Vores planet og klima er prisgivet galninge

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Redaktionen, 12. september 2017.

 

Har du bemærket, at denne sommer faldt på en mandag? Har du funderet over, hvordan en årstid, der normalt har betydet et mentalt åndehul for de fleste af os, en temporær tilbagevenden til livmoderen, et kærtegn af vores kroppe og sind med varmt opholdvejr, masser af strandvejr, dybblå himmel, smukke hvide skyer og varme nætter, nu ligner en regntid i et nedkølet område. Hvor er det Danmark, der for få årtier siden foldede sig ud med udendørs sang og festligheder i kolonihaven eller sommerhuset under livlig samtale og behørig flagen med Dannebrog?

Mange unge husker ikke det udendørsliv, for i de seneste årtier har vejret over Danmark vist sig mere og mere ustabilt, og for en teenager er 2017-udgaven af elendige somre kun en ny i rækken. Hvordan kan nogen med intelligens stadig hoppe på historien om “global opvarmning”. Sandheden er, at “global opvarmning” er et designet argument for en jødisk business, der sælger CO2-kvoter og opkræver miljøeafgifter i milliardformatet.
I virkeligheden udsættes vi for et mere og mere ustabilt klima af helt andre grunde, nemlig hemmelige indgreb, der medfører ekstreme udsving i vejrliget, således at der fx opstår udbredte brande i bundvegetationen i Vestgrønland og ødelæggende skybrud eller tørke i USA. Disse ekstremer er ikke begrundet i naturen selv.

Ill.: Internettet

Indgrebene kaldes “geo-engineering” eller “klimamanipulation”, politiske dæknavne for noget andet, nemlig eksperimenter til fremme af “strategisk brug af kunstigt skabte vejrkatastrofer i krigssituationer”.
En temporær men katastrofal ændring af vejrliget omkring en nation, en “fjende” af en af denne verdens kriminelle organisationer, fx broderskabet CIA og Mossad versus Iran eller Nordkorea, vil ikke kunne spores tilbage til gerningsmanden, der dermed ikke kan stilles til ansvar. Hvis man er virkeligt sindssyg på grund af indavl og indoktrinering med en krigsforherligende ideologi, vil man synes, at dette vejr-våben er en gave fra Lucifer selv, for de forvoldte katastrofer kan altid påstås at være tilfældige klimahændelser.

For at bringe dig på sporet af, hvad vi taler om, bør du kigge med på den følgende video som helhed. Den er på dansk og udfordrer den officielle historie fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut), der åbenbart er blevet et institut under det internationale syndikat af kriminelle jøder, der giver fanden i videnskabelig redelighed. Dette netværk, som DMI beskytter, manipulerer klimaet i krigsøjemed, primært med base i USA. Forklaringerne og forsvarstalerne er kun et skalkeskjul for at deltage i forbrydelsen – forhåbentlig imod bedre vidende, trods alt. 

Her er den officielle dumme-historie fra DMI til danskerne:

DMI:
Alle er enige om, at den bedste og mest sikre kur mod løbske klimaforandringer vil være at begrænse udledningerne af drivhusgasser, især CO2.
Men i takt med, at udledningerne fortsætter med at stige, samtidig med, at klimaforandringerne får stadig større konsekvenser, er det helt naturligt, at mange interesserer sig for, om klimaet kan ‘fikses’ gennem tekniske løsninger. Det man på engelsk kalder geo-engineering.

For det første:
“Alle” er ikke enige om dette. Det er en typisk tilsnigelse at inkludere hele den tænkende omverden i dette bedrageri.

For det andet:
Stigningen i CO2 har ingen betydning for de naturligt repeterende udsving i den globale temperatur. Forekomsten af CO2 i atmosfæren er gennem den tid, vi har målt den, steget og faldet med bagateller. I øjeblikket er den uendelig langsomt stigende.
Her ses sammensætningen af atmosfærisk luft (angivet i volumenprocent):

N2, Kvælstof/Nitrogen, 78%
O2, Ilt/Oxygen, 21%
Ar, Argon, 0,93%
CO2, Kuldioxid, 0,031% !!! som den har været i 60 år, kun lidt over 3/100 vol.procent. 
Ne, Neon, 1,8*10-3% 
He, Helium, 5,2*10-4%
Kr, Krypton, 1,14*10-4%
H2, Brint 5*10-5%
Xe, Xenon, 8,6*10-6%

Som det kan regnes ud, udgør kvælstof og ilt alene 99%, og den resterende 1% deles mellem CO2 og de ædle luftarter, argon, neon, krypton, xenon, samt brint og helium, der tilsammen udgør 0,969%. Andelen af CO2 er altså en forsvindende lille del af den atmosfære, der omgiver os.

