Stop jøderne – før det er for sent! (3)

Overtagelsen

Redaktionen, 4. juli 2017

Krigere kaldes ved navn – ikke ved nummer

Hvad kan vi gøre?

I dette afsnit beskriver vi en række områder, hvor almindelige nationalt bevidste danskere i praksis kan gøre modstand, så vi ikke bare passivt lader os spinde ind i parasitternes giftvæv, der afvæbner os, hjernevasker os, nedbryder vores helbred og til sidst medfører vores bekvemme død. Vi er nødt til at tage vores egen tilværelse, vores børns fremtid, vores nationale identitet, vores hvide europæiske kultur og ikke mindst vort lands fremtid meget mere alvorligt, end det er sket gennem de seneste 70 år.

Det er vigtig, at vi overhovedet erkender, at øget bevidshed og vedholdende modstand er den eneste vej ud af det nuværende totalitære styre i Danmark.
Det er muligt at kæmpe imod på individuelt plan.


Danmark skal ud af EU.
Første vigtige skridt i bekæmpelsen af de destruktive kræfter, der i øjeblikket virker mellem Bruxelles og København, er at melde Danmark ud af EU.
Derefter skal enhver beslutning af betydning for Danmark afgøres i Folketinget af ærlige danske politikere i modsætning til de nuværende organiserede kriminelle.
Ill.: Internettet

 

1. Vi skal hurtigst muligt ud af det korrupte EU

Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forlade EU og blive selvstændige. Dermed får det danske parlament atter indflydelse, og vi afskærer danske jøder fra at overtrumfe danskernes lovgivning med EU-direktiver, der fx forpligter os til at modtage såkaldte konventionsflygtninge og andre indvandrere, som befolkningen ikke ønsker. Danskerne vil med garanti foretrække at hjælpe de pågældende i deres respektive hjemlande, eller det nærmeste sikre land, frem for at have dem på fast forsørgelse i Danmark.

2. Farvande og grænser skal bevogtes

Vi skal effektivt sikre vores nationale grænser – enhver mulig indpassage – ved at indføre en permanent og effektiv kontrol med, hvem der kan indvandre til Danmark. Den skal ikke kun omfatte grænseovergange og lufthavne, men hele grænsen mod omverdenen. Alle større havnebyer og vores farvande skal effektivt sikres mod illegal indvandring. Det vil ikke blot gøre det risikabelt at indsmugle mennesker, men stærkt begrænse tilgangen af narkotika. Begge kategorier er lukrative i den destruktive jødiske business, der p.t. foregår fuldstændig risikofrit for øjnene af os.

3. Vi skal lære at identificere jøderne (den eneste fjende af verdensfreden!)

Vi skal lære hinanden at identificere hovedfjenden, at skelne de mest europæisk udseende jøder fra etniske danskere. Enhver parasit vil forsøge at anonymisere sig selv i forhold til offeret. Derfor forsøger jøderne at komme til at ligne hvide europæere. Det er kun delvist lykkedes. Det er vigtigt at forstå, at JØDER IKKE ER HVIDE, selv om nogle af dem har opnået en relativt lys hud. Og fordi jøderne ikke tilhører den hvide race og ikke kan komme til det, forsøger de på grundlag af en forrykt troslære og en velbegrundet jalousi at udslette os fra planetens overflade. Race har betydning, og din hvide race har størst betydning for dig. Ødelæg ikke årtusinders naturlig forædling af den hvide race gennem raceblanding med jøder eller andre ikke-hvide mennesker. Du vil reducere dine børns muligheder, og de vil hade dig for det, når de engang forstår, at du ikke var stærk nok til at gå imod jødernes plan for blandede ægteskaber mellem alle andre end jøderne selv. I Israel kan en jøde ikke gifte sig med en ikke-jøde.
Vi har skrevet en vejledende artikel, baseret på den biologiske/fysiske antropologi (karakteriseret ved fysiske og målbare kendetegn til sondring mellem menneskeracer, underracer og -typer). Jøderne har undertrykt denne videnskab for at fjerne et redskab, der kan bruges til deres genkendelse, og det er næsten lykkedes dem at dæmonisere den biologiske/fysiske antropologi under betegnelser som “racisme”, “antisemitisme”, “stigmatisering” m.v. Læs artiklen grundigt – og lær de vigtigste markører til genkendelse af jøder. Det er også nyttigt i samme artikel (nederst) at hæfte sig ved de eksempler på europæisk udseende jøder i EU og i USA, som utilsløret fjendtligt argumenterer for, at det 21. århundrede (det nuværende) skal være den periode, hvor europæerne tvangsmæssigt skal gøres multietniske. Vi skal blandes med asiater, negre og arabere, så vi mister vores europæiske identitet og muligheden for at agere som en forenet hvid, europæisk front imod de jødiske folkefordærvere.


Husker du Sovjetunionen?
Det nuværende EU er kun en lidt mere strømlinet udgave af USSR. Men det er den samme kriminelle internationale jødiske loge, der leder ødelæggelsen af det hvide Europa i det igangværende forsøg. Ill.: Internettet

 

4. Jødernes skal fjernes fra enhver indflydelse

Når vi alle har lært at identificere jøderne omkring os, er det på tide at give dem modstand, især ved ikke at stemme flere “trojanske heste” ind i Folketinget. Findes der ikke opstillet en troværdig, ærlig dansker – så lad være at stemme. Men glem endelig ikke, at når det handler om EU, er det absolut livsvigtigt, at du stemmer for mindre EU og dermed for mere Danmark og for vores ultimative uafhængighed. Jøderne forsøger at gentage disse valg, indtil vi stemmer “rigtigt”. Derfor skal vi forlange en afstemning, der udelukkende afgør, om vi skal forlade EU eller ikke. Gør vi ikke det, vil jøderne undervejs pakke en stadig stærkere tilslutning til EU ind i u-gennemskuelige formuleringer i håbet om at narre os yderligere ud i sumpen. Stem hver eneste gang for mindre EU – og til slut – for total frihed for danskerne ved at vi forlader EU. Det er ikke et ubegrundet håb, at denne korrupte, jødedominerede “sovjetunion version 2” går i opløsning indefra – forpestet af sin egen giftighed.


