Indvandring og repatriering ifølge O-D-I-N

Redaktionelt

O-D-I-N.org, Uddrag af program, 4. oktober 2015.

 

INDVANDRING OG REPATRIERING

Indvandring

 

O-D-I-N har som et grundlæggende princip, at alle racer, kulturer og religioner skal udvikle sig der, hvor de hører hjemme. Dermed bevares diversiteten globalt til glæde for hele menneskeheden. Enhver sammenblanding inden for den enkelte nation vil kun fremskynde den generelle entropi og befordre jødernes NWO.

Det følgende kan umiddelbart virke stødende, eftersom vi på daglig basis er præget af mediernes propaganda, men det er nødvendigt at tage stilling til emner, der har fået status af tabuer, nemlig racer, typer og intelligens. Vi udtrykker imidlertid kun undertrykte videnskabelige sandheder om disse emner. Det er nødvendigt at gøre op med jødernes tabuer og tage stilling til virkeligheden. O-D-I-N dømmer som udgangspunkt ikke det enkelte menneske, men vi opfatter ikke alle som lige kvalificerede eller berettigede til at indvandre til Danmark, og vi mener ikke, at Danmark skal være verdens nødhjælps- eller socialkontor. Mennesker i nød kan hjælpes, hvis der virkelig er behov for hjælp, hvor de hører hjemme eller tættest muligt på egen kultur og religion.

Forestil dig en farvehandel med navnet New World Order. Den fører kun en enkelt farve, idet alle farver og nuancer omsider er pisket sammen til farven “gråbrun” – dog med en enkelt magisk undtagelse. Farven “jødeblå” kan fortsat leveres uden at være iblandet andre farver. Farvehandleren foreslår, at denne jødeblå farve anvendes overordnet – som indramning og kontrast til den generelle gråbrune tone. “Jødefarven er særligt udvalgt,” forklarer han. “Begge farver repræsenterer sider af de oprindelige profetier … endelig ser vi Sems efterkommere i strålende kontrast til den store masse af goyim, jødernes tjenere,” klukker han videre med et satanisk glimt i øjet.
Ville du ikke opfatte en sådan begrænsning som uønsket og uendelig trist, alene ud fra et farvemæssigt synspunkt? Så tænk på, hvad monotonien ville betyde for menneskeheden, hvis den blev påtvunget alle andre end jøder, som det er jødernes hensigt!

En stor del af verden er befolket af hvide europæere. Europa er den hvide races hjemsted. Europa er arnested for en fremtrædende kultur, der – på linje med visse østasiatiske kulturer – er blandt verdens mest enestående og succesfulde. Jøder er ikke en genetisk del af den hvide race, selv om mange af dem har opnået hvid hud. Jøder har enten deres udspring i Mellemøsten (ca. 10 procent af nutidens egentlige jøder er typemæssigt arabere), mens den overvejende del, de såkaldte østjøder, er efterkommere af befolkningen i Khazaria, et historisk kongerige, der lå mellem Sortehavet og Det kaspiske hav, et mere asiatisk end europæisk område. Østjøderne er typemæssigt østtyrkere, der i Vesten i dag udviser forskellige grader af europæisk-asiatisk udseende. De er kun genetisk beslægtet med  forstand. De blev gjort til “jøder” gennem en massekonvertering o. år 900 e.Kr. og blev derefter kærnen i en målrettet fjendtlig folkevandring mod Vesteuropa som led i en typisk jødisk strategi om at besætte og overtage det hvide Europa; det Europa, der er den vestlige kulturs vugge.

Den vesteuropæiske kultur er virkeligt enestående. Den er udelukkende skabt af hvide mennesker og den efterstræbes mere end nogen sinde af jøderne i deres jagt på verdensherredømmet. Da den jødisk dominerede loge Illuminati blev afdækket i Bayern og forbudt i Europa i 1784 rejste sektens tusinder af medlemmer fortrinsvis til Nordamerika, hvor det siden er lykkedes dem at overtage kontrollen med verdens eneste supermagt. Især efter Anden Verdenskrig har de atter rettet deres undergravende virksomhed mod Europa.