Det kriminelle globale netværk, der ønsker at gøre CO2 til en klimafaktor, lyver om stigningen, og hævder, at CO2-andelen nu er tæt på 0,038%, men påstanden er modbevist af uafhængige videnskabsmænd, der arbejder sammen globalt. Selv hvis denne forhøjede CO2-andel var virkelig, ville den være uden betydning. To gange nul er stadig nul. 

Men det er under alle omstændigheder en god idé ikke at udlede spildprodukter i naturen, med mindre det er rent vand. Derfor er det helt uforklarligt, at bilister, der fiser rundt med små motorer på 1-20 liters slagvolumen og betaler voldsomme beløb for at opnå en CO2-approberet udstødning skal holde for alene, mens flyoperatører, der brænder hundrede tusinder tons petroleum af i atmosfæren hver dag, og skibsredere, der fyrer tilsvarende mængder fuelolie af dagligt, ikke har pligt til at indrette deres transportmidler, så de er miljøneutrale. Kan forklaringen være, at ejerne af flyselskaberne og handelsflåderne er de samme, som opkræver CO2-afgifter af os, den værdiskabende og betalende del af befolkningen?

For det tredie:
DMI vender op og ned på årsag og virkning ved at hævde, at det er CO2, der er årsag til klimaændringerne, mens det i virkeligheden er “fiksningen” gennem “tekniske løsninger”, der er synderen … “Det man på engelsk kalder Geo-engineering”, men som i virkeligheden er noget langt, langt farligere, nemlig:

En ændring af Jordens klimabalance for at profitere økonomisk – fx gennem krig!

Jo, jo – det jøde-besatte DMI er med på vognen, når der skal lyves om vores klima og vejrlig. Det er nødvendigt at forstå, at retten til at lyve over for goyim er en karakter-dannende del af den jødiske opdragelse. Det amerikanske modstykke til DMI, National Weather Service, er nu blevet pålagt tavshedspligt på linje med CIA, NSA, FBI m.fl. hemmelige selskaber! Denne gang om vejret! Hvordan kan dele af vejret og klimaet, der tilhører os alle, gøres til genstand for hemmelighedskræmmeri? Tænk over svaret, og forsøg at forstå, hvorfor det jødekontrollerede DMI også er med i løgnen.

I videoen omtales indledningsvis “hvide striber på himlen”, også kaldt “contrails” eller “chemtrails”. Det er de engelske ord for hhv. “kondensspor” og “kemispor”, der kan ses på himlen, når et jetfly passerer i stor højde. Det interessante er, hvornår og hvorfor det enten er den ene eller anden type spor.

Kondenssporene er overvejende vanddamp, der i ti kilometers højde krystalliserer til is bag motorerne. Derefter sublimerer iskrystallerne i løbet af få minutter til usynlig vanddamp, og sporet forsvinder.

Kemisporene er overvejende partikler, oftest aluminium, barium, krom, strontium og disse metallers iltningsprodukter, der almindeligvis sprøjtes ud i atmosfæren ved hjælp af jetmotorenes udstødning (dermed er der for det meste et rigtigt antal spor – men ekstra dyser bruges også, så der fx kan være fire spor efter et tomotoret jetfly). Når iskrystallerne efter motorerne er forsvundet, svæver metalpartiklerne tilbage. De kan være i nano-partikelstørrelse, 10-100/1.000.000.000 meter, og udbredes af jetstrømmene som et hvidligt slør. Nano-partiklerne falder kun meget langsomt til jorden. Men ultimativt ender de, hvor vi indånder dem, mens resten ender i jorden, i vores søer, eller i havet og bliver optaget i fødekæden for alt levende på denne vores fælles, endnu enestående planet.

Der er mange muligheder for at manipulere lufthavet, når det er fyldt med metalpartikler. Ud over mulighederne med vejrmanipulation vil metallet i atmosfæren generelt gøre den mere ledende. Det tillader dannelsen af elektromagnetiske “spejle” til forstærkning af kendt radarteknik. En anden mulighed er at fokusere mikrobølger på et bestemt område og bestråle det så kraftigt, at der dannes en plasmasky, som intet flyvende objekt kan passere.

