Video: Ernst Zündel er død – 78 år

Videoer

Source: Interview by Jeff Rense, May 13, 2010.

Ernst Zündel died August 5, 2017 – 78 years old. He had been in jail one tenth of his adult life for questioning the Jewish Holocaust. Ernst Zündel never recovered from his long imprisonment. This crime against humanity committed by international Jewry against one of our white truthseeking heros will never be forgotten among the freedom fighters of this world.

[Ernst Zündel døde den 5. august 2017 – 78 år gammel. Han havde været i fængsel en tiendedel af sit voksne liv for at betvivle jødernes Holocaust. Ernst Zündel kom sig aldrig over det lange fængselsophold. Denne menneskerettighedsforbrydelse begået af international jødedom imod en af vores hvide sandhedssøgende helte vil aldrig blive glemt blandt denne verdens frihedskæmpere.

Klik på billedet for at se videoen, der nu præsenteres i en reduceret udgave på YouTube.