Jødiske medier kaldte somalisk gruppevoldtægt for “svensk”

Overtagelsen

O-D-I-N.org, praes. Nya Tider, 15. februar 2015.

 

Ingen politisk korrekthed, når det handler om etniske svenskere. I denne artikel bringer vi Nya Tider’s artikel om, hvordan jødepressen udnævnte en gruppevoldtægt til at være svensk, men undgik at nævne, at det var offeret, der var svensk, mens gerningsmændene var 4 somaliere, hvoraf kun 1 (indtil videre) har opnået svensk statsborgerskab. Gruppevoldtægten foregik om bord på finlandsfærgen, efter at kvinden havde afvist somaliernes tilnærmelser.

Se denne overskrift i Information pr. 1. februar 2015.


Gruppevoldtægten fandt sted på Viking Lines Amorella.
Foto: Internettet

 

NYA TIDER, 6. februar 2015 v/ Dan Malmqvist

Nya Tider afslører: De fire ”svenskere” som anholdtes for gruppevoldtægt er somaliske statsborgere

Provokerende overskrifter i Aftonbladet, Expressen og andre medier forkyndte, at “seks svenskere”, senere “otte svenskere”, var blevet anholdt for en grov gruppevoldtægt på en finlandsfærge. Nya Tider kan nu som den første avis afsløre, at end ikke nødløgnen om, at de anholdte somaliere er “svenske statsborgere” stemmer – alle de anholdte er somaliske statsborgere og af samtlige mistænkte har kun en enkelt af dem svensk statsborgerskab.

Det var natten mellem fredag og lørdag [den 31. januar] i sidste uge, at den formodede voldtægt fandt sted på finlandsfærgen Viking Amorella, der var på vej mellem Stockholm og Åbo. En 45-årig kvinde skulle være lokket ind i en kahyt af en af gerningsmændene og derefter udsat for gruppevoldtægt, da flere trængte ind i kahytten.

Medier som ellers har for vane at være overnidkære i deres iver efter at følge de “presseetiske regler” til punkt og prikke, regler der foreskriver, at man ikke bør fremhæve berørte personers etniske oprindelse eller nationalitet, hvis det “ikke har betydning i sammenhængen eller kan virke ringeagtende”, anlagde nu straks den tolkning, at det var af betydning at fremhæve de anholdte voldtægtsmænds svenskhed.

“Seks svenske mænd voldtog kvinde i kahyt,” forkyndte Aftonbladet.

“Seks svenskere er anholdt for voldtægt på færge,” trompeterede Expressen. Metro havde samme ordlyd, dog med “finlandsfærge” i stedet for “færge”.
“Flere svenske mænd mistænkt for voldtægt på finlandsfærge,” lød DN’s rubrik [Dagens Nyheter].

Selv TT [nyhedsbureau] var naturligvis med: “Seks svenskere er tilbageholdt for færgevoldtægt.”

Det lader til, at den oprindelige påstand om, at det var seks svenskere, der var anholdt, ikke var de svenske mediers påfund, men hidrørte fra udtalelser, som finsk politi havde leveret til Ilta-Sanomat [finsk nyhedsmedie]. Snart stod det dog klart, at det ikke var etniske svenskere, der var anholdt. Fra sociale medier kom der oplysninger frem fra svenskere, der havde været med på sejladsen, om, at gerningsmændene var af somalisk herkomst. Dette forhindrede dog ikke, at man fortsatte med at udbasunere gerningsmændenes nationalitet som “seks svenskere”, der blev til “otte svenskere”, da flere blev anholdt ved færgens ankomst i Sverige.

“En kilde oplyser til Aftonbladet, at kvinden skulle være lokket med til kahytten af en af gerningsmændene. Ankommet til kahytten indfandt flere mænd sig, og de pressede hende ned på ryggen og trak tøjet af hende. Derefter blev hun voldtaget, ifølge kvindens egne oplysninger.” Sådan skrev Aftonbladets Richard Aschberg og Victor Stenquist den 2. februar. “Allerede i løbet af weekenden blev i alt otte svenske mænd anholdt mistænkt for medvirken i gruppevoldtægten,” skrev de i samme artikel.

På det tidspunkt var det allerede kendt for læsere af alternative medier, eller netfora som Flashback, at de mistænkte gerningsmænd havde navne som Mohamed, Ahmed og Abdullahi. De fleste antog dog, at svenske medier ikke løj direkte, men havde valgt at udelade etnicitet og holde sig til de korrekte formelle nationaliteter – at der var tale om etniske somaliere med svensk statsborgerskab.

Nya Tider kan nu afsløre, at selv dette er løgn. Samtlige fire mænd, som nu sidder i varetægtsarrest på begrundet mistanke om grov voldtægt, er somaliske statsborgere.