Parasitter i habitter.
Foto: Internettet

 

Dette triumvirat pr. november 2016 garanterer, at intet vil ændre sig i dansk politik til danskernes fordel. Disse marionetter repræsenterer et nyt jødisk kup mod landets oprindelige befolkning. Det vil medføre forhaling og svækkelse af grænsekontrollen og stærkere afhængighed af EU. Til gengæld kan vi forvente yderligere beskyttelse af homoseksuelle og forskellige svage “køn”. Der er mindst 5 homoseksuelle mænd (ud af 13) i den tidligere viste koalition. Altså alene blandt det maskuline segment er der 38% mod normalt 7%. Homoseksualitet blandt jøder er stærkt overrepræsenteret, fordi den tidligere blev fornægtet og dermed indavlet gennem tvungent partnerskab med en kvinde. I Israel anerkendes homoseksualitet stadig ikke, og der kan ikke indgås homoseksuelle ægteskaber. Denne tilbøjelighed promoverer jøderne kun i hvide, europæiske samfund. Så det er på mere end en måde en fordærvet “elite”, der har tilranet sig magten i Danmark.

5. Demokratiet skal genindføres

Skriv til din lokale politiker i Dansk Folkeparti og bed ham leve op til valgløfterne om, at partiet er for danskerne. Det gøres ved at forlange personer som Søren og Yvette Espersen og andre jøder og kollaboratører ud af partiets ledelse og derefter fra partiet i øvrigt. Forlang også, at partiet i højere grad arbejder for permanent grænsekontrol, så det kan mærkes. Forlang at levebrødspolitikere som Morten Messerschmidt hæver røsten i EU-parlamentet og reelt arbejder for Danmarks udtræden. Her er et eksempel på, hvordan en sådan tale skal lyde (England har vedtaget en hensigtserklæring om at forlade EU, og vi savner et tilsvarende DK-EXIT). Oplys om, at et Dansk Folkeparti, der i praksis agerer efter en anden dagsorden end partiets officielle, vil få store problemer, når det jødiske bagland er væk. Vi skal sikre en fremtid, hvor der kun er plads til ærlige politikere i det danske parlament – politikere, der kæmper for danskerne og ikke for personlig vinding. I øjeblikket er der tilsyneladende ingen hæderlige til stede – derimod en forræderisk hob af danske jøder og deres “skabninger“.

I de følgende to interviews med briten Richard Edmonds, 73, kan du skifte “Britain” og “British” ud med “Danmark” og “danske”. Udførelsen af de omtalte politiske forbrydelser og konsekvensen af dem for nationen har gået for sig på præcis samme måde i Danmark som i Storbritannien. Det gælder for Tyskland og de fleste hvide nationer i Europa, der har mistet deres suverænitet gennem de seneste 50 år.

Bemærk, at når Mr. Richard Edmonds taler om hvide mennesker, “Whites”, mener han den hvide race i modsætning til jøderne, en anti-race, som har opnået en lysere hud gennem strategisk forædling med Europæere. Af den grund har mange hvide problemer med at skelne jødiske svindlere fra hvide politikere, når der er valg til Folketing. Disse kryptojøder har sat det demokratiske princip ud af kraft og skabt en “demokratisme”. Dermed er det uden betydning, hvilket parti vi stemmer på. Et valg vil altid resultere i en GUL regering, dvs. jødisk, uanset kombinationen af partier. Nærstudér gruppebilledet, der tages foran Christiansborg efter hver regeringsdannelse. Antallet af jødiske jokere i dette spil er overvældende og en hån mod den demokratiske idé og danskernes Folketing. Disse netværks-medlemmer af Folketinget er kun pladsholdere, hvis eneste formål det er, at holde andre med ægte politik og konstruktive ideer for nationens selvstændighed fra livet. Pladsholderne formidler udelukkende den usynlige hånds program, men afholder sig fra at udfolde selvstændige politiske initiativer.
Problemet har gennem årtier været det samme i England og alle andre europæisk organiserede lande verden over. Og Edmonds fremhæver den påfaldende gentagelse: at uanset, om briterne har haft en liberal regering, en konservativ regering eller en såkaldt arbejderregering, er det britiske folk gennem de seneste 50 år blevet bedraget med det samme jødiske skyggekabinet.
Slangen Angela Merkel, der er sat til at multietnisere Tyskland (som Lars Løkke Rasmussen er det i Danmark), er et modbydeligt eksempel på en europæisk udseende politiker med en skjult jødisk destruktiv og landsforræderisk dagsorden. Det er ubegribeligt, at vi helt uden at hæve stemmen eller lufte nogen bestyrtelse tillader jøderne at fremskynde vores egen udryddelse, oven i købet via vores nationale parlamenter.
Mens du læser dette, har folkemordet på hvide gennem injektionen af fremmedgiften allerede været i fuld gang i 40 år. Hvis du er hvid, og dette ikke oprører dig, så har du enten været uopmærksom, eller du mangler fantasi til at forestille dig den kommende røde terror.

Why We Need White Nationalism I, 2016.

Why We Need White Nationalism II, 2016.
Kilde: Aryan Radio, 2016.

6. Asyl-systemet skal bekæmpes

Skriv til dine lokale medier og politikere og forlang, at antallet af jødernes asylcentre reduceres. Forlang at indvandrere, der er kriminelle, hævder at være papirløse, er kryptojøder eller på anden måde til skade for Danmark, omgående sendes retur til det land de indrejste fra. Det kan fx være fra Tyskland, og vi er berettiget til at sende dem tilbage til sidste udrejseland. Derefter må tyskerne gøre det samme, indtil de ender i Afrika, Pakistan eller Tyrkiet igen. Skriv at folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten er danske jøders forsøg på at bastardisere den oprindelige nordiske befolkning i Danmark. Vi er nødt til at udtale og skrive ordene “jøde” og “bastardisering” igen og igen for at fjerne den automatiske censurering, når meningstilkendegivelser bliver for tydelige og for ubekvemme for magthaverne.
Det er vigtigt at kende til følgende jødiske begreb: Sayanim (afledt af “at hjælpe”). Det er synonym for, at det verdensomspændende netværk af jøder ikke blot er et politisk netværk, men også et netværk af sponsorer og hvilende agenter: ejendomshandlere, mediefolk, finansfolk, bilsælgere, advokater, vinhandlere, optikere, læger, guldsmede, kunsthandlere, for at nævne en række typisk jødiske erhverv med et vist afkast. De har alle indvilget i at være behjælpelige med Israels aktiviteter i udlandet (fra let spionage til terrorisme) inden for det pgl. værtsland. Dette sayanim-offer til Israel (Mossad) er en udbredt praksis og understreger, at loyaliteten hundrede procent er rettet mod Israel, og kun i ubetydeligt (sentimentalt) omfang mod Danmark. Hjælpen kan være i form af finansiering af lokale zionistiske aktiviteter, fx at man i et lokalt medie propaganderer imod islamiske indvandrere for at så splid mellem muslimer og kristne og dermed udsætte det naturlige opgør mellem en diktatorisk besættelsesmagt og danskerne, eller i form af sikre opholdssteder for Mossads provokatører, eller ved at yde kontante bidrag til Israel.

