Kennedys tale til medierne

Sand Historie

O-D-I-N.NET, Hugo Ravn, 9. maj 2014 (opdateret 2018)

 

Den foreløbigt sidste selvstændige præsident i USA var J. F. Kennedy. Han var den mest indsigtsfulde og handlekraftige leder, den vestlige verden har kunnet mønstre siden Adolf Hitler. Kennedy respekterede Hitler for de enestående resultater, han havde opnået i Tyskland, inden den jødisk fremprovokerede Anden Verdenskrig opslugte og ødelagde alt, hvad der var anstændigt og ordentligt.


John F. Kennedy. Foto: Internettet

 

Begge disse enestående statsmænd havde observeret, hvilken trussel det verdens­omspændende kriminelle jødiske netværk repræsenterer for den vestlige verdens levevis og kultur, og de havde begge mod og mandshjerte til at tale åbent om problemet og forsøge at løse det på fredelig vis. 

De fleste ved, hvordan det gik dem. I dag er der en voksende forståelse for, at det hvide Europa må gøre sig fri af jødernes tyranni for at undgå flere religionsbetingede myrderier. Det er nødvendigt, at vi mobiliserer det nødvendige mod og sammenhold til at tage kampen op – helst gennem en fredelig politisk løsning til trods for jødernes fanatisme – men ellers under brug af den nødvendige magt.

“De bedste blandt goyim fortjener at blive dræbt,” lyder tilskyndelsen i Talmud.

Kennedy opfordrede nationen til at stå sammen mod jødevældet i USA

Uddrag af Kennedys tale til amerikanske pressefolk og nationen om hemmelige selskaber og landsskadelige medier – kort før han blev myrdet i Dallas, Texas, i 1963:

“Selve ordet hemmeligholdelse er frastødende i et frit og åbent samfund, og vi er som folk arveligt og historisk konfronteret med hemmelige samfund, hemmelige loyalitetsafgivelser og hemmelige procesforløb. … Vi står overalt i verden over for en monolitisk og hæmningsløs konspiration, der primært baserer sig på skjulte midler til udbredelsen af dens indflydelsessfære, på infiltration i stedet for fremtræden, på undergravende virksomhed i stedet for frie valg, på intimidering i stedet for fri vilje. Det er et system, der har rekrutteret umådelige menneskelige og materielle ressourcer i opbygningen af et finmasket net, en højst effektiv maskine, der kombinerer militære, diplomatiske, efterretningsmæssige, økonomiske, videnskabelige og politiske operationer. Dens planer er fordækte – ikke offentlige, dens fejltagelser bliver begravet – ikke bragt som overskrifter, dens modstandere bringes til tavshed – bliver ikke hørt; intet forbrug anfægtes, intet rygte trykkes, ingen hemmelighed afsløres. … Derfor afgjorde den athenske lovgiver, Solon, at det var en forbrydelse for enhver borger at afstå fra at ytre sin mening. Jeg beder om jeres hjælp til denne enorme opgave at informere og engagere det amerikanske folk. Jeg har tillid til, at med jeres hjælp, kan mennesker blive, hvad de er født til at være: frie og uafhængige.”

John F. Kennedys tale til de amerikanske avisudgivere og mediesammenslutninger i sin helhed den 27. april 1961, præcis 939 dage før mordet på ham den 22. november 1963 i Dallas, Texas. 

Når du har lyttet, er vores artikler om, hvorfor J. F. Kennedy blev myrdet af jøderne i USA – og hvordan – tilsvarende interessante og overbevisende.)