To af de våben, som den internationale loge/sekt/mafia af kriminelle jøder har taget i anvendelse for at udslette og overtage det hvide Europa, er multikulturalisme og multietnicisme, der forsøges implanteret i hver enkelt af Europas oprindelige lande. Dette forræderi begås af de jøder, der har været huset af værtsbefolkningen gennem århundreder og ansås for at være en loyal del af nationen. Hvide europæere har været for gode af sig – for tillidsfulde kan vi konstatere i dag.
Det er jødernes plan, at Europa under forskellige humanitære påskud skal oversvømmes med afrikanere, arabere, pakistanere, indere, indianere, indonesere og ikke mindst østjøder, og det er hensigten, at disse menneskers kulturer skal fremmes og nyde beskyttelse i Europa. Hvide europæere, der ejer retten til Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Finland, de baltiske stater m.m.fl. vil til sidst ikke vide, hvem de er. Jøderne ønsker at udslette os som en særlig succesfuld race på verdensplan, stjæle vores fortjenester og landområder og gøre os til slaver.

Belgien, Holland, Tyskland, Frankrig, UK og USA er skræmmende eksempler på, hvordan destruktiv indvandring har skadet den stedlige fremgangsrige hvide europæiske kultur og har skabt en mørklødet slavekaste, som jøderne kan beherske og sætte op mod den retmæssige befolkning.
Til trods for – eller måske i virkeligheden i kraft af – ophobningen af genetiske fejl, indgydes alle jøder med modermælken den forestilling, at de er gudens udvalgte folk. På den baggrund er det ubærligt for dem at bevidne, at hvide europæere gennem århundreder har overgået dem kulturelt, etisk, filosofisk, kunstnerisk, litterært, arkitektonisk, videnskabeligt og i udviklingen af nyttige resultater for menneskeheden. Selv har jøderne kun formået at stjæle og røve fra andre, ikke kun fortjenester og guld, men også et landområde i Palæstina, og deres seneste “fremskridt” har bestået i at frembringe endnu flere destruktive resultater, der konstant truer eller reducerer den øvrige menneskehed.

På baggrund af århundreders indavl i ghettoerne med fanatisk udelukkelsen af nye gener er det lykkedes jøderne at opnå en særlig form for vanvid. Resultatet afspejles ikke blot i troslæren, men i den enkelte jødes overbevisning om sandheden i galskaben og deres konstante stræben efter verdensherredømmet. Hele New World Order-planen må betegnes som absolut sindssyg.

Et andet virksomt middel, som jøderne har brugt til at reducere hvide europæere med, har været omfattende krige fremprovokeret i Europa. Dødsofrene har primært været europæere, mens jøderne selv, efter at have sat Europa i brand, med tilfredshed har kalkuleret den løbende reduktionen af den hvide race. Første Verdenskrig, ca. 16 mio. dræbte europæere. Nye 20 mio. europæere blev hungerdræbt i Ukraine under den jødisk kontrollerede Sovjetunion, og andre 20–40 mio. blev myrdet i Gulag-systemet. Anden Verdenskrig, ca. 62 mio. dræbte europæere. Mordet på den russiske zarfamilie den 17. juli 1918 var en tragisk understregning af jødernes religionsbetingede had mod hvide europæere (kristne). Det er tankevækkende og beskæmmende, at det ligefrem er lykkedes for jøderne at intrigere europæere til at dræbe hinanden på slagmarken. Anstiftelsen af disse krige blev finansieret af jødiske rigmænd, fortrinsvis Jacob Schiff og Rothschild-familien, hvorefter jøderne generelt drev business på europæernes ulykke ved at sælge forsyninger og våben til krigenes opretholdelse.

Det er nødvendigt at tage magten fra jøderne, at fjerne dem fra medierne og enhver offentlig indflydelse.
O-D-I-N har med Forholdsreglen anvist den demokratiske løsning på dette problem.

I 2015 arrangerer jøderne nye krigsskuepladser overalt i verden, så hvide mennesker kan dø for den ene eller anden jødisk skabte vrangforestilling. Nye horder af mennesker gøres hjemløse og sendes ind over Europa, uanset at deres kultur og etniske baggrund er komplet uforligelig og stærkt uønsket.