Regn- og tørkebombning!

Det bliver også muligt at bestråle isolerede områder af atmosfæren med mikrobølger. Det kan gøres fra rummet eller fra jorden. Det medfører en kraftig lokal opvarmning, af metalpartiklerne og luften omkring dem. Varm luft stiger, og meget varm luft stiger meget hurtigt, mens den suger luft og vand til sig fra omgivelserne og udvikler en dommedags skyformation eller ligefrem en tornado. På et tidspunkt fortætter vanddampen omkring de milliarder af små kunstige kondensationslegemer, hvorefter et skybrud falder som et vandvåben mod landområdet under skyen.
Det kaldes en regnbombe.

Ill.: Internettet

Tørke-varianten af denne teknik kunne tænkes at fungere på den måde, at hvis forbryderne regnbomber et område udfor et bestemt landområde, fx kysterne udfor Nordkorea, vil det mellemliggende landområde blive drænet for fugt, og en kunstig tørke kan vedligeholdes, indtil de terroriserede mennesker giver op og slipper det zio-amerikanske bankvæsen og diktatur ind i landet.

Vogt dig for distraktionerne

Der findes overvældende meget materiale om dette emne på Internettet, og vi advarer imod tonsvis af falske informationer, der bygger på skrønen om CO2 som årsag til “global opvarmning”. Vi gentager: Der er ingen global opvarmning! som ikke skyldes naturlige udsving i klimaet – eller manipulation! Denne falske propaganda udmøntes i hundreder af meget besnærende illustrationer af følgende tilsnit. Det er nødvendigt at kigge grundigt efter, hvad der tilbydes:

Ill.: Internettet

Dyrkning af træer og opdyrkning af ørkener lyder besnærende, men resten er det glade vanvid. Som det nævnes i videoen kunne vores fælles ozonlag lide betydeligt mindre overlast, hvis alle flyselskaber blev pålagt at benytte brændstof med lavt svovlindhold. De kriminelle ophavsmænd til illustrationen ovenfor foreslår, at vi bare kan “beskytte” ozonlaget med andre kemikalier. Hvorfor fjerner de samme kriminelle hvert år tusinder af kvadratkilometer regnskov, der naturligt forbruger store mængder af CO2 fra atmosfæren og giver os ilt igen, hvis der var et reelt behov for at begrænse CO2? Det er desuden indlysende for enhver, der har gået i skole, at hvis man kunstigt opnår en forbedring det ene sted i et sammenhængende vejrsystem, vil det udløse en forværring et andet sted. Det er konsekvensen af, at naturen altid vil møde en opstået ubalance med en afbalancerende modvægt for at genoprette balancen.

Vi holdes virkelig for nar, og man skal være tungnem for ikke at opdage, at vi står ansigt til ansigt med en destruktiv agenda, som vi er nødt til at bekæmpe aktivt!
Planeten Jorden behøver ikke menneskeheden for at overleve, men alle gode mennesker behøver Jorden i levende og ubeskadiget tilstand, så den kan understøtte liv. Tillader vi disse forbrydelserne mod vort eneste hjem i Universet at fortsætte, vil Jorden hurtigt blive lige så ubeboelig som Mars.
Behøver vi at fortælle, at den skade, der allerede er sket, ikke kan gøres god igen! Der vil opstå flere og flere tilfælde af hukommelsessvigt, hjerneforstyrrelser, kredsløbssygdomme, lunge og hjertelidelser, Alzheimers sygdom, demens, børn med autisme og ADHD m.m.fl. sygdomme der er konsekvensen af, at vi dagligt bader i giftstoffer og mikrobølger i vores tilsyneladende uberørte miljø. 

Klimaet på Jorden har svinget naturligt uden risiko for menneskeheden gennem århundreder. Ulykkeligvis har et antal sindssyge fået frit spil i vores del af verden. Det skyldes for lidt modstand fra for mange hjernevaskede sofa-zombier af den kategori, du ser i illustrationen nedenfor. Jøderne ødelægger vores planet, fordi de er indoktrineret til at forfølge et bestemt mål, koste hvad det vil. Det er vanskeligt ikke at føle lede over denne lille destruktive del af menneskeheden, der i nedarvet gridskhed kun respekterer magt! – som de i praksis opnår ved at jage den eneste værdimåler de kender – guldet.
En dag vil de måske på den hårde måde komme til at lære, at man ikke kan leve af guld, når først verdens infrastrukturer ligger i ruiner, når drikkevand bliver en mangelvare, og føden skal jages i naturen.

