Stop jøderne – før det er for sent! (2)

Overtagelsen

Redaktionen, 4. juli 2017

 

Tyranniet står klar i kulissen

Ny GUL regering pr. november 2016

 


Denne overrepræsentation af jødiske personer, mere end 80%, siger alt om, hvilken regering danskerne har. Antallet af jøder er alarmerende, og dette system for udenomsparlamentarisk repræsentation må afskaffes, hvis danskerne igen skal regere i eget land.
(Klik på billedet og se sammensætningen i tidligere regeringer.)

 

I dag er det politiske system, universiteterne, folkeskolen – alle uddannelsessteder kontrolleret af jøderne. Det betyder yderligere favorisering af jødisk ungdom, der uanset evner vælter ud af universiteter og læreanstalter som politologer, økonomer, jurister, læger, psykologer, ingeniører, farmaceuter, apotekere, filmmagere, sociologer, m.v. – alle med fine eksamener og doktortitler, gennemgående ingen oplagte genier, men selvskrevne til vellønnede stillinger i det offentlige Danmark – det hele købt og betalt af deres jødiske netværk – bortset fra lønnen! Deres løn betales rigeligt af danske skatteydere, hvis børn samtidig undertrykkes overalt i samfundet. Gøgeunge-princippet har navn efter en anden kendt snylter og dræber.

Men hvordan ender jøderne i nøglestillinger – fritaget for konkurrencen med danske ansøgere – uden at blive peget ud og kritiseret?

Det er meget enkelt: Enten fejl-identificeres jøden som dansker, og ellers gælder reglen:

Man kritiserer simpelthen ikke jøder!Jøderne har gået så utroligt meget igennem, er blevet forfulgt og næsten udslettet – primært af os i Europa.

“Så jeg må hellere holde tand for tunge,” tænker vi og lader som ingenting; det dummeste, vi kan gøre. Vi har siden Anden Verdenskrig tilladt jøderne at påføre de europæiske folk en kollektiv skyld for “mordet på 6 millioner jøder”. Ved at påtage os en falsk og malplaceret skyld udøver vi selvcensur og lader jøderne drive deres overtagelsesvanvid uden modstand.
Det kan være besværligt at blive kaldt “virulent antisemit” og “jødehader” m.v. og blive skudt i skoene, at man opfordrer til “nationalisme”, som om det skulle være negativt. Alle straffeordene strømmer fra jødernes medier (96% af alle medier i Danmark), hvorefter kun jødiske talsmænd og debattører kommer til orde, mens ubekvem kritik notorisk forvrænges og dæmoniseres.

Jøderne har målrettet forgiftet os med skyld gennem vedvarende propaganda, så vi ikke længere tager til genmæle over for deres livsfarlige tilstedeværelse. Det er parasittens måde at kontrollere sin vært på.
Du kan tage luften ud af jødernes straffeord ved at tilkendegive: “Ja, jeg er imod folkedrab på de europæiske folk, og jeg er stolt af min egen hvide race og dens fortjenester. Jeg vil ikke tillade et destruktivt jødisk diktatur i Danmark, og derfor bekæmper jeg den øjeblikkelige besættelsesmagt, som alt overvejende består af jøder. Jeg vil ej heller tillade, at international jødedom planlægger et multietnisk Danmark baseret på kulturfremmede med en IK så lav som 55.
Deri består mit oprør, og af den grund er jeg ‘antisemit’.” 

Men er det ikke rimeligt, at vi som europæere føler en medskyld for ombringelsen af “seks millioner jøder” under Anden Verdenskrig?

Selv hvis jødernes Holocaust virkelig havde fundet sted, ville det ikke på nogen måde berettige jøderne til at udslette den øvrige menneskehed. Det burde være indlysende, selv for jøderne. Men det interessante og stort set ukendte faktum i dette er, at jødernes Holocaust ikke fandt sted! – Jødernes Holocaust er i dokumentérbart omfang en propagandaløgn, en af det 20. århundredes krigsløgne, en illusion, som jøderne efterfølgende har brugt utrolige formuer på at holde i live.

