Video: 1984 + 33 = 2017

Videoer

Kilde: Alfred Schaefer (dansk tekstning)

I denne video sammenligner Alfred Schaefer, der er barn af tyske indvandrere til Canada, de politiske angreb på ham fra jødiske organisationer i Canada, hvor han er vokset op og har kritiseret deres idiotiske Holocaust – med de sanktioner, som George Orwell med sin berømte bog “1984” forudsagde ville blive udfoldet mod dissidenter i et fremtidigt totalitært samfund. Det er tankevækkende, at bogen blev udgivet så tidligt som i 1949, som om drejebogen for det nuværende jødevælde allerede fandtes. 
Profetien var ikke fuldt ud opfyldt, da vi nåede 1984, men i 2017 ser vi de skræmmende symptomer på sygdommen “absolut jødisk kontrol”, som den udfoldede sig under Sovjet-regimet og kostede 60 millioner europæere livet og som den udfolder sig i Europa i dag.
George Orwell ramte uhyggeligt præcist med sit mesterværk, og muligvis havde han med sine forbindelser til den britiske efterretningstjeneste MI6 særlig viden om jødernes overordnede strategier i bestræbelserne på at opnå total verdensdominans. Hans bog blev ikke venligt modtaget af magthaverne i Vesten, og I den jødisk kontrollerede Sovjetunion blev den forbudt. Måske faldt det nogen for brystet, at chefideologen i Oceanien hed Emmanuel Goldstein! 
I videoen vises klip fra filmen af samme navn fra 1956. Da året 1984 oprandt blev der udgivet en nyere og anderledes film med samme titel og over samme tema. Man bør se mindst en af dem – eller bedre – læse bogen. Tag ikke for givet, at gratis tekster på internettet gengiver bogen fuld ud. De kan være beskåret eller i øvrigt manipuleret af sandhedens traditionelle fjender. Lån en bog privat, som har stået i reolen siden 70’erne.

For dem, der ønsker at studere gaskammereksperten Fred Leucherts Rapporter, kan de hentes via linket. Det er den nyeste udgave, der er suppleret med kemikeren Germar Rudolfs præciseringer. Germar Rudolfs egen rapport kan hentes samme sted.

Man kan yderligere forvisse sig om, at jødernes sidste fiktive gaskammer i Auschwitz i Polen er en forfalskning – en ombygning (til et Hollywood-gaskammer) på grundlag af et tidligere ligrum. Ligrum er nødvendige, hvor mennesker dør og skal overvåges i 24 timer, inden de kan kremeres eller begraves. På vores hospitaler kaldes de kapeller.

Og vil man følge en entusiastisk yngre jødes desperate forsøg på at bevise massemord i den tidligere tyske fangelejr Treblinka, fører dette link til en video, der viser, hvordan jødiske autoriteter på den ene side gerne giver udseende af at medvirke positivt, når en anden jøde indfinder sig for at lede efter “beviser”, men samtidig helt overvejende forhindrer egentlige udgravninger af de påståede “dødslejre” ved at erklære områderne for “hellig grund”, der ikke må krænkes. Derefter placerer de iøjnefaldende og monstrøse mindesmærker over de “hundrede tusinder” af jøder, der påstås at ligge i massegravene under monumentet.
Læg mærke til, hvordan denne løgnagtige jøde manipulerer billederne og scenerne og tillægger fundet af et helt legitimt stykke keramik hysterisk værdi som “bevis”. 
Hvorfor tillader jøderne ikke omfattende udgravninger. Hvad har de at skjule?