Video: Helmuth Nyborg om indvandringen

Videoer

Kilde: YouTube 2017 og O-D-I-N

Giv dig selv tid til at lytte denne tale til ende.

Helmuth Nyborg er tidligere professer ved Århus Universitet. Hans betydende forskning har altid været kontroversiel i forhold til det etablerede parnas i Danmark. Sandheden kan være ilde hørt, men den vil før eller siden komme for en dag, og i 2017 lyder den klarere og mere påtrængende end nogensinde. Det er på tide for os alle at tage konsekvensen, hvis vi vil overleve som danskere i Danmark sammen med vores familier. Det betyder, at din aktivisme skal begynde nu!

Redaktionel kommentar

Umiddelbart kunne det lyde mærkeligt, når Helmuth Nyborg senere på mødet hævder “aldrig at have været racist”, når ingen som han ærligt har påvist forskellene mellem racernes intellektuelle formåen.

Men vi skal forstå ham ret: Forskellene er et videnskabeligt faktum, men han ser ikke ned på andre racer eller individuelle repræsentanter for disse racer, eftersom de er som de er. De kan være udmærkede mennesker hver for sig, og den holdning deler vi med ham. Men lad dem være udmærkede mennesker i deres egne lande, hvor de passende burde bidrage til en højnelse af den lokale standard i stedet for at nasse på de Europæiske befolkninger. Det er en kendsgerning, at en sort afrikaner i Europa ikke ville overleve, hvis han skulle klare sig selv. Han overlever kun i kraft af den europæiske intelligens og den medførte højnelse af de generelle overlevelsesbetingelser, herunder de sociale systemer, som er udviklet for europæerne selv. Han vil derfor altid udgøre en økonomisk byrde og et evolutionært efterslæb i vores europæiske samfund. Desuden hænger gennemsnitlig lav IK beviseligt sammen med en forholdvis større forplantningsaktivitet, der kun bebyrder vores samfund yderligere med uproduktive og uforligelige mennesker på overførselsindkomst.

Imidlertid har Helmuth Nyborg også en anden grund til at erklære sig for “ikke-racistisk”, eftersom han selv har en jødisk baggrund et stykke tilbage i historien, da familien hed Salomon og Salomonsen.
Det betyder bl.a., at han undgår at identificere “de ængstelige gamle mænd” i vores regeringer som det de er: jøder, og han skelner hellere mellem “nordiske mennesker”
(fra efter det 14. århundrede) versus specielt – “islamiske indvandrere”.
Dermed inkluderer han bekvemt sig selv og andre patriotiske danske af jødisk herkomst som “nordiske”, og det kan gå an i det omfang dette segment af tidlige indvandrere i dag opfylder vores definition for at være danskere.

Ved at fremhæve mennesker, der kom til Danmark efter det 14. århundrede, udelukker han desværre den nordiske vikinge-æt og hele den nordiske historie og genetiske arv fra ikke-jøder, og i den sag må vi lægge afstand til hans vurdering af, hvad der har været til gavn for Europa og den øvrige HVIDE verden, inden jøderne invaderede Nordeuropa.