Ill.: Internettet

Hvis du genkender dig selv som sofadyret her, er det nok for sent. Du har kun brug for indeklimaet resten af din tid på Jorden. Ill. Internettet

Den nye danske sommer

Sporene er allerede umiskendelige. Vores somre udvikler sig mere og mere som et møde mellem forår og efterår omkring Sankt Hans. Sommeren er blevet reduceret til en gennemsnitligt lidt varmere periode end vinteren, men lige så lunefuld, overskyet, våd og uinteressant.

En typisk sommerdag

Det gennemgående vejrmønster i denne sommer har budt på morgener med kold luft og sol. Når solen stiger på himlen, og jorden og den nederste luft varmes op, udvikles en kraftig konveksion, idet den opvarmede luft river sig løs og strømmer opad.
Men allerede i omkring én kilometers højde møder den en unaturlig forekomst af kondensationskerner, og der dannes alt for tidligt mere eller mindre sammenhængende skyer. Skydækket breder sig hastigt og lukker af for solen. Kort efter falder regnen, nogle gange voldsomt. Ofte er den ledsaget af en kraftig og kold vind. Dette mønster gentager sig gennem resten af dagen. Først når solen igen står lavt, og lufthavet falder til ro, holder regnen op. Men kun for at rydde himlen til en ny morgen, hvor det samme mønster gentager sig.

Nogle vil påstå, at de har oplevet udmærkede sommerdage med hvide kumulusskyer på en blå himmel. Det er heldigvis sandt. Enkelte dage har lignet sommerdage, men som det også nævnes i videoen: For dem, der husker 2-3 årtier tilbage, er den nuværende blå himmel ikke den samme, som mange af os har kendt. Nu er lyset fra den blå himmel tydeligvis filtreret gennem et metallisk filter, der viser sig som et diffuserende og blegende slør. Den blå himmel er blevet mere cyan eller “metallic blå” end rent blå.

Overordnet er det umuligt at fatte omfanget af katastrofen ved, at enhver destabilisering af de naturlige processer har en eksponentiel konsekvens.

Opfordring til DMI:

Skulle der på DMI findes en behjertet dansker (dvs. en ikke-jøde) med en sund holdning til fremtiden for vores fælles planet og dermed til egne børns overlevelse, så er det nu på tide, at han/hun gør sig fri af maskepien og diktaterne oppefra og bliver et samvittighedsvidne i sandhedens tjeneste.

For dem, der forstår engelsk, er denne video nødvendig:

Dane Wigington bag GeoengineeringWatch.com forklarer, hvordan amerikanerne bruges som ufrivillige forsøgsdyr i et globalt forsøgsprojekt, der ganske indlysende ikke har til formål at gavne andet end psykopaternes behov for profit og kontrol.

Vor tids virkelige ledere, stjernepsykopaterne, er ved at ødelægge kloden, og vi må stille spørgsmålene:

HVEM er de?
HVORDAN er det muligt? og
HVORFOR gør de det?

HVEM?

Der er tale om et international netværk af psykopater, en lille del af de fire procent af menneskeheden, der er uden naturlige hæmninger, og for hvem ingen forbrydelse er for stor, så længe den baner vejen for deres patologiske forestillinger om særlig udvælgelse og naturgiven ret til at dominere andre og stjæle andres ejendom. Det er fortrinsvis jøder, psykopater på grund af indavl, deraf superkapitalister, der kan købe sig til alt.
Og ellers truer de sig til de nødvendige ydelser, herunder loyalitet og medvirken fra et mindre antal ikke-jøder, som fungerer som “skabninger”, primært som hvid facade mod offentligheden. Disse forrædere vil blive straffet. Endelig er der “selvmord” som det ultimative overtalelsesmiddel. 
Dette syndikat benævnes forskelligt, men består i essensen af kriminelle psykopater organiseret som: internationale frimurere, global mafia, Illuminati, satankult omkring Lucifer, efter egen opfattelse de sande herskere over dette planetariske baroni – eller mere nøgternt – en koncentration af ufattelig grådighed, egoisme og kynisme, efterhånden med ubegrænsede magtmidler. Dette netværk er modpolen til alt sundt, godt og kærligt på denne planet. Disse fjender af sandheden, de traditionelle forbrydere mod menneskeheden, har som deres primære bestræbelse at eje og dominere planeten Jorden med dens ressourcer og med menneskeheden som sektens slaver. I slet skjult selvbegejstring kalder den øverste top af Komiteen sig for “Olympen” og sidestiller sig dermed med Antikkens magtfulde guder.

