Judarna i Stockholm utplånar svensk kultur och identitet

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 23. oktober 2015.

 

— Ligesom jøderne i København arbejder på at udslette dansk kultur og identitet.

Den jødiske besættelse af Folketingets partier (de skiftende regeringer), embedsværket og statsapparatet i videste forstand medfører, at Danmark afskaffes som naturligt levested for nationen af danskere.

Den umanerlige indvandring, der camoufleres som flygtningehjælp, bevirker at horder af opportunistiske arabere, afrikanere og tidligere østeuropæere vælter ind over grænserne under foregivende af at være “syriske flygtninge”. Der er primært tale om lykkeriddere og jøder, der for sidste kategoris vedkommende er uønskede i de tidligere sovjetiske randstater. EU sørger for, at medlemslandene tvinges til at honorere “flygtningekvoter” og holde grænserne åbne, mens Israel sætter Mellemøsten i brand.

For dem, der tillader sig selv at indse sammenhængen, står det klart, at jøderne arbejder koordineret på at nedbryde europæernes kultur og identitet ved at påtvinge os uforenelige mennesker og deres uforenelige kulturer. Hvis Nordens oprindelige hvide befolkninger ikke står sammen mod dette angreb, vil Norden og Europa blive splittet, og jøderne vil have frit spil.

Denne undergravende operation koordineres fra de jødestyrede nationale parlamenter, det jødiske EU og det jødehærgede USA.

I Sverige i endnu højere grad end i Danmark.

Først må der gøres op med jøderne; derefter med øvrige landsskadelige indvandrere

Det er imidlertid vigtigt, når modstanden vågner iblandt os, at vi retter skytset mod den jødiske besættelsesmagt i vores regeringer og statsapparat og ikke i første fase mod indvandrerne. Dem må vi gøre op med, når jødernes magt er brudt. Hverken muslimer eller andre kategorier er organiseret og infiltreret i et omfang, der på nogen måde matcher jødernes infiltrering og organisering. Derfor den nævnte rækkefølge: først jøderne, siden uforligelige indvandrere. Jøderne medier arbejder for fuld kraft på at sætte landenes oprindelige befolkninger op mod indvandrerne efter princippet: del og hersk. Det ville være en fatal fejl at lade sig forlede til at angribe indvandrerne som de første.

Først må der gøres op med jøderne; derefter med øvrige landsskadelige indvandrere.
I begge tilfælde så effektivt, at den nuværende ødelæggelse af Danmark og Norden aldrig vil indtræffe igen.

I Sverige sniges EU ind ad bagvejen

Transportstyrelsen, der ifølge en forordning fra 2001, har et regeringsmandat til at “udforme” svenske nummerplader har fra 1. januar 2015 administrativt! besluttet, at svenskerne ikke længere kan vælge politisk neutrale nummerplader. Begrundelserne er, at Sverige er eu-land, at “kun” 11 procent af bilisterne fravælger eu-nummerplader, at beslutningen forenkler produktionen og at forveksling undgås.
Disse argumenter for at påtvinge en betydelig del af den svenske befolkning at føre et jødisk symbol, 12 stjerner i blåt felt, er perfide og undergravende.

Stigende modstand i Danmark

I Danmark oplever vi heldigvis en stigende modstand mod EU. Når vi ser bort fra de nyttige idioter, der fortsat vælger nummerplader på grundlag af farvespillet mellem bil og nummerplader, kan vi konstatere at flere og flere fravælger at flage med det ekstremt undertrykkende jødiske eu-symbol på deres biler.
Pr. 10. oktober 2015 valgte 17–18 procent af danskerne en neutral hvid nummerplade, og tallet er støt stigende. Den neutrale hvide nummerplade er nemlig ikke neutral – den er farlig for jøderne, fordi den er national. Den er først og fremmest et utvetydigt symbol for, at Danmark er danskernes land, og at vi ikke agter at ligge under for fremmede magter, uanset om det er interne forrædere eller angribere udefra.

Denne mulighed for at vælge fædrelandet frem for en jødisk centralistisk magt i Europa tillader den jødiske regering i Stockholm altså ikke svenskerne.


Fjern jødemærkerne fra din nummerplade!