7. Jødisk business skal boykottes generelt

Boykot jøder i alle forsamlinger – og boykot jødisk ejede forretninger og virksomheder fra top til bund. De fleste supermarkedskæder i Danmark er ejet af jøder, og de sælger mere eller mindre forgiftede fødevarer til højere og højere priser, fordi udbuddet primært er for goyim. Jøderne selv spiser “kosher”, fx kød fra kvæg, der er mishandlet til døde efter en bestialsk jødisk slagtemetode. Undgå svinekød i enhver afskygning og blanding (ja, det smager godt, men den særlige produktionsform gør kødet sundhedsfarligt). Du og dine børn bliver forgiftet og tager på i vægt af at spise masseproduceret svinekød (som jøder pr. ideologi ikke spiser). Køb i videst muligt omfang din føde fra økologiske gårdbrug – også gerne svinekød, hvis du selv har mulighed for at overvåge produktionen (de ærlige kødproducenter tillader kontrol).
Her er en liste over økologiske gårdbrug i Danmark. Det er mere besværligt og dyrere at leve sundt. Men dine børn er vel prisen værd?


Hvad med at støtte et hvidt barn til en forskel?
Foto: Plan International, Internettet

 


Foto: Plan International, Internettet

 

Det er typisk, at jøder som Sisse Fisker og Peter Mygind promoverer hvid støtte til Asien og Afrika – men ikke til hvide. Der ligger en undergravende agenda bag denne ensidige promovering af farvede børn fra underudviklede områder. Hensigten er at udvikle relationer, så det hvide Europa til sidst bliver et kludetæppe af mørklødede individer, der allerede har et naturligt hjemsted uden for Danmark. 
Alle erfaringer viser, at de viste piger efter 10-15 års hjælp “flygter” (inviteres) til Europa med hver 3-5 børn til kollektiv forsørgelse. Dette er resultatet af, at Danmarks fremtid bestemmes i EU og ikke i Folketinget.
Uofficielt har det vist sig, at kun ca. 15% af pengene når frem til de udstillede børn. Jøderne bag denne godhedsindustri spinder guld på filantropi, mens folkemordet på hvide danskere samtidig fremskyndes ved hjælp af mediecertificerede personligheder som Fisker og Mygind.

8. Der skal fødes mange flere hvide børn

Sørg for at sætte flere hvide børn i verden. Vores bedste råd til dig som hvid mand eller hvid kvinde er dette: find inden for din egen hvide race en sund partner. Når du er kommet ud over den første tids forelskelsessyge og føler, at du respekterer og virkeligt elsker til din partner – så skynd jer at få mindst fire børn! Tænk ikke for meget over pengene og logistikken, så kan projektet gå i stå. Når børnene først er der, løser problemerne sig alligevel.
Vi skal tilskynde de betalende myndigheder, der i dag sender millioner af skattekroner i hænderne på børnerige indvandrerfamilier, som kun vil skade Danmark og absolut intet har at byde på, at prioritere nationens egne børn: hvide børn! Opdrag dine børn, så de bliver stolte og bevidste om deres identitet som hvide mennesker, bevidste om vort fædreland, Danmark, og om vores fremragende europæiske kultur. Sørg for at ruste dine børn til at føre deres hvide arv videre på trods af alle angreb udefra. Disse jødiske angreb har typisk til formål at stille vort fædreland med dets udmærkede sociale system til rådighed for vildt fremmede, mens Danmarks retmæssige arvinger, danske mænd, kvinder og børn, gøres syge, dumme og gennemsnitlige, så vi ikke gider rejse os fra sofahjørnet og zombie-kassen og gøre modstand, så det kan mærkes.

 

9. Det er vigtigt, at dine børn udvikler et naturligt immunforsvar

Undgå tilbud om vaccination af dine børn mod almindelige børnesygdomme og influenzaer med mærkelige navne. Du ved ikke, hvad der sprøjtes ind i dit barn til påstået styrkelse – men mere sandsynligt: varig beskadigelse! af dit barns immunforsvar. Der er eksempler på, at engelske og amerikanske børn er blevet tilbudt op til 25 vaccinationer i løbet af barnets første 5 leveår, og de fleste af vaccinationerne har været obligatoriske! Det er at sætte naturen ud af spillet, og naturen er vores eneste sande allierede. Mennesker med et dårligt immunforsvar bliver ikke gamle. Mennesker dør ikke af “alderdom”, men af konsekvenserne af et dårligt immunforsvar, typisk infektioner. Så et stærkt og naturligt udviklet immunforsvar er vigtigt for dit barns sundhed.
Den rigtige måde at opnå et godt immunforsvar på er ved at lade naturen udvikle det. Lad dine børn blive smittet på den gammeldags måde med alle de kendte børnesygdomme, når de opstår spontant i barnets omgivelser, og lad barnets stadig stærkere immunforsvar håndtere udfordringen – frem for at den endnu forsvarsløse organisme torpederes med cocktails af syntetiske medikamenter, som kun medicinalindustrien (læs: de jødiske folkemordere) kender indholdet af. Lad især dine børn opholde sig mest muligt i naturen og blive forkølede, når det er naturligt at blive det. Kun ved at lade barnet “æde jord” så at sige – og i begyndelsen sutte på alt muligt “farligt” - udvikler det sig sundt og i harmoni med det miljø, som det skal udfordre resten af livet. Glem ikke at undervise dine børn om jødefaren. Det er en vigtig del af “immunforsvaret”.

