Stop jøderne – før det er for sent! (1)

Overtagelsen

Redaktionen, 4. JULI 2017

Vi mister Danmark, mens vi ser TV

Såkaldt danske jøder er ikke det mindste danske. De er fjender af alt dansk, og de udgør en falsk repræsentation af den danske befolkning og dens ønsker. Denne jødiske minoritet har været med til at planlægge – og gennemtrumfer i øjeblikket – den mest ødelæggende invasion af Danmark i skikkelse af kulturfremmede fra Afrika, Asien og Mellemøsten. Det er det mest ødelæggende angreb, der nogen sinde er rettet mod Europa og Danmark, og folkemordet er planlagt at skulle være gennemført inden for dette århundrede (det 21.). Vi bliver fjernet gennem en bastardisering af vores race. Race- og kulturreduktionen vil udslette vores europæiske kultur, identitet og etniske særkende som europæere og nordiske mennesker. Og det er præcist målet.
Dette overlagte angreb på vores eksistens som oprindelige danskere administreres hver dag af danske jøder fra regeringen på Christiansborg i tæt samarbejde med jøder i EU (Den Europæiske Union) og i USA. Den internationale jødedom har igen erklæret Europa krig.
Når danskerne endeligt er udavlet og fremstår som et underkuet, identitetsløst mindretal i et ugenkendeligt fædreland o. 2085, har jøderne frit spil i Danmark. Vi, der ikke har indvilget i at producere mørklødede børn, vil blive chikaneret og marginaliseret af fjendtlige indvandrere og deres jødiske beskyttere (der ejer pressen og retssystemet). I de kommende årtier vil vores tilværelse blive domineret af flere og flere overgreb. Når vi oprindelige danskere er væk, vil vores efterladte hvide børn og børnebørn ikke kunne flygte. De blive jødernes slaver – ironisk nok sammen med de fremmede, der for sent vil opdage, at deres primære rolle som murbrækkere og pøbel er udspillet. Arbejdsløshed eller usselt arbejde til lav løn venter.

Det er oplagt at stille spørgsmålet:

– Hvordan kan en jødisk minoritet, der udgør 5-10 procent af befolkningen, have så enorm magt, at den kan regere hen over hovedet på den oprindelige nation af danskere?

Det fuldstændige svar er gemt i verdenshistorien om jøderne med uændret modus operandi gennem flere årtusinder. Jødernes historie er fuld af vidnesbyrd om, hvordan de målrettet har skaffet sig indflydelse gennem tre vigtige virkemidler: sammenhold, vildledning og betalingsevne. At forfølge og forfine disse virkemidler gennem nogle århundreder i Europa og USA har givet jøderne ufattelig uforholdsmæssig indflydelse og magt i rige områder, hvor de absolut ikke hører hjemme, hverken moralsk, etnisk eller kulturelt. Deres livsform er parasittens.

Pr. 2017 er jødernes magt overvældende i Europa og USA – ikke mindst i Danmark – og er nu koncentreret om realiseringen af et oprindeligt ideologisk mål: at gøre alle goyim, dvs. ikke-jøder, til slaver.

Hvide mennesker er tiltænkt en særlig udsøgt behandling. Den effektueres i øjeblikket ved at udnytte uforligelige, desperate, uvidende, opportunistiske, primitive mennesker (kaldt flygtninge) som et våben, der drives ind i homogene, højt udviklede hvide nationer. Det sker mod hvide mennesker over hele planeten – ikke mod negre eller asiater. Jødernes mål med at fjerne den hvide race har nået et foreløbigt klimaks i Sydafrika. Hvide udgjorde den oprindelige hårdt arbejdende og produktive befolkning på Afrikas sydspids. De er i dag fortrængt til slumområder, hvor de tvinges til at bo sammen med indrejste sorte. Samtidig forhindres disse oprindelige europæere i at vende tilbage til deres forfædres lande i Europa, typisk Holland, Belgien og Tyskland af det jødekontrollerede EU. Imens guides horder af afrikanere specielt ind over Tyskland under supervision af landsmoderen Angela Merkel (der i parentes bemærket er af polsk-jødisk slægt). Hun er et typisk eksempel på en kryptojøde, der har evnet at forblænde den godtroende tyske befolkning. Sandsynligvis er hun på nuværende tidspunkt samtidig umulig at slippe af med.

