Meld dig til O-D-I-N … side 3/3

Redaktionelt

O–D–I–N vil genindføre danskernes selvbestemmelse i eget land

Din og min organisation for dansk identitet og nationalitet har som mål at genindføre danskernes selvbestemmelse i Danmark og håndhæve dansk integritet og dansk kultur, hvor den hører til. Som magtfordelingen har udviklet sig i Vesten efter Anden Verdenskrig opnås dette mål på én gang ved at afskaffe jødernes uforholdsmæssige indflydelse på vitale beslutninger for Danmark og derefter stoppe og tilbageføre indvandringen fra uforligelige kulturer – i nævnte orden. Det forholder sig nemlig sådan, hvad enten du vil acceptere denne realitet eller ikke, at den uønskede indvandring og den gradvise afvikling af Danmark ikke vil høre op, så længe jøderne i Danmark har kontrol med landets politiske og administrative beslutningsprocesser.

Vores modstand fra o-d-i-n er en del af et fælles europæisk mål, der skal sætte Europa frit og med tiden den øvrige vestlige verden. Jøderne har befæstet sig i Vesten gennem en eksklusiv jødisk nepotisme, et tilsvarende netværk og en omfattende økonomisk pression rettet mod ikke-jøder, således at samfundets almindelige konkurrencevilkår er sat ud af kraft. Jødernes koordinerede nedbrydning af sammenhængskraften i vores vestlige samfund og kulturer, som de ønsker at kontrollere og eje, kan kun sammenlignes med en parasits adfærd: jøderne nærer sig på værtsnationen ved at sende dens overskud til en fælles jødisk kollekt, mens de samtidig angriber og beslaglægger livsvigtige organer.

Det er jødernes mål, at vi ikke-jøder skal ende som slaver i et jødisk utopia; under én verdensregering, efter at den øvrige menneskehed har underkastet sig det jødiske scepter (som de selv udtrykker det). Hvis du synes, at det lyder sygt, er vi helt enige. Desværre …! er dette ikke overdrevet fra vores side. Denne besættelse af det jødiske sind er en absurd realitet. Derfor skal jødernes uforholdsmæssige indflydelse i Danmark fjernes ved netop at gøre den forholdsmæssig. Det betyder, at den skal svare til jødernes andel af befolkningen. Hverken mere eller mindre.

Dette hænger tæt sammen med indvandringspolitiken: Vi skal forhindre, at den jødiske andel af befolkningen i disse år forøges dramatisk under dække af den mere larmende indvandring fra mindre organiserede befolkninger med en mere åbenbar agenda. I Israel og Østeuropa står legioner af mørklødede østjøder på spring for at indtage Vesten med hjælp fra de etablerede jøder i vores lande. I Europa forveksles østjøderne let med tyrkere, arabere og iranere i deres funktion som fodfolk for den jødiske verdensorden. I løbet af en enkelt generation eller to i Danmark eller Sverige tilegner de sig sproget og bliver “integreret” med intensiv hjælp fra jødernes netværk og medier. Det er vitalt, at disse kultur­under­gravende mennesker konstant har vores opmærksomhed, så de ikke forsvinder i multikulturen, hvorfra de i det skjulte kan arbejde for den internationale jødiske agenda.

Selv om vi intet har til overs for mennesker, der forsøger at ødelægge vort samfund og fratage os vores selvbestemmelse, vil vi forsøge at løse opgaven fredeligt gennem at informere og bevidstgøre det danske folk, så det demokratiske system i Danmark igen kommer til at fungere, som det var danskernes hensigt. Vi vil gøre o-d-i-n til danskernes netværk i arbejdet for en folkelig bevægelse, der med ærlige og ubestikkelige borgere og tilsvarende embedsmænd og politikere skal gøre Danmark til et ordentligt land at leve i. Danmark skal igen være et selvstændigt land i et selvstændigt Europa, hvor samarbejdet over grænserne er baseret på fælles kultur og ikke på jødisk profit. Vi er et rigt land, hvis vi ikke blev tvunget til at aflevere vort overskud til jødernes kollekter i Danmark. Den danske økonomi kunne blomstre som en selvstændig økonomi, hvis vi ikke var tvunget ind i et jødestyret EU-banksystem, der gør os skadeligt afhængige af tilskud, mens der sælges ud af vores innovationer og produktionsvirksomheder. EU er en ny Sovjetunion, blot i lidt smartere iklædning, men det er de samme jødiske kommissærer, der sidder centralistisk på magten.

