Sådan afliver du Vuffi i mikrobølgeovnen

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Redaktionen, 23. september 2017.

 

Synes du måske, at forslaget i overskriften lyder en kende kynisk? Du må tilgive os.
Vi gjorde det i en god mening. Vi har nemlig et afgørende vigtigt budskab til dig om mikrobølger og de dødsikre skader, de forvolder på dine børn.

Men lad os først slå fast, at vi ikke kunne drømme om at mishandle dyr ved at udsætte dem for det, du udsætter dine børn for ved at lade dem bruge en mobiltelefon. Behandlingen er helt på linje med vanrøgten af kæledyr, der holdes på børneværelserne og større dyr som svin, hjorte, strudse, mink og ræve i kommercielt fangenskab, men også dyr i Zoo – alle dyr, der behandles på en sådan måde, at miljøet ikke opfylder deres naturlige udvikling og behov for arten. Tilsvarende gælder for børn og unge.

En af rapporterne, der kan læses ind senere i artiklen indledes med følgende:

“Jorden og alle levende væsner på land har udviklet sig i det naturlige miljø med en lav radioaktiv baggrundsstråling. Intensiteten af den kraft, der udstråles tæt på hovedet af en person, som bruger en mobiltelefon, er 2 millioner gange højere end den naturlige baggrundsstråling. Eftersom mobiltelefonen er designet til at blive placeret mod siden af brugerens hoved, vil en stor del af transmissionsenergien blive strålet direte ind i personens hjerne. I kommunikations øjemed er denne absorberede energi unyttig. Men endnu vigtigere er det, at den absorberede energi påvirker hjernen ved at skabe farlige og skadelige biologiske effekter. En måde at betragte mobiltelefonen på er at forestille sig en miniature mikrobølgeovn direkte i forbindelse med hovedet. Den radioaktive energi absorberes i hovedet og hjernen og omdannes til varme.”

Forhåbentlig har vi fanget din opmærksomhed, så du vil bruge artiklen til fordel for dit barn og dig selv.

Når forældre udruster deres barn med en mobiltelefon rangerer handlingen på højde med at aflive barnets kæledyr i familiens mikrobølgeovn. Det er ondt!
I barnets tilfælde sker aflivningen – til alt held for forældrene – så langsomt, at ingen opfatter konsekvenserne og ingen (bortset fra os, der har lært at observere tidens gang) vil anklage forældrene de næste mange årtier. Sunde danskere er et af vores mål, og derfor er det vigtigt for os at orientere om dette problem.

De fleste synes, at det er for besværligt at opdrage børn imod strømmen af dumsmarthed og konformitet. Så hellere skade afkommet. Ikke at den beslutning bliver udtalt mellem barnets forældre, men den accepteres stiltiende og bliver i praksis forældrenes bidrag til den daglige vanrøgt. Forsøg at tænke dette til ende: Barnets egne forældre accepterer skaden på helbred og fremtid for deres barn, fordi det er det nemmeste lige nu, og fordi forældrene ikke magter at gøre andet! Når du har læst denne artikel, skyldes dit svigt i det mindste ikke, at du er uvidende om problemets omfang. Så måske skulle du alligevel stoppe nu, inden din nattesøvn også lider overlast.

Illustration på grundlag af Internettet.

Mennesket repræsenterer måske det mest intelligente væsen på vores planet, men ikke det smarteste. Evnen til at drage konsekvensen af virkninger, der unddrager sig vores sanser eller umiddelbart er vanskelige at forestille sig, er dårligt udviklet. Vi mangler instinkt. Og det kan blive årsagen til, at menneskeheden udsletter sig selv.

Evnen til at drage logiske konklusioner på grundlag af faktuelle præmisser, der kun foreligger i metafysisk form, er intet mindre end livsvigtigt for at kunne overleve det 21. århundrede som hvid race i det jødebesatte Europa. 

Hvad er mikrobølger?

Mikrobølger er usynlige, ja hovedparten af det elektromagnetiske spektrum er usynligt. Vi mennesker er kun i stand til at opfatte et meget smalt interval som “lys”.

Illustration på grundlag af Internettet. (Klik for at åbne en større udgave.)