Herunder illustreres hierarkiet. De 300 øverste personer, Komiteen, kender alle hinanden og rekruteres fra den underliggende del af diagrammet:

Alle nøglepersoner i dette netværk er jøder.

Almighty GOD, i skikkelse af Guld, Olie og Diamanter.
Rockefeller, Rothschild og Oppenheimer er alle stenrige jødiske familier, der i vid udstrækning kontrollerer den vestlige verden. “Penge taler overbevisende,” er deres livsfilosofi. Ill.: Internettet

Magten udøves primært gennem de internationale banker, der styrer din lokale bank, og gennem de jødiske marionetter i vores skiftende regeringer (alle med samme uændrede og undertrykkende politik! – hvad du selv har kunnet observere gennem mange årtier).
Gæld er den primære kontrollerende magtfaktor i vort samfund. Hvis du har stiftet gæld, kan du kontrolleres. Protesterer du mod ågerrenterne, bliver din gæld brutalt indløst, og du mister alt, hvad du har arbejdet for og etableret for din familie. Så bevar din frihed, lad være at låne i bankerne.
Medierne er en anden magtfaktor, der i praksis definerer normerne for, hvad der er politisk korrekt, hvad det er sundt at tale om. Udtaler du dig negativt om jøder og deres terrorisme i samfundet til skade for dig, din familie og din tilværelse, bliver dit arbejde og indtjeningsgrundlag taget fra dig, og du kan blive sigtet for “racisme” eller for at forfølge en minoritet eller trosretning (selv om det er minoriteten, der forfølger dig!). Kontrollen i vort samfund er diskret, men uhyre effektiv. Behøver vi at tilføje, at banker og medier ejes af den samme centrale jødiske besættelsesmagt i Danmark, der modtager instruktioner fra og refererer deres resultater til internationale brødre og søstre længere oppe i pyramiden.

En såkaldt dansk jødisk politiker erklærer her landet Danmarks troskab til en anden jøde i USA’s såkaldte regering, dvs. edsaflæggelse til næste niveau i det globale netværk af velklædte psykopater. Foto: Scanpix

HVORDAN?

Denne gruppes psykopatiske adfærd har medført ubegrænsede midler og magt, og det forklarer, hvordan en lille afdeling af klinisk sindssyge kan anbringe tusindvis af satellitter i kredsløb om Jorden, opbygge et netværk af mindst 24 HAARP kortbølgestationer (High Frequency Active Auroral Research Program) forskellige steder på Jorden, overtage supermagtens væbnede styrker og bruge dem til at sprede milliarder af tons giftigt pulver ud over befolkningerne, uden at ofrene, de principielle ejere af landet og regeringen, inddrages i spørgsmål som formål og finansiering. Denne spredning af gift foregår bogstavelig talt hen over hovederne på befolkningerne i USA, Canada, Stillehavet (Hawaii), England og områder i Sydamerika, Afrika og Asien, hvorved befolkningernes sundhed, miljøet, afgrøderne og muligheden for at overleve prisgives. Det er indlysende, at så store mængder af giftige partikler ikke kan kontrolleres og holdes inden for de sprøjtede områder, men af jetstrømmene i atmosfæren føres til alle andre steder på kloden, bl.a. til Skandinavien og det øvrige Europa.

HVORFOR?

Når vi kan konstatere, at Hvem og Hvordan peger mod en global katastrofe, er det næste påtrængende spørgsmål: Hvorfor? Hvad ønsker man at opnå med en kampagne, der ultimativt forgifter alle mennesker – og dermed også forbryderen selv?
Den overordnede drift skyldes en blind hang til mere indflydelse og mere guld, det ved vi, men magten og guldet kommer ikke af sig selv. Metoderne, der gør disse psykopater stærkere og stærkere og rigere og rigere, er alle lige ubegribelige for normalt tænkende mennesker, og de udgør alle reelle dødstrusler mod den raske del af menneskeheden:

A.

