Meld dig til O-D-I-N … side 2/3

Redaktionelt

Historiske kendsgerninger

Det er et ubestrideligt faktum, at en international jødisk bevægelse uophørligt forfølger et gammel­testa­ment­ligt mål om, at jøderne skal tilegne sig verden og gøre den øvrige menneskehed til deres slaver. Jøder bliver indgydt denne idé med modermælken, og den udfoldes i dag mere effektivt end nogen sinde tidligere. Den er en uacceptabel, terroristisk og alligevel upåagtet ideologi, der konstant medfører ufred. Den er den alvorligste kilde til konflikter og krige i verden i dag, som den har været det gennem hele vores fælles historie med jøderne.

Vores organisation anviser den salomonisk retfærdige løsning i forhold til den jødiske herre­folks­mentalitet: indflydelse efter repræsentation.

Det er bydende nødvendigt at kapable mennesker i Danmark begynder at hævde deres ret til landet ved aktivt at forhindre jøderne i at overtage Norden og Europa.

Jøden Barbara Lerner Spectre fra Paideia Instituttet i Sverige forkyndte i 2010:

Dødsdommen over det hvide Europa

“… Jeg mener, at der er en opblussen af antisemitisme, fordi Europa på nuværende tidspunkt endnu ikke har lært at være multikulturelt. VI (jøder) skal være en del af fødselsveerne i denne transformation – som nødvendigvis må finde sted. Europa vil ikke fortsætte som de monolitiske samfund, DE engang var i det sidste århundrede. Jøder skal være i centrum af dette.
Det er en stor forandring for Europa at stå igennem. DE skifter nu til multikulturel tilstand, og jøder vil blive ildeset på grund af vores ledende rolle. Men uden denne ledende rolle og uden denne transformation vil Europa ikke overleve.”

Her er en video med denne afskyelige amerikanske jøde, der vil gøre Europa multietnisk og beslaglægge europæisk kultur.

Kan du forestille dig en mere arrogant og selvbegejstret attitude – og så fra en jødisk minoritet, der på nuværende tidspunkt af deres ophold i Norden skulle være loyale medborgere? Vi kan ikke. I denne udtalelse bliver den jødiske herre­folks­menta­litet for en gangs skyld luftet uden de sædvanlige omsvøb. “Vi er bedre end alle andre – derfor skal vi anføre menneskeheden,” lyder den interne parole.

Er denne holdning acceptabel fra en besøgende i det europæiske hus? Absolut ikke! Jøder savner bare respekt for andres levevis. Jødernes mange gæsteophold i forskellige kulturer har hver gang vist os, at de ikke ønsker at være en loyal del af værtsnationens kultur og levevis. Samtidig er det brændt ind i deres sjæle, at de har ret til at udbytte værtsbefolkningen. Derfor er de i tilsvarende omfang blevet landsforvist — hvorpå de har påberåbt sig forfølgelse.
Den jødiske ideologi, der er funderet på en blanding af etnocentrisme og volds­forher­ligende religion, indoktrineret i lige mængder, stiler ufortrødent mod et jødisk verdens­herredømme. Derfor skal alle vi europæere nu være multikulturelle, mener jøderne.

Vi i O-D-I-N har besluttet at være aktive i at forhindre disse jødiske planer om multikultur, ikke mindst i Danmark. Vi foretrækker at være danskere i den kultur, hvor vi naturligt hører hjemme. Vi tror ikke, at jøderne vil os noget godt med deres transformation. Historien er svanger af eksempler på, at vi har ret. I vores artikler kan du læse de doku­men­terede beretninger om, hvordan jøderne gang på gang har forbrudt sig imod europæerne.

Jeg slutter dette afsnit med en vigtig facet af det eksisterende jødeproblem i Europa:
Der var ingen “Endlösung” i Tyskland med det formål at udrydde jøderne i Europa; den såkaldte endelig løsning havde til formål at befri Europa fra jøderne ved at udvise dem. I 30’ernes Tyskland, inden krigsudbruddet i 1939, blev jøderne ligefrem betalt for at forlade landet. Det nationalsocialistiske Tyskland håndhævede en langt højere moral, end vi har set det i Israel og USA efter Anden Verdenskrig.
Efter krigsudbruddet blev de endnu residerende jøder samlet i arbejdslejre som sand­synlige kollaboratører. Det påståede massemord er et propagandaeventyr, som jøderne forsøger at dække sig ind under for at undgå menne­ske­hedens retfærdige dom. I den forbindelse er det en betydelig fordel at have kontrol med alle medier, som jøderne har skaffet sig det.
Det er videnskabeligt dokumenteret, at ikke én eneste jøde blev “udryddet” i nogen tysk koncentrationslejr under Anden Verdenskrig som led i et overordnet program. Mange af forskellig etnisk baggrund, måske helt op til 500.000, sandsynligvis langt færre, døde af andre grunde, primært under tyfusepidemier og til sidst af underernæring, alt overvejende i krigens sidste faser, da den allierede bombning afskar lejrene fra medicin og fødevarer. Af de omkomne udgjorde jøderne ca. 40 procent.
Det er et massivt undertrykt historisk faktum, at dødsraten og det samlede antal døde blandt tyske krigsfanger i De Allieredes koncentrationslejre under jødisk supervision efter krigen – og vel at mærke udelukkende som følge af gemen, forsætlig vanrøgt, idet der hver­ken mang­lede fødevarer eller medicin – med et samlet dødstal på omkring 1 mil. tyskere og ukrainere på alle måder overgår tabene af menneskeliv i lejrene under den national­sociali­stiske ledelse i Tyskland. Det er værd at hæfte sig ved.

Videre til side 3  Retur til side 1