10. Dine børn skal være stolte af at være hvide

Værn om dine hvide, danske børn, så de ikke deltager i mongoliseringen af Danmark ved at danne par med ikke-hvide og få blandede børn. Og det er nødvendigt straks at præcisere, at jøder ikke tilhører den hvide race. Jøderne tilhører ingen race, for de har ingen gennemgående lighed indbyrdes til almindelig genkendelse. Jøder kan være delvist gule, sorte eller hvide. De kan højst defineres som en “ideologisk race”. Den alt overvejende del af nutidens “jøder”, omkring 90%, oprinder fra området mellem Sortehavet og Det kaspiske hav, det tidligere Khazaria, svarende til det nuværende Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Det betyder, at de er grænseasiater (og ligner præsidenten i Aserbajdsjan). Siden 900-tallet har disse halvasiatiske jøder (ideologiske jøder) i et vist omfang blandet sig med mellemøstlige jøder, samt gule, sorte og hvide fra de øvrige racer. Kun en tiendedel af nutidens jøder nedstammer direkte fra de oprindelige to judæiske stammer fra Mellemøsten. Under alle omstændigheder har nutidens jøder ingen berettigelse i Vesten og kun i en meget begrænset del af Mellemøsten.
Men vi talte om hvide menneskers genpulje, om den hvide race, som alle hvide har et moralsk ansvar for at bevare så sund og ren som muligt. Den rummer verdens bedste egenskaber (i det mindste på denne planet). Uden hvide mennesker vil menneskeheden ikke overleve solsystemets afslutning. Hvis den hvide race forsvinder, vil der ikke blive udviklet tilstrækkeligt avancerede samfund og teknologier til at bringe menneskeheden fra Jorden og videre ud i galaksen, inden Solen brænder ud. Gennem verdenshistorien er det primært den hvide race, der har præsteret de afgørende positive kvantespring i vores fælles udvikling som menneskehed.
Lyt til statistikken i dette interview, A Few Facts About The White Race.
Lad dig ikke narre af jødernes påstand om, at en sammenblanding af alle racer er pragtfuldt, og at det modsatte vil medføre indavl. De vil bare så gerne være hvide. Ingen har som jøderne avlet børn med sig selv inden for snævre populationer (typisk inden for den lokale ghetto). I dag er det en kendsgerning, at den jødiske genpulje er verdens farligste, hvis målet er at få sunde børn. Men så længe hvide ikke avler børn med fætre og kusiner, er der en verden af muligheder, alene inden for de nærmeste områder af Nordvesteuropa, Ukraine og Rusland; længere væk er der store hvide befolkninger i USA, Australien og New Zealand – endda i Sydafrika og Sydamerika. Den hvide race med underracer (europider) udgjorde pr. 2011 omkring 1/5 af Jordens samlede befolkning på 7 milliarder mennesker, så der er gode muligheder for at finde en hvid partner.
Hver gang hvide mennesker accepterer at blande sig med andre racer, medfører det en reduktion af muligheder, gennemsnitligt lavere intelligens (en politisk ukorrekt påstand, men et videnskabeligt faktum), reduceret opfindsomhed, reduceret kreativitet, reduceret evne til fantasi og leg, reduceret ansvarsfølelse for naturen, miljøet og verden som helhed! Raceblanding fører overordnet til gennemsnitlighed – til ødelæggelse af planetens diverse racer. Det kan godt være, at raceblanding fører til flere “brune øjne og smukke brune piger,” som jøden Bertel Haarder fantaserer om, men han har også blandede, farveløse øjne og er et skoleeksempel på en kryptojøde, der har holdt gode miner til slet spil for at bedrage danskerne (fx har han været med til at demontere Nordisk Råd).
Hvide mennesker er alt det, som jøderne drømmer om at være, men aldrig kan blive – en enestående smuk, intelligent, produktiv og fremgangsrig race. Derfor hader de os så meget, at de forsøger at udslette os. Men for resten af verdens befolkninger, inklusive jøderne, vil det være at skyde sig selv i foden. Jøderne har trods deres grænseløse selvbegejstring gang på gang vist, at de ikke besidder de nødvendige menneskelige egenskaber til at kunne lede andre. Til gengæld er de gode til at snakke og snakke og intrigere og opkræve renter og skat. Under en jødisk verdensregering vil den verden, vi kender i dag, brænde op i et globalt inferno. Alle etiske og menneskelige hensyn vil have veget pladsen for griskhed, uafbrudt krig og udplyndring. Jøderne vil lægge Jorden øde og ultimativt udslette sig selv. Armageddon vil ironisk nok blive opfyldt af jøderne selv, hvis vi ikke griber ind i tide.


Pladsholdere – i dette tilfælde i SKAT-toppen.

 

I 2016 fik SKAT igen ny direktør. Merete Agergaard afløste Jesper Rønnow.
Jøder afløser jøder overalt. Ingen af disse udvalgte ser ud til at kunne løfte opgaven som direktør for en vigtig institution i samfundet. Men det skal de heller ikke, for de modtager primært instruktioner fra toppen af netværket – fra skyggekabinettet, logens ældste, der vil forklare, hvordan inddrivelsen og fordelingen af danskernes værdier skal foregå. Stillingen går på tur internt i logen, og et gyldent håndtryk på 2,3 mio. er kun startskuddet til en ny vellønnet stilling i jødernes svikmølle – den såkaldt danske administration.