Vi har allerede omtalt muligheden for at føre krig ved at manipulere vejr og klima. Forbryderne sørger indtil videre for at opholdes sig, hvor klimaet stadig er uberørt.
Eller mere sandsynligt – de overlever bag sofistikerede klimaanlæg i palæer, hvor de kan føle sig sikre. Mange jøder lever i verdens storbyer som urbane parasitter, og generelt har de en nedarvet, forkvaklet indstilling til naturen. 

B.

Et betydeligt indtjeningspotentiale opstår ved at kunne kontrollere vejrliget lokalt.
Et simpelt eksempel er, at en medvidende jødisk forbryder, der ejer et stort jordareal forsikrer sin afgrøde med et beløb, der svarer til godt og vel afgrødens salgsværdi, vel vidende, at det enten vil regne voldsomt og ødelæggende, eller der vil opstå langvarig tørke, hvorved det plantede under alle omstændigheder ødelægges. Når afgrøden er gået til, kan han indkassere forsikringssummen. Han kan leve af udelukkende at så og forsikre, og det er et liv, der tiltaler jøder. I USA handler mæglere allerede med “vejroptioner”, der kort fortalt er væddemål, hvor man gætter på vejret inden for en kommende tidshorisont, og vinderne løber med puljen.

C.

Det forøgede indhold af metalpartikler i atmosfæren vil – ud over at gøre det muligt at grille et bestemt område af lufthavet – generelt gøre atmosfæren mere elektrisk ledende og bane vejen for elektromagnetisk baserede teknikker som fx holografisk projektion på himlen.
Bemærk, at i forbindelse med det følgende fænomen, der kunne observeres i Norge og Sverige i slutningen af 2009, ser vi – trods den officielle forklaring om et løbsk russisk missil – at det perfekt spiralformede fænomen åbenbart har forbindelse via en lysende kegle til et udgangspunkt på jorden eller på et skib – måske en projektor.