Forklaring fra de gamle medier?

Nya Tider har forgæves forsøgt at kontakte Atonbladets og Expressens redaktionschefer og nyhedschefer samt Aftonbladets chef for nyhedsredaktionen. Det lykkedes at få svar fra TT’s redaktionschef Mats Johansson, men han forklarede samtidig, at han selv er dårligt orienteret om denne specifikke sag.

NyT: Først skrev I “Seks svenskere anholdt for færgevoldtægt”. Siden fremgik det af sociale medier og fra anden side, at de her mænd ikke var svenskere men somaliere. Så står der i den følgende artikel: “Endnu en anholdt for færgevoldtægt,” og han beskrives som “en mand” af en vis alder. Hvorfor var det mere relevant at angive nationalitet, når det antoges at være svenskere?

— Jeg har ikke detaljerne om det der, men muligvis kan man sige, at det var en færge mellem Sverige og Findland. Normalt indebærer det vel en stor del svenskere og en stor del finner.

NyT: Jeg havde kunnet købe det ræsonnement, i det mindste i et vist omfang, hvis det havde drejet sig om svenske statsborgere, men det gør det jo ikke. Er det ikke mindst lige så relevant, at en gruppe somaliske statsborgere begår gruppevoldtægt på en færge mellem Sverige og Finland?

— Jeg ved ikke, hvilke oplysninger vi havde i begyndelsen, så jeg kan ikke svare på det.

NyT: Nu skal der forhandles om varetægtsfængsling for tre af de mistænkte i dag. Vil I oplyse deres nationalitet, når I skriver om det?

— Jeg sidder i andre møder i dag, så det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke været direkte indblandet i det der.

Vi spørger Mats Johansson, hvem vi i så fald skal henvende os til med vores spørgsmål, og han lover at ringe til os senere. I skrivende stund håber vi fortsat på, at han indfrier sit løfte.

[O-D-I-N’s kommentar

 

 

Her ses et uddrag af staben på Aftonbladet. Tv. Karin Östman og Richard Ashberg, th. Victor Stenquist og Niclas Hammarström. Bemærk det fælles etniske præg for Aftonbladets medarbejdere. Aftonbladet er et jødisk medie i Sverige, der på overfladen ejes af den svenske fagbevægelse, men i praksis drives af jøder (læs også artiklen Jødisk mediedominans i Skandinavien). Den slags medier identificerer sig hverken med Sverige eller svenskerne. Deres hovedformål er ganske åbenbart at undergrave normaliteten i det svenske samfund.
Vågn op svenskere, kast korrekthedens åg af jer og begynd at tale åbent om problemet: Det er ikke muslimerne, der er jeres primære problem, men jøderne i Stockholm; især dem i Riksdagen, administrationen og i pressen.]

Nya Tider fortsætter:

Da Aschberg og Stenquist publicerede deres artikel i Aftonbladet, var det som nævnt allerede kommet frem i sociale medier, at gerningsmændene var somaliere. Det er vanskeligt ikke at mistænke skribenterne for et forsøg på “damage control”, da de begge i stedet begyndte at fremhæve mændenes påståede svenske statsborgerskab. De gik så vidt som til at forfalske, hvad myndighedspersoner må have oplyst til dem.

“Hun vil nu begære sagen efterforsket i Sverige, da både offeret og de mistænkte gerningsmænd er svenske statsborgere,” skrev de om kammeranklageren Elisabeth Brandt.

Anklageren: Aftonbladet lyver, voldtægtsmændene er ikke svenske statsborgere

— Ja du, det må i så fald stå for Aftonbladet regning, kommenterede kammeranklageren Brandt, da Nya Tider spurgte, om hun virkelig havde sagt sådan under henvisning til, at mændene jo overhovedet ikke er svenske statsborgere med undtagelse af en af de mistænkte, som allerede er løsladt.

NyT: Du genkender altså ikke, at du skulle have sagt det på den måde?

— Nej, det jeg har sagt er i så fald, at de har bopæl i Sverige.

Heller ikke Lars Andersson, gruppechef for City-politiets efterforskningsgruppe for seksualforbrydelser – som Aftonbladet også henviste til for at fremstille somalierne som svenske statsborgere – genkender en sådan udtalelse [der præciserede, at der ikke var tale om etniske svenskere], men han er ikke så sikker som Brandt på, at han ikke kan have sagt noget forkert.

Opdatering:

I et enkelt tilfælde er der opstået usikkerhed om statsborgerskab, idet Skatteverket til forskel fra varetægtsmyndigheden oplyser, at somalieren fik svensk statsborgerskab i 2010. I de øvrige tre tilfælde er Skatteverket og varetægtsmyndigheden enige: de er somaliske statsborgere.
Fortsættelse følger i næste papirudgave af Nya Tider.