Vælg dine børns forældre med omhu

Redaktionelt

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 13. september 2016.

 

Giv dine børn den bedste arv: forståelsen af, at det er vigtigt at bevare den hvide race.

Hvide mennesker har en naturlig pligt til at bevare deres race ren, men på grund af samarbejdet mellem jøderne i EU og den jødiske besættelsesmagt i Danmark oversvømmes vi i øjeblikket med indvandrere i forskellige nuancer af brunt. Jøderne forsøger at gøre det moderne eller ligefrem mondænt, at en hvid kvinde finder en brunlig eller jødisk partner – og vice versa.

Lad os med det samme slå fast, at jøder ikke tilhører den hvide race – jøderne er efterhånden et sammensurium af alle racer (som du kan lære om her på O-D-I-N). Det er ikke et særlig vellykket konglomerat, hvilket man kan forvisse sig om ved at studere dem nærmere. Men en del af dem, der lever i Europa, kan ligne europæere, og det indebærer en alvorlig risiko for at tage fejl og få handicappede børn.

“Det skriver I kun, fordi I ikke kan lide jøder,” vil du måske sige, og det har du delvist ret i. Men vi advarer primært, fordi det er et alvorligt problem for hvide, at jødernes genpulje længe har været en tikkende bombe under næste generation. Løb ikke den risiko på dine hvide børns vegne.

Gennem omfattende propaganda opfordrer jøderne til raceblanding. Dog ikke officielt for jøder. Det er udelukkende et forsøg på at reducere hvide mennesker, som jøderne nærer en grænseløs jalousi imod. Hvide er nødt til at erkende den virkelighed, at et århundreder gammelt mål for jøderne har været at “udslette” den hvide race. Forstår vi ikke det og tager de nødvendige forholdsregler i tide, vil vi skaffe os selv og vores børn betydelige eksistentielle problemer i fremtiden.

Det er absolut afgørende, at du som hvid person respekterer naturens orden og ikke svækker mulighederne for dit eget afkom ved at blande dine hvide gener med generne fra mennesker, der repræsenterer en relativ reduktion. Den farvede menneskemasse, der indvandrer til Danmark, har fx beviseligt lavere gennemsnitlig intelligens end hvide, og jøderne selv bærer på en forræderisk genpulje, der strutter af sjældne sygdomme på grund af årtusinders indavl.


Find ud af, om din læge er jødisk. Måske var det på tide at skifte.
Ill. Internettet

 

Får du børn med disse mennesker, har du reduceret dine børns muligheder i fremtiden – ikke kun på grund af dårligere evner og nedsat sundhed, men du vil også bidrage til puljen af rodløse mennesker, der ikke ved, hvor de hører til, og som omgivelserne ikke kan fæste lid til, fordi deres loyalitet er uvis.

Alle steder i naturen gælder princippet, at det afgørende er at overleve blandt sine egne og med sine egne. Vi må prioritere vores egen race og kultur højest i forhold til alle andre omkring os. Og alle andre kan for deres del gøre det samme, hvilket er helt naturligt i Israel. Naturen lader den bedst egnede overleve og fjerner uden nåde de former, der er uegnede. 


Hvide børn fortjener en fremtid.
Ill. Internettet

 

Den hvide race er den bedst egnede af alle racer i alle henseender, og Europa er den hvide races naturlige hjemsted på kloden. Gennem hele vores historie, tusinder af år tilbage har vi som race frembragt de mest imponerende resultater, nyttig innovation, enestående arkitektur, kreativ tænkning, filosofi, uovertruffen kunst, musik, o.m.a., mens jøder og negre intet har frembragt af betydning – absolut intet! Alt hvad jøder og negre har tilegnet sig, som nu indgår i billedet af deres kulturer, kommer fra hvide, enten som direkte hjælp eller det er stjålet fra os. Det var babylonerne, der byggede templerne, som jøderne skryder over og har taget æren for. I Østen har kinesere, mongoler, indere m.fl. haft deres egne højt udviklede kulturer, hvoraf snart kun sporene er tilbage.

I Europa eksisterer det hvide Europa stadig, som det altid har gjort i rammerne af sine fortjenester og frembringelser. Overalt hvor hvide mennesker har slået sig ned i verden har de evnet at skabe samfund og strukturer, der rager højt op over omgivelserne. Se hvad der er sket i Afrika, efter at succesfulde hvide er blevet fordrevet af sorte (med hjælp fra jøderne og deres kommunisme). Først kører de farvede forretningsmænd og politikere i sort Mercedes og giver hinanden højere og højere lønninger; dernæst – når omsætningen begynder at falde, fordi innovation og nytænkning er hørt op – går produktionen til sidst i stå, den overordnede økonomi bryder sammen, og de sorte skal igen have overlevelses- eller iværksætterbistand fra den hvide verden, fra USA og Europa. Jøderne holder gang i de sorte, for det er en god forretning at få dem til at efterligne de hvide, lade dem mislykkes gang på gang og atter blive afhængige af jødernes hjælpeorganisationer – bl.a. UN.

Desværre er Europa i dag stadig befængt med denne bærme af jøder, der gennem hele vores fælles historie har levet som parasitter på de forskellige værtsnationer. En forfatter, der har skrevet om jødernes anstiftelse af krige og ufred, spurgte engang en jøde, om jøderne nogen sinde har stillet sig selv spørgsmålet, hvorfor de har været forfulgt gennem tusinder af år (de er alene i Europa blev fordrevet i 106 tilfælde siden år 554). Svaret var det reflektoriske: “Dit spørgsmål er antisemitisk!”

