Vores detroniserede majestæt

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, 20. januar 2020.

 

Hvorfor lyder Dronning Margrethe II i sine årlige taler til folket som et ekko af den officielle katekismus?

Fordi Hamlet er omklamret af jøder, der modtager deres instruktioner fra Bilderberg-grupperne, ofte formidlet via overrabbineren, således at henvendelsen får præg af en åh så bekymret henstilling fra den traditionelt forfulgte minoritet: “Vil vores dronning være så elskværdig i sin nytårstale at advare mod antisemitismens “grimme ansigt” (smiske, smiske), for vi ved jo, at dronningens ord gør indtryk på den danske befolkning (smiske, smiske), og majestætens egne modige forfædre gav jo jøderne uhindret adgang til det danske rige og sidst formidlede jødernes redning til Sverige …, og bla, bla, bla.”  (den første begivenhed er en royal letsindighed i danskernes historie, der får mere og mere tragiske konsekvenser for det danske folks overlevelse i Danmark; den anden beretning er en myte og en lodret løgn, idet jøderne i Danmark blev sendt til Sverige med den tyske administrations uofficielle accept).

Dronning Margrethe II. Foto: Keld Navntoft og Scanpix

Jo, det vil dronningen da gerne, for ellers kan hun fra dag til dag se sig selv og sin familie hængt ud i jødernes medier som antisemitter. Det ved hun, og den terror har hun ikke mod til at bekæmpe på danskernes vegne. Derfor bøjer befolkningens symbol for et frit Danmark sig og danser efter jødernes pibe.

Og dermed bliver befolkningen nu fra årets begyndelse belemret med den officielle doktrin:

Det er beskæmmende at opleve, hvordan antisemitismen igen stikker sit grimme ansigt frem, også her hos os. Antisemitisme, intolerance og undertrykkelse af anderledes tænkende hører ingen steder hjemme. Det er noget, som vi skal være meget opmærksomme på og hjælpe hinanden med at modarbejde.

Dette er totalt vendt på hovedet. Danmarks frihedssymbol advarer sit folk mod intolerance og undertrykkelse af anderledes tænkende, mens hun selv er undertrykt af jøderne og tvunget til at tænke jødernes tanker og udtrykke dem fra sin talerstol. Det er bestemt noget, vi skal hjælpe hinanden med at modarbejde.

Gud bevare os imod, at dette skulle komme fra en intelligent og formodet velorienteret regent. Udtalelsen er som klippet ud af mainstream medierne, DRTV, TV2, Politiken, Berlingske Tidende, BT og Ekstrabladet, Jyllands-Posten, Jyske Vestkysten, Kristeligt Dagblad, osv, osv. – “nyhedsmedier”, der alle modtager deres politiske holdninger færdigstøbt fra samme jødiske pressebureau. Jeg glemte næsten “Den Korte Avis”, en netavis, der ejes af to modbydelige kommunister (eller zionister, det kommer ud på ét). Avisen er ikke kun kort, men direkte afstumpet i sin konstante hetz mod al anden indvandring end den daglige jødiske indvandring fra de tidligere sovjetrepublikker. Denne usynlige jødiske indvandring er eksponentielt mere velorganiseret og skadelig end resten af indvandringen tilsammen, og den jødiske del omtales naturligvis ikke i jødiske medier. Derfor må du modvilligt læse om den her på o-d-i-n.net.

Det er længe siden, at jødernes andel af befolkningen i Danmark kun var to procent; nu er den nærmere ti og stigende. Det kan du bevidne i takt med indførelsen af “styrelser” i statens administration. Styrelsernes overbemanding med inkompetente jøder til høje lønninger og den nye repressive imødekommenhed, der i virkeligheden er målrettet terror (racisme!) mod den danske befolkning er chokerende. Et glimrende eksempel er et af de sidste skud på stammen, “Gældsstyrelsen”, der opkræver minimale beløb, som folk uvidende er blevet påduttet mange år tilbage. Karakteren af dette bureaukrati, der fungerer som alternativ arbejdsløshedsunderstøttelse for jødiske sønner og døtre, kusiner og fætre, der sættes i “arbejde” til høje lønninger for skatteborgernes penge, er af ekstremt og kriminelt omfang.

At regenten i Danmark tvinges til at ytre sig om antisemitisme og ligefrem finder den beskæmmende vidner i bedste fald om massiv indoktrinering, i værste fald om opportunisme. Samtidig er det dig og mig og ikke jøderne, der betaler den årlige apanage.

Men det er ikke alt sammen sort, for dette tvungne indslag i dronningens nytårstale vidner om, at magtjøderne i Danmark er desperate. De ved, at et generelt udvidet kendskab til jødiske forbrydelser på internationalt plan, ikke blot omfattende økonomiske forbrydelser men forbrydelser mod menneskeheden, nødvendigvis og hurtigst muligt må begraves som “grim antisemitisme” og helst følges op med udvidet censurering og adgang til at straffe. For lykkes det ikke for verdensparasitten at undertrykke denne viden, er dens kronede dage i Europa og den vestlige verden talte, og vi kan igen ånde frit.