Vi kender allerede talløse eksempler fra Internettet på, at godtroende mennesker mener at have set fartøjer fra et hemmeligt rumprogram eller fra civilisationer, der hører hjemme et andet sted i solsystemet eller galaksen eller universet. Hvordan forklarer man ellers, at disse fartøjer kan stå stille i luften uden en lyd, ændre kurs i umulige vinkler og forsvinde som blev der slukket på en kontakt (?)
Det er ikke særlig vanskeligt at bilde den troskyldige menneskehed ind, at den observerer et enestående fænomen, hvis man råder over et fejlfrit holografisk system, der kan projicere billeder op på atmosfæren, så de ligner noget fra den virkelige forestillingsverden. Se blot hvad denne spiral udløste af folkeligt postyr og skriverier i pressen. Den latterlige indrømmelse, som russerne skulle have givet med forklaringen om et løbsk missil, kom for sent, var strategisk usandsynlig og passede rigtig dårligt med det observerede fænomen.
Rygter! vil vide, at systemet fx kunne bruges til at afvæbne det civile USA, hvor borgerne har en grundlovsikret ret til at eje og bære et personligt skydevåben til selvforsvar. 
(Dette til de kriminelle magthaveres store fortrydelse; denne ret er indeholdt i Second Amendment. First Amendment sikrer retten til at ytre sig frit, en rettighed, der også er under angreb. USA’s psykopatiske regering sysler konstant med at afvæbne og forstumme amerikanerne, som det er lykkedes at afvæbne og forstumme europæerne. Hvor ofte skænker du denne afvæbning en tanke?)
Fremgangsmåden kunne være, at man skabte indtrykket af, at en fremmed civilisation fra dag til dag havde invaderet luftrummet over USA. Det kunne gøres ved at projicere gigantiske rumskibe op på himlen over hovedet på paniske jordboere, som vi husker fra filmen Independence Day (fra 1996).
Mens stemningen af dommedag piskes op af medierne, og de ubesvarede spørgsmål bliver mere og mere påtrængende, forholder regeringen sig en tid henholdende og giver indtryk af, at et eller andet foregår i baggrunden.
Dernæst træder præsidenten (konstant kontrolleret af psykopaterne) frem på nationalt TV og forklarer, at regeringen er blevet kontaktet af talsmænd fra en højerestående civilisation fra et andet sted i universet. Denne civilisation har i nogen tid observeret Jorden og menneskene og beklager den udbredte tendens til vold (man nævner selvfølgelig ikke de regeringsskabte krige). De fremmede ser imidlertid også mange positive resultater på Jorden og vil gerne besøge os ansigt til ansigt for at udveksle teknologier, kultur og resultater.
Eneste betingelse er, at samtlige privatejede våben afleveres, da de fremmede vil føle sig utrygge ved at færdes blandt bevæbnede jordboere. Efterkommes dette ikke umiddelbart, vil inddragelsen af private våben ske med magt, idet der vil blive erklæret undtagelsestilstand, og Homeland Security agter ikke at udfordre de besøgendes tålmodighed.
I samme åndedrag ophæves Second Amendment, der straks fjernes fra Grundloven.
Selv om forbryderne ved, at mange med omtanke og personlig dømmekraft vil vide, at der er tale om falske billeder, at regeringen er ved at kuppe en grundlovsændring igennem ved hjælp af en slet skjult trussel fra en “fremmed overmagt”, vil hovedparten af befolkningen følge trop som forvirrede lemminger.
De mennesker der aldrig tænker en eneste politisk tanke, som kun er optaget af det næste ligaopgør i fodbold eller ishockey, er i forvejen så hjernevaskede og vil være så dybt foruroligede, at de ikke vil tøve et sekund med at efterkomme regeringens opfordring, hvis det kan redde deres falske tilværelse i bekvemmelighed. På toppen af det hele kan vi, der advarer om svindlerne, risikere at blive lynchet som elementer, der kan kompromittere samfundets sikkerhed. En sådan opfattelse vil behændigt blive plantet og gødet via jødernes medier.
Lad os minde om, hvad George Bush, junior, med idiotens påtagede dommedagsmine proklamerede lige efter angrebet på World Trade Center:
“… Lad os aldrig tolerere uhyrlige konspirationsteorier i forhold til angrebene den 11. september; ondsindede løgne, der forsøger at flytte terroristernes skyld væk fra de skyldige.” (Fjolset ville naturligvis have os til at tro, at en mand i en hule i Afghanistan var i stand til at forberede og gennemføre denne terror på Manhattan i USA efter først at have udmanøvreret det amerikanske varslingssystem og forsvar på Østkysten.)
I dag ved vi, at boy-Bush var en af terroristerne selv, at Mossad og CIA som redskaber for hhv. Israel og den psykopatiske ledelse i USA myrdede 3000 sagesløse amerikanere med det ene formål at kunne indlede den endeløse og konstant våbenkrævende “krigen mod islamisk terror”. Det blev samtidig startskuddet til et ekspanderende Israel, der har besat den ene suveræne stat i Mellemøsten efter den anden – med hjælp fra andre sindslidende i USA’s “regering” og væbnede styrker. Siden 9/11 er flere og flere begyndt at forstå, hvordan bl.a. Bush-familien og dens forbindelser arbejder og bruger medierne som et våben mod befolkningen.

D.