11. Samarbejde og vare-/tjenestebytning skal fremmes

“Sort arbejde” er af gode grunde ilde set hos Danmarks jødiske besættelsesmagt, specielt i Skat. Vi kalder det såkaldt sorte arbejde for samarbejde og opfordrer danskerne til at samarbejde mest muligt sammen. Registreret arbejde straffes som bekendt med uforholdsmæssig høj skat og en uforklarlig moms. Derimod går værdien af samarbejde jødenæserne forbi og gavner udelukkende de mennesker, der er villige til at arbejde – dvs. den produktive del af befolkningen. Jøder foragter legemligt arbejde: “Hvorfor selv arbejde, når vi kan få danskerne til det”. Herre-slave-forholdet er dybt forankret i forestillingen om at at være gudens udvalgte folk, som alle andre mennesker, goyim, skal betjene.
Indbyrdes bytning af naturalier af enhver art kan i høj grad anbefales. Ren bytning af naturalier er forholdsvis legitimt. Hvis der samtidig gives penge i bytte, så lad vores regel for samarbejde gælde: hold jøderne udenfor. En effektiv måde at modarbejde tyranniet på består i at lade den værdiskabende del af befolkningen, de hvide danskere, få glæde af egen rigdom, inden jøderne beslaglægger den. Hermed ikke sagt, at et fælles bidrag til samfundet ikke er nødvendigt. Hvad der absolut må frarådes er at forgylde en kriminel elite med bidrag, der kun kan betegnes som åger.

12. Efterlad ikke dine penge i banken

Danske lønmodtagere har pligt til at have en lønkonto. Dermed kan lønnen overføres som ettaller og nuller i jødernes computere. Det er et vidunderligt system for banksterne, dels fordi de kan kontrollere alle transaktioner, der udføres med betalingskort eller over netbank, men især fordi den samlede lønpulje på landsbasis, hver gang danskerne modtager løn, repræsenterer et enormt gratis lån direkte i deres lommer. Alligevel forhales overførsler længst muligt, så puljen befinder sig hos banken lidt længere hver gang. Denne pulje af indbetalinger (fra arbejdsgiverne) er lønmodtagernes ejendom og forrentes løbende, så længe den findes som investeringskapital eller sikkerhed for samme i bankerne. Men disse renter kommer ikke ejerne af den rentegivende kapital, de tvungne kontohavere, til gode.
Tværtimod, vi må betale gebyrer, så snart vi kommer i nærheden af banken. Helst vil jøderne ikke se os, medmindre vi er “solide” spekulationskunder. Den almindelige lønmodtager bliver i tilgift økonomisk straffet for at være tvunget til at udlåne sin løn til banksystemet og bliver forholdsvis høfligt henvist til automaterne på ydersiden af banken. Personlig betjening koster tid og penge, så ydelsen begrænses til de transaktioner, hvor banken profiterer. Det kaldes profitoptimering.
I Danmark såvel som i USA benyttes det såkaldte brøkreservebankvæsen (“fractional banking”), der tillader indlån at vokse som tal i bankernes computere, uden at der er nogen modvægt i guld eller sølv for det samlede nominelle pålydende. Forholdet er tæt på 9:1 i Danmark. Det vil sige, at der kun er fysiske penge til at dække 1/10 af alle de digitale kroner, der kun findes i computernes hukommelse. Dette system fungerer kun, så længe situationen er nogenlunde stabil, men opstår der en krise, hvor tilstrækkeligt mange ønsker at hæve deres penge, skal du stå tidligt op; for senest klokken ni er banken (og Nationalbanken) lænset for kontanter, og din løn eller opsparing svæver et sted i cyperspace, absolut uden for rækkevidde, indtil Nationalbanken evt. trykker flere sedler, hvorved der opstår inflation. (I 1920’ernes Tyskland var der ikke købekraft nok i en trillebørfuld pengesedler til at betale et enkelt brød.)
Den jødiske filialdirektør er enten stukket af – eller står med ryggen mod muren og hælder vand ud af ørerne i forsøget på at redde sig selv. Derefter tager han hjem, tømmer sit pengeskab for den eneste sikre valuta i verden: den private guldbeholdning – stjålet guld! og rejser til England eller USA eller Israel, og du ser ham ikke mere.
Læs vores artikler Slagt guldkalven … og Jødisk bankvæsen …, hvor brøkreserve-banksystemet og dets konsekvenser er udførligt beskrevet.
Den eneste fordel vi almindelige bankkunder har af den obligatoriske lønkonto er muligheden for at foretage betalinger vha. netbank-funktionen (mod særskilt gebyr). Når du har betalt månedens regninger på den måde, så hæv resten af din løn og anbring den i en brandsikker pengeboks, der er placeret diskret og sikkert i dit hjem eller dets omgivelser. Din opsparing er mere sikker der end i banken, og du får ikke mindre ud af dem. Til gengæld fratager du jøderne den gratis mulighed for at spekulere med dine penge. Kontant betaling involverer ikke dit betalingskort, og lader du også mobiltelefonen blive hjemme, kan PET (skyggeregeringens redskab) ikke følge med i, hvor du befinder dig eller hvad du laver.
Reelt kan jøderne med dette system, den dag de ønsker at ramme dig personligt – eller ønsker at paralysere samfundet som helhed, blokere for alle banktransaktioner, dvs. indefryse alle lønudbetalinger på ubestemt tid.

13. NemID kan blive is-sylen mod dit e-liv

NemID er et andet styringsværktøj for jøderne, som er vanskeligere at omgå. Der findes eksempler på, at antallet af ledige nøgler på det aktive nøglekort pludselig reduceres til ganske få, uden at brugeren af NemID endnu har modtaget det næste nøglekort. Antallet af nøgler reguleres tilsyneladende nedad som funktion af: 1. antallet af forbrugte nøgler, og 2. den forløbne tid, siden nøglekortet blev udstedt. Disse arbitrære (uforklarede og tilfældige reduktioner) kan skyldes fejl – eller bevidste undersøgelser af effekten (typisk en hastebestilling af nyt kort). Når reduktionen af nøgler sker i stort omfang på én gang, vil der ikke automatisk blive udløst og afsendt et nyt nøglekort til brugeren, fordi denne funktion også er betinget af 1. og 2.
Den slags arbitrære blokeringer virker på samme måde, som hvis banken blokerer din konto, men bureaukraterne kan introducere denne hindring uden at involvere de private banker. NemID er et privat system i offentlig tjeneste.
Hvis nøglekortene generelt gøres ubrugelige (på grund af en beklagelig fejl), vil der opstå tumult foran kontantautomaterne, og hysteriet vil kunne bruges til at fremprovokere en krisetilstand og sætte særlove i kraft.