Vi bestræber os på at fortælle den sande Verdens- og Danmarkshistorie med vægt på at korrigere de falske billeder, der er skabt i jødernes medier, og vi vil løbende bringe orientering her på stedet som alternativ til mainstreampressen, der såvel i Danmark som i det øvrige Europa kontrolleres og modelleres af jøderne. At vores information her på stedet er sand betyder ikke nødvendigvis, at den er lidenskabsløs. Vi overlader til andre at lyve, men vi vil ikke være så pæne, at de grimmeste sandheder ikke kan nævnes. Vi gør kort proces med de snærende tabuer om jøder. Vi føler os ikke på nogen måde forpligtede til at se denne sag fra jødernes side. De har allerede i massivt omfang fremført deres standpunkt via egne medier og masseudryddelsesvåben. Det er vigtigt for os at fremlægge tingene uden omsvøb, at kalde en spade for en spade og en fjendtlig infiltrator for en jøde.

Vi har sat os den primære opgave at tale den danske og europæiske kulturs sag og standse importen! af alverdens uforligelige kulturer. Det er en vigtig opgave at værne om vores danske og nordiske kultur her i Norden – ikke om andres kulturer. Fremmede kulturer må gøre det samme i deres respektive hjemlande, hvis de findes, og ellers må de assimilere sig i – og respektere – den danske og nordiske kultur som den eneste gældende her i Danmark.

Det kaldes et mediemonopol, når de samme mennesker ejer alle medier, og det kaldes historieforvanskning, når disse medier oversvømmes med falske informationer om verden og Verdenshistorien. Omfanget af denne fejlinformation har længe haft karakter af løgnagtig propaganda. Et mediemonopol skabes for at opnå et meningsmonopol. Det sidste indtræffer, når bestemte meninger ikke må blive hørt eller set. Desværre er denne udelukkelse af ubekvemme meninger almindelig praksis for de fleste medier i Danmark, hvad enten der er tale om aviser, radio eller Tv; selv de licensbetalte medier, der har pligt til at formidle bredt, udelukker bestemte politiske holdninger. Udelukkelsen sker efter en gustent kalkuleret plan, og ganske risikofrit – for undertrykkelsen er helt usynlig. Efterhånden er det et dybt alvorligt problem, at vi danskere ikke kan komme til orde i pressen, fordi vi er kritiske på den forkerte måde, således at vores holdninger og konklusioner afviger fra de korrekte agendaer inden for medieejerkredsen eller på Christiansborg.

Hvordan forklarer vi et problem, som majoriteten af danskerne ikke kan se eller ikke synes berører deres hverdag? Ligesom med et hvepsebo opstår problemet kun, hvis vi forstyrrer boet. Når det sker, og medie- og meningsmonopolet føler sig udfordret af uvelkomne synspunkter, indtræffer reaktionen pr. automatik: den er enten total udelukkelse, eller kollektiv forfølgelse med udelukkelse af muligheden for at forsvare sig i den offentlige debat. Fravælgelsen af vigtig information kan heller ikke umiddelbart opfattes af danskerne. Kun et mindre antal danskere bemærker til hverdag, at de bliver snydt for informationer, der skulle have været delt med os. Samtidig tager færre og færre danskere kritisk stilling til de historier, der faktisk udsendes. Begge tilstande er absolut velkomne hos designerne af den tilladte debat. De godkendte, konforme nyheder passer perfekt ind i det billede, som gennem 40 år er blevet lirket ind i hovederne på os og vores børn i Folkeskolen og Gymnasiet, og derfor ser alt ud til at være i den skønneste orden.
Det er det ikke!

