Kun GUL BLOK* sejrede sikkert

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 19. juni 2015.

 

Den hellige valghandling er overstået, og når andre spørger, om du har stemt, vil du svare, at du har udført din borgerpligt.

Men jeg må skuffe dig. Folketingsvalgene er et ganske usædvanligt veltilrettelagte skuespil, hvor det er ligegyldigt, hvem vi stemmer på – eller hvilket parti vi stemmer på: i de fleste tilfælde har vi uden at vide det stemt på GUL BLOK – den tværpolitiske gruppering af jøder i dansk politik. Denne blok fører samme politik som altid – en nationsundergravende, selvbefordrende politik – uanset hvilke partier, der danner regering, og især uanset jødepressens koordinerede beretninger om denne eller hin gevinst ved den ny regering. Alt hvad du hører er indstuderet propaganda.

*) Det afgørende spørgsmål i 2015 er, hvordan vi undgår at miste både landet og vores selvbestemmelse til en fremmed besættelsesmagt, der består af jødiske internationalister?

Svaret er: ved IKKE at stemme på dem – naturligvis!

Op til valget i går opererede (som sædvanligt) et overvældende opbud af jødiske kandidater. Bemærk, at de ikke er politikere – men agenter! Det er derfor nødvendigt for danskerne at lære disciplinen –

AT SE SIG FOR! 

Disse jøder forsøger at præsentere sig som en dansk type, vi vil kunne identificere os med. Derfor er det nødvendigt at vi lærer at skelne, og hvis vi ikke kender personen nærmere, må vi lære at skelne på udseendet og navnet. Det gælder også efter valget.

Glem først alt om tidligere snævre partisympatier. Partiprogrammer er under det nuværende etpartisystem kun staffage. Det vigtigste under den igangværende besættelse af Danmark er at styrke tilstedeværelsen af uafhængige danskere i Folketinget. Danskerne skulle være overbevisende og magtfuldt til stede i deres eget parlament, men i stedet er Folketinget domineret af jødiske internationalister, og de nærer absolut ingen sentimentale følelser over for Danmark eller landets naturlige befolkning.
Disse jødiske medlemmer af Folketingen fungerer det meste af tiden som pladsholdere. Op mod et valg udrustes de med en fyndig skåltale, der lover danskerne alt mellem himmel og jord, hvis vi bare vil give dem vores stemme. Når de først sidder på taburetterne, er løfterne glemt. Det er sket igen og igen. Deres funktion er at besætte en plads, hvor en ærlig dansk politiker kunne gøre en forskel. Ved enhver afstemning agerer gul blok kollektivt på tværs af partierne i forhold til den aktuelle skjulte dagsorden. Ethvert privat program er fortid, ethvert hensyn til nationen er utænkeligt – indtil næste valg stunder til.

Vi advarede før valget om følgende: giv ikke din stemme til en kandidat med kraftige mørke øjenbryn (eller en kraftig brille, der skjuler dem), grågrønne eller mørke øjne, atypiske danske ansigter, bibelske eller historiske fornavne eller egentlige jødiske efternavne – undgå for enhver pris disse jødiske profiler i Folketinget.

Selv om du tror, at du kender en af disse kandidater godt, skal du vide, at han eller hun kun tager hensyn til den jødiske verdensorden og arbejder på, at nationen Danmark underkaster sig en international centralistisk jødisk domineret regering. Tidligere var det Sovjetunionen. I øjeblikket er det EU.


Lars Løkke som vi kender ham – i strid modvind og halvvejs kæntret. Har han nogen sinde foretaget sig noget som helst til almenvellets bedste. Nej! Løkke arbejder kun for Løkke og undlader at skabe besvær for de egentlige magthavere.
Foto: o-d-i-n.net

 

Jøder har traditionelt hobet sig sammen i værtslandets større byer. Jeg ved ikke, hvordan billedet tager sig ud på Fyn eller i hovedlandet, men på Sjælland var der cirka 8 jøder for hver 2 danskere i skoven af valgplakater. Husk på, at enhver jøde eller jødisk person i konkurrencen med ikke-jøder er forpligtet ud over moral og danskhed.

Vær også opmærksom på, at især partilederen i de enkelte partier, måske med undtagelse af Radikale Venstre (hvor egoet åbenbart er for stort), er håndplukket efter personens danske udseende. Det gælder ikke mindst i Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Men allerede næstformanden i DF er jødisk og zionistloyal i patologisk omfang, når det gælder slyngelstaten Israel.

Alligevel ville vi – som det mindste af alle onder – stemme på en kandidat i Dansk Folkeparti. En, der kan genkendes som dansker. Det kunne være interessant at se, hvad dette selverklærede danskernes-parti egentlig ville gøre ved problemet med uforligelige flygtninge og indvandrere og det jødisk kontrollerede EU, hvis partiet virkelig fik magt i Folketinget. Ville det sætte sig imod danskernes vilje, som alle andre partier indtil videre har gjort i disse spørgsmål, eller ville det frigøre sig fra jødernes og zionisternes indflydelse i partiet og skabe de nødvendige forandringer, som navnet forpligter til?

Spild ikke din stemme på de øvrige partier i Folketinget; for dem er det allerede for sent.

Tilsyneladende har mange stemt på Dansk Folkepari, der nu er det stærkeste pari i “blå blok”, og det var vel det mindste af alle onder, hvis man insisterer på at deltage i maskeraden. Det bliver interessant at se, hvad der kommer ud af den tillidserklæring.

Under alle omstændigheder kan du vælge at satse på en lysere fremtid for dig selv og dine børn ved at slutte dig til O-D-I-N.