14. “Betalingsservice” gavner kun opkræverne

Undgå automatisk betalingsservice. Der er ikke tale om service, men om et elektronisk system, der tilgodeser jøderne uforholdsmæssigt. Det eneste, den enkelte bruger har ud af dette system, er lidt ekstra tid foran zombiekassen til de seneste “breaking news” leveret fra jødernes nyhedsbureauer, og det er med sikkerhed løgn i samtlige tilfælde, hvor sandheden har betydning. Med Betalingsservice vil du i bedste fald spare en smule tid, men du mister før eller siden penge.
Alternativet til Betalingsservice er at modtage alle opkrævninger på godt gammeldags papir fra posten og betale dem en for en – efter at beløb og betaling er kontrolleret! Udnyt den netbank, der er knyttet til din obligatoriske lønkonto. Du betaler et mindre årligt gebyr for tjenesten, men den enkelte betaling er gratis, uanset om det er en opkrævning eller en overførsel mellem banker. Det tager maksimalt ½ time hver måned at betale manuelt – og det betaler sig.
Generelt vil betalingsservice automatisk betale beløb, som du ikke har afmeldt eller kunne være uenig i. Det opdager du først, når det er for sent. Typisk vil afslutningen af en betalingsaftale fortsætte som automatisk betaling på Betalingsservice, enten i al fremtid, eller indtil du opdager, at du har betalt for længe. Derefter skal du i månedsvis kæmpe for at få dine penge tilbage. Især ældre mennesker, der ikke har lært sig at bruge pc eller internet, bliver opkrævet beløb via Betalingsservice og betaler i blinde. Det er en rigtig god forretning for jøderne. Betalingsservice bliver anbefalet af “sagsbehandleren” (ofte en jøde) på “Borgerservice”, og de gamle får hjælp til at blive tilsluttet (for så er alt sikkert i gode hænder, tænker de). Betalingerne foregår umærkeligt, og sagsbehandleren ønsker ikke at have flere problemer i den retning. Det samme gælder børnene, den yngre generation, der generelt giver fanden i, hvad “de gamle” ligger og roder med. Det er et uværdigt system, der trænger til at blive ændret gennem opdragende undervisning i skolerne.

15. e-Boks er en offentlig spion, som du kan undgå

Meld dig ud af e-Boks, der fungerer som en elektronisk brevkasse for det offentlige bureaukrati, der gerne vil “spare” forsendelser. I virkeligheden er det som meget andet en risikabel tjeneste for dig, fordi din korrespondance i praksis ligger åbent tilgængelig.
Læg mærke til, at offentlige henvendelser efterhånden er anonymiseret i utåleligt omfang – enten helt uden underskriver eller underskriften består af initialer. Kun yderst sjældent findes en egentlig håndskrevet signatur i blæk. I et vist omfang kan signaturen være trykt, men fortæller dog mere om, hvem afsenderen er.
Årsag: Jøder bryder sig ikke om at kunne spores efter at have behandlet dig som det æsel, du anses for at være.
I modsætning til din fysiske brevkasse på ydersiden af huset står denne elektroniske brevkasse gabende åben. Med elektroniske systemer er det umuligt at garantere noget andet. Det betyder, at din post i praksis er tilgængelig for enhver i det jødiske netværk, som bedømmes at have en grund (officiel eller hemmelig) til at følge med i dine private transaktioner med leverandører og kreditorer. For eksempel for at kunne sende dig “relevante” tilbud (uden for e-Boks) fra andre leverandører (jødiske fætre og kusiner). En af servicefunktionerne som “det offentlige” tilbyder private virksomheder mod betaling er oplysninger fra CPR (det Centrale Person Register) om, hvornår og hvortil du skifter folkeregisteradresse.
At sige nej tak! til denne offentlige “service” vil komme til at koste et mindre gebyr for de papirforsendelser, du skal modtage i stedet for de elektroniske meddelelser, men hellere det – end at din post og relationer til andre er til rådighed for bureaukratiet.
Brugen af e-Boks er blevet gældende standard, medmindre du aktivt melder fra. Udmeldelsen bliver besværliggjort ved, at du skal henvende dig på såkaldte Borgerservice, hvor du kan opsige e-Boks med begrundelse i 6-7 tilladte årsager, fx: “Jeg har ikke en pc”. Angiv dog aldrig en konkret årsag! Hvis du ikke rammer en af de rigtige, kan du blive bortdømt. Indtil videre accepteres det, at du med et kryds i et overordnet felt bekræfter, at du opfylder mindst én af de tilladte betingelser. Bed ekspedienten kigge i Borger.dk, hvis pgl. stiller sig uforstående til, at dette overordnede afkrydsningsfelt i formularen tillader dig at afmelde e-Boks uden specifikt at angive én bestemt af de tilladte betingelser. Feltet findes i den nuværende formular lige inden oplistningen af de godkendte 6-7 betingelser, og hedder noget i retning af: “Med min underskrift bekræfter jeg at opfylde mindst én af betingelserne for at fravælge e-Boks”. Sæt udelukkende kryds i dette felt – ikke udfor nogen af mulighederne i den følgende opremsning. Skriv under, forlang endelig en kvittering! og modtag derefter normal håndomdelt, forseglet post. Desværre er dette initiativ ingen garanti for, at de kriminelle jøder i administrationen respekterer almindelig posthemmelighed. Men med et fysisk brev i hånden har du gjort det lidt vanskeligere for dem at få indblik i dit privatliv.