Kronprins Frederik var i de år, hvor unge er let påvirkelige, konstant omgivet af jøder, der sværmede om ham som parasitten om sin værtsorganisme, og bestemt ikke tilfældigt. Jødernes fugtige drøm er at trænge ind i de europæiske kongehuses blodlinjer, som det ved ren og skær bestikkelse fandt sted i England. Dansk nyadel er i høj grad præget af jøder, der har overtaget europæiske adelsnavne.

Vi husker alle gøjler-familien “Madsen” med storebroderen “hjerne-Madsen” og den alternativt begavede lillebror, der fungerede som hofnar under kronprinsparrets bryllup. Håndboldspilleren Morten Stig Christensen med følge er et andet eksempel, og der er mange andre, som har optrådt som nære venner i tronfølgerens programmerede opvækst til blive ambassadør for den jødiske infiltration af Danmark som helhed. I Frømandskorpset blev kronprinsen hjernevasket med, hvor vidunderlig den danske militære tilstedeværelse er rundt om i verden via (forsvarspagten?) NATO.

At majestæten er et underdanigt ekko af jødernes medier og verdensillusioner fremgår af følgende øvrige kommentarer, der kunne være hentet fra Wikipedia:

I år var det 50 år siden, at mennesket landede på månen.

Beklager, dronning, intet menneske har nogen sinde bevæget sig gennem van Allen bælterne endsige ud i det ydre rum, medmindre de har repræsenteret en ulykke.

… klimaforandringerne, der gør sig tydeligt gældende i disse år.

Klimaændringer kommer og går uden menneskets indgriben eller årsag og har beviseligt mere at gøre med solens periodiske pulseren end med mængden af drivhusgassen CO2. Tilvæksten i CO2 er forsvindende lille. Vanddamp er en langt mere effektiv drivhusgas. Hvis CO2 svingningerne virkelig havde betydning for klimaet, ville den internationale fly og skibstrafik blive underlagt tilsvarende hårde begrænsninger, der gælder for bilister. Men de aktiviteter ejer jøderne selv. CO2-hysteriet er blevet en rigtig god forretning for jøderne, og den holdes i gang af medierne og jødernes kontrol med nationale regeringer. Tænk på det næste gang du betaler miljø- eller CO2-afgift for latterlige småting, eller hører om handel med CO2-kvoter.

Befrielsen den 4. og 5. maj 1945. Den fyldte alle med en berusende glæde …

Virkelig? Dette er én af de mest tragiske misforståelser i vores historie. Det var på det tidspunkt vores økonomiske problemer blev genintroduceret med den jødiske tilbagevenden til Europa. Denne “befrielse” burde hos alle fornuftige danskere være et skoleeksempel på, hvordan hvidt er gjort til gråt og sort gennem mediernes konstante hjernevask af os fra vugge til grav. Fra dette ulykkelige tidspunkt i foråret 1945 kunne jøderne atter som en sværm af skadedyr myldre ind i det kontinentale Vesteuropa fra deres skjul i USA og Storbritannien og endnu i dag fra den tidligere Sovjetunion.
Forsøg at forstå, hvad den besættelse har ført med sig. Vi bliver alle i enhver henseende flået for vores fortjenester; ultimativt bliver vi fjernet fra vores hjemlande gennem indvandring og udavl. Tal med dine børn om den sag.

Under fjerne himmelstrøg bidrager vore danske udsendte soldater til frihed og stabilitet.

Hvordan kan noget intelligent menneske mene, at vi ved at sende militærmagt til fjerne afsnit af kloden bidrager til nogen form for fred? Vi deltager kun i det omsiggribende globale tyranni. Det er en ganske forrykt illusion, som landsmænd i vores værn skulle forsøge at begribe. Tværtimod, nationen Danmark og vores flag bliver konstant besudlet ved alle steder i verden at blive identificeret med den zio-amerikanske undertrykkelse af andre nationer, specielt dem, hvor man endnu er uafhængige af jødernes verdensbank. Er jeg dum nok til at gøre mine børn forældreløse for at udkæmpe jødernes krige? Stil regelmæssigt dig selv det spørgsmål.

I foråret besøgte jeg Argentina, også dér bor der mange, hvis rødder er i Danmark og som holder fast ved den arv.

Desværre er det efterhånden kun i Danmark, at det er blevet umuligt for landsmænd med danske rødder at holde fast ved den (danske) arv. (Er ordet “danske” blevet fjernet fra talen?)

Konklusion:
Det er beskæmmende at lytte til en dansk regent, der enten er komplet indoktrineret med den jødiske vranglære eller for opportunistisk til at udtrykke en personlig og uafhængig holdning, der kunne tjene som et sympatisk eksempel for folket. I stedet kan vi bevidne en ældre detroniseret dame i jødernes vold – forfaldet og afslutningen på verdens ældste kongehus. Det ville glæde jøderne at tage den del af vores kultur og identitet fra os.

Her er dronningens nytårstale 2019-2020 som helhed.