Den korte principielle forklaring på jødernes magt:
Jødernes problemer, og alle andres problemer med jøderne, har fra tidernes morgen udspring i jødedommen. Jødedommen er ligesom alle andre religioner skrevet af sine præster, og det jødiske præsteskab designede en gud, der imødekom præsternes og jødernes verdensbillede.
Det kan ikke undre, at den jødisk skabte gud valgte det jødiske folk som sit eget. Det bør også stå klart for enhver, at den jødiske gud ikke er for alle, men eksklusivt en gud for jøderne. Denne gud er hinsides enhver sammenligning med den kristne forestilling om en universel, tilgivende gud. Jødernes gud har aldrig været alfader for hele menneskeheden, et ideal for kærlighed, retfærdighed, nåde, medfølelse osv. Tværtimod, han er en hævnens gud – helt ud i tiende generation! – eksklusivt retfærdig og medfølende over for sit udvalgte folk, mens han har været en arg fjende af den øvrige menneskehed, hvem han har nægtet almindelige rettigheder og befaler den at underkaste sig, så hans proselytter kan overtage ikke-jøders ejendom og herske over dem. Denne jødernes gud er rede til at udslette alle, der sætter sig imod hans ordning.
Det jødiske præsteskab profeterede meget opportunt, at hvis jøderne overgav deres sjæle til denne strenge men eksklusive gud, ville guden ultimativt lade sit folk regere over alle folkeslag og lade dem eje alverdens guld. Jødedommen har derfor fra sin undfangelse et sted i Mellemøsten – hvor i øvrigt familiernes førstefødte var dømt til at være brændoffer for guden – været en materialistisk, etnocentrisk og krigsforherligende erobrings-ideologi med utvetydige tilskyndelser for det udvalgte folk til at udslette alle fjender uden barmhjertighed. (Befri din Bibel for Det Gamle Testamente, så er resten nogenlunde kristent.)
Jødernes fjende i overordnet forstand er veldefineret i Torah og Talmud. Fjenden er “goyim”, dvs. enhver ikke-jøde. “De bedste af goyim fortjener at blive slået ihjel”, lyder det insisterende fra Talmud, og opfordringen er konstant blevet efterlevet til denne dag!
De messianske forudsigelser (forpligtende slagplaner) og jødedommens doktriner kombineret med en traumatiserende omskæring af alle drengebørn samt jødernes indavl gennem årtusinder har belemret den øvrige menneskehed med en snyltende og mentalt afvigende mafia af kriminelle.

Så ifølge jødedommen er formålet med det jødiske folks udbredelse, at alle andre skal udslettes fra jordens overflade – mænd, kvinder og børn. Det gælder først og fremmest den hvide race, der repræsenterer den primære hindring. Den del, der ikke anfægter det jødiske jalousi-problem, får lov at overleve som en bastardiseret kaste af tjenere (med status af “æsler”). Derefter er jøderne, stadig ifølge egne optegnelser, berettiget til at overtage alle ikke-jøders ejendom, ikke mindst guldet, der har en hypnotisk effekt på alle jøder.
Disse misantropiske regler har jøderne forgudet gennem årtusinder og de gælder usvækket for enhver jøde i dag – uanset hvad den menige jøde i øvrigt fremfører til sit forsvar. Jøder holder sammen, og jøder bliver straffet med udelukkelse, hvis de afviser at deltage i denne jødernes forbrydelse mod menneskeheden. De fleste tier og samtykker og afventer verdensrigets komme, foreløbigt manifesteret som en vellønnet ledende stilling – uden bekymringen om at skulle kvalificere sig i almindelig konkurrence med ikke-jøder.

Der kendes utallige tilfælde fra vores praktiske hverdag, hvor en jøde, eller en af jødernes marionetter, er blevet placeret i en vellønnet, som regel ledende stilling, promoveret af det jødiske netværk, hvorefter pågældende i personlig kapacitet har vist sig uskikket til at varetage positionen, som befolkningen ville forvente den blev varetaget. Det gælder fx statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, der har fungeret som marionet for en usynlig junta, der styrer diktatorisk fra et skyggekabinet hævet over parlamentet. Lars Løkke Rasmussen er en af jødernes “skabninger“, som de beskedent benævner lakajerne. Han er valgt som deres statsminister pga. sit elastiske forhold til landsforræderi. “Verdensdirektørerne” (den skjulte hånd) bag kulisserne regerer ikke ved hjælp af lobbyisme eller høflige henstillinger til Dronningen, men i kraft af skjulte dekreter til den overvældende overrepræsentation af jødiske folketingsmedlemmer rekrutteret fra det jødiske netværk. Denne omgåelse af demokratiet, kombineret med slægtens parasitære udbytning af landets borgere, kan vi kun komme til livs, ved at danskerne forener sig og fjerner parasitterne og deres lakajer – en for en. Det skal gøres i forening. Gør vi det enkeltvis, bliver vi selv-myrdet.

Talmud: Hvis goyim vidste, hvad vi lærer imod dem, ville de slå os alle ihjel. Dette er jødernes egen mening om farligheden af det, de udsætter os for, og når en opmærksom og protesterende goy viser sig, er det en udbredt forebyggende handling fra jødernes side, at pågældende spærres inde og ikke sjældent omkommer “for egen hånd” eller af et uforklarligt hjertestop.