Efterhånden er det indlysende, at den historiske sandhed vil være antisemitisk. Men det får være. Et er sikkert: jøderne vil kun nødtvungent opgive deres stræben mod NWO. Så vi er nødt til at stoppe dem i tide. Om det skal være fredeligt eller voldeligt er op til jøderne selv, men de har aldrig været udpræget smarte i den retning, da hele deres intellektuelle kontekst bygger på vold og undertrykkelse af andre.

Disse mennesker arbejder rutinemæssigt på at underminere vores race og kultur, fordi det er uacceptabelt for dem ikke at være den mest fremgangsrige race på jorden (de kalder sig selv “den jødiske race”). De er jo trods alt blevet udvalgt af deres gud, siger de selv, og guden har bestemt, at dette udvalgte folk skal regere over alle andre.
– Men hvordan kunne deres gud forregne sig i så ydmygende omfang. Hvordan kunne han tillade, at det jødiske folk gang på gang måtte bevidne, at den hvide race er dem overlegen på enhver tænkelig måde, når vi fraregner evnen til at forstille sig, svindle, lyve og dolke hvide godtroende mennesker i ryggen. For at skabe orden i denne frustrerende profeti, besluttede jøderne at opfylde den selv – simpelthen ved at angribe og forsøge at fjerne den hvide race på ubegribeligt mange sindssyge måder. Dette viser, at sindssyge i højere grad end intelligens har været nådegaven til det udvalgte folk.

Men vi skal også feje for egen dør. Vi udviser svaghed og er godt i gang med at ødelægge os selv. I det moderne samfund er naturens lovmæssighed sat ud af spillet. Vi værner om alt for mange mennesker, der – hvis de blev bedt om at tage ansvaret for deres eget liv – enten hurtigt måtte genopfinde selvopholdelsesdriften – eller gå til.
Et tragisk eksempel er det eskalerende fedmeproblem, som alle kan bevidne. Helt unge mennesker har efterladt selvrespekten et mørkt sted og æder sig uformeligt fede, samtidig undgår de enhver form for motion. Unge kvinder vralter rundt med armene roende ud til siden og en bagdel på henved en meter i bredden. Farmand kan lige trække sig ud af bilen. Han er knapt så fed, for han skal stadig være nogenlunde bevægelig på arbejdet. Hvad skal der blive af disse rollemodellers børn? De har ikke store chancer. De bliver typisk fede som far og mor, og den onde cirkel fortsætter. Denne afvikling af normal kropskultur og selvrespekt medfører desværre, at det bliver mindre og mindre flovt at være fed. For man kan jo altid finde sammen med tilsvarende fede venner og tale om noget andet. Til overmål ifører man sig kropsnært tøj, så flommerne af fedt udstilles for enhver. Hvor er sansen for en præsentabel fremtoning forsvundet hen hos disse mennesker og i samfundet generelt.
Svar: Afviklet gennem jødisk propaganda, der viser fede kvinder som rollemodeller.

Det er jøderne, der stiller de dræbende produkter til rådighed via deres supermarkeder, Netto, Aldi, Coop osv. De fleste varer indeholder stoffer, som ingen må kende – der er mere end 100.000 af disse stoffer registreret i EU, og en ukendt mængde af dem indgår usynligt i vores fødevarer. Hvis vi skal dømme efter resultaterne, må mange af dem indeholde vækststoffer i form af sukkerstof og hormoner. Svinekød, som jøderne ikke selv spiser, udbydes i et utal af variationer i køledisken og som konserves, og vi ved, at det indeholder rester af vækststoffer fra produktionen. Der er ingen, der kontrollerer kødet mere, for jøderne sider på fødevarekontrollen. Ingen kan kontrollere storproducenter, der er leverandører til jøderne.

Når de fysiske konsekvenser af dette forfald melder sig, skal sundhedsvæsenet holde for med fedmeoperationer, nye hofte- og knæled, genoptræning, psykologisk kompensation, medicin m.v. Jøderne har selv formuleret, at “Vi har af klog forudseenhed besat samfundets kirtler …”. Sundhedsvæsnet og medicinalindustrien er overvejenden kontrolleret af jøder, og de jødiske behandlere står parate til at møde disse hvide, der er faldet for propagandaen om, hvor hyggeligt og sundt vi spiser på McDonal’s, Burger King, Kentucky Fried Chicken m.fl., og har spist sig livstruende fede. Jøderne vil med sikkerhed ikke gøre nogen hvid klient sundere. De vil forsøge at tilintetgøre ham ved at gøre ham yderligere afhængig af behandling og medicin – indtil den dag han skal kremeres. Jøderne vil gennem hele denne vidunderlige proces, hvor de langsomt snigmyrder os, oven i købet tage sig betalt fra statskassen.

Vores bedste råd til dig som hvid mand eller hvid kvinde er dette: find inden for din egen race en sund partner. Når du er kommet ud over den første tids forelskelsessyge og føler, at du nærer respekt og kærlighed for din partner – så skynd jer at få fire børn! Tænk ikke for meget over pengene og logistikken, så kan projektet gå i stå. Når børnene først er der, løser problemerne sig alligevel. Og giv dem så en opdragelse, så de bliver rustet til at føre den hvide races arv videre på trods af alle angreb udefra.

En dag har vi gjort op med jøderne og fjernet dem fra indflydelse. Derefter kan hvide europæere og den europæiske kultur igen blomstre i et fredeligt Europa, der udvikler sig på vores egne naturgivne og sunde præmisser.