O-D-I-N ønsker ikke mennesker til Danmark, som vil reducere det gennemsnitlige intelligens-niveau. Det er en videnskabelig kendsgerning, at mennesketyper, der er udviklet i og i nærheden af det tropiske bælte, har det gennemsnitligt laveste intelligensniveau, helt ned til 70 på IK-skalaen. Ja, naturen kan være grum og uforskammet politisk ukorrekt! — Differencen fra et gennemsnit på omkring 100 i Europa gør hele forskellen og er forsøgt forklaret med Isvinterteorien. Den er muligvis rigtig, muligvis skyldes forskellen forskellige udgangspunkter, men det er en målbar kendsgerning, at en gennemsnitlig IK på under 90 forhindrer en population i at udvikle demokratiske strukturer, retssystemer og infrastruktur, i det hele taget at organisere sig på et højere niveau til nationens nyttige udvikling. I stedet har vi set uendelige eksempler på dominerende krigsherrer og præsteskaber, der aldrig er nået længere end til stammekrige, nu på de mest moderne våben.

O-D-I-N består af nationale danskere med kærlighed til fædrelandet Danmark og med viljen til at bevare og forsvare danskernes unikke nordiske kultur symboliseret ved flaget Dannebrog. Vi taler samtidig for alle andre europæiske nationalister der ønsker, at Europa skal bestå af suveræne stater for hvide europæere. Vores kritikere peger derefter på, at “die dumme Dänen” snart vil blive endnu dummere på grund af indavl. Dette argument er trods sproget ikke tysk men jødisk; et typisk eksempel på jøderne konstante forsøg på at skabe konflikt i Europa. Påstanden er indlysende meningsløst, da Danmark og Europa repræsenterer hvide millionbefolkninger og er omgivet af andre millioner af hvide mennesker på Jorden som helhed, potentielle nye borgere i Danmark. O-D-I-N’s definition af danskere er rummelig og vil på ingen måde udelukke nye gener til fælles bedste.

En nødvendig forandring, som nødvendigvis må indtræffe i nær fremtid er, at det skal være danskerne og ikke danske jøder, der kontrollerer indvandringen. Dermed bliver det atter muligt at afvise kulturer og typer, som kun vil belaste eller ødelægge Danmark.

I jødisk kontrollerede medier, bøger, film, Tv m.v. fremhæves negre (negro=sort), pakistanere og indere, men især jøder, som mennesker med en overlegen intelligens, mens hvide mennesker gennemgående tildeles rollen som dumme og stupide. Dette falske billede, som hele tiden modbevises af virkeligheden, er en del at den konstante jødiske propaganda, der skal få os til at se op til de jødiske filmtyper og andre falske forbilleder, mens vi gradvist mister troen på os selv. Tillad ikke, at dine hvide børn udsættes for denne propaganda uden at give dem den rigtige forklaring.

I virkelighedens verden kan vi med et minimum af opmærksomhed forvisse os om, at såvel jøder som hovedparten af de øvrige indvandrere deltager i en fælles undergravende dagsorden, der skal reducere danskernes indflydelse i Danmark. At observere dem kræver, at vi er bevidste om problemet og ikke lader os forføre af tabuer og den daglige jødiske propaganda. Ikke mindst vores børn udsættes konstant for påvirkninger, der skal fremme indvandrerbørns rettigheder på vores børns bekostning. Påvirkningen foregår hæmningsløst i Sverige, hvor skolebørn nu ikke må klæde sig ud som honningkagedrenge og -piger i brune kostumer, fordi farven kan diskriminere sorte børn.

Sådan annullerer den jødiske regering i Stockholm, godt hjulpet af en infam jødepresse i Sverige, gamle svenske traditioner, og undergraver dermed svenskernes kultur punkt for punkt. Svenskerne er blevet et sagtmodigt folk, der konstant undervises i at være submissive (at underkaste sig). Heldigvis kan vi endnu i Danmark finde en mere assertiv (at hævde sit standpunkt) eller ligefrem aggressiv form (og begge er bestemt motiveret), der betyder at vi ikke bare taler privat om uvæsenet, når lyset er slukket, men åbner munden og protesterer offentligt i skrift og tale og for fuld kraft, når det er muligt.

For tiden, oktober 2015, er de to mest oplagte partier, der kunne gennemføre grænsekontrol til Danmark og stop for unyttig indvandring, Venstre og Dansk Folkeparti (hhv. regeringsparti og regeringens naturlige støtteparti), tilsyneladende i indbyrdes konflikt, så ingen forholdsregel kan gennemføres. Ganske bekvemt, og uenigheden er helt proforma. Begge partier er, som vi har vist tidligere, jødisk kontrollerede og derfor medansvarlige for den ødelæggende indvandring. Den tilsyneladende uenighed dækker alene over det faktum, at disse partier og deres ledelser ellers ville fremstå som det de er: forrædere mod et frit Danmark og mod nationen af danskere. Det gælder samtlige partier i det såkaldte danske demokrati. Der skal helt andre boller på suppen, og O-D-I-N er din mulighed for at stå sammen med andre danskere, så den jødiske besættelse af statsapparatet og vort land snarest kan bringes til ophør.