Eftersom jøderne mener sig udvalgt til at overtage og regere verden, har de holdt sig isoleret i selvvalgte ghettoer i “udkanten” af dette eller hint velfungerende samfund, som de har besluttet at plyndre. Med base i disse lukkede enklaver har jøderne ædt sig fede på det stedlige værtssamfund, typisk gennem pengeudlån, opkøb og videresalg af nationens værdier, grove bedragerier og simpelt plattenslageri. Nutidens “ghettoer” findes i enhver større by, hvor jøderne foretrækker at have deres kvarterer, enten omkring en synagoge eller et lignende ideologisk center – i et vist omfang frimurerlogerne. Fra disse tilholdssteder afstemmes strategierne for udbytningen af lokalsamfundet og nationen.
De internationale agendaer koordineres med brødre og søstre, der er i gang med at udplyndre nabostaterne og underlægge sig de naturlige befolkninger dér. De største banker i verden er jødiske, hvoraf Rothschild-dynastiet må fremhæves som det rigeste og mest destruktive for menneskeheden gennem nyere historie – nærmere bestemt siden 1760, da det blev grundlagt. I Danmark er Danske Bank og Nordea prominente eksempler.
Evnen til at spinde guld på udlån og åger har vist sig at være guddommeligt til stede hos jøderne. “Penge taler overbevisende”, siger jøderne, og med guldet kan de købe enhver potentiel forræder mod vores race og folk, de svageste karakterer, der sætter penge over fædrelandets og deres landsmænds ve og vel. (Vi ser frem til et opgør med denne kategori!)
Skulle forsøget på bestikkelse støde på hindringer, vil trusler om karakterdrab eller en intimiderende formidling af forestillingen om et tragisk dødsfald i offerets nærmeste familie bane vejen for de jødiske afpresseres agenda.

Morale: Undgå jøder i din vennekreds og øvrige nære omgivelser.

Her er et eksempel på, hvordan truslen om karakterdrab ofte arrangeres:

En jødisk ven inviterer dig til et sluttet selskab. Under selskabet falder du i søvn (et sovemiddel i din vin). Næste dag vågner du, til din overraskelse stadig i din jødiske vens hus. Du får en forklaring om, at du fik et ildebefindende og måtte hvile, og han byder dig på morgenmad og fremlægger et “forretningsforslag”, som du allerede afslog den foregående aften. Forslaget går ud på, at du mod rigelig betaling skal vælge en nærmere udpeget ansøger til en stilling, der er opslået som ledig i det statslige organ, hvor du har indflydelse på ansættelsen.
Du afslår igen. – Men! – så placerer din jødiske ven et sæt fotografier på bordet foran dig. De er optaget i det soveværelse, du lige har forladt. På disse billeder er du fotograferet, så det ser ud som om, at du er intim med en anden mand, hvis identitet ikke fremgår. Da du er kommet dig over chokket og forargelsen, spørger din jødiske ven, om du vil genoverveje hans forslag, ellers ved han ikke, om disse billeder kan holdes hemmelige for din kone og pressen. Og den kontante påskønnelse er nu bortfaldet.

Her er en vigtig huskeregel om jøder: Jøden er aldrig din ven, kun en slange ved dit bryst!
Han er en dygtig skuespiller, smilende, fidel og befamlende – men perfid. Det hele er tillært og kulturbestemt, og han vil dolke dig i ryggen i samme øjeblik, han finder det nødvendigt eller opportunt.

På den måde er det lykkedes jøderne og deres ikke-jødiske lakajer (sidstnævnte er de egentlige forrædere mod nationen) at overtage alle funktioner i samfundet af betydning, herunder ikke mindst medierne. Med monopol på meningsdannelsen er det nemt at opstille og promovere en jøde – eller en af  “skabningerne” – til en politisk stilling, som pågældende ellers aldrig ville kunne opnå, hvorefter han eller hun fungerer som jødernes villige redskab. Når jøderne gennem de ikke jødiske murbrækkere endeligt har overtaget en organisation, ansætter og fremmer de kun jøder.
Som eksempler af betydning kan i flæng nævnes stillingen som rektor for Danmarks Tekniske Universitet (Anders Overgaard Bjarklev, jødisk), stillingen som direktør for Skat (Merete Agergaard, jødisk), stillingen som præsident for Højesteret (Poul Søgaard, jødisk), stillingen som rigspolitichef (Jens Henrik Højbjerg, jødisk), stillingen som nationalbankdirektør (Jens Rohde, jødisk), m.m.fl.

Det demokratiske system i de fleste vesteuropæiske lande er pr. 2017 sat ud af spillet. Det er ligegyldigt, hvilket politisk parti den godtroende vælger stemmer på. Der findes i forvejen et jødisk flertal i samtlige partier, så uanset, om han stemmer venstre, socialdemokratisk, konservativt, radikalt, folkepartisk eller noget andet, så kårer han stensikkert den eneste mulige vinder, nemlig den korrupte jødiske magtelite med et flertal af pladsholdere i parlamentet. Men hyggeligt er det da at følge med i “Valgaften på TV!” og lade sig forføre med illusionen om et velfungerende demokrati.

Fortsæt til side 2  Retur til start