgler!

Du må virkelig tro os, når vi så hensynsfuldt som tiden tillader afslører for dig, at det er absolut ligegyldigt for din, din kones og dine børns fremtid – ligesom det var ligegyldigt for dine forældres fremtid – hvilket parti I vælger at stemme på med den nuværende efterkrigstidsbesættelse af de europæiske demokratier.

Det er også fuldstændigt uden betydning for magthaverne, om du stemmer på liste K, V, A eller J. Du vælger under alle omstændigheder Gul Blok, som vi har talt om og forklaret mange gange tidligere, dvs. holder den jødiske mafia i Danmark ved magten. Denne selvsupplerende brodermenighed har flertal i samtlige partier i Folketinget, såvel som i partiernes ledelser, og det gælder stort set på landsplan.

Læs og lær her, hvordan Gul Blok regerer i Sønderborg. Blot ét eksempel af mange. Dette princip, der naturligvis ikke er officielt og sikkert kun nævnes her på O-D-I-N og i England og USA, medfører med usvigelig sikkerhed, at de samme jøder regerer valg efter valg efter valg, selv om borgmester- eller statsministerposten indtil næste gang beklædes af en anden fra gruppen. Det gør absolut ingen forskel internt, og det har du måske ubevidst eller i “dit stille sind” registreret gennem nogle årtier uden rigtigt at have tænkt over, hvad det er din hjerne ved, som du endnu ikke forstået.

min stemmeseddel vil der stå:
“Kære globerotter. Jeg skal hilse fra ODIN. Vi ses til retsopgøret.”

Afsluttende er det magtpåliggende for os at gøre opmærksom på undtagelsen:
– at du altid skal/bør stemme NEJ til EU, hvis valgmuligheden skulle byde sig.
Selv om briterne for nylig med et overvældende flertal stemte FOR at forlade EU (Brexit), er valgresultatet siden blevet totalt underkendt af jøderne i den britiske regering og parlamentet. Det britiske folk er blevet truet med sanktioner fra EU og jøderne i parlamentet har deltaget i truslerne. Endnu pr. dato er intet indtruffet for at respektere briternes utvetydige nej tak til EuroUnionen og dens korruption (EU har en jødisk verdensregering som mål, som det var tilfældet med den kommunistiske Sovjetunion, EU er blot lidt mere strømlinet, men lige så usandsynligt ulækker).

Det vil imidlertid ikke lykkes jøderne at undertrykke en klar afstemning om et bestemt emne i Danmark, medmindre valgsystemet manipuleres i forbryderisk omfang, og det kan bestemt heller ikke udelukkes. Men hvis folkestemningen virkelig er imod EU, vil vi vide det (se fx hvordan antallet af nationale nummerplader fortrænger EU-pladerne), og jødernes svindel vil blive dråben, der får bægeret til at flyde over. Derefter kan enhver forestille sig, hvordan livet som korrupt dansk parlamentariker bliver at leve.