Det er nødvendigt at kende noget til problemet, inden det for alvor er muligt at opfatte mediernes misinformation. Det er et klassisk problem som vi forsøger at løse med en slags revisionistisk-abc, som jeg vender tilbage til om lidt. Når du begynder, ikke blot at registrere, men at observere selvmodsigelserne i medierne, og selv følger op med kritisk kontrol, vil du opleve, at fejlinformationen er påfaldende. Til sidst vil udeladelserne, fordrejningerne og løgnene vise sig i hele deres propagandistiske natur.

Lad dig ikke længere bedrage. Og lad dig specielt ikke føre bag lyset, fordi det er det letteste for dig her og nu! Beslut at blive en observerende dansker, at blive et seende menneske så at sige, et engageret, politisk menneske. Jeg vil forberede dig på, at det langt fra er en beroligende eller tillidsvækkende verden, der åbner sig, men en verden fuld af modbydelige vilkår, som dine og mine børn og børnebørn enten vil være tvunget til at acceptere eller bekæmpe. Vi har valgt det sidste. Hvis vi intet foretager os, vil vores danske børn ikke få en chance i fremtiden. De vil blive udelukket og henvist til en tilværelse som andenrangsborgere.

Som styrkeforholdet er lige nu, tegner fremtiden sort for vores børn. Hvis vi ikke som far eller mor eller bedsteforælder gør noget aktivt for at forbedre vores danske børns eller børnebørns vilkår, vil magten tippe over, og vi vil tabe vores ret til Danmark og til at bestemme selv. Sammen må vi skabe nogle betingelser i Danmark, så det bliver muligt for vores børn og unge at udnytte hele deres potentiale i det land, der er deres, uden at de skal leve som vandbærere, henvist til at uddanne sig til skyggejobbene, mens medieejernes (jødernes) børn konstant er på og bliver set, omtalt og feteret. Lad os give Freja, Jens, Sif og Erik en fair chance i Danmark!

Den mest effektive fremgangsmåde består i højlydt at fortælle, hvad der skjuler sig bag den officielle agenda fra medier og falske politikere. Kun derved kan vi fremme målet med O‑D‑I‑N: at frelse danskernes identitet, integritet og nationalitet til livet som Danmarks naturlige og retmæssige befolkning. Denne genopretning kan først ske, når nationen har genvundet sin selvstændighed. Jeg taler ikke om et Danmark, der har isoleret sig, men om en moderne suveræn nation, der udvikler sig inden for sin egen kultur i samarbejde med andre selvstændige nationer til alles bedste. Danmark er danskernes naturlige hjemsted. Det er danskernes suveræne arv at styre Danmark. Den fødselsret er gradvis taget fra os. Men den skal genvindes og atter sættes i højsædet.

Så det er nu, du skal gøre noget, hvis det skal nås. Her på redaktionen er vi altid i gang med at omsætte viden til informative artikler. Skaf dig den nødvendige indledende viden om problemets natur og omfang ved at hente e-bogen Overtagelsen – en krig i slowmotion (klik på linket). E-bogen er på 170 sider og gratis. Når du har hentet filen Overtagelsen-R6.pdf, læses den bedst i helskærm i en browser. I den indstilling kan du blade ved hjælp af musen eller piltasterne. Filen må kopieres og i sin helhed deles med andre, stadig som gratis e-bog.

En varig opgave er at udvikle og udvide denne (din og min) organisation, så den bliver et middel til indflydelse på de politiske beslutningsprocesser i Danmark. Den første nødvendighed for enhver, der fuldt ud har erkendt det beskrevne problem, er at indskrive sig i netværket af danskere ved at sende en tilslutnings-email. Læs under Kontakt O-D-I-N, hvad din e-mail skal indeholde, og hvordan indholdet behandles.

For O-D-I-N,

Hugo Ravn

Retur til side 1