16. Sig “Nej tak til reklamer og aviser”

Sæt mærkaten “Nej tak til reklamer og aviser” på din postkasse. Der produceres i dag så mange ligegyldige reklamer, at det er en hån mod vores ressourcer. Jøderne har imidlertid igen vanskeliggjort fravælgelsen. I et normalt samfund ville accepten være et individuelt tilvalg. Men i dag er det omvendt. Du skal aktivt fravælge reklamerne, og processen er igen gjort afhængig af, at du enten har en pc eller kan finde et egentligt postkontor (ikke en postekspedition) og forsøge at foretage afmeldelsen. Tro ikke at postkontorerne ligger inde med klæbemærkerne. Nej, den typiske besked er: “Det kan du selv gøre over Internettet,” og så er du henvist til enten at være ferm til Internettet – eller have gode børn, der kan hjælpe dig.
På internettet skal du udfylde en formular, som vil blive ekspederet inden for 2-3 uger, oplyses det. Derefter vil du få tilsendt årets approberede mærkat. Der kan gå mere end 1 måned uden nogen form for reaktion. Efter en rykker kan der yderligere forløbe nogle uger. Det er tydeligt, at dette postsystem, PostNord, der nu i praksis er en privat jødisk virksomhed med et monopol i Danmark, søger at beskytte salget fra fætres og kusiners handelsboder. At der spildes tusinder af tons papir hvert år betyder intet.
I øvrigt er taksten for at sende et almindeligt brev til levering inden for to dage nu mere end 20 kroner! Det er ren og skær åger. Sender man i dag et brev til den takst, 8 kroner, der for kort tid siden var taksten for at opnå normal hurtig levering, kan brevene være 14 dage undervejs. Det kaldes atter profitoptimering blandt jøder. Her kalder vi det endnu et led i den konstante bestræbelse blandt jøder på at suge et velfortjent overskud op af lommerne på produktive danskere. Samtidig holdes vi groft for nar.

17. Bliv aldrig organdonor!

Afvis endelig at blive organdonor. Fravælg aktivt muligheden for, at “det offentlige” kan tage organer fra din krop, efter at du er erklæret for hjernedød. Det kunne tidligere opfattes som en medmenneskelig handling inden for en nation, hvor alle deler samme kultur og fællesskab som ligesindede. Men den tid er forbi.
Inden for jødedommen er der nulevende fortalere for, at hvis en jøde mangler en lever eller et hjerte, skal disse organer umiddelbart kunne fjernes fra en uskyldig goyim. Hvis du synes, at det lyder sindssygt, så betænk vel, at vi ikke-jøder kun er sat på jorden (af jødernes gud) for at tjene jøderne som æsler. Så du må lære at kende din plads – hvide europæer (det hele står i Talmud eller findes som vejledninger fra fremstående rabbinere).
Hvad synes du om at have en jødisk læge til at vurdere, hvornår du er uopretteligt hjernedød?
Tag dine organer med dig i graven! – ellers ender de med stor sandsynlighed i kroppen på en betalende jøde. Hellere for tidlig transplantation end for sen, vil både han og hans stammefælle (kirurgen) mene.

18. Undgå jødiske advokater (hvis du kan)

Undgå jødiske advokater, hvis det overhovedet er muligt. Hvis du har en jødisk forsvarer over for det nuværende jødiske justitsapparat, vil han eller hun kun forsvare dig på skrømt. Der findes mange eksempler på, at jøder elsker dobbeltspillet, at spille med på begge sider, og hvis den du sagsøger også er jøde, slipper du i bedste fald med at betale overpris (som deles i porten mellem advokat og sagsøgte). Vi har også set eksempler på, at når en fagforening stiller retshjælp til rådighed i en civil sag, kan sagen køre uendeligt længe uden at nærme sig et resultat, som sagsøgeren kan være tjent med. Imens skriver den jødiske advokat dyre timer på sagen, og de afregnes løbende med fagforeningen. I 9 af 10 tilfælde er fagforeningerne “bestyret” af jøder. Det er dine kontingent-penge, de deler. Danskerne, der er tvunget ind i fagforeningerne, betaler dyre kontingenter, som du kun i yderst sjældne medieegnede! tilfælde får gavn af. Det eneste medlemskab af betydning er af arbejdsløshedskassen, resten er bedrageri, der alt overvejende begunstiger jødiske pampere.

19. Undgå jødiske læger og tandlæger (hvis det stadig er muligt)

Sørg for at vælge en hvid, dvs. ikke-jødisk, læge, hvis det overhovedet er muligt. Omkring 75 procent, sandsynligvis flere, af alle praktiserende læger er jøder. Det siger alt om, hvem der favoriseres på universiteterne – og hvilke uddannelser jøderne anser for strategisk vigtige for at opnå total kontrol med nationen. Den jødiske læge vil lynhurtigt identificere dig som ikke-jøde, og han eller hun vil ikke føle større tilskyndelse til at helbrede dig eller forlænge dit liv, specielt ikke, hvis du er hvid. Generelt bliver ingen læger i Danmark honoreret for at overflødiggøre sig selv, og det system skal ændres.
Under det nuværende diktatur er du genstand for udskrivning af receptmedicin efter noder. Du præsenteres for “interessante nye lægemidler”, hvis bivirkninger er utilstrækkeligt undersøgt evt. med helt ukendte bivirkninger.
At markedsføre et produkt, så det ikke indebærer skader for helbredet, forudsætter langvarige eksperimenter og tests og en betydelig udgift for medicinalindustrien.
Med flere og flere jødiske lægehuse, som til sidst vil være det eneste valg, hvis du søger privat læge, i samarbejde med medicinalindustrien, der også ejes af jøder (ligesom apotekerne), har nu øgede muligheder for at teste produkter helt gratis på patienter, der ikke er jøder. Du er ikke garderet ved at læse indlægssedlen grundigt. For medicinalindustrien, der har trykt den, vil først, når lægemidlet er afprøvet i praksis gennem længere tid, kende de fjernere og muligvis fatale bivirkninger. Lægen og apoteket får deres gode returkommissioner, og medicinalindustrien sparer mange penge på at udføre færre tests. Jødernes fællesskab beriger sig på din bekostning. Du holder svikmøllen i gang og betaler med din løn og i uvist omfang med dit helbred. Denne virkelighed, som du med sikkerhed ikke var opmærksom på før nu, er et af de usynlige led i jødernes overordnede plan om at udslette alle hvide. Ja, intet mindre. Der er tale om et igangværende overlagt folkemord, der er lige så effektivt som det er usynligt.
I hverdagen er det eneste du kan gøre, at være på vagt, hvis du bliver anbefalet medicin, der ikke har en oplagt positiv effekt i forhold til bivirkningerne. Du kan altid spørge lægen, om han har personlige erfaringer med medicinen, hvis det er relevant. Bivirkninger skal være stort set umærkelige, og alligevel vil ethvert medikament med tiden skade din sundhed. Få dine organfunktioner testet regelmæssigt, nyrer, lever, lunger, hjerte, mave og tarm. Blodprøver er i sig selv harmløse at få taget, men vær bevidst om, at du samtidig afgiver en prøve til det uofficielle DNA-register – et register, som ikke vil oplyse, om du er registreret i det. Få også dit hjerte undersøgt hvert andet år. Et kardiogram er i det mindste ufarligt at få lavet.
Hvor kan du ellers gå hen med dine symptomer? – Ingen steder mere!
Men du kan fordybe dig i alternativ sundhed. Det er i høj grad en mulighed, der har hjulpet mange. Rigtig kost og regelmæssig motion er livsvigtigt.
Situationen er endnu værre på danskernes offentlige hospitaler, hvor udstyret er sparet væk og fx de kirurgiske kompetencer bliver dårligere og dårligere. Kirurgi læres som mesterlære, men troldmanden og hans lærling er ikke til stede på samme tid mere. Det er for dyrt. Det bedste du kan gøre er, at holde dig sund og rask.
Jo længere du lever, desto større chancer har du for at komme til erkendelse af, at det er nødvendigt, at vi som danskere griber til handling over for denne usynlige og yderst effektive indre fjende, den jødiske parasit og dræber. Vi er nødt til at identificere og fjerne jøderne fra vitale nøglefunktioner i samfundet, før det er for sent.

