Jødegarden er nu etableret

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Redaktionen, 16. oktober 2017.

 

Danskerne skal vænnes til militærklædt “politi” i gaderne. Denne politik er indledningen til en ny runde af udvidet kontrol med borgerne. En ny skive af din “personlige friheds og integritets”-salami forsvinder. Hvis dansklignende militær rykkede ind i vores byer i morgen, ville de fleste af os protestere. Men sker det dråbevis, lidt militær her og lidt militær der, vil hovedparten af danskerne desværre købe forklaringen: at denne udvidede omklamring er til vort eget bedste. Professionelle jødiske “trolde”, der ligner danske civilister vil begynde at demonstrere, hvor smukt det er at give soldaterne blomster. “Vi ønsker jo kun at beskytte borgerne mod terror,” vil det hedde fra verdens mest rutinerede terrorister, der besætter vort parlament.

Se her, hvad jødesprøjten Politiken har at sige til den “udvikling”.

Disse militære enheder, der nu foreløbigt er stationeret ved synagogen i København i deres nye internationale uniformer, skal “supplere politiet de steder, hvor der kunne opstå uroligheder”, oplyses det fra jødernes medier. 

Lad os sige det, så det ikke kan misforstås:
Dette er opstarten til et jødebeskyttelseskorps i Danmark – Jødegarden!
Det bliver et modstykke til det amerikanske Homeland Security, der ikke vogter om nationens sikkerhed på hjemmefronten, men har til formål at beskytte den jødiske “deep state” imod befolkningen. De amerikanske udtryk “deep state” eller “hidden hand” betegner de skjulte kræfter, der udfoldes af jøderne og deres lakajer bag tæppet til det, der foregår på den officielle politiske scene. Denne egentlige regering har i virkeligheden siden Anden Verdenskrig været kommunistisk, ligesom det nuværende styre i Danmark (uanset regering), en direkte forlængelse af den marxistiske ideologi i det tidligere Sovjetunionen og det nuværende Israel. Styret kalder sig bare noget andet: demokratisk, liberalt, socialdemokratisk, radikalt venstre osv. I USA kan hvide mennesker allerede begynde at ane, hvad RØD TERROR betyder. 

Det er en raffineret hån, at det netop er Livgarden, der indtil videre skal stå vagt om synagogen i Krystalgade. Det er den ultimative tilsvining af danskernes værdier. Det er skamfuldt, at vores ledere accepterer, at Kongehusets livgarde skal stå vagt om disse verdens mest sindssyge krigsmagere og deres helligdomme i Danmark! Det siger alt om, hvem der sidder i regeringen, i politiet og forsvaret, “i kirtlerne af corpus Danmark”, og kan kontrollere alt, hvad der foregår i riget.

Livgardens motto er ”Pro Rege Et Grege” – For konge og Folk. Eller var!
Eller “konge” skal herefter forstås i betydningen “regent”.

Hvorfor skal jøderne, der ikke er danskere eller en del af det danske folk – og ikke ønsker at være det – beskyttes af Livgarden eller politiet for den sags skyld ??? 
Jødernes konstante mål har været, at gøre Danmark til en multietnisk jøde-kontrolleret stat, og det mål er godt på vej til at blive realiseret.
Jøderne repræsenterer en fremmed kommunistisk besættelsesmagt i Danmark, og når dens magt er total, vil vi stifte bekendtskab med en ny bølge af RØD TERROR, der alene i det 20. århundrede står bag mordet på 100 mio. hvide europæere. 
Som umættelige parasitter har jøderne systematisk ødelagt Danmark, stjålet fra os og undertrykt os overalt i vort land. Det hele begyndte, da jøderne som velhavende bedragere og tyveknægte fra Østeuropa ved en ulykkelig fejltagelse blev lukket ind i Danmark i 1600-tallet.
Det skete under Christian den 4., og i 1814 under Frederik den 6. fik denne bærme ret til at drive deres kriminelle business i landet. Siden Anden Verdenskrig har den internationale zionisme i kraft af rigdom, og den magt penge kan købe, haft perfekte vilkår for at avle som rotter og gnave sig ind til de fedeste og mest indflydelsesrige stillinger. Disse skadedyr vil udslette Danmark som det naturlige hjemsted for vort hvide, europæiske folk, medmindre vi vågner op og aktivt sætter os til modværge.

Foto: Internettet

Her hilser en repræsentant for Jødegarden respektfuldt på et af de ny-royale medlemmer af kongehusets tænketank i Krystalgade, formanden for Mosaisk Trossamfund, Dan Rosenberg Asmussen. Bemærk, at denne logebroder primært optræder for pressefotograferne og kun har foragt til overs for lakajen, som han synes at trykke i hånden. Denne symbolmættede begivenhed er af verdensformat og demonstrerer for logebrødrene i udlandet, at zionisterne i Danmark har fuld kontrol med regeringen og statsapparatet. Må denne synagoge, satans bastion i København, ved et indgreb fra højere magter snarest gå op i røg eller blive ramt af et lokalt jordskælv. En god synagoge er en synagoge, der er pulveriseret efter Mossads egen opskrift fra angrebet på World Trade Center.