Sandheden er, at:
Ikke én eneste jøde døde som led i en systematisk udryddelse i nogen tysk lejr under Anden Verdenskrig, hverken pga. af gas eller noget andet drabsredskab.

Efter 70 års desperat ransagning efter troværdig dokumentation for deres påstand har den internationale (stenrige) jødedom endnu ikke kunnet tilvejebringe et eneste konkret bevis for eksistensen af en kampagne i det nationalsocialistiske Tyskland, der havde udryddelsen af jøder som mål. Efter syv årtier må det være legitimt at konkludere, at en sådan dokumentation og den “endelige løsning”, som den skulle dokumentere, aldrig har eksisteret.

Men det betyder ikke, at jøderne opgiver løgnen. De forsøger igen og igen at konstruere “nye” beviser, der placeres strategisk, så de fx bliver fundet af amatørhistorikere (ofte deres egne) eller dekadente historikere, der enten har været terroriseret af jøderne længe nok eller har bragt sig mere eller mindre i jødernes sold. Indtil videre har forfalskningerne være oplagt fejlbehæftede, men det vil ikke hindre jøderne og deres Holocau$t-industri i at forsøge at give løgnen yderligere kunstigt åndedræt.

Spørgsmålet om sandt eller falskt er kun af akademisk interesse for disse mennesker. Og hvorfor skulle de ikke fremture, når de nu alligevel kontrollerer nationens lovgivende, udøvende og dømmende magter uden andres mulighed for fornuftig indgriben. Den principielle adskillelse af de tre samfundsmagter, der netop skulle forhindre et diktatur, er sat ud af kraft, og derfor kan jøderne uanfægtet etablere de nødvendige lovregler med tilhørende straffe og anvende dem mod kritikere af jødernes Holocaust og den voksende kritik af det igangværende folkemord i Europa.

Det er denne udelukkelse af kritiske indsigelser, vi ser afspejlet i illustrationen nedenfor. Det er ikke tilfældigt, at farven for de ramte områder er rød. Vi bevidner en pest, der breder sig over Europa i form af en marxistisk besættelse under navne (i Danmark alene) som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, osv. (Her lader vi en dør stå åben for, at ærlige danskere som velmenende medlemmer af Dansk Folkeparti, holder partiledelsen og partiets forsamlinger ude i landet fri for jødisk og zionistisk indflydelse, fx fra infiltratorer som Søren Espersen og hans jødiske kone.)

I alt omkring 300.000 fanger, sandsynligvis færre – jøder som ikke-jøder – døde under tragiske omstændigheder i systemet af arbejdslejre i det krigsførende Tyskland, alt overvejende på grund af epidemier og mangel på mad og medicin i krigens sidste faser. En ganske minimal del blev henrettet som straf for forbrydelser eller alvorlige disciplinære overtrædelser (fx flugtforsøg). En mindre del mistede livet under de allieredes beskydning og bombning fra slutningen af 1944 og indtil krigens afslutning.

For arbejdslejren Auschwitz-Birkenau’s vedkommende, der i det sydlige Polen var opsamlingslejr for fanger fra Østeuropa, sluttede krigen den 27. januar 1945, da sovjetstyrkerne nåede frem. De fanger, der endnu kunne gå og stå, var allerede flygtet vestpå sammen med lejrens personale og ledelse under beskyttelse af SS. Vel at mærke efter eget valg!

De fleste historikere og videnskabsmænd er vidende om dette i dag, men meget få taler om det offentligt. Det medfører typisk, at en universitetsansat historiker mister sin næringsvej efter krav fra en anonym jøde – ofte efterfulgt af repressalier i form af økonomisk forfølgelse.