På illustrationen ovenfor af det elektromagnetiske spektrum, har vi fremhævet intervallet for mikrobølger. Det spænder over bølgelængder fra 1 m til 1 mm. Det afgørende er, hvilken konkret frekvens i gigahertz, der tales om. Lige under solen i illustrationen ses det smalle regnbuefarvede spektrum af synligt lys. Bemærk hvor smalt det er i forhold til det totale spektrum af elektromagnetiske bølger.

Her ses de gængse navne, UHF, SHF og EHF, for frekvenserne i mikrobølgeområdet (rammet ind) sammen med de tilhørende bølgelængder. De lidt længere bølger VHF, HF MF osv. ligger i de kendte frekvensområder for radiobølger. I nogle fremstillinger er EHF ikke med i mikrobølgeområdet, selv om det er særdeles relevant for klima-manipulation og påvirkning af mennesker.

Den usynlige del af spektret med højere frekvenser end det synlige lys omfatter den “joniserende stråling”. Den går (mod højre) fra og med “ultraviolet lys” over røntgenstråling til gammastråling. Joniserende stråling passerer ind i eller igennem kroppen og kan umiddelbart skade DNA’et i cellerne. Denne stråling er derfor kræftfremkaldende allerede fra det ultraviolette interval. Det er de ultraviolette stråler, der medfører solbrændthed, og det er velkendt, at lyse menneskers overdrevne solbadning forøger risikoen for hudkræft betydeligt.
Den usynlige del af spektret med lavere frekvenser end det synlige lys omfatter den ikke-joniserende stråling. Den går (mod venstre) fra og med “infrarødt lys” over mikrobølger til radiobølger. Når vi bruger vendingen “lys” i “ultraviolet lys” og “infrarødt lys”, er det fordi visse insekter kan se en del af det ultraviolette spektrum, og visse slanger kan tilsvarende orientere sig i det infrarøde spektrum.

Hvordan virker mikrobølger?

Lad os indlede med at slå fast, at mikrobølger virker på mange måder. Selv om de ikke er joniserende, bliver de efter nogen tids påvirkning lige så skadelige for mennesker. Det kan vi se alene af effekten i mikrobølgeovnen, hvor et minuts påvirkning bringer en kop te i kog, uden at vi egentlig har noget indtryk af, hvordan det sker. Skaden på mennesker afhænger af dosering, tid og individuel modtagelighed, præcis som ved gammastråling, der også kendes som “skadelig radioaktiv stråling”.

Bemærk, at frekvensen for en mikrobølgeovn, typisk 2,45 GHz, ligger meget tæt på frekvenser for mobiltelefoni i Danmark inklusive Wi-Fi-udstyr (den trådløse fordelerboks i hjemmene) nemlig fra 2,1 til 2,6 GHz. 

Opvarmningen i mikrobølgeovnen sker fortrinsvis, hvor maden indeholder vand, H2O. Mikrobølgerne sætter vandmolekylerne i svingninger, og friktionen mellem molekylerne medfører opvarmningen. Plasticbeholdere opvarmes langt mindre, fordi de ikke indeholder vand. Særligt intensiv opvarmning opstår i knudepunkterne med såkaldt stående svingninger mellem interfererende mikrobølger.
Børn og gravide kvinder indeholder relativt mere vand end andre mennesker.

Alle de indretninger og konstruktioner, som vi advarer imod i denne artikel, arbejder på grundlag af mikrobølger. Elefanten i glasbutikken er mobiltelefonerne og det sundheds-skadelige elektroniske net af mikrobølge-sendemaster og relæstationer, der konstant påvirker vores hjernerytme og livskvalitet.

Så længe vi ikke direkte kan udpege sammenhængen mellem forskellige symptomer og mikrobølgestrålingen, der rammer os, har vi meget vanskeligt ved at forstå, at problemet findes. Årsag og virkning er adskilte. Årsagen er usynlig, og virkningen kan tilskrives alt muligt andet end mikrobølger. Influenza får skyld for meget.