20. Vælg aktivt danske nummerplader til dit køretøj

Mange tillægger ikke udseendet af deres nummerplade større betydning. Derfor bliver der pr. rutine udleveret EU-nummerplader, og du kommer til at køre omkring i dit fædreland og skilte med besættelsesmagtens symboler.
HUSK aktivt at bede om en DANSK, NEUTRAL nummerplade så tidligt som muligt. Er EU-nummerpladen først udleveret, koster det penge at få den byttet (omregistrering).
Nummerpladen har stor signalværdi. Derfor er den nationale (neutrale) nummerplade afskaffet i Sverige. Jo flere der kører med nationale nummerplader, desto flere observerer det og tilslutter sig på den måde demonstrativt det nationale Danmark, der ønsker frihed for EU.

21. Ejendoms- og jordbeskatning skal afskaffes

Dette er mere en hensigtserklæring, som ville være en selvfølge i et retfærdigt nationalt samfund. Vi lever i en grotesk virkelighed, hvor vi betaler jøderne for at eje et hus, som vi selv har betalt dyrt. Vi har betalt det med beskattede kroner og lån med ågerrenter til jøderne i banken.
Danmarks jord ejes kollektivt af danskerne til enhver tid. Ingen skal kunne profitere af at købe og sælge dansk jord. Derfor skal der indføres en fast lav kvadratmeter-afgift til fordel for almenvellet, og den afgift skal være den samme for enhver, der beslaglægger en større eller mindre del af fællesejet. Dermed er begreber som grundværdi og konjunkturbestemte profitter udelukket i forbindelse med køb og salg af den kollektive ejendom – dansk jord.
Dette udelukker ikke muligheden for fortjeneste på det, som en flittig eller energisk boligbygger opfører på sin del af den fælles jord. Derimod skal offentligt byggeri, som skal udgøre en langt større del af boligmarkedet, være til fast lav pris pr. m2, fritaget for profitmagernes negative indflydelse. Disse boliger skal fordeles gennem lodtrækning. Lave boligpriser vil begrænse privat udlejningsbyggeri, der kun har til formål at spinde guld på befolkningen.

Konklusion

Vi kan ikke sameksistere med mennesker, der forsøger at slå os ihjel. Danmark er for danskerne. Der er ikke plads i Danmark til fanatikere, der vil udslette alle hvide mennesker. Derfor må Danmark gøres til jødefrit område – beklageligvis. Det kunne have været anderledes. Men det er direkte livsfarligt for nationen at lade jøderne forblive i Danmark i et nyt behjertet forsøg på at kalde dem til orden. De vil gentage den undergravende virksomhed i det skjulte. Det viser historien med dyster repetition. Det er bygget ind i jødernes religiøse og kulturelle grundlag. Vi skal lære af historien, at Danskerne har betalt tilstrækkeligt til den kriminelle internationale jødedom.

Lyt til denne video, En ny verdenskrig til sofahjernerne, fra 8:40 min. inde og få vores påstand bekræftet fra et antal fremtrædende jøder. Forsøg at fordøje videoerne og oversættelserne i artiklen under linket. Erkend derefter din egen og dine børns situation som hvide europæere i Danmark anno 2017.
Du kan vælge én af to muligheder, enten at prisgive din etniske arv og dine børn – eller begynde at give jøderne modstand.

 

Forestil dig, hvad vores forfædre vikingerne ville have gjort, hvis deres landområde var under angreb fra fremmede horder, og forsvarsværkerne konstant blev svækket af forræderiske elementer, der samtidig udnyttede bostedets gæstfrihed. Indtrængerne ville blive nedkæmpet, dræbt eller sendt på flugt, og forræderne ville i bedste fald blive dræbt hurtigt.
I dag byder vi indtrængerne velkommen (husk på, at de ikke er ubevæbnede, de repræsenterer et slagkraftigt menneskevåben i kraft af deres antal, uforligelighed og uvidenhed). Vi tvinges til at acceptere, at de voldtager vores kvinder og overtager vores lande og værdier, og imens får forræderne lov til at æde sig fede på vores passivitet, der i bedste fald må kaldes meningsløs og selvdestruktiv.

Sluttelig linker vi til en yderst informativ samtale (på engelsk). Første del af samtalen handler om, hvorfor Albert Einstein kopierede de vigtigste resultater, der var med til at gøre ham til “geni” og ikon, en indledende manøvre i den agenda mod verdenszionismen, der inden for en fastsat tidsplan skal føre til udslettelsen af den hvide race. I anden del kan du bl.a. lytte til, hvor tidligt i jødedommens historie denne målsætning blev formuleret, og i hvilket chokerende omfang den er ved at blive gennemført.

VI TALER OM ET OVERLAGT FOLKEMORD PÅ ALLE HVIDE MENNESKER
– PLANLAGT OG UNDER UDFØRELSE AF JØDERNE !

Hent disse opslag ned og sæt dem op efter vejledningen

Fortsæt til side 4  Retur til side 2  Retur til side 1  Retur til start