Jorden som planet har fungeret med det nuværende globale klimasystem i århundreder. Da Søren Kierkegaard og H.C. Andersen levede i Danmark mellem 1805 og 1875, var der betydelige kuldeperioder, og de blev naturligvis alle afløst af varmere perioder. Hvis disse efterfølgende varmeperioder var blevet udråbt til “global opvarmning” på grund af fx “industrialiseringen”, kunne den nuværende CO2-business have spundet guld på folks uvidenhed allerede fra det følgende århundredeskifte. Men jøderne rådede endnu ikke over de nødvendige massemedier, og folk var generelt ikke så effektivt hjernevaskede, som de er i dag. Klimasystemet fortsatte uanfægtet den naturlige og ufarlige vekslen mellem kulde, varme og kulde, som vi har sikre data for fra Middelalderen til i dag. Klimasystemets enkelte variable [solstråling, albedo (forholdet mellem modtaget og tilbagekastet lys), atmosfærens sammensætning, luftstrømme og havstrømme] påvirker gensidigt hinanden i forskellige interagerende mekanismer, hvis konsekvenser ingen computersimulering kan forudsige, og derfor kaldes klimasystemet i matematisk forstand “et kaotisk system”.
Hvis man billedligt forestiller sig, at det naturligt fleksible globale klimasystem iføres en spændetrøje, ved at galninge forsøger at gribe ind i dette kaossystem med lokale katalysatorer eller barrierer og forsøger at manipulere den naturlige proces, er det ikke vanskeligt at forstå, at fleksibiliteten – dvs. planetens egen evne til at bringe udsving i ro og genoprette ligevægten – forhindres, eller kan forstyrres i katastrofalt omfang.
Det er verdens ledende psykopater naturligvis udmærket klar over, og derfor er fortællingerne om geo-engineering og klimamanipulation kun spil for galleriet.
Når regeringerne alligevel drysser milliarder af tons giftigt pulver ud over jorden og menneskene kan det kun skyldes viljen til at skade, et forsæt til at skabe katastrofale ændringer i klimaet og forhindre andre menneskers overlevelsesmuligheder.
Og dermed har vi lagt op til det foreløbigt sidste “hvorfor” – nemlig planen om en global reduktion af menneskeheden, fjernelsen af overflødige “spisere”, der af den ene eller anden grund er uproduktive og ikke bidrager til berigelsen af stjernepsykopaterne på “Olympen”. 
Rygter! vil vide, og de er i sagens natur vanskeligt verificerbare, at der i USA dybt under jorden i selvforsynende byer, en slags Noahs arker, findes overlevelsesmuligheder for et antal 100.000 eller millioner? udvalgte, der vil kunne overleve følgerne af en atomkrig eller en global naturkatastrofe 100 år ud i fremtiden. Danske jøder uden politisk betydning kan tænke over, om de er omfattet af denne udvælgelse også, eller om det var på tide at tage kollektiv afstand fra galskaben.
Inden et sådant ragnarok bryder løs i fuld skala, vil der i overgangsfasen blive erklæret undtagelsestilstand, så en del af den våbenføre menneskehed ikke når at forstyrre den overordnede plan gennem oprør og væbnede aktioner. Kilder hævder at vide, at Homeland Security, som er det regerende netværks beskyttelsesstyrke over for befolkningen i USA, foretog i 2013 et indkøb af ammunition i en størrelsesorden, som forventede man en national opstand.

The Denver post skrev den 15. februar 2013 en artikel med titlen “Homeland Security planlægger at købe 1,6 milliard enheder af ammunition, indtil videre med ringe offentlig opmærksomhed.” Bladet bekræfter, at departementet for Homeland Security har sat en ordre på 1,6 milliarder enheder af ammunition i åbent udbud. Som det er rapporteret af andre udgør hulnæsede patroner (dum-dum), der er forbudt i krig ved international lov, en del af ordren sammen med en skræmmende mængde ammunition specielt til snigskytter. Som det også er rapporteret fra anden side, brugtes der på højden af krigen i Irak mindre end 6 millioner enheder pr. måned. Derfor er 1,6 milliard enheder nok til at vedligeholde en intens krig i mere end 20 år. I Amerika.

Efter den offentlige opmærksomhed omkring dum-dum-kuglerne efterspurgte Homeland Security i 2015 “mindre dødbringende våben” … til brug mod folkemængder.

Det hævdes også, at der forskellige steder i USA allerede findes områder, der er forberedt til internering og bortskaffelse af modstandere. Muligvis vil psykopaterne overvåge de hysteriske masser på samme måde, som når Dr. Frankenstein betages af sine eksperimenter på liv og død med menneskeligt materiale.

For de sindssyge jøder er denne løsning ikke på nogen måde umoralsk eller utænkelig. De guddommeligt udvalgte har erkendt, at de aldrig vil kunne gennemføre et egentlig verdensdiktatur med denne udgave af Jorden, så hvorfor ikke bare hævne sig ved at udslette den øvrige menneskehed gennem et Armageddon-lignende globalt massemord.
Der er jo praksis for, at jøder hjælper lidt til med de bibelske profetier, når den forventede opfyldelse udebliver. Hundrede år senere kan de tage elevatoren op til overfladen og regere enerådende på Jorden, indsætte deres egen Messias og tiljuble den fagre ny verdensorden. Den sidste rest af den oprindelige menneskehed vil være uddød på grund af stråling, dræbende klimaændringer eller forgiftning. De udvalgte vil endelig være de eneste herskere på Jorden, en lille mentalt forstyrret stamme på en uddøende planet.
Lucifer vil brøle af begejstring.

E.

Endelig gøres det gældende, at det er karakteristisk for absolutte psykopater, at de i deres besættelse af at ville skade andre ikke ænser, at de samtidig skader sig selv.

Hvis du læste med så langt, vil du måske finde anledning til at anbefale denne artikel til mennesker, du holder af.