Holocaust-løgnen er så vigtig at fastholde for jøderne, at det nu i 18 europæiske lande (indtil videre) er lykkedes dem at gennemtrumfe et forbud mod “Holocaust-benægtelse”, og i flere tilfælde kritik af jøder i almindelighed. Retskafne mennesker, der forlanger, at historien – naturligvis – må kunne diskuteres og ændres i takt med ny viden, straffes af jøderne med uforholdsmæssige bøder og fængselsstraffe. Nogle trues med økonomisk fallit, andre karaktermyrdes i jødernes medier. Omfanget af denne perverse (fremmede og fjendtlige) justits, som fremgår af illustrationen nedenfor, er samtidig beviset for den foreløbige udbredelse af jødernes konstante og målrettede angreb på europæisk selvbestemmelse, identitet og kultur.

 

O-D-I-N har fremlagt overvældende dokumentation for det historiske faktum, at jødernes Holocaust er et veltilrettelagt propagandanummer. Enhver kan læse den og/eller kigge på videoerne og selv blive overbevist.

Hvorfor beskytter jøderne i så desperat omfang deres Holocaust?

Fordi jødernes Holocaust er blevet en del af argumentationen for en jødisk stat i Palæstina, og siden er Holoco$t blevet en business, der bogstaveligt talt er guld værd, læssevis af guld, som Tyskland allerede har betalt og stadig betaler til jøderne og verdens eneste slyngelstat – Israel. Desuden ville det være et moralsk nederlag i særklasse, hvis verden i almindelighed fik øjnene op for, hvad jøderne har udsat europæerne for af horrible løgnehistorier og svindelnumre. Der kunne opstå berettigede, modsatrettede krav om straf og erstatning. Alene tanken smerter dybt ind i den materialistiske jødesjæl – helt ned i guldhvælvingerne, der bugner af sammenhobet tyvegods.

Hvis en jøde har opholdt sig i Tyskland mellem 1933 og 1945 er pågældende pr. jødisk definition “Holocaust-overlever” og har krav på livslang erstatning (en plattenslagers pension).
I 1933 erklærede den internationale jødedom Tyskland krig. Men interneringen af jøderne skete først efter det egentlige krigsudbrud i 1939 (erklæret af Tysklands jaloux naboer, England og Frankrig), og endnu i mange måneder efter krigsudbruddet havde de uønskede jøder mulighed for at forlade Tyskland frivilligt. Mere end hundrede tusinde jøder opholdt sig uanfægtet i Tyskland gennem hele krigen, fordi de opfattedes som ærlige tyskere, der ikke havde deltaget i kommunistisk undergravende virksomhed til skade for nationen. Så “Holocaust-overlevere” er gjort til et vidt begreb og har yderligere forgyldt det internationale jødiske samfund af skuespillere og bedragere.

 

Og fordi vi har holdt tand for tunge og ikke i tide anfægtede jøderne, kæmper vi i dag med en modbydelig fjendtlig besættelsesmagt i Danmark og det øvrige Europa. Jøderne forbereder helt målrettet de nationale nationers undergang, og dermed den hvide races udslettelse.
Dette folkemord i slowmotion foregår i Danmark, mens du læser her, i øjeblikket forstærket gennem en forbryderisk indvandringspolitik, der beskyttes og monitoreres af jødiske fjendtlige kræfter på Christiansborg, i Folketinget, i regeringen med hjælp fra EU.

Som et led i denne politik opkræver jøderne flere gange den nødvendige skat fra den værdiskabende del af befolkningen; de pålægger erhvervslivet en absurd “omsætningsafgift” (tænk over betydningen … det er en ekstrabeskatning på hele 25 procent, hver gang du bruger af de allerede beskattede kroner); de opkræver afgifter og gebyrer, som vi ikke kan se, på tusindvis af varer og ydelser, ugennemskuelig ekstrabeskatning, som går til jødernes egne paladser og ideologiske centre (fx propagandacentret DIIS, der er fast på finansloven med et tilskud på ikke under 30 mio. kroner årligt); de har besat danskernes udbetalingsfunktion, “Udbetaling Danmark”, hvorfra de formynderisk administrerer (evt. tilbageholder) danske borgeres pensionsmidler gennem arbitrære beslutninger; de har besat ankeinstanserne, således at fx Ankestyrelsen og klageinstansen Folketingets Ombudsmand undlader at tage stilling til overgreb, som jødiske fætre og kusiner i administrationen konstant begår mod danskerne; de beskatter transport og arbejdskraftens bevægelighed, mens de argumenterer for det modsatte; de opkræver afgift ved passage mellem landsdelene; de har opbygget et ubetaleligt offentligt transportsystem, der udsætter udfasningen af jordolie-baseret brændstof, osv.

