Nyttige idioter flager da med jødiske symboler

Overtagelsen

O-D-I-N.org, et skrivende medlem, 31. juli 2015.

 

Har du mon undret dig over, hvorfor EU-flaget stadig fremviser præcis 12 stjerner?
Hvor kommer tallet 12 fra, og er der en dybere mening med det antal. Der har været 12 stjerner fra starten, og der er stadig 12 stjerner længe efter udvidelser med nye medlemslande. I øjeblikket omfatter EU 28 medlemsstater – men antallet af stjerner er stadig 12. Hvorfor, hvis stjernerne – som i det amerikanske flag – enkeltvis skulle symbolisere medlemsstaterne?


Her er O-D-I-N’s bud på, hvordan EU-flaget vil ende med at se ud.

 

Kommentar til billedet:
EUROPEAN JEWISH PARLIAMENT er et jødisk skyggeparlament, der huses under EU-bygningens tag. Klik på flaget ovenfor og se navnene på de udvalgte jøder fra alle større EU-lande og fra det tidligere Sovjetunionen! Kan du finde fællesnævneren? —
Rigtigt: jøder og union. Jøderne forsøger sig igen med en centralistisk europæisk union, der er kontrolleret af jødiske kommissærer. (Denne gang er farven ikke rød men blå – for vi europæere er jo blåøjede.) Vær opmærksom på, at når der åbenlyst oprettes et EUROPEAN JEWISH PARLIAMENT er det for at aflede opmærksomheden fra den kendsgerning, at hovedparten af det ordinære EU’s ledende poster allerede er besat af jøder. Den Europæiske Union er nu i 2015 en jødisk kontrolleret organisation, hvis formål overordnet er at gøre europæerne til slaver og snylte på vores arbejde og fortjenester, som det allerede sker i USA. Så banal er virkeligheden, selv om den naturligvis pakkes ind i alle former for løgne om “samarbejde” og hensynet til “freden i Europa”.

Det viser sig, at antallet af stjerner i EU-flaget intet har at gøre med antallet af medlemslande. Rent faktisk har antallet af stjerner i dette europæiske flag intet med Europa at gøre, trods det faktum, at EU udgiver sig for at være en europæisk sammenslutning.

De 12 stjerner i EU-flaget symboliserer kort og godt det historiske Mellemøstens 12 semitiske stammer. Hvordan det går til, og hvorfor antallet af stammer i en mellemøstlig oldtidskultur finder vej til et “europæisk” flag i det 20. århundrede, har følgende forklaring:

Under konkurrencen om at designe et flag til EU i 1955 hævdede franskmanden Arsene Heitz, at han havde vundet konkurrencen. Det viste sig imidlertid, at direktøren for den komite, som havde ansvaret for at designe et EU-flag, foretrak at lade sig inspirere af Heitz’ forskellige forslag for at fremme sit eget. Heitz havde indsendt en række forslag med stjerner, men ingen med 12 stjerner, derimod hhv. 15, 16, 11 og 13.

Komiteen “Information and Press Service”, som var underlagt Europarådet med ansvar for at designe et flag, var samtidig bedømmer af de indsendte forslag, og direktøren for denne komite var den belgiske jøde, Paul M. G. Lévy. Han var udadtil konverteret til katolicismen, men syntes stadig at være præget af jødedommen og dens indflydelse på kristendommen. Denne direktør, Lévy, “modtog” fra de af Heitz indsendte udkast (hvoraf altså ingen udviste 12 stjerner) “inspiration” til sin personlige udgave, der netop fik 12 stjerner. Denne udgave fik han godkendt som EU’s officielle flag.

Frit redigeret efter: Hammersmeden

Den Europæiske Unions flag er altså plagieret af en jøde, som tillod sig at plante en semitisk symbolik i det fælleseuropæiske flag. Tænk på det, når du ser EU-flaget i spidsen for alle mulige “europæiske” tiltag, eller når du udstiller din bil og dine holdninger med en blå EU-nummerplade. Men måske har du ingen politiske holdninger eller nogen bevidsthed om det politiske mål med EU. Måske synes du bare, at farven blå ser godt ud sammen med farven på din bil. Sådan er det desværre for mange, og vi fungerer som nyttige idioter for jøderne.

Europa-flaget er baseret på et tyveri af ophavsmandens intellektuelle ejendom. Fremgangsmåden er udtryk for en bestemt kulturs hang til og tradition for at berige sig på andres bekostning. Det er en kultur, vi kan undvære i Europa, og som vi er nødt til at tage afstand fra ved ethvert valg og med enhver handling.

Administrative diktater

En bekendt af mig bor i Sverige og besluttede for ikke længe siden, at han længe nok havde kørt rundt med EU-nummerplader på sin bil og skiltet med et forkert politisk tilhørsforhold. Så han tog sig sammen til at bestille et sæt neutrale svenske nummerplader. Men det kunne han ikke, og den svenske Transportstyrelsens argumenter for ikke at ville levere politisk neutrale nummerplader til svenskerne lyder:

Skyltar utan EU-symbol försvinner
Idag finns möjlighet att få en ordinarie registreringsskylt eller MC-skylt utan EU-symbol. Den möjligheten tas bort från och med årsskiftet [14/15]. Andelen skyltbeställningar utan EU-symbol är endast cirka 11 procent av det totala antalet dubblettbeställningar och trenden är minskande. 

Og følgende pressemeddelelse begrunder yderligere indskrænkningen i svenskernes frihed til at have et personligt politisk ståsted uden at være tvunget til at skilte med andres:

EU-symbol på skyltarna
… 
Därför har vi EU-symbolen på skylten:

  • Sverige är ett EU-land.
  • Användandet av bil och motorcykel utomlands ökar – symbolen visar vilket land den kommer från.
  • Vår skylt utan EU-symbol och S-märke liknar några andra länders skyltar – det är svårt att skilja dem åt i trafiken och i fartkameror och trängselskattepassager.
  • Det minskar antalet varianter – utseendet blir enhetligt och det håller skyltkostnaderna på en rimlig nivå för svenska fordonsägare.

Syge bortforklaringer for at skjule et politisk indgreb. De 11 procent er desuden udtryk for en statistisk løgn. Mange svenskere har længe accepteret EU-nummerpladerne, fordi de aktivt skulle fravælge den blå udgave for ikke at modtage den pr. automatik. Det er et godt eksempel på, hvordan den jødiske overtagelse af Nordens lande  implementeres i hverdagen. Selv om det kun skulle være 11 procent, der aktivt fravælger EU-nummerplader, er det mere end 1/10 af Sveriges 10 mio. indbyggere. Det betyder, at det officielle Sverige tvinger mere end 1 mio. svenske borgere, som udtrykkeligt har taget afstand fra EU, til at skilte med EU-symbolet på deres biler. Er det demokrati? – Nej vel? Demokratiet har for længst veget pladsen for et jødisk diktatur i Norden, godt understøttet af jødernes egen presse


Hvorfor ikke først som sidst indføre det politisk korrekte ZIO-flag?