Jødisk “genialitet” produceres i Hollywood

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 16. oktober 2015.

 

Lad mig indledningsvis slå fast, at enhver neutral undersøgelse af jøders og hvide europæeres gennemsnitlige intelligens viser, at til sammenligning er forholdet 1:1.

Men egenskaberne udtrykkes forskelligt i disse tests. Moderne vestlige intelligenstests er opdelt i tre komponenter: en abstrakt, en rumlig og en verbal. Hvide europæere (ikke-jøder) scorer højest i de abstrakte og rumlige IK-komponenter, der er defineret på grundlag af såkaldt visio-rumlig tankevirksomhed, mens jøderne gennemgående scorer højere på den verbale IK-komponent.

Dvs., at jøder gennemgående er udrustet med en intelligensprofil, der er lige velegnet for en skuespiller, en politiker og en svindler. Husk på, at de jødiske talegaver og intelligente ræsonnementer, der i overmål præsenteres i film fra det jødisk ejede Hollywood, er tillærte replikker fra en drejebog. Uendelige gentagelserne af denne propaganda efterlader indtrykket af høj intelligens hos en bestemt mennesketype. Observerer vi ikke denne propaganda, bliver vi bedraget til at føle os underlegne.

Jødernes verbale fortrin er et produkt af reglen om, at den mest velegnede overlever: Når den smarte veltalende bedrager oftest unddrager sig ofrenes harme og hævn, er det ham der overlever og fører den jødiske slægt videre.


Den geniale jødiske professor er ved at frelse verden. Scene fra filmen Iron Man 2

 

Her er en interessant statistik for Harvard Universitet i USA

Det amerikanske universitet Harvard blev skabt af det europæiske Amerika. Universitetet har haft ry for at udvikle de bedste akademikere i USA, måske på verdensplan.

Jøder udgør 2 procent af den amerikanske befolkning, europæiske hvide i USA (ikke-jøder) udgør 70 procent af befolkningen. Alligevel andrager jøderne 25 procent af de studerende på Harvard, mens europæiske hvide kun er repræsenteret med 20 procent. Dette misforhold betyder, at jøderne på Harvard er mere end 12 gange overrepræsenteret (på grund af positiv særbehandling), mens europæiske hvide er 3½ gange underrepræsenteret (på grund af jødisk diskrimination).

Skyldes denne fordeling, at jøder har større chancer for at bestå optagelsesprøven? Ja, absolut, men ikke på grund af større egnethed! Betyder jødernes overrepræsentation, at universitetet dermed bedst muligt udnytter studiepladserne? Nej, tværtimod, som vi skal se af det følgende.

Det viser sig nemlig, at efter 4 år på universitetet er 55 procent af de bedst præsterende studenter europæiske hvide, mens jødernes andel kun er 11 procent, altså 5 gange mindre til trods for at de på uforklarlig vis er overrepræsenteret på universitetet. Hvordan kan det tillades, at gode universitetspladser besættes af jøder, når de ikke er i stand til at præstere forholdsmæssigt?

Svaret er det samme, som vi har gentaget mange gange her på sitet, bl.a. for at forklare overrepræsentationen af jøder i DR, i DIIS, på danske universiteter og ikke mindst i skiftende regeringer. Den jødiske minoritet er mestre i at infiltrere og korrumpere, at købe eller bedrage sig til nøglepositioner i kontrollerende og udvælgende fora. Derfra driver de ensidig jødisk racisme ved at promovere mindre begavede jøder på bekostning af hvide danskere og andre ikke-jøder.

Den jødiske besættelse af Danmarks regerings- og statsapparat betyder i dag, at jøderne kan vedtage love, der fremmer deres mulighed for at særbehandle jøder positivt.

Mens universiteterne svømmer over med jødiske phd’er (af angribelig kvalitet), fordummes danskernes børn aktivt i Folkeskolen og Gymnasiet. Selv om hvide europæere således ofte har et bedre udgangspunkt for at præstere, ødelægges deres muligheder aktivt i et stadig mere korrupt jødisk kontrolleret uddannelsessystem.

Hollywood er med til at male det falske billede af den brillante jødiske person, der kan trylle på grund af et fantasi-intellekt. Hurtigsnak er ikke det samme som logisk tænkning. Lad ikke dine børn blive forført af bedraget; forklar dem den sande sammenhæng. Det er vigtigt, at vi forældre kontrollerer, hvad vores børn sættes til at lære i skolen, dvs. går op i, om de overhovedet lærer noget alderssvarende, eller tiden bruges på tomgangsunderholdning med saks og lim.

Jøderne ønsker at kontrollere alt og eje alt til trods for, at de ofte er elendige ledere. Det er nødvendigt at fjerne deres indflydelse for at forhindre, at dansk kultur og identitet undergraves af en kriminel og sygelig minoritet af menneskeheden.

Til sidst: Hvis jødisk og hvid europæisk intelligens overordnet er repræsenteret ved forholdet 1:1, hvorfor er der så markant færre jøder, der har succes på Harvard? Svaret er det enkle, at rige jødiske børn vokser op med forestillingen om, at deres fremtid er at lede menneskeheden på grundlag af en overlegen race (en særlig jødisk race er underforstået blandt jøder). Disse studerende føler sig overbeviste om, at uanset hvordan de præsterer, vil det jødiske netværk sikre dem en god og velbetalt fremtid. Desværre er det ikke et tomt drømmeri, men en kendsgerning, der bevirker, at verden ledes af en “elite”, der er dårligere udrustet til lederskab end de hvide europæere, der i øjeblikket er dømt til en fremtid som vandbærere for jøderne.

Delvist ud fra The Occidental Observer, 2012.