 

Danske jøder har med EU som redskab perverteret svineproduktionen. Dyrene medicineres forebyggende og stofferne virker som vækstfremmere; de leverer, uanset hvilket supermarked vi vælger, fødevarer til overpriser; de sælger os syntetiske fødevarer uden næringsindhold; de sælger os fødevarer, der potentielt indeholder ét eller flere af de over 100.000 tilsætningsstoffer, som de har forhindret kortlægningen af; de sælger os kød fra dyr, der er fodret med genmodificeret foder – uden pligt til at oplyse forbrugerne om det.

Jøderne hjernevasker vores børn i skolerne, så ungerne ikke stiller spørgsmål, intet kendskab har til politik og hellere sms’er end læser en bog; de kontrollerer retssystemet og politiet (politiet pålægges årligt at opkræve 3/4 milliard i bøder til opfyldelse af finansloven – hvem sagde ekstraskat?); de kontrollerer forsvaret, så vores hjernevaskede sønner og døtre melder sig som slagtekvæg til jødernes krige, der kun har til formål at gøre Israel større; de oversvømmer Danmark og tilstødende europæiske lande med horder af uforligelige mennesker, hvoraf en stor del er gjort til flygtninge eller inviteret som flygtninge af jøderne selv. Pensionsalderen sættes op for danskerne, så vi betaler for parasitternes frådserier. Denne remse over danske jøders forbrydelser mod Danmark og danskerne kunne fortsætte og fortsætte, og alligevel ænses den dårligt nok, eftersom den aldrig diskuteres i medierne.

Så det er på tide at åbne munden og yde denne morderiske minoritet modstand.

Det har vi længe gjort her fra O-D-I-N i forsøget på at advare godtroende landsmænd

– før det er for sent !

 

Konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget aktivt i form af civil ulydighed efter at have tilegnet os den livsvigtige bevidsthed om at fravælge jødisk indflydelse (først og fremmest jødiske politikere), vil vi opleve, at et forholdsvis fredeligt samfund efter yderligere nogle år med fremmed-invasion vil drukne i vold og uroligheder, og så har jøderne opnået ét af deres foreløbige mål, et begyndende anarki, som de kan bruge som undskyldning for at afskaffe grundliggende, traditionelle borgerrettigheder: boligens ukrænkelighed, ytringsfriheden og friheden til selv at bestemme sit opholdssted.

Jøderne forsøger derfor af al magt – mens indvandringen forstærkes dag for dag – at piske et modsætningsforhold op mellem oprindelige danskere og primært de muslimske indvandrere. Ved hjælp af medie-monopolet forsøger jøderne at spille de forskellige kulturer ud mod hinanden. Der intrigeres for at opnå en religionskrig mellem kristne og muslimer. De fleste muslimer var – som danskerne – oprindeligt fredelige mennesker, men er i deres hjemlande blevet tyranniseret og dæmoniseret af jøderne gennem årtier og bliver nu drevet til, lokket til – eller ligefrem betalt for at udvandre til Europa.

Det betyder ikke, at muslimerne eller andre kulturfremmede mennesker skal bosætte sig fast i Danmark, men så længe indvandrerne uomgængeligt er til stede, uden at kunne sendes hjem af landets retmæssige befolkning, skal de behandles anstændigt. Ultimativt skal de repatrieres i deres egen del af verden. Det er vigtigt at forstå, at indvandrerne – uanset hvordan de opfører sig – udelukkende til stede i egenskaben af et menneskevåben. Jøderne er de monstrøst kriminelle, og det er dem vi skal rette vores retfærdige harme imod.