Man skal være idiot for at deltage i dette

Men Livgarden er tilsyneladende nu bemandet med lydige, hjernevaskede officerer og menige, der lader sig pisse på, fordi de er ude af stand til at tænke en eneste selvstændig tanke – eller de er på væsentlige poster allerede udskiftet med fjendens femtekolonne. Hvis det ikke er jødiske politikere og officerer, der tillader dette, kan samarbejdet kun bedømmes som strafbar kollaboration med en dødsensfarlig fjende, og vi kan bevidne en terminal sygdom, der breder sig som: Enten udpræget stupiditet eller forræderi – eller den fatale kombination.

Man skal virkelig være dum for ikke at opfatte, at jøderne aldrig konfronterer sig med danskerne ansigt til ansigt. Så ville vi for længst have gennemskuet dem og straffet dem velfortjent ved at udvise dem alle som én. Nej, jødernes sædvanlige modus operandi er at lade danskere, i dette tilfælde iført en smart nyomdelt uniform (og snart indvandrere i samme uniform), konfrontere den danske befolkning under påskud af at være en politistyrke.

Bliv ikke en forræder imod dit eget folk ved at udføre besættelsesmagtens beskidte arbejde. Dansk politiet er normalt ikke bevæbnet til tænderne og gemmer sig ikke i skudsikre køretøjer i fredstid. Dette er en provokation rettet imod den danske befolkning, og det er nødvendigt, at vi gennemskuer det gemene forsøg på at sætte forskellige segmenter af danskerne op mod hinanden.

Derfor er vores provokation ved at skrive FORRÆDERE over Livgardens emblem en opfordring til alle i denne enhed (og i alle andre danske enheder):
Tænk dig godt om danske soldat, INDEN du lader dig misbruge til det, der kan udvikle sig til en borgerkrig. Gør op med dig selv, hvad du vil være, før det er for sent:
Forræder mod dit folk – eller nationalsindet dansker, der forsvarer sin ret og arv som enhver dansker bør gøre?
Konsekvensen af at deltage i drabet på dit eget folk er på lidt længere sigt standret og henrettelse.

Den nyomdelte, såkaldte internationale, uniform

Den beskytter kun soldater i Danmark, hver gang det er efterår med masser af farver. Indtil for nylig havde de fleste danske enheder en camouflage feltuniform, der var tilpasset de terrængivne baggrundsmønstre i Danmark. Den velkendte grønne uniform i billedet nedenfor med et mønster af bladhang fungerer fremragende efter sit formål. Den camouflerer i græs, buskads, i skovene, på grønne eller pløjede marker, i mørke vinduesåbninger, i skyggerne, på baggrund af vores køretøjer og sløringsnet og under de fleste andre forhold i Danmark. I tilfælde af snevinter bruges en hvid overtræksuniform.

Ill. på grundlag af Internettet

Indførelsen af den lysere camouflageuniform viser, at det ikke er forsvaret af Danmark, der ligger NATO-provokatørerne mest på sinde. Tværtimod – de ødelægger mulig-hederne for at forsvare Danmark effektivt og prioriterer forsvaret af opiumshøsten i Afghanistan. Danske soldater misbruges nu i krigen mod alverdens nationer, der står i vejen for eller kan udnyttes af den internationale zionisme. Denne zionisme kontrollerer USA’s og de fleste NATO-landes væbnede styrker.

Foto: Internettet

Her ses en tilsvarende lysere camouflageuniform, der kun er velegnet i områder, hvor alt er præget af tropisk vejrlig, sol, støv, sletter, forvitrede bjerge, lerklinede bygninger og egentlig ørken. Intet af dette harmonerer med et dansk landskab, men dette er det gennemsnitlige landskabsbillede, vores regering har valgt til at camouflere vores soldater i forsvarer af Danmark. Hvad skulle vi ellers have et FORSVAR til?
Svaret er desværre: For at udkæmpe jødernes krige! Tænk over det, inden du sender din søn eller datter ud til en uvis skæbne som slagtekvæg, mens parasitterne som altid holder sig sikkert i baggrunden og spinder guld på krigen og din families ulykke.

Finansieringen af Mossad og CIA og deres kommercielle hære

Tro ikke et øjeblik på, at bevogtningen af afghanernes årlige valmuehøst er et filantropisk foretagende, som vestlige soldater på nogen måde kan bruge som undskyldning for at være til stede i Afghanistan. 
Fx er Mossad permanent til stede i Bangkok i Thailand for at kontrollere udskibningen af opium fra “Den gyldne trekant”, det er delvist Kina, Burma, Thailand, Laos og Vietnam, storproducenter af råopium. Transporten til udskibning foregår bl.a. gennem Thailand, hvor myndighederne holder kikkerten for det blinde øje (mod klækkelig betaling naturligvis), til Vesten, herunder til Europa via Frankrig. Terrororganisationerne Mossad og CIA finansierer alt overvejende deres operationer gennem salg af våben og opiumbaserede og euforiserende syntetiske produkter til det amerikanske og europæiske marked.
At gøre den vestlige ungdom overvægtig og afhængig af et narkotikum er en betydende del af jødernes overordnede plan for at nedbryde og overvinde verdens hvide europæiske kulturer. Hvis opium overhovedet destrueres i Afghanistan, er det udelukkende for ikke at oversvømme verdensmarkedet, så priserne falder.