Den anden årsag til, at vi ikke erkender et tilstedeværende problem, er tiden der forløber, inden det manifesterer sig, at virkningen er umærkelig på kort sigt. Hvis fx solbadning vil medføre kræft i huden hos en person, er udviklingen så langsom, at pgl. sjældent observerer advarslerne eller tænker over faren, før skaden er sket. Den sunde logiske modforholdsregel er at lade være at “solbade” ud over, hvad et nødvendigt ophold i solen medfører kombineret med passende afskygning af nakke, isse og ansigt. Et andet eksempel er den gradvise – akkumulerede – påvirkning, der modtages i løbet af fx 10 års betjening af et radarsystem. Denne tjeneste har i mange kendte tilfælde forårsaget kræftsygdomme hos operatørerne. Disse sammenhænge mellem kræftårsag og sygdom er først for nylig blevet anerkendt, selv om der har været skrevet og advaret om dem i årtier. Farlig stråling, herunder mikrobølger i længere tid, kan forårsage op til 200 forskellige typer af kræft.

Strålingen fra en mobiltelefon hører til de effekter, der endnu ikke er skrevet om og advaret tilstrækkeligt imod. Hvorfor?

Fordi:

1. Mobilmarkedet er en formidabel forretning ligesom salg af olie, gas og kul. Den må ikke forstyrres af fremskridt, ubekvem ny viden, der kunne ødelægge forretningen ved at prioritere normale, sunde vilkår for mennesker og miljø højere end profit.

2. Mobiltelefonen er måske det vigtigste styringsværktøj i hænderne på psykopaterne, der mere og mere kontrollerer os. Så snart du ser udtrykket “smart-” brugt som i smart-cloud eller smart-card, bør du være på vagt og i det mindste undersøge, om det smarte overhovedet er til din fordel, eller det reelt repræsenterer en risiko eller et formynderi, en ny skive du troskyldigt afgiver af din allerede stærkt reducerede friheds-Salami.

Overtagelsen og styringen af os alle sker gennem en tidlig afsporing af børns naturlige nysgerrighed, så de er optaget af nonsens i stedet for at tilegne sig reelle værdier og selv udvikle en kvalificeret åndelig og mental tilstedeværelse i nuet. Læsning af bøger (skrevet af ikke-jøder) og diskussioner med andre forstandige racefæller er vigtigt.
I dag er det vanskeligt at fastholde Lillepigens opmærksomhed i mere end få sekunder, for hendes bevidsthed er beslaglagt, og hendes øjne er det meste af tiden klistret til displayet på en mobiltelefon, fordi det er nødvendigt for hende at vide, hvad Ella har sms’et om Jan og Pia siden sidst. Samtidig ligner hun en karikatur af de rollemodeller, hun bombarderes med fra sin telefon. Mobiltelefonen er lige så effektiv som en implanteret chip i dit og dit barns hoveder. Jeres adfærd programmeres gennem fjernstyring, selv om I tror, at jeres liv er konsekvensen af personlige valg. Men valgmulighederne bliver serveret, så vi ikke begår “fejl”.

I militære kredse kaldes mikrobølgebaserede våben for “atomvåbnets afløser”.

Samvittighedsvidnet Mr. Barrie Trower

Den britiske specialist i bl.a. mikrobølger Barrie Trower arbejdede fra 1959 både i den britiske flåde (Royal Navy) og for efterretningstjenesterne MI5/MI6 på området for mikrobølger som våben mod militære og menneskelige mål. Da han blev bekendt med faren ved mikrobølger og kunne se, at regeringen holdt livsvigtig viden hemmelig for befolkningen, valgte han at blive samvittighedsvidne. Siden har han skrevet bøger og holdt foredrag om den betydelige fare ved at udsætte mennesker for mikrobølger.
Efter eget udsagn arbejder han ulønnet uden økonomisk støtte, og han modtager ikke gaver. Dermed er han ubestikkelig og kan fastholde sin troværdighed i offentligt omdømme. Vi finder ham absolut troværdig og særdeles kvalificeret på området.

Her følger i uddrag og med vores ord en oversættelse af det engelske interview fra TV- og Internetprogrammet Richplanet ved Richard D. Hall (vi bringer hele videoen med interviewet lige efter).

Barrie Tower:
“Mikrobølger virker vanedannende og kan via kemiske processer i kroppen føre til afhængighed hos mennesker. Dette vides fra militære erfaringer, og jeg kan nævne nogle af stofferne: Mikrobølger fra specielt tavle-pc’er og mobiltelefoner kan føre til depression og selvmord, men kan også have en effekt som morfin og hash – især på børn. Morfin og hash er som bekendt euforiserende stoffer, begge vanedannende, og derfor reagerer børn kraftigt, hvis vi som lærere eller forældre forsøger at konfiskere deres mikrobølge-apparater.

