IPA Danmark – et jødebesat organ

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 2016-08-24.

 

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Denne visning af et jødebesat organ i danskernes samfund er et øjebliksbillede.

Vi har talt med en læser af O-D-I-N.org, der er pensioneret kriminalassistent og medlem af IPA i Danmark (International Police Association, Sektion Danmark). I det følgende vil pgl., der ønsker at være anonym, blive benævnt som “vores kilde”.

IPA har siden slutningen af 70’erne, da vores kilde blev personligt medlem af IPA, fungeret som en organisation, der formidlede venskabelig udveksling på personligt niveau mellem tilsluttede politiorganisationer verden over (læs på Sektion Danmarks hjemmeside, at vi taler om 360.000 medlemmer fra 64 tilknyttede lande). Der står intet om, at muslimske, zionistiske, kristne eller særligt “terrorristiske” lande skulle være udelukket, selv om de potentielt kunne huse “ISIS-sympatisører”. Det ville være i strid med den grundlæggende filosofi, som IPA-logoet tydeligt viser. Tværtimod er fx Pakistan og Israel eksplicit med på listen over det gode selskab.


 IPA: “Tjen gennem venskab” – globalt! Ill. IPA

 

For eksempel: Hvis et IPA-medlem fra Japan drømmer om at opleve et europæisk land i familiens ferie, kan han kontakte en dansk kollega, der også er medlem af IPA, og den danske kollega vil typisk formidle indlogering af familien, ofte i sit eget hus. Det har skabt grundlag for gode relationer og venskaber på tværs af geografiske og politiske grænser. Det har konkret også fungeret i forhold til polske, ukrainske og russiske politifolk, der alle har ydet deres fysiske og økonomiske bidrag til et stort fælleseuropæisk IPA-mødested et bestemt sted i Tyskland.

Dette venskabelige samkvem har fungeret i pagt med det oprindelige idegrundlag, der ikke ekskluderede nogen politistyrke i verden på grund af politiske forhold.  

– Indtil i slutningen af 2015, da denne jødiske “præsident” for IPA i Danmark …


Michael Boolsen – “præsident” for IPA og med et europæisk udseende, der kan bedrage enhver. Foto: Internettet

 

– udsendte følgende nytårshilsen til medlemmerne (indlagt i magasinet IPA Nyt).
Det af os fremhævede gule afsnit indeholder den politiske forgiftning; et skoleeksempel på, hvordan jøderne korrumperer alt, hvad de rører ved. Dette indhold er fuldstændig malplaceret i en hilsen til IPA’s danske medlemmer: 


Klik på billedet for en større udgave.

 

Denne joviale snak er langtfra, hvad den umiddelbart giver sig ud for. Fremgangsmåden udtrykker udelukkende loyalitet over for den internationale jødedom og verdenszionismen, der som alt overskyggende mål har at sætte verdens folkeslag og religioner op mod hinanden. Alle midler tages i brug – om det så skal være det lille fordragelige IPA Danmark, så skånes det ikke fra korrumperingen.

Terrorhandlingerne i København i februar og den voldsomme flygtningestrøm i september ..

“Terrorhandlingerne i København i februar” (2015) – her menes angrebet på synagogen i København, der – så vidt vi ved – kostede en jøde livet, og det angivelige drab på en anden jøde i en jødisk forsamling et andet sted i byen. Vi har skrevet en separat artikel om disse to hændelser og linker til dem.

“Flygtningestrømmen i september” (2015) forklares i linket til Berlingske Globalt, Jerusalem redaktionen. Nederst i artiklen udtaler talsmanden for International Organization for Migration (IOM, bemærk den amerikanske stavemåde) med hovedsæde i Geneve, Joel Millman: “Det er et godt tidspunkt at rejse til Europa”!!

Han er til gengæld let genkendelig som jøde:


Joel Millman, talsmand for IOM. Foto: Internettet

 

… andre retshåndhævende myndigheder verden over …

Med retshåndhævende myndigheder verden over menes: jødiske myndigheder, og hvis du er i tvivl om, hvad det betyder, så kast et blik på Mellemøsten, hvor jøderne i Israel udøver myndighed! over for palæstinenserne – eller kast et blik på denne bog, der detaljeret og veldokumenteret beskriver, hvordan jøderne i sovjetstyret forstod ordet retshåndhævelse.
Men du behøver ikke at kigge længere væk end til et af vores nabolande, det nuværende jødebesatte Tyskland, hvor mennesker, der i ytringsfrihedens navn har kritiseret jødernes Holocaust – endog fra talerstole i udlandet – bliver frihedsberøvet, bl.a. i Danmark og ført over grænsen til Tyskland, hvor de af det jødisk kontrollerede retssystem typisk idømmes 4-5 års fængsel for at “trivialisere Holocaust” eller “nedgøre mindet om de 6 mio. døde”. Dette er så desperate forsøg på at holde liv i Holocaust-løgnen og det afledte skyldkompleks hos hvide europæere, at enhver retsindig dansker med en smule omløb i hovedet burde kunne gennemskue intrigen.