O-D-I-N går ind for gensidig sund udveksling mellem alle folkeslag. Det er folkeslag, der accepterer, at de er gæster i Danmark, når de befinder sig her. Tilsvarende er vi gæster hos dem, når samhandel eller projekter taler for det. Vi kan sagtens være venner og handlende over grænserne.

Danskere værner bedst om Danmark og den europæiske kultur ved at gifte sig med hvide europæere fra den øvrige verden og få en stor børneflok. Vel at mærke med hvide europæereikke med jøder, der på nuværende tidspunkt af deres “udvikling” repræsenterer en overvældende risiko for børn med arvelige lidelser. Men regerer kærligheden undtagelsesvis imod denne regel, skal det være muligt, at en person af anden race eller type, fortrinsvis asiatisk, sydamerikansk eller iransk, efter ægteskab i udlandet kan bringes med til Danmark. Disse tilfælde er nødt til at være undtagelser, og undtagelserne skal være i stand til at klare sig selv og lære sproget inden for to år.

Indvandringen skal efter individuel godkendelse bestå af ustraffede, hvide europæere, uanset hvor i verden de kommer fra, New Zealand, Australien, Sydafrika, Sydamerika, Ukraine, Hviderusland, Rusland, USA, Canada osv. Kravet skal være, at enhver godkendt indvandrer inden for to år taler og skriver dansk og har fast arbejde. Der skal kunne ydes hjælp til sprogskole og jobtræning inden for de to år. Opfyldes betingelserne ikke inden for tidsrammen, skal den pågældende udvises for en periode. Derefter kan ny ansøgning evt. imødekommes.

Prisgiver vi den hvide races unikke egenskaber og Europa som hvide menneskers naturlige hjemsted ved at tillade en gradvis reduktion gennem ukontrolleret indvandring, vil Europa og den europæiske kultur være tabt inden for få årtier.

Repatriering

 

Hjemsendelsen af indvandrere, der er uønskede i Danmark, skal ske prompte og uden præmiering.

I årtier har jøderne obstrueret enhver hjemsendelse ved at opfinde særregler og konventioner, så indvandrerne strander mere eller mindre permanent i flygtningelejre, hvorfra de umærkeligt sluses ud i samfundet, typisk med store økonomiske omkostninger og efter at have holdt stribevis af eksperter og hjælpere af jødisk herkomst beskæftiget. Hele flygtninge-administrationen er for tiden besat og kontrolleret af jøder. Den er en guldgrube for dem og et af de mange midler til at dræne statskassen. Generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp er jøden Andreas Kamm. Formanden for Dansk Flygtningehjælp er jøden Stig Glent-Madsen, der samtidig er landsretsdommer.

O-D-I-N går ind for, at enhver person, der er indvandret eller efterkommer af en indvandret siden 1960, som er yngre end 65 år og ikke kan ernære sig selv eller ikke kan tale og skrive dansk svarende til folkeskolens afgangsniveauet eller hævder eller forlanger udanske religiøse normer i det offentlige rum, herunder folkeskolen, eller er medlem af en undergravende religiøs eller kriminel bevægelse eller generelt modsætter sig assimilering i det danske samfund – skal returnere/returneres til sit oprindelige hjemland eller til det nærmeste sikre land uden for Europa.
Sker det ikke frivilligt efter opfordring, skal hjemrejsen gennemføres med nødvendig magt, helst med hjemlandets formelle godkendelse, men ellers uden, dvs. ved fysisk genplacering af den pågældende tættets muligt på sit hjemlands domæne. Reglen i sig selv vil fremskynde frivillig udrejse inden for den kategori af indvandrere, der ikke er til gavn for Danmark og den danske befolkning.

Alvorlig kriminalitet, der begås af en person, som ikke har opnået dansk statsborgerskab, skal medføre permanent udvisning, der indebærer fysisk placering som anvist ovenfor. Denne administration får mening gennem en effektiv grænsekontrol omkring Danmark.

For dem, der forstår engelsk, er denne video med den utrættelige fortaler for hvide europæeres modstand mod den jødiske besættelse af vores lande, den amerikanske forfatter og tidligere politiker David Duke, yderst informativ.