Jøderne og deres marionetter er et parallelsamfund af folkefordærvere, som udgør det altoverskyggende problem for Danmark og Europa i dag. Det er dem, der først må og skal! sættes uden for indflydelse overalt. Det bedste vil være at fjerne dem fuldstændigt fra Europa – endnu bedre at isolere dem i et hjemland, som overvåges af den øvrige verden. Derefter kan vi selv gøre op med indvandrerne. Problemet befinder sig i 11. time. Det er nu, vi er nødt til at løse det – enten med det gode eller med nødvendige midler.

Hvis vi som nation lader os narre ind i intrigen – ved at overfalde indvandrerne og lade jøderne gå fri – vil en indført undtagelsestilstand medføre, at bevæbnet dansk forsvar sættes ind for at hjælpe politiet med at holde ro og orden. “Danskere sat ind imod danskere”. Intrigen vil vække jubel i de jødiske templer, og nødvendigheden af fortsat undtagelsestilstand vil blive forstærket gennem propaganda fra medierne.

Dissidenter i forhold til det jødiske diktatur i Danmark vil blive anholdt og interneret, Internettet vil blive begrænset, så nødråb som dette forhindres, og der vil blive indført forbud mod udgang om natten og mod fri bevægelighed om dagen. Jøderne vil benytte lejligheden til at neutralisere deres modstandere blandt danskerne. Det vil blive tilladt jødernes beskyttelseskorps (læs: Politiet under efterretningstjenestens supervision) at ransage private hjem på grundlag af indført undtagelseslovgivning – at beslaglægge “fjendtligt” materiale og viden, der kunne kaste yderligere lys over tyrannerne, og jøderne vil give sig selv frit lejde til at frihedsberøve hvem som helst på grundlag af rygter og mistanke. Alle opponenter vil blive spærret inde på ubestemt tid, og risikoen for en uventet død ved “selvmord” overhængende.

Under en sådan periode med udgangsforbud og særregler, vil jøderne yderligere konsolidere deres magtposition og ultimativt manifestere sig som et åbenlyst diktatur. Derefter vil danskerne opleve, hvad befolkningerne i Sovjetunionen udfordrede under den røde terror der, da jøderne op gennem første halvdel af det 20. århundrede myrdede 60 millioner hvide europæere. Et sindssygt og perverst rædselsregime, som kun jøderne mestrer. Når vi først dertil, uden at danskerne endnu er vågnet op, kan det være for sent at sætte sig til modværge – måske for stedse.

I Tyskland i dag er det kommet så tæt på et jødisk tyranni, som det er muligt, uden at jøderne endnu kan indføre egentlig undtagelsestilstand. Det skyldes primært det tyske folks disciplin, men også, at en stor del af dem ligger under for den hjernevask, de har modtaget gennem et par generationer, hvor jøderne helt målbevidst har udstillet tyskere som “nazister” og “folkemordere”.
Denne hindring vil jøderne imidlertid overkomme ved igen og igen at iværksætte “muslimske” terrorangreb mod europæiske byer, mens de i deres medier give muslimerne, “ISIS”, skylden. Enhver kan – ved at følge med på Internettet – observere, at disse maskerede terrorangreb (kendt som false flag operationer) på europæerne fortsætter og stiger i omfang. Den eneste måde at standse dem på er at fjerne jøderne fra Europa. Det er på tide, at europæerne gør op med den jødiske terrorisme, der har til formål at slå os ihjel, og at vi gennem et fælles kirurgisk indgreb fjerner denne kræftsvulst fra menneskehedens krop – først i Vesteuropa, derefter i området fra Vestgrønland til Uralbjergene.

Det er udelukkende danskernes ansvar at fjerne jødernes indflydelse i Danmark!

Fortsæt til side 3  Retur til side 1  Retur til start