Stem NEJ til det jødeforpestede EU den 3. dec. 2015

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 23. november og 4. december 2015.

 

BRAVO DANSKE MÆND OG KVINDER!

Svaret til EU-jøderne i går: JA 46,9%, men NEJ 53,1%. Begrib det nu og pak jer bort I landsskadende elementer på Christiansborg med jeres intrigante forsøg på at snigløbe befolkningen og fjerne demokratiske rettigheder.

Når den politiske bevidsthed i Danmark udtrykkes så klart som med dette NEJ, er der igen noget ved at være dansker.
Jeg har tillid til, at danskerne med dette nej for alvor er på vej ud af EU. Vi kan glæde os over, at vi ikke bliver alene. Briterne har også fået nok af jødernes forsøg på central magtovertagelse og stormløbet fra fremmede, uforligelige kulturer mod vores europæiske hus. Vi har et stærkt traditionelt Europa, der består af frie og uafhængige stater, der meget gerne samarbejder, både for almenvellet og for at bevare den nationale frihed og identitet. Dette Europa har ikke brug for den jødiske mafia, der atter dominerer Europa i et forbryderisk forsøg på at nedbryde vores kultur og overtage vores fortjenester.

O-D-I-N skrev sidst i november:

Det må efterhånden være indlysende for enhver, at der vil blive arrangeret EU-afstemninger, indtil vi stemmer “rigtig”.
Det vil sige, indtil danskerne glemmer, at deres selvstændighed er truet af et kriminelt system, og vi af håbløshed giver fanden i afstemningerne.
Det er vigtigt, at vi gennemskuer intrigen og ikke mister modet!

Derfor er det nødvendigt at tage aktivt del i alle afstemninger og hver gang stemme IMOD større indflydelse fra EU. Gør vi ikke det, vil denne nye udgave af en Sovjetunion og dens jødiske kommissærer opnå fuld kontrol med Danmark, og danskerne vil blive regeret med direktiver fra Bruxelles uden om det nationale parlament.

Enhver afstemning til EU, der ikke udtrykkeligt tillader danskerne at forlade unionen på én gang, er jødernes forsøg på at tilrane sig større magt i Danmark uden om befolkningens ønske.

Det er det danske Retsforbehold*, der står for skud denne gang.

Politiken skrev den 21. august 2015:

Danskerne skal til EU-folkafstemning 3. december 2015. Vælgerne skal tage stilling til, om Danmarks retsforbehold skal erstattes af en tilvalgsordning. Det danske retsforbehold betyder, at Danmark ikke kan deltage i store dele af EU’s fælles retspolitik, og på længere sigt heller ikke politisamarbejdet Europol. Retsforbeholdet er et af i alt fire forbehold, der udspringer af den danske folkeafstemning i 1992, hvor er snævert flertal stemte nej til Maastricht-traktaten.

Bemærk formuleringen “Danmark kan ikke deltage” og “et snævert flertal stemte nej”.

For det første: I dag, den 23. november 2015, er der uden tvivl et overbevisende flertal af klartskuende danskere, der ville stemme nej til EU, hvis de fik muligheden. For det andet: Det er kun til gavn for Danmark med så lidt forpligtende “deltagelse” som muligt i aktiviteterne i EU. “Det europæiske fællesskab” er i dag en jødekontrolleret organisation, der er korrumperet fra top til bund. Organisationens primære strategiske mål er central styring af Europa. Det oprindelige grundlag for EU – et frugtbart samarbejde mellem selvstændige stater – er for længst erstattet med driften mod en federation og en gradvis underminering af de nationale parlamenter.

Vores retsforbehold forhindrer bl.a. “EU” i at indføre straf for såkaldte tankeforbrydelser; fx er en afvisning af påstanden om jødernes Holocaust en kriminel handling i det nuværende jødekontrollerede Tyskland. Det kan koste 5 år i fængsel at udtale sin ærlige mening om denne sovjetjødiske propagandaløgn. I Frankrig og Belgien praktiseres den samme perverterede retspolitik over for ærlige politiske modstandere. Det er absurd, når alle historiske beviser understreger, at jødernes modbydelige påstand om 6 mio. industrielt ombragte jøder er en lodret løgn.

En anden konsekvens vil blive, at under betegnelsen “Europol” vil der blive skabt et europæisk sidestykke til CIA med ret til at operere civilt og hemmeligt inden for Danmarks grænser og med ret til at overtrumfe retsmyndigheder og politi i Danmark i anliggender om danske statsborgere. En dansker kan derefter blive sigtet for “tankeforbrydelser” efter kritik af jøder udtalt offentligt i Danmark, blive anholdt i Danmark og bragt til en domstol i det centrale EU, hvor jøderne har hånd og halsret over deres kritikere. I den tidlige Sovjetunion var der dødsstraf for at udtrykke antisemitisme! Så vi ved, hvad der venter os i et jødekontrolleret Europa.

Det nyeste påfund fra jødernes EU er, at danskernes forbehold skal erstattes af en “tilvalgsordning”, en snedig omgåelse, som vi kraftigt må advare imod. Stemmer Danmark ja til en sådan ordning, vil den første handling blive, at det konkrete forbehold annulleres, hvorefter vi er uden nogen form for beskyttelse. Tilvalgene, der vil blive eksplicitte politiske beslutninger, vil derefter indtræffe i fuldstændig uoverskueligt omfang, således at ingen moders sjæl vil kunne overskue, hvornår vi vil være helt i lommerne på EU-forbryderne. Men vær sikker på, at det kun bærer én vej. Det er selve formålet med at stemme igen og ingen til EU. Det er hensigten gradvist at svække vores muligheder for modstand, så vi til sidst er uden noget værn mod den politiske kriminalitet fra EU.

Derfor – hvis du værdsætter din grundlovsbestemte frihed som dansker, så stem NEJ til denne og tilsvarende ændringer – og gør det aktivt – og bliv ved med at stemme NEJ til EU, indtil Danmark endeligt er ude af denne forpestede jødiske organisation.

Først når Danmark igen er frit, vil der kunne indsættes ærlige politikere på Christiansborg til fremme af Danmark.
Den nuværende hob af jøder og lakajer i de skiftende regeringer og i toppen af administrationen nærer ingen illusioner om at forbedre Danmark. De drives kun af drømmen om personlig vinding, helst en livstidsstilling i EU-systemet, fjernt fra Danmark og fjernt fra befolkningens vrede.

Hvis du er en intelligent og frihedselskende dansker, så vær aktivt med til at befri vort land fra den nuværende jødiske besættelsesmagt, der truer med at fjerne danskernes selvstændighed.

Meld dig til O-D-I-N. Når vi er mange nok, kan vi genindføre danskernes selvbestemmelse ad demokratisk vej. Sæt ikke din lid til, at det vil ske med partier som Dansk Folkeparti eller Danskernes Parti (endnu i kuvøse). Der er tale om zionistbefordrede partier, der skal virke som fluepapir og passivisere gode nationale kræfter. Ingen af dem drømmer om at afskaffe israelske eller jødiske interesser i Danmark.

*) De danske forbehold:

Her kan du læse om de 4 danske forbehold i forhold til EU. Det er 4. forbehold, Retsforbeholdet, der står for skud denne gang.