Der hersker et generel kendskab til, at den joniserende del af det elektromagnetiske spektrum er skadeligt, og at farligheden tiltager med højere frekvenser. Derfor forsøger ingen åbenlyst at udsætte os for højfrekvent stråling i hverdagen. Imidlertid repræsenterer den lavfrekvente del, den ikke-joniserende del, også en betydelig risiko, der normal undertrykkes. Det har længe været kendt i regeringer og blandt producenter, at mikrobølgerne er mindst lige så farlige ved længere tids påvirkning som relativt kortere tids påvirkning fra joniserende bølger.

Den britiske regering offentliggjorde i juli 2016 et dokument, hvis indhold bekræfter, hvad der var kendt helt tilbage i 50’erne. Dokumentet blev udgivet af det britiske og amerikanske militær i begyndelsen af 70’erne, men blev holdt hemmeligt af regeringerne. Først efter 46 år har britiske myndigheder indrømmet, hvad der har været kendt og hemmeligholdt fra 70’erne. Dokumentet findes i min besiddelse. Meget få mennesker ved, at det eksisterer. Det blev listet ud til offentligheden som et bilag til et underafsnit. Jeg har læst det ti gange. Myndighederne bekræfter i det dokument, at den ikke-joniserende del af det elektromagnetiske spektrum også kan forårsage skader på kroppen, det vi (med viden om problemet) har sagt i lang tid.

Årsagen til skaderne er følgende: Mens de joniserende stråler gennemtrænger cellevæggene i kroppen og rammer dna’et direkte, så det beskadiges, bliver mikrobølgerne standset af cellevæggene. Men der opstår en chokeffekt på cellen, og en række processer igangsættes inde i cellen, helt ind til dna’et, så det alligevel beskadiges, bare mere indirekte og efter længere tid. Når en celle registrerer en alvorlig beskadigelse, vil den forsøge at udslette sig selv for at undgå at videresende ødelagt dna, der bl.a. kan medføre cancer (men dette naturlige forsvar er ikke 100% effektivt, specielt ikke, når skaden indtræffer langsomt).

Dokumentet fra 1. juli 2016 har titlen “2016 No. 588, Health and Safety” med undertitlen The Control of Electromagnetic Fields at Work Regulations 2016″, og det bekræfter reelt, at disse virkninger indtræffer. Så til trods for, at vi taler om lavfrekvent stråling, er der en kræftrisiko. Specielt børn og gravide kvinder kan absorbere 20% flere mikrobølger i kroppen, fordi de indeholder relativt mere vand. Men også andre biologiske faktorer spiller ind. I virkeligheden erkender regeringen nu, at den ikke-joniserende del af det elektromagnetiske spektrum ved længere tids påvirkning repræsenterer samme farlighed for mennesker som den joniserende del. Det har taget dem 46 år at nå dertil.

Når mikrobølgerne trænger ind i kroppen, hvoraf 70% er en elektrisk leder, nemlig vand, opstår en elektrisk strøm i kroppen på samme måde som i en antenne. Den elektriske strøm søger mod potentialet nul (“jord”), som elektriske strømme gør, og den vælger i det enkelte tilfælde vejen med mindst modstand.
Vejene med mindst modstand i kroppen kan sammenlignes med vores motorveje. I kroppens motorvejssystem transporteres hormoner, anti-stoffer, neuron-transmittere m.m.fl., og det er disse veje, den elektriske strøm også følger. Undervejs interfererer denne strøm med kroppens egen mikroelektriske kodning, der bestemmer, hvor de forskellige nødvendige stoffer for kroppen skal forlade motorvejen for at tilgodese kroppen optimalt. Dette har ingen større effekt på kort tid, men gennem måneder og år, afhængigt af immunforsvaret, kroppens fysiske tilstand og konstitution, vil denne forstyrrelse, der medfører konstante fejlkørsler i kroppens motorvejssystem, begynde at skade synligt og mærkbart.

Der indtræffer ifølge en opregning i sundhedssystemets og regeringens egen dokumentation en til flere af de 4.500 kendte fysiologiske og neurologiske lidelser, som kan forårsages af mikrobølger, lidelser der også er opregnet af World Health Organization og har været kendt siden 70’erne.

Det er derfor jeg siger, at hver gang der sættes en ny sendemast op i mikrobølgenettet (til trådløs telefoni) går der gennemgående 18 måneder, før den første gruppe af symptomer indtræffer hos de mennesker, der fast opholder sig i nærheden af masten.

Man kan forklare effekten gennem analogien mellem en af menneskets celler og et hus. Der strømmer næringsstoffer, frisk luft og vand ind i huset, nødvendige stoffer for at overleve. Spildprodukter, herunder giftige luftarter fra opvarmning og udånding, sendes ud. Hvis rystelser begynder at ødelægge huset – analogt med, at mikrobølger rammer en menneskelig celle – kan elektriciteten svigte, afløbene stoppes, rør springe læk osv. Huset begynder at fejlfungere. Hvis klimaanlægget går i stå, og CO2’en ikke luftes ud af huset, eller hvis skraldeposerne ikke kan tømmes, vil indeklimaet gradvis blive mere og mere usundt. I begyndelsen vil der endnu kunne kompenseres for fejlene, men efterhånden som de bliver hyppige og mere komplicerede, svarer det til, at personens helbred begynder at nedbrydes, og der opstår konstante symptomer for en lidelse, der nu officielt kaldes “mikrobølgesyge”. Vi har mennesker, der fra regeringen på skrift har fået anerkendt sygdom på grund af mikrobølger (radaroperatører fx). Regeringen (i Storbritannien) fragår, at disse dokumenter findes, men det gør de. De er i min besiddelse.

Så er der problemet med mikrobølger og melatonin. Melatonin er et vigtigt hormon med indflydelse på kroppens døgnrytme og immunforsvar. Hormonet produceres i hjernens koglekirtel (epifysen, et søsterorgan til hypofysen).
Normalt vil dagslys gennem øjet medføre et elektrisk signal til epifysen om, at det er dag, og produktionen af melatonin skal ophøre. Men når dagslyset forsvinder og andre forhold fortæller kroppen, at det er nat og hviletid, ophører “det-er-dag”-signalet til epifysen, og produktionen af melatonin går i gang. Melatoninen bruges i immun-systemets fornyelsesproces til reparationen af de belastningsskader, der er indtruffet i løbet af dagen. Næste dag vågner vi op med et fantastisk nyrepareret immunsystem.

Lægger man sig derimod til at sove i et mikrobølge-kraftfelt. Lad os sige, at du har en af de ledningsfri telefoner stående på natbordet, eller der ligger en tavle-pc i nærheden eller noget andet, der udsender mikrobølger (transmitterer), vil mikrobølgerne bl.a. gå uhindret ind i hjernen, og epifysen registrerer den inducerede spænding som “det-er-dag”-signalet, der betyder “stop produktionen af melatonin”. Den unaturlige situation giver anledning til signalforvirring, og immunsystemet når kun at blive delvist fornyet. Måske står man næste dag op med kun 80% af immunsystemets normale kapacitet til rådighed.

Skadevirkningerne akkumuleres, og typisk indtræffer de første symptomer på mikrobølgesyge efter 18 måneder. Det starter altid med en svækkelse af immunforsvaret.

Et andet fænomen er “entrainment” (tilpasning til en dominerende ydre påvirkning). Alle dele af kroppen vibrerer under normale forhold med en karakteristisk egenfrekvens. Det gælder også hjernen. Man kan forestille sig, at en person på 80 kilo hopper i en trampolin i sin egen rytme, der føles rigtig. Hvis en person på 120 kilo hopper med ind på trampolinen, vil den lettere person blive tvunget til at hoppe videre i en anden rytme, der forårsages af den tungere person. Parallellen for forstyrrelsen af hjernens egenfrekvens kalder vi “entrainment”. Når hjernens rytme bliver overtrumfet og ændret udefra, fungerer hjernen ikke normalt.

Det er dokumenteret, at et barn, der bruger en mobiltelefon i bare to minutter, lider af neurale bivirkninger i op til to timer efter. Så et to minutters opkald fra barnet i skolegården kan få det til at handle unaturligt, og det kan få uheldig indflydelse på de følgende to undervisningstimer. Hvis en person konstant taler i mobiltelefon og aldrig rigtigt vender tilbage til den naturlige hjernerytme, kaldes resultatet “langtids potentiering”. Man kan forestille sig, at den tunge person i eksemplet med trampolinen, hopper af. Den lettere person vil endnu en tid være udsat for en anden rytme end sin egen. Det kan tage op til 6 uger uden mobiltelefon, før hjernen finder sin naturlige rytme.

Forskellige frekvenser af elektromagnetiske bølger har forskellige virkninger på hjernen. Det er gammel viden, og den har været udnyttet ved afhøringer i militæret og efterretnings-tjenesterne (i dette tilfælde i Storbritannien). En frekvens på 4,5 Hertz medfører paranoia, 6,6 Hz – depression/selvmord, 11 Hz – manisk optræden/vrede, 25 Hz – blindhed, hvis rettet mod hovedet, hjertetilfælde, hvis rettet mod brystet. Andre konsekvenser kan være afsindig sult (tvangsspisning), hysteri, traumer, vellyst, lyst til at dræbe eller kan medføre kræft, og alle kan induceres vha. mikrobølger.

Når du bruger din mobiltelefon, er du aldrig alene. Teleselskabet er nødt til at vide, hvor du befinder dig i geografien for at kunne skifte dig fra den nuværende sendemast til den næste, der dækker din rute – svarende til en GPS-funktion. “Teleselskabet” kan benytte stemmegenkendelse, så de ved, om det er dig, der taler i din telefon. Selv om du har afbrudt telefonen, og den ser ud til at være offline, kan den tændes, uden at det ses, og det indbyggede kamera kan ubemærket transmittere billeder af de omgivelser linsen er rettet imod. Dermed kan det – under helt normale omstændigheder i øvrigt – overvåges, hvem du taler med, hvad I taler om og hvad I foretager jer.”

Dette er essensen af interviewet hvad angår de umiddelbart skadende mikrobølge-apparater i hverdagen, mobiltelefoner, tavle-pc’er, Wi-Fi forbindelser, internetforbindelser og deres net af mikrobølge-sendemaster og relæstationer, men videoen kommer også ind på klimamanipulation og tankekontrol ved hjælp af mikrobølger, og er nødvendig at se i sin helhed.

Her er en del af dokumentationen, der nævnes i videoen:
Confidential Report on TETRA (Strictly for the Police Federation of England and Wales)
Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation
Cellular Telephone – Russian Roulette (A Historical and Scientific Perspective)
Det omtalte “nødvendige” bedrag af offentligheden er behandlet i afsnit 6 og 7.

Den logiske konsekvens af dette er, at vi i vores egen bolig bruger ledningsforbindelser alle steder, hvor der ellers ville være trådløse forbindelser med en mikrobølgesender, at vi udelukkende benytter fastnettelefoner (som vores regering af tankevækkende grunde mere og mere reducerer) og begynder at bruge kabelnet til Internettet, således at de nærmeste 50 meter fra boligens centrum er fri for mikrobølger. Brug mikrobølgeovnen mindre. Det tager ikke lang tid at opnå samme effekt i en lille ovn med varmelegemer eller i en elektrisk vandvarmer! Også induktionsvarmeplader, der udvikler et magnetfelt kan inducere elektrisk strøm i kroppen, der vil interagere med kroppens egne mikrostrømme. Undgå ophold i mikrobølgefelter, spændingsfelter og magnetfelter.
I tættere beboede områder er det nødvendigt at dele denne viden med sine naboer.

Til slut vil vi blot repetere, at der bruges enorme pengesummer på at dementere og undertrykke disse advarsler. Vores hverdag er fyldt med veltalende, vellønnede habitter eller trolde på internettet, der har deponeret samvittigheden for simpel mammon.
De har ingen skrupler ved at kalde sig “eksperter”, mens de forsikrer dig om, at mobiltelefoner og tavle-pc’er er fuldstændigt harmløse hjælpemidler i hænderne på dine børn. Du kan vælge at tro på dem. Det er det nemmeste. Men så skader du dine børn – og nu mod bedre vidende, og du kan kun håbe på, at Lillepigen har mistet koncentrationen og overblikket, inden hun opdager dit svigt som forælder.