… en mulighed for gennem disse sociale bånd at påvirke hinanden i den rigtige retning i de meget betydelige udfordringer, det retshåndhævende samfund står over for i disse år. …

Flere kommentarer skulle være overflødige. “… i den rigtige retning” betyder tilslutning til jødernes krige rundt om i verden – hvor der konstant er brug for hvide europæere som kanonføde.

Vores kilde beskriver, at ældre politifolk er begyndt at forstå, hvordan jøderne har infiltreret dansk politi fra toppen. Formålet er at skabe et beskyttelseskorps for den jødiske besættelsesmagt. Vejen til dette banes bl.a. ved at skabe øget distance mellem danskerne og deres politi. Skulle der nogen sinde rejse sig en folkestemning imod dette jødiske tyranni i Danmark, ville et sådant beskyttelseskorps, der i de operative rækker hovedsageligt består af hvide europæere, blive sat ind mod –
ja, netop! – hvide europæere.

Jubelen i synagogerne vil ingen ende tage. Vi hvide dummer os igen og igen.

Vores kilde blev vred over dette nytårsangreb på idegrundlaget i IPA (husk på, at han endnu var aktivt medlem af associationen).
Han syntes, at det var på tide at fortælle sandheden til danske politifolk og sendte følgende brev til redaktionen for IPA Nyt som et indlæg til bladet:

xxx, 2015-12-16

IPA Nyt  
v/ Svend Sandberg
Vedbæksallé 76
8700 Horsens

Politisering af IPA
Jeg har lige modtaget IPA Nyt nr. 4 i 2015 med bl.a. en lykønskningskrivelse fra International Police Association, Sektion Danmark, Præsidenten – der slutter med at ønske mig et godt og lykkebringende 2016.
Desværre, hr. Præsident, mit 2016 ville have været langt bedre uden dit fidele og politiske budskab.
Et stykke inde i teksten finder jeg følgende afsnit (jeg har tilføjet “os”, da meningen ellers udebliver):
“2015 har budt på en del oplevelser, der – hvis ikke allerede det var klart – har gjort det klart, at Danmark og dansk politi ikke blot kan betragtes som en isoleret ø i et stort hav. Vi er uløseligt forbundet med, hvad der sker i verden og dets indflydelse på (os) i både vores hverdag og et bredere perspektiv. Terrorhandlingerne i København i februar og den voldsomme flygtningestrøm i september er blot de to mest markante eksempler herpå.”
Dette fik mine indre signallamper til at blinke. Vi kan hver dag forsikre os om, at propagandaen fra Danmarks overvejende jødisk kontrollerede medier fabler om “terror”, “flygtningestrøm” og internationalisme i det uendelige. Terror i jødisk sprogbrug er synonymt med “islamisk terror”, og med flygtningestrøm menes “kulturforplumring på grundlag af forpligtende konventioner”. “Islamiske terrorister” er af gode grunde Israels fjender.
For os, der endnu ikke har mistet overblikket foran fladskærmen, er det indlysende, at Danmark påføres flygtningestrømmen af de samme mennesker, der på skrømt beklager den, nemlig det jødiske parnas i Danmark i samarbejde med jøderne i EU. Det jødiske netværk i Danmark består af “danske jøder”, som de foretrækker at kalde sig, i modsætning til betegnelsen danskere, der så heldigvis kan forbeholdes landsmænd af oprindelig nordisk herkomst. Vi taler i jødisk sprogbrug om “hvide” mennesker i modsætning til “den jødiske race”, der lever som et internt semitisk begreb. Det er også internt anerkendt i netværket, at jøder skal lede og regere alle andre racer; først i det små, men siden som verdens herskere – og de er godt på vej i kraft af monstrøse formuer, der køber pladser overalt. Ender det så galt, at jøder uindskrænket kommer til at dominere verden, vil udslettelsen af hvide mennesker blive sat i system som en af de første forholdsregler imod en europæisk kultur, der plager jødernes selvforståelse.
Jeg gik på Internettet og undersøgte det atypisk danske navn, Michael Boolsen, og frem tonede hr. Præsidenten for IPA Danmark med sit jødiske kontrafej. Det må bekræfte enhver i, at ikke blot dansk forsvar og dansk politi er ved at blive jødificeret fra toppen, men at en organisation som IPA, der indtil nu – principielt – har favnet alle verdens folkeslag under sloganet om fredelig sameksistens, nu bliver politiseret af jøderne i “dansk” politi. Michael Boolsen introducerer det zionistiske fjendebillede for os, så vi ved, hvilken side vi skal bløde for. Det er et verdensbillede, der gør Israels fjender til vores, og udelukker danskerne fra normale relationer med den halve verden. Se her, hvem der skaber terroren i verden i form af maskerede angreb: http://o-d-i-n.net/cias-og-mossads-miniatombomber-kaldes-islamiske-bilbomber/
Det burde være logisk, at jøder overalt skulle have indflydelse efter deres andel af befolkningen, men desværre har jøderne skaffet sig uforholdsmæssig indflydelse gennem deres evne til at korrumpere via et formuende netværk. Placeringen af jøder i spidsen for alt er ikke udtryk for nogen særlig evne hos “herrefolket” til at bestride de pågældende topposter – ofte er resultatet ynkeligt – men udtrykker først og sidst konkurrencefritagelse. Konkurrencen fra bedre egnede danskere udelukkes gennem nepotisme og bestikkelse.
Det er nødvendigt at gøre oprør mod denne afvikling af danskernes samfund. Et overtal af jødiske beslutningstagere i regeringerne og statsapparatet vil i politiets tilfælde bevirke, at godtroende landsmænd på et tidspunkt kan blive sat ind mod os, der har observeret jødeproblemet og taler åbent imod det. Tendensen i retning af politistat kan allerede observeres her i (et udland). Endelig er det nødvendigt at forlade det jødekontrollerede EU og sætte jøderne i Danmark fra bestillingen, ellers vil flygtningestrømmen og de påførte konventioner medføre ubegrænset indvandring, og dansk kultur og identitet vil gå til grunde i splittelsen mellem uforligelige kulturer. Del og hersk er jødernes metode. Den kristne verden imod den islamiske. Mens vi forbløder i Irak eller Afghanistan (og snart Iran) i meningsløse krige for zionisterne, har jøderne i København fred til at planlægge nye anslag mod nationen.
Med venlig hilsen og håbet om et neutralt IPA
(vores kilde)
Antisemit af nødvendighed.
PS: Teksten fra og med overskriften og til og med foregående linje er mit indlæg til næste IPA Nyt. Det må kun bringes uforkortet og uredigeret.

Behøver vi at nævne, at dette indlæg til IPA Nyt aldrig blev bragt – at vores kilde aldrig fik svar og at ingen fra IPA-redaktionen overhovedet havde lyst til at tage stilling til det jødiske problem – i dette tilfælde i politiet. 

Forklaringen er naturligvis, at IPA Nyt’s redaktion er et lige så inficeret organ som resten af Dansk Politi.

IPA Nyt var, da vores kilde var aktiv i politiet, et organ, der vel kunne beskrive dette eller dette feriested og medlemmernes oplevelser der, ligesom der var fyldt godt op med betalende annoncørers reklamer. Det var jo et traditionelt dansk foreningsblad, og pengene blev ikke brugt til propaganda.
Det vigtigste var imidlertid, at ethvert medlem kunne komme til orde i bladet, såvel med positive som kritiserende synspunkter. Den almindelige ytringsfrihed nød endnu respekt hos udgiverne. Resultatet var ikke altid lige populært hos politiledelsen, men det måtte den bide i sig.

Det var ganske tydeligt, hvornår IPA Nyt blev overtaget af jøderne. Pludselig var der penge til propaganda, og bladet ændrede sig fra at være et gennemsnitligt veldesignet blad til at blive et lækkert magasin med et professionelt layout. Til gengæld er muligheden for at komme til orde fjernet – eller underlagt jødernes censur. Indholdet i dag er intetsigende – totalt meningsløst og komplet ufarligt for magthaverne.

Hvis du i andre sammenhænge er opmærksom på den slags ændringer, er det et godt fingerpeg om, hvornår et nyt organ i Danmark er blevet overtaget af den jødiske besættelsesmagt – blevet et besat organ.

Skriv til os, hvis